TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi pierwszePieśń XIII[1]

   1

   O piękna nocy nad zwyczaj tych czasów[2],

   Patrz na nas jasno wpośrzód tych tu lasów,

   Gdzie jako pszczoły wkoło swego pana

   Straż dzierżem niecąc ognie aż do rana.

   5

   Bodaj szczęśliwie tę drogę odprawił

   I wszystko wedle myśli swojej sprawił

   Pan świętobliwy[3], któremu nie miała

   Polska w dobroci równia[4], jako[5] wstała.

   I już nam ma być ten pohaniec[6] srogi,

   10

   Który niedawno padał nam pod nogi

   Kiedy Starodub[7], z gruntu wysadzony,

   Pod miecz okrutny lud wydał zwierzony[8]?

   Albo gdy pycha nie mogła pokorze

   Wytrzymać stusu[9], a w głębokie morze

   15

   Krwawy Niepr[10] płynął miecąc na ostrowy[11]

   Moskiewskie łupy i pobite głowy?

   Prze Bóg, tychżesmy ojców dzieci? czyli

   W tak krótkim wiekusmy sie wyrodzili?

   Święty pokoju, tę masz wadę w sobie,

   20

   Że ludzie radzi zgnuśnieją przy tobie!

   Więcej ci śrebra i złota dziś mamy,

   Więcej półmisków na stoły dawamy;

   Co po tym? Kiedy siedziem jak na ledzie[12],

   A granic na nas lada kto ujedzie[13].

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   nad zwyczaj tych czasów — inaczej niż zwykle (bywa) w tych czasach. [przypis redakcyjny]

   [3]

   Pan świętobliwy — król Zygmunt August. [przypis redakcyjny]

   [4]

   równia (starop.) — równego. [przypis redakcyjny]

   [5]

   jako — od czas gdy. [przypis redakcyjny]

   [6]

   pohaniec — poganin (zob. Ks. 1, Pieśń VII, w. 9). [przypis redakcyjny]

   [7]

   Starodub — warownia zdobyta w roku 1535 przez Jana Tarnowskiego podczas walk z Moskwą. [przypis redakcyjny]

   [8]

   lud (…) zwierzony — powierzoną sobie załogę. [przypis redakcyjny]

   [9]

   stus — cios, uderzenie. W strofie tej jest mowa prawdopodobnie o bitwie pod Orszą z roku 1514. [przypis redakcyjny]

   [10]

   Niepr — Dniepr. [przypis redakcyjny]

   [11]

   miecąc na ostrowy — miotając na wyspy. [przypis redakcyjny]

   [12]

   na ledzie (starop. N. lp) — na lodzie. [przypis redakcyjny]

   [13]

   granic (…) ujedzie (starop.) — wtargnie w nasze granice. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...