Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

   Jan KochanowskiTrenyTren XIII[1]

   1

   Moja wdzięczna[2] Orszulo, bodaj ty mnie była

   Albo nie umierała lub sie nie rodziła.

   Małe pociechy płacę wielkim żalem swoim

   Za tym nieodpowiednym pożegnanim[3] twoim.

   5

   Omyliłaś mię[4] jako nocny sen znikomy[5],

   Który wielkością[6] złota cieszy zmysł[7] łakomy[8],

   Potym nagle uciecze[9], a temu na jawi[10]

   Z onych skarbów jeno chęć a żądzą[11] zostawi.

   Takeś ty mnie, Orszulo droga, uczyniła:

   10

   Wielkieś nadzieje w moim sercu roznieciła,

   Potymeś mię smutnego nagle odbieżała[12]

   I wszytki moje z sobą pociechy zabrała.

   Wzięłaś mi, zgoła mówiąc[13], dusze połowicę[14],

   Ostatek przy mnie został na wieczną tesknicę[15].

   15

   Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie,

   A na nim tę nieszczesną pamiątkę[16] wydróżcie[17]:

   ORSZULA KOCHANOWSKA TU LEŻY, KOCHANIE[18]

   OJCOWE ALBO RACZEJ PŁACZ I NARZEKANIE.

   OPAKEŚ TO, NIEBACZNA[19] ŚMIERCI, UDZIAŁAŁA[20]:

   20

   NIE JAĆ ONEJ, ALE MNIE ONA PŁAKAĆ MIAŁA.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   wdzięczny* (starop.) — miły, przyjemny. [przypis redakcyjny]

   [3]

   pożegnanim (starop. forma N.) — pożegnaniem; za tym nieodpowiednim pożegnanim: z powodu tego nie zapowiedzianego, niewłaściwego pożegnania. [przypis redakcyjny]

   [4]

   omyliłaś mię (starop.) — zwiodłaś mnie, zmyliłaś mnie. [przypis redakcyjny]

   [5]

   sen znikomy — znikający, nieuchwytny. [przypis redakcyjny]

   [6]

   wielkość* — wielka ilość. [przypis redakcyjny]

   [7]

   zmysł — tu w znaczeniu ogólnym: zmysły. [przypis redakcyjny]

   [8]

   łakomy (daw.) — pożądliwy, chciwy. [przypis redakcyjny]

   [9]

   uciecze (forma starop.) — ucieknie. [przypis redakcyjny]

   [10]

   na jawi (forma starop.) — na jawie. [przypis redakcyjny]

   [11]

   żądza (starop.; tu forma B. lp: żądzą) — namiętne pragnienie. [przypis redakcyjny]

   [12]

   odbieżała (forma starop.) — odbiegła; por. „bieżeć” [np. Tren XVI: „śmierć (…) k nam bieży”]. [przypis redakcyjny]

   [13]

   zgoła mówiąc — mówiąc bez ogródek, mówiąc wprost. [przypis redakcyjny]

   [14]

   dusze połowicę (starop.) — połowę duszy. [przypis redakcyjny]

   [15]

   tesknica (starop.) — tęsknota, żal. [przypis redakcyjny]

   [16]

   pamiątka* (daw.) — upamiętniający znak (dziś znaczenie węższe); nieszczęsna pamiątka: znak świadczący o nieszczęściu i upamiętniający je. [przypis redakcyjny]

   [17]

   wydróżcie (forma starop.) — wyżłóbcie, wyryjcie, wydrążcie. [przypis redakcyjny]

   [18]

   kochanie — przedmiot miłości, a zarazem miłość. [przypis redakcyjny]

   [19]

   niebaczny (starop.) — nie mający baczenia na coś, czyli nie zwracający na coś uwagi, nieuważny, tu: nie przestrzegający ustalonego porządku rzeczy. [przypis redakcyjny]

   [20]

   opakeś to (…) udziałała (starop.) — postąpiłaś na opak, przewrotnie, wbrew naturalnemu porządkowi rzeczy. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...