Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi pierwszePieśń II[1]

   1

   Serce roście patrząc[2] na te czasy!

   Mało przed tym[3] gołe były lasy,

   Śnieg na ziemi wysszej[4] łokcia leżał[5],

   A po rzekach wóz nacięższy zbieżał[6].

   5

   Teraz drzewa liście na sie wzięły,

   Polne łąki pięknie zakwitnęły;

   Lody zeszły, a po czystej wodzie

   Idą statki i ciosane łodzie.

   Teraz prawie[7] świat sie wszystek śmieje,

   10

   Zboża wstały, wiatr zachodny wieje;

   Ptacy sobie gniazda omyślają[8],

   A przede dniem śpiewać poczynają.

   Ale to grunt wesela prawego[9],

   Kiedy człowiek sumnienia całego[10]

   15

   Ani czuje w sercu żadnej wady,

   Przecz[11] by sie miał wstydać swojej rady[12].

   Temu wina nie trzeba przylewać

   Ani grać na lutni, ani śpiewać;

   Będzie wesół, byś chciał, i o wodzie,

   20

   Bo sie czuje prawie na swobodzie[13].

   Ale kogo gryzie mól zakryty,

   Nie idzie mu w smak obiad obfity;

   Żadna go pieśń, żadny głos nie ruszy,

   Wszystko idzie na wiatr mimo uszy.

   25

   Dobra myśli, której nie przywabi,

   Choć kto ściany drogo ujedwabi,

   Nie gardź moim chłodnikiem chróścianym[14],

   A bądź ze mną, z trzeźwym i z pijanym!

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   serce roście patrząc — serce rośnie, gdy się patrzy (inne znaczenie daw. imiesłowu). [przypis redakcyjny]

   [3]

   mało przed tym (starop.) — niedawno. [przypis redakcyjny]

   [4]

   wysszej — wyżej. [przypis edytorski]

   [5]

   Śnieg (…) wysszej łokcia leżał — warstwa śniegu była grubsza niż na łokieć, tj. ok. 60 cm. [przypis edytorski]

   [6]

   zbieżał (starop.) — przejechał. [przypis redakcyjny]

   [7]

   prawie (starop.) — naprawdę, prawdziwie. [przypis redakcyjny]

   [8]

   omyślać (starop.; tu forma 3 os. lm: omyślają) — obmyślać, projektować. [przypis redakcyjny]

   [9]

   grunt wesela prawego — podstawa prawdziwej radości. [przypis redakcyjny]

   [10]

   Kiedy człowiek sumnienia całego — kiedy człowiek ma czyste sumienie. [przypis redakcyjny]

   [11]

   przecz (starop.) — dlaczego. [przypis redakcyjny]

   [12]

   rada — myśl, postanowienie, zamiar. [przypis redakcyjny]

   [13]

   na swobodzie — tu: wolny od trosk. [przypis redakcyjny]

   [14]

   chłodnik chróściany — altana z gałęzi. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...