Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5557 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | architektura | białoruski | biologia, biologiczny | botanika | celtycki | chemiczny | dawne | francuski | gwara, gwarowe | hebrajski | literacki, literatura | medyczne | mitologia germańska | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | poetyckie | potocznie | przestarzałe | rodzaj nijaki | regionalne | rosyjski | rzadki | staropolskie | turecki | ukraiński | włoski | łacina, łacińskie | środowiskowy | żartobliwie

By language: all | polski


46 footnotes found

w gębie (starop.) — w ustach („gęba” nie ma w języku szesnastowiecznym znaczenia pejoratywnego). [przypis redakcyjny]

w jednych ręku (starop.) — dziś: w jednych rękach. [przypis redakcyjny]

w którą nadzieję żywiesz? (starop.) — jaką nadzieją żyjesz? [przypis redakcyjny]

w onej dawnej swej całości (starop.) — z duszą i ciałem. [przypis redakcyjny]

w płat (…) dawa (starop.) — sprzedaje. [przypis redakcyjny]

w ranym lecie (starop.) — we wczesnym wieku; rany: zob. w. 13; lato*: rok. [przypis redakcyjny]

wartałek (starop.) — krążek na wrzecionie; bączek dawany do zabawy dzieciom. [przypis edytorski]

wątpia (starop.) — trzewia, wnętrzności. [przypis edytorski]

wczasy (starop.) — wygody; wolne chwile. [przypis redakcyjny]

wdzięczny* (starop.) — miły, przyjemny.

wiarować się (starop.) — strzec się, unikać. [przypis redakcyjny]

widziem (starop.; W. lm) — widzimy, oglądamy. [przypis redakcyjny]

wiec (starop.) — rodzaj pierwotnego sejmu. Wiece były pierwszymi zgromadzeniami ustawodawczymi. [przypis edytorski]

wiekom wiecznie (starop.) — po wiek wieków, na wiek wieków. [przypis redakcyjny]

wielce (starop.) — bardzo. [przypis redakcyjny]

wierę (starop.) — zaprawdę. [przypis redakcyjny]

więc (starop.) — a dalej, następnie. [przypis redakcyjny]

wiła (starop.) — błazen, głupiec. [przypis edytorski]

winować kogo (starop.) — winić kogo, obarczać kogo winą. [przypis edytorski]

wniwecz (starop.) — na nic. [przypis redakcyjny]

wolej (starop.) — lepiej; już raczej; niech już. [przypis edytorski]

wołu chciała przysieść mało (starop.) — chciała na krótko usiąść na wołu. [przypis redakcyjny]

wspomionąć (starop.) — wspomnieć. [przypis edytorski]

wszędy (starop.) — wszędzie. [przypis redakcyjny]

wszytko (starop.) — wszystko. [przypis edytorski]

wychod (starop.) — wychodek, toaleta. [przypis edytorski]

wynajdzi (starop.; daw. forma W. lp) — wynajdź. [przypis redakcyjny]

wynijdź (starop.) — wyjdź. [przypis edytorski]

wżdy (daw., starop.) — jednak, przecież; w końcu, wreszcie. [przypis edytorski]

wżdy (starop.) — jednakże, ostatecznie, w końcu; wżdyć: konstrukcja z partykułą wzmacniającą -ci, skróconą do -ć. [przypis edytorski]

wżdy (starop.) — przecie, oto. [przypis redakcyjny]

Close

* Loading