Blackout

Od 12 lat Wolne Lektury udostępniają książki nieodpłatnie i bez reklam
Jesteśmy najpopularniejszą biblioteką w Polsce: w 2019 roku 5,9 miliona unikalnych użytkowników odwiedziło nas 21 milionów razy. Wszyscy zasługujemy na bibliotekę, która gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wydań cyfrowych.

Stoi przed nami realna groźba zamknięcia
Niestety, z milionów czytelników wspiera nas jedynie niewiele 190 osób. Środki, jakie do tej pory pozyskiwaliśmy ze źródeł publicznych, są coraz mniejsze.

Potrzebujemy pomocy Przyjaciół
Nie uda się utrzymać tej niezwykłej biblioteki bez Twojego wsparcia. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zacznij wspierać nas regularnie. Potrzeba minimum 1000 Przyjaciół, żeby Wolne Lektury dalej istniały.

Zostań naszym Przyjacielem!

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi pierwszePieśń V[1]

   1

   Kto ma swego chleba,

   Ile człeku trzeba,

   Może nic nie dbać o wielkie dochody,

   O wsi, o miasta i wysokie grody.

   5

   To pan, zdaniem moim,

   Kto przestał na swoim;

   Kto więcej szuka, jawnie to znać daje

   Sam na sie, że mu jeszcze nie dostaje[2].

   Siła[3] posiadł włości,

   10

   Kto ujął chciwości[4];

   Trudniej to przyjdzie niż Turki zhołdować

   Albo waleczne Tatary wojować.

   Mocą wiele świata

   Wziął za krótkie lata

   15

   Król macedoński[5], lecz mu sie tak zdało,

   Że nań samego świat był jeden mało.

   Cóż pomoże zbroja

   Albo władza twoja?

   Serca nie zleczą żadne złotogłowy,

   20

   Żadny skarb troski nie wybije z głowy.

   Więc śmierć nieużyta[6]

   Ta za gardło chwyta

   Bogate pany jako proste sługi,

   Ani zborguje, byś wyciągnął długi[7].

   25

   Lecz przedsię[8] człowiecza

   Wszystka o tym piecza[9],

   Aby ku złotu złota przybywało;

   Bo, by nawięcej, łakomemu mało.

   Wszystko to zostanie

   30

   Po twej śmierci, panie;

   A coś ty zebrał przez ten czas łakomie,

   To sie zostoi[10], nie wiem w czyim domie.

   Sklep[11] ten niedobyty[12]

   Puści prędko nity[13];

   35

   A winem, co sie ty frasujesz o nie,

   Będzie zamaczał potomek twój konie.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   nie dostawać (starop.) — brakować. [przypis redakcyjny]

   [3]

   siła (starop.) — dużo. [przypis redakcyjny]

   [4]

   ujął chciwości — poskromił chciwość. [przypis redakcyjny]

   [5]

   Król macedoński — Aleksander Wielki (356–323 r. p.n.e.), król macedoński, w kolejnych wyprawach zajął Persję, Egipt, Babilon i wiele innych ziem. Symbol wodza nieustraszonego i chciwego wciąż nowych zdobyczy. [przypis redakcyjny]

   [6]

   nieużyty (starop.) — nieubłagany. [przypis redakcyjny]

   [7]

   Ani zborguje, byś wyciągnął długi — nie poczeka, aż ściągniesz należności od dłużników. [przypis redakcyjny]

   [8]

   przedsię (starop.) — przecież. [przypis redakcyjny]

   [9]

   piecza (daw.) — staranie (o coś). [przypis redakcyjny]

   [10]

   zostoi — ostanie się, zostanie. [przypis redakcyjny]

   [11]

   sklep (starop.) — piwnica. [przypis redakcyjny]

   [12]

   niedobyty (starop.) — nie do zdobycia. [przypis redakcyjny]

   [13]

   Puści (…) nity — rozpadnie się, nie przetrwa; nity: gwoździe. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...