Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy...

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x
Pieśń VII (Bodaj ci złe dni!) → ← Pieśń V (Panie, jako barzo błądzą...)

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśń VI[1]

   1
   Co by ty, urodziwa Hanno, na to dała,
   Aby ta twoja gładkość[2] wiecznie z tobą trwała?
   Wierzę, w tym wieku młodym ani myślisz o tym,
   Ale byś też i dobrze myśliła, nic po tym.
   5
   Bo czas nie da trwać żadnej rzeczy w jednej mierze,
   A jako wszytko niesie, tak zaś wszytko bierze.
   Widziałem ja po ranu piękny kwiat przyjemny,
   A widziałem zaś wieczór zwiędły i nikczemny.
   I drzewa, które teraz odziały sie w liście,
   10
   Złupi z tego ubioru mroźnej zimy przyszcie.
   W tymże prawie i człowiek, a w gorszym, bo kwiaty
   I drzewa w rok wetują zawżdy swej utraty,
   Odmładzając sie znowu; ale człowiekowi
   Kiedy sie raz na twarzy zima postanowi[3],
   15
   A włos śniegiem przypadnie, gęsta wiosna minie,
   Niżli[4] z głowy przeziębłej ten zimny rok zginie.
   Czemu jeleń pierzchliwy łaskawsze ma bogi,
   Któremu wolno zrzucić pochodzone[5] rogi?
   Czemu wąż fortunniejszy, który z przyrodzenia
   20
   Każdy rok wiotche[6] lata na młodą płeć[7] mienia?
   Człowiek, choć wyraz[8] Boży, niesposobny na to[9]
   Ani nalazł fortelu na szedziwe lato[10].
   Oszukały sie króla tessalskiego córy[11],
   A ojca nieboraka jeszcze barziej, który
   25
   Dać gardło musiał dla ich głupiej pobożności[12];
   Bo, życząc mu nowych lat i pierwszej młodości,
   W nadzieję[13] ziół schwalonych spólnie go zabiły,
   Żeby w rzeczy[14] starą krew’ z niego wycedziły.
   Potym go czarownica[15] w kocioł wrzącej wody
   30
   Wrzuciła między zioła; a ten, nie rzkąc[16] młody,
   Ale ani wstał żywy; jakoby[17] to było
   Kosztowne ziele, co by sto lat wyparzyło.
   Przeto póki panuje wiosna w twarzy twojej,
   Daj sie, Hanno, napatrzyć wdzięcznej[18] krasy swojej;
   35
   Która nie da nic naprzód ani Fosforowi[19],
   Kiedy napiękniej z morza wynika[20] ku dniowi.
   A wy, malarze, i wy, co marmór cieszecie[21],
   Jesli przyszłemu wieku zachować sie chcecie,
   Malujcie tę piękną twarz i rzeźcie[22] w kamieniu.
   40
   Nie był jako żyw Zewksis[23] w takim podziwieniu
   Ani zacny Fidyjas[24], jako wy możecie
   Z tej tylko samej sztuki sławni być na świecie.
   Ja na farbach malarskich nic sie nie rozumiem,
   Także wiele z marmórem postępować umiem[25],
   45
   Ale wierszem ozdobnym i rymy gładkiemi
   Mam nadzieję, że z mistrzmi porównam dobremi.
   Temi ja przeciw długim latom[26] sie zastawię,
   A za chęcią cnych bogiń[27] imię twe wybawię
   Z niepamięci nieszczęsnej, że o twej urodzie
   50
   Będzie wiek pozny wiedział i po naszym schodzie[28].
   Nie była wiecznie gładka sławna pani ona[29],
   Dla której mocna Troja z gruntu wywrócona;
   By ją był Parys poznał w szostymdziestym lecie[30],
   Nigdy by był tej trwogi[31] nie wzbudził na świecie.
   55
   Ale jednak, co jej wiek łakomy[32] uszkodził,
   To swym pismem życzliwy poeta[33] nagrodził.
   Za co, nie wiem, przecz go Bóg ślepoty nie zbawił[34],
   Ponieważ Stezychora[35] o wzrok był przyprawił,
   Że tęż istą[36] śmiał ganić rymem uszczypliwym,
   60
   Acz to potym odwołał piórem osobliwym[37].
   Ja stąd oczu nie stracę i w tym będę stały,
   Że chwalić nie omieszkam, co jest godno chwały.
   Bo nie leda Bóg jako swych darów rozdawa,
   Temu łaskawszy, komu co nad ludzi dawa.
   65
   Przeto tusz[38] dobrze, Hanno urodziwa, sobie,
   Z twoich darów znać, że Bóg jest łaskawym tobie.
   Który jako ozdobę i piękność szacuje,
   Ten czyn niezmierzonego świata okazuje
   Tak pięknie zbudowany; kto sklepowi[39] temu,
   70
   Nadobnemi gwiazdami ślicznie sadzonemu,
   Nadziwować sie może? Kto nocoświetnego
   Miesiąca[40] abo słońca niespracowanego
   Napatrzył sie do wolej, lubo rano wstaje,
   Lubo ku wieczorowi prędki bieg podaje?
   75
   Taki więc z swej łożnicy nowy oblubieniec
   Wychodzi; na nim złoty płaszcz i złoty wieniec,
   Perłami przeplatany, gore znakomity,
   Jego ze wszech namilszej[41] dar niepospolity.
   Ale i ziemia nie jest bez swojej ozdoby,
   80
   Bo i tę Bóg oszlachcił dziwnymi sposoby:
   To górami, to lasy, to kryształowemi
   Rzekami, to łąkami pięknie kwitnącemi.
   A w poły ją przepasał morzem urównanym[42],
   Prosto jakoby pasem śrebrem okowanym.
   85
   Taki przede wszytkimi polem rozmierzonym[43]
   Leci obrzym udatny pędem niewściągnionym.
   Tego na kresie czeka albo trynóg[44] drogi,
   Albo prędki koń, albo bawół złotorogi.
   To takie, co widzimy[45]. Cóż, gdzie nasze oczy
   90
   Dosiąc nie mogą? gdzie Myśl, która niebem toczy,
   Gdzie sama Piękność świeci i kształty wszech rzeczy[46]?
   Nie może tego pojąć mdły[47] rozum człowieczy.
   Dar Boży tedy gładkość, a dar znamienity,
   Bo jesli go Ten nie da, zinąd nienabyty,
   95
   Jako są insze rzeczy, których człowiek może
   Za swym staraniem dostać: tu nic nie pomoże.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w utworze jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   gładkość (daw.) — piękno, uroda. [przypis redakcyjny]

   [3]

   postanowić — tu: postawić, umieścić. [przypis redakcyjny]

   [4]

   niżli — a nigdy. [przypis redakcyjny]

   [5]

   pochodzony — zniszczony. [przypis redakcyjny]

   [6]

   wiotchy (starop.) — stary. [przypis redakcyjny]

   [7]

   płeć (daw.) — skóra, cera. [przypis redakcyjny]

   [8]

   wyraz — tu: obraz. [przypis redakcyjny]

   [9]

   niesposobny na to — nie ma na to sposobu. [przypis redakcyjny]

   [10]

   szedziwe lato (starop.) — sędziwy wiek. [przypis redakcyjny]

   [11]

   Oszukały sie króla tessalskiego córy (…) ani wstał żywy (w. 23–32) — fragment stanowi nawiązanie do mit. gr.: zemsta Medei za krzywdy, które wyrządził jej król tessalski Pelias; Medea przekonała jego córki, że jest w stanie odrodzić się młody, gdy poćwiartują go i ugotują w kotle z cudownymi ziołami. Pelias się nie odrodził, przerażone córki udały się na wygnanie. [przypis redakcyjny]

   [12]

   pobożność — tu: przywiązanie. [przypis redakcyjny]

   [13]

   w nadzieję — w zaufaniu do. [przypis redakcyjny]

   [14]

   w rzeczy — rzekomo. [przypis redakcyjny]

   [15]

   czarownica — tu: Medea. [przypis redakcyjny]

   [16]

   nie rzkąc — już nie mówiąc (że nie). [przypis redakcyjny]

   [17]

   jakoby — jakżeby. [przypis redakcyjny]

   [18]

   wdzięczny* (starop.) — miły. [przypis redakcyjny]

   [19]

   Fosfor — Jutrzenka poranna. [przypis redakcyjny]

   [20]

   wynikać — wynurzać się. [przypis redakcyjny]

   [21]

   cieszecie (forma starop.) — obciosujecie. [przypis redakcyjny]

   [22]

   rzeźcie (starop. forma trybu rozkazującego) — rzezajcie, rzeźbijcie. [przypis redakcyjny]

   [23]

   Zeuksis (V w. p.n.e.) — sławny malarz gr. [przypis redakcyjny]

   [24]

   Fidyjas (V w. p.n.e.) — sławny rzeźbiarz gr. [przypis redakcyjny]

   [25]

   Także wiele (…) umiem — nie umiem (znaczenie wynika z konstrukcji zdania złoż.). [przypis redakcyjny]

   [26]

   przeciw długim latom — przeciw długoletniemu zapomnieniu. [przypis redakcyjny]

   [27]

   cne boginie — muzy. [przypis redakcyjny]

   [28]

   po naszym schodzie — po naszym końcu (tj. śmierci). [przypis redakcyjny]

   [29]

   pani ona — ta pani; chodzi o Helenę trojańską. [przypis redakcyjny]

   [30]

   w szostymdziestym lecie — w sześćdziesiątym roku (jej) życia. [przypis redakcyjny]

   [31]

   trwoga — chodzi o wojnę trojańską, której przyczyną było porwanie pięknej Heleny przez królewicza trojańskiego Parysa. [przypis redakcyjny]

   [32]

   wiek łakomy — czas, który łakomie wszystko pożera. [przypis redakcyjny]

   [33]

   poeta — chodzi o Homera, autora Iliady i Odysei, w których opisana jest wojna trojańska i losy jej bohaterów, ślepy poeta (zob. w. 57). [przypis redakcyjny]

   [34]

   nie zbawił (starop.) — nie pozbawił. [przypis redakcyjny]

   [35]

   Stezychora o wzrok był przyprawił — naraził na utratę wzroku; poeta Stezychor (VII/VI w. p.n.e.) miał oślepnąć z powodu złorzeczenia Helenie i wzroku nie odzyskał, mimo że odwołał złorzeczenia. [przypis redakcyjny]

   [36]

   tęż istą (starop.) — tę samą. [przypis redakcyjny]

   [37]

   osobliwy — tu: własny. [przypis redakcyjny]

   [38]

   tusz (…) sobie (starop.) — spodziewaj się, miej nadzieję. [przypis redakcyjny]

   [39]

   sklep* (daw.) — sklepienie. [przypis redakcyjny]

   [40]

   nocoświetny miesiąc — świecący w nocy księżyc (por. łac. noctiluca: przydomek Diany, bogini księżyca, używany przez Horacego). [przypis redakcyjny]

   [41]

   ze wszech namilszej — w domyśle: oblubienicy. [przypis redakcyjny]

   [42]

   urównany — równo rozlany. [przypis redakcyjny]

   [43]

   pole rozmierzone — pole wyścigowe. [przypis redakcyjny]

   [44]

   trynóg — trójnóg (tj. nagroda). [przypis redakcyjny]

   [45]

   To takie, co widzimy — to, co widzimy, jest takie. [przypis redakcyjny]

   [46]

   kształty wszech rzeczy — idee, rozumiane w ujęciu filozofii Platona i neoplatończyków jako prawzory rzeczy. [przypis redakcyjny]

   [47]

   mdły (daw.) — słaby, marny. [przypis redakcyjny]

   Zamknij
   Proszę czekać…
   x