Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi pierwszePieśń XV[1]

   1

   Nie za staraniem ani prze mą sprawę[2],

   Miła, po tobie znam taką postawę[3];

   Szukaj, jako chcesz, nie najdziesz przyczyny,

   Chyba żeć milszy podobno kto iny.

   5

   A ja co mam rzec? Nie chcę sie przeciwić;

   Temu sie jedno nie mogę wydziwić,

   Skąd tę niestałość białegłowy mają,

   Że sie jako wiatr letni odmieniają.

   Niedawne czasy, gdy mię poczytano[4]

   10

   W liczbę fortunnych i za tego miano,

   Który mógł wszystko otrzymać u ciebie,

   A mnie sie zdało, żem był wszystek w niebie.

   Dziś inne wiatry przeciwko mnie wieją,

   Straciłem wszystko zaraz i z nadzieją;

   15

   Nie wiem, co mię za wiedźma osypała

   I lichem[5] zdradnych słów uczarowała.

   Niech ci sie, miła, wszystko dobre wodzi[6],

   Z kimkolwiek przestać twoje serce godzi;

   Ale rozeznać umiej przyjaciela,

   20

   A trudno naleźć masz[7] jednego z wiela.

   Nie dufaj temu, kto gładkość[8] miłuje,

   Bo ten na słabym gruncie sie buduje:

   Słońce jednako i padnie[9], i wschodzi,

   Nam zawżdy[10] z laty cokolwiek odchodzi.

   25

   A gdy czas przyjdzie ostatniej potrzebie[11],

   Ledwe sie najdzie, kto ciało pogrzebie.

   Takiem ja chcę być przyjacielem tobie;

   Lecz wolę, że ty płaczesz na mym grobie.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   Nie za staraniem ani prze mą sprawę — bez mojego udziału; nie wskutek moich starań. [przypis redakcyjny]

   [3]

   po tobie znam taką postawę — doznaję od ciebie takiego zachowania się. [przypis redakcyjny]

   [4]

   poczytać — zaliczyć. [przypis redakcyjny]

   [5]

   licho — nieszczęście (licho to liczba nieparzysta; miała ona przynosić nieszczęście). [przypis redakcyjny]

   [6]

   dobre wodzi (starop.) — dobrze powodzi. [przypis redakcyjny]

   [7]

   trudno naleźć masz (starop.) — nie znajdziesz. [przypis redakcyjny]

   [8]

   gładkość (starop.) — piękno, uroda. [przypis redakcyjny]

   [9]

   padnie — zachodzi. [przypis redakcyjny]

   [10]

   zawżdy (starop.) — zawsze. [przypis redakcyjny]

   [11]

   czas (…) ostatniej potrzebie — godzina śmierci. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...