Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Wspólnie budujemy najpopularniejszą bibliotekę internetową w Polsce.

Dzięki Twojej wpłacie uwolnimy kolejną książkę. Przeczytają ją tysiące dzieciaków!


Dorzucisz się?

Jasne, dorzucam się!
Tym razem nie, chcę przejść do biblioteki
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x
Pieśń VI (Acz mię twa droga, miła, barzo boli...) → ← Pieśń IV (Złota to strzała i krom wszego jadu była...)

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi pierwszePieśń V[1]

   Kto ma swego chleba,
   Ile człeku trzeba,
   Może nic nie dbać o wielkie dochody,
   O wsi, o miasta i wysokie grody.
   To pan, zdaniem moim,
   Kto przestał na swoim;
   Kto więcej szuka, jawnie to znać daje
   Sam na sie, że mu jeszcze nie dostaje[2].
   Siła[3] posiadł włości,
   Kto ujął chciwości[4];
   Trudniej to przyjdzie niż Turki zhołdować
   Albo waleczne Tatary wojować.
   Mocą wiele świata
   Wziął za krótkie lata
   Król macedoński[5], lecz mu sie tak zdało,
   Że nań samego świat był jeden mało.
   Cóż pomoże zbroja
   Albo władza twoja?
   Serca nie zleczą żadne złotogłowy,
   Żadny skarb troski nie wybije z głowy.
   Więc śmierć nieużyta[6]
   Ta za gardło chwyta
   Bogate pany jako proste sługi,
   Ani zborguje, byś wyciągnął długi[7].
   Lecz przedsię[8] człowiecza
   Wszystka o tym piecza[9],
   Aby ku złotu złota przybywało;
   Bo, by nawięcej, łakomemu mało.
   Wszystko to zostanie
   Po twej śmierci, panie;
   A coś ty zebrał przez ten czas łakomie,
   To sie zostoi[10], nie wiem w czyim domie.
   Sklep[11] ten niedobyty[12]
   Puści prędko nity[13];
   A winem, co sie ty frasujesz o nie,
   Będzie zamaczał potomek twój konie.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   nie dostawać (starop.) — brakować. [przypis redakcyjny]

   [3]

   siła (starop.) — dużo. [przypis redakcyjny]

   [4]

   ujął chciwości — poskromił chciwość. [przypis redakcyjny]

   [5]

   Król macedoński — Aleksander Wielki (356–323 r. p.n.e.), król macedoński, w kolejnych wyprawach zajął Persję, Egipt, Babilon i wiele innych ziem. Symbol wodza nieustraszonego i chciwego wciąż nowych zdobyczy. [przypis redakcyjny]

   [6]

   nieużyty (starop.) — nieubłagany. [przypis redakcyjny]

   [7]

   Ani zborguje, byś wyciągnął długi — nie poczeka, aż ściągniesz należności od dłużników. [przypis redakcyjny]

   [8]

   przedsię (starop.) — przecież. [przypis redakcyjny]

   [9]

   piecza (daw.) — staranie (o coś). [przypis redakcyjny]

   [10]

   zostoi — ostanie się, zostanie. [przypis redakcyjny]

   [11]

   sklep (starop.) — piwnica. [przypis redakcyjny]

   [12]

   niedobyty (starop.) — nie do zdobycia. [przypis redakcyjny]

   [13]

   Puści (…) nity — rozpadnie się, nie przetrwa; nity: gwoździe. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...