TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi pierwszePieśń V[1]

   1

   Kto ma swego chleba,

   Ile człeku trzeba,

   Może nic nie dbać o wielkie dochody,

   O wsi, o miasta i wysokie grody.

   5

   To pan, zdaniem moim,

   Kto przestał na swoim;

   Kto więcej szuka, jawnie to znać daje

   Sam na sie, że mu jeszcze nie dostaje[2].

   Siła[3] posiadł włości,

   10

   Kto ujął chciwości[4];

   Trudniej to przyjdzie niż Turki zhołdować

   Albo waleczne Tatary wojować.

   Mocą wiele świata

   Wziął za krótkie lata

   15

   Król macedoński[5], lecz mu sie tak zdało,

   Że nań samego świat był jeden mało.

   Cóż pomoże zbroja

   Albo władza twoja?

   Serca nie zleczą żadne złotogłowy,

   20

   Żadny skarb troski nie wybije z głowy.

   Więc śmierć nieużyta[6]

   Ta za gardło chwyta

   Bogate pany jako proste sługi,

   Ani zborguje, byś wyciągnął długi[7].

   25

   Lecz przedsię[8] człowiecza

   Wszystka o tym piecza[9],

   Aby ku złotu złota przybywało;

   Bo, by nawięcej, łakomemu mało.

   Wszystko to zostanie

   30

   Po twej śmierci, panie;

   A coś ty zebrał przez ten czas łakomie,

   To sie zostoi[10], nie wiem w czyim domie.

   Sklep[11] ten niedobyty[12]

   Puści prędko nity[13];

   35

   A winem, co sie ty frasujesz o nie,

   Będzie zamaczał potomek twój konie.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   nie dostawać (starop.) — brakować. [przypis redakcyjny]

   [3]

   siła (starop.) — dużo. [przypis redakcyjny]

   [4]

   ujął chciwości — poskromił chciwość. [przypis redakcyjny]

   [5]

   Król macedoński — Aleksander Wielki (356–323 r. p.n.e.), król macedoński, w kolejnych wyprawach zajął Persję, Egipt, Babilon i wiele innych ziem. Symbol wodza nieustraszonego i chciwego wciąż nowych zdobyczy. [przypis redakcyjny]

   [6]

   nieużyty (starop.) — nieubłagany. [przypis redakcyjny]

   [7]

   Ani zborguje, byś wyciągnął długi — nie poczeka, aż ściągniesz należności od dłużników. [przypis redakcyjny]

   [8]

   przedsię (starop.) — przecież. [przypis redakcyjny]

   [9]

   piecza (daw.) — staranie (o coś). [przypis redakcyjny]

   [10]

   zostoi — ostanie się, zostanie. [przypis redakcyjny]

   [11]

   sklep (starop.) — piwnica. [przypis redakcyjny]

   [12]

   niedobyty (starop.) — nie do zdobycia. [przypis redakcyjny]

   [13]

   Puści (…) nity — rozpadnie się, nie przetrwa; nity: gwoździe. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...