TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

   Jan KochanowskiTrenyTren VIII[1]

   1

   Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,

   Moja droga Orszulo, tym zniknienim[2] swoim.

   Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:

   Jedną maluczką duszą[3] tak wiele ubyło.

   5

   Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała,

   Wszytkiś w domu kąciki[4] zawżdy pobiegała[5].

   Nie dopuściłaś nigdy matce sie frasować[6]

   Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować[7],

   To tego, to owego wdzięcznie[8] obłapiając[9]

   10

   I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając.

   Teraz wszytko umilkło, szczere[10] pustki w domu,

   Nie masz zabawki[11], nie masz rośmiać sie nikomu.

   Z każdego kąta[12] żałość człowieka ujmuje[13],

   A serce swej pociechy[14] darmo[15] upatruje[16].

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   zniknienim (starop.) — zniknieniem, zniknięciem. [przypis redakcyjny]

   [3]

   dusza* (daw.) — w znaczeniu: „żywe stworzenie”; dawniej duszami nazywano ludzi, np. szlachcic posiadał wieś z określoną ilością dusz, czyli chłopów; jedną (…) duszą (…) ubyło: z jedną duszą ubyło. Jerzy Axer przekonująco dowodził, że jest to niejako odpowiedź na cytat z listu, który otrzymał Cicero od swojego przyjaciela Serwiusza Sulpicjusza. Przyjaciel pytał Cycerona cierpiącego po śmierci córki Tulii: „in unius (Jedną) mulierculae animula (maluczką duszą) [si] iactura facta est (ubyło), tanto opere [commoveris] (tak wiele)?”. Postać i dzieło Cycerona są ważne również w Trenie XVI i XIX. [przypis redakcyjny]

   [4]

   wszytki kąciki — wszystkie zakamarki, całą przestrzeń domu. [przypis redakcyjny]

   [5]

   pobiegała — przebiegała. [przypis redakcyjny]

   [6]

   Nie dopuściłaś (…) matce sie frasować — nie pozwoliłaś, by matka się frasowała, martwiła. [przypis redakcyjny]

   [7]

   głowy psować (starop. psować: psuć) — martwić się, dręczyć się myślami. [przypis redakcyjny]

   [8]

   wdzięczny* (starop.) — miły, przyjemny. [przypis redakcyjny]

   [9]

   obłapiać (starop.; tu forma imiesł.: obłapiając) — obejmować. [przypis redakcyjny]

   [10]

   szczery (tu forma lm: szczere) — prawdziwy. [przypis redakcyjny]

   [11]

   zabawka* (daw.)— miłe zajęcie, zajęcie przynoszące radość (por. „zabawić się”). [przypis redakcyjny]

   [12]

   z każdego kąta — zewsząd. [przypis redakcyjny]

   [13]

   ujmować — chwytać. [przypis redakcyjny]

   [14]

   swej pociechy — należnej mu pociechy (pociecha to również określenie dziecka. [przypis redakcyjny]

   [15]

   darmo — na darmo, daremnie, na próżno. [przypis redakcyjny]

   [16]

   upatrywać (tu forma 3 os. lp: upatruje) — wyglądać, oczekiwać zobaczenia, wypatrywać. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...