Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi wtórePieśń I[1][2]

   1

   Przeciwne[3] chmury słońce nam zakryły

   I niepogodne deszcze pobudziły,

   Wody z gór szumią, a pienista Wilna[4]

   Już brzegom silna[5].

   5

   Strach patrzać na to częste połyskanie;

   A prze to srogie obłoków trzaskanie,

   Kładą sie lasy, a piorun, gdzie zmierzy,

   Źle nie uderzy.

   Zakładaj korab’[6], cieśla nauczony[7],

   10

   A kto wie, jesli nie wrócą sie ony

   Nieszczęsne czasy, kiedy powódź była

   Świat zatopiła.

   Sześć niedziel w ten czas lał deszcz nie przestając,

   A ziemia, nowe źrzódła pobudzając,

   15

   Rzek przymnażała, tak iż morskie wały[8]

   Wylać musiały.

   Z ludźmi pospołu i miasta, i grody

   Nieuśmierzone zatopiły wody;

   Nie wysiedział sie pasterz z bydłem w cale[9]

   20

   Na żadnej skale.

   Ryby po górach wysokich pływały,

   Gdzie ledwe przedtym pióra donaszały

   Mężnej orlice, gdy do miłych dzieci

   Z obłowem[10] leci.

   25

   Ale na ten czas i matkę, i syny

   Pożarła woda, i wszystek źwierz iny;

   Sam Noe został, przy nim żona tylko

   A dziatek kilko.

   Nieżyzne w cnotę to tam były lata,

   30

   Gdzie ledwe jeden ze wszytkiego świata

   Nalezion, co go Bóg w cale zachował,

   Gdy nierząd psował[11].

   Ten, będąc z łaski Pańskiej ostrzeżony,

   Zbudował sobie korab’ niezmierzony[12],

   35

   Na którym pływał czasu złej przygody

   Po wierzchu wody.

   A wszyscy inszy nagle zagarnieni

   I w głębokościach morskich zatopieni;

   Niebo a morze, te dwie rzeczy były

   40

   Świat zastąpiły[13].

   A kiedy sie już prawie[14] dosyć zstało

   Pańskiemu gniewu, po trosze spadało

   Wielkiego morza, aż za czasem[15] skały

   Z wody wyźrzały.

   45

   Potym i zbytnie zawarły sie zdroje,

   A bystre rzeki wpadły w brzegi swoje;

   Ziemia ku słońcu pełne ciężkiej rosy

   Rozwiła włosy.

   A trupy wkoło straszliwe leżały,

   50

   Ludzie i bydło, wielki źwierz i mały;

   Pełne ich morza, pełne brzegi były,

   Boga ruszyły[16].

   I rzekł Noemu: «Już teraz na ziemię

   Występuj śmiele i z tobą twe plemię[17];

   55

   Oto ja znowu przyodzieję lasy

   Na wieczne czasy.

   I będzie, jako po te lata wszytki,

   Ziemia dawała wszelakie użytki;

   Mnóżcie sie, niech świat spustoszały wszędzie

   60

   Znowu osiędzie[18].

   A w tym upewniam każdą żywą duszę,

   Że nigdy potym takich wód nie wzruszę[19],

   Które by miały ziemię opanować

   I świat zepsować.

   65

   Włożę na niebo znakomitą[20] pręgę,

   Którą gdy ujźrzę, wspomnię na przysięgę,

   Że mam hamować niezwyczajną wodę

   I nie zawiodę».

   Pomni sie[21], lutni! Nie twojej to głowy[22]

   70

   Wspominać Boga żywego rozmowy;

   Każ ty nam zasieść przy ciepłym kominie,

   Aż zły czas minie.

   Przypisy

   [1]

   Ks. 2, Pieśń I — po raz pierwszy opublikowana pt. Pieśń o potopie. Nawiązuje do opowieści o potopie z biblijnej Księgi Rodzaju. [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   przeciwny (daw.) — nieprzyjazny. [przypis redakcyjny]

   [4]

   Wilna — Wilejka, dopływ Wilii. [przypis redakcyjny]

   [5]

   brzegom silna — zagraża brzegom. [przypis redakcyjny]

   [6]

   zakładaj korab’ — zaczynaj budować okręt (arkę). [przypis redakcyjny]

   [7]

   nauczony (daw.) — doświadczony, biegły w swym fachu. [przypis redakcyjny]

   [8]

   wał (daw.) — fala. [przypis redakcyjny]

   [9]

   Nie wysiedział sie (…) w cale — nie przetrwał, nie uszedł z życiem. [przypis redakcyjny]

   [10]

   obłów — połów, zdobycz; por. pokrewny współcz. wyraz: obłowić się. [przypis redakcyjny]

   [11]

   Bóg (…) nierząd psował — zwalczał zepsucie, grzech. [przypis redakcyjny]

   [12]

   niezmierzony — bardzo wielki. [przypis redakcyjny]

   [13]

   świat zastąpiły — pokryły świat, czyli stały się całym światem. [przypis redakcyjny]

   [14]

   prawie (starop.) — należycie. [przypis redakcyjny]

   [15]

   za czasem — z czasem. [przypis redakcyjny]

   [16]

   Boga ruszyły — wzruszyły Boga. [przypis redakcyjny]

   [17]

   plemię (starop.) — potomstwo. [przypis redakcyjny]

   [18]

   osiędzie — zaludni się (por. pokrewne: osiąść gdzieś na stałe; osadnik). [przypis redakcyjny]

   [19]

   wzruszyć (daw.) — pobudzić do ruchu. [przypis redakcyjny]

   [20]

   znakomity* (daw.) — widoczny. [przypis redakcyjny]

   [21]

   pomni sie — opamiętaj się. [przypis redakcyjny]

   [22]

   nie twojej to głowy — to nie na twoją głowę, to przekracza twoje możliwości rozumienia. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...