TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

   Jan KochanowskiTrenyTren VI[1]

   1

   Ucieszna moja śpiewaczko, Safo[2] słowieńska[3],

   Na którą nie tylko moja cząstka[4] ziemieńska[5],

   Ale i lutnia[6] dziedzicznym prawem spaść miała;

   Tęś nadzieję już po sobie okazowała,

   5

   Nowe piosnki sobie tworząc, nie zamykając

   Ustek[7] nigdy, ale cały dzień prześpiewając[8],

   Jako więc lichy[9] słowiczek w krzaku zielonym

   Całą noc prześpiewa gardłkiem[10] swym ucieszonym[11].

   Prędkoś mi nazbyt umilkła, nagle cię sroga

   10

   Śmierć spłoszyła, moja wdzięczna[12] szczebiotko[13] droga.

   Nie nasyciłaś mych uszu swymi piosnkami

   I tę trochę teraz płacę sowicie[14] łzami.

   A tyś ani umierając śpiewać przestała[15],

   Lecz matkę ucałowawszy, takeś żegnała:

   15

   «Już ja tobie, moja matko, służyć nie będę

   Ani za twym wdzięcznym stołem miejsca zasiędę;

   Przyjdzie mi klucze położyć, samej precz jechać,

   Domu rodziców swych miłych wiecznie[16] zaniechać[17]».

   To, i czego żal ojcowski nie da serdeczny

   20

   Przypominać więcej, był jej głos ostateczny[18].

   A matce, słysząc[19] żegnanie tak żałościwe,

   Dobre[20] serce, że od żalu zostało żywe.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   Safo (a. Safona) (VII–VI w. p.n.e) — najsłynniejsza starożytna poetka gr. mieszkająca na wyspie Lesbos. [przypis redakcyjny]

   [3]

   słowieńska (forma starop.) — słowiańska. [przypis redakcyjny]

   [4]

   cząstka — tu: część, która się komuś należy w wyniku dziedziczenia. [przypis redakcyjny]

   [5]

   ziemieński (forma starop.) — ziemiański, szlachecki; cząstka ziemieńska: dziedziczna część posiadłości szlacheckiej, ziemskiej. [przypis redakcyjny]

   [6]

   lutnia — instrument muzyczny strunowy w kształcie gruszki o dnie wypukłym, popularny zwłaszcza w XV-XVII w.; tu: symbol sztuki poetyckiej. [przypis redakcyjny]

   [7]

   ustka — zdr. od: usta, rzadko spotykane, dziś: usteczka. [przypis redakcyjny]

   [8]

   prześpiewając — przyśpiewując. [przypis redakcyjny]

   [9]

   lichy* (starop.) — mały. [przypis redakcyjny]

   [10]

   gardłko — zdr. od: gardło; dziś: gardełko. [przypis redakcyjny]

   [11]

   ucieszony* (starop.) — przynoszący radość, przynoszący pociechę, uciechę. [przypis redakcyjny]

   [12]

   wdzięczny* (starop.) — miły, przyjemny. [przypis redakcyjny]

   [13]

   szczebiotka — warto zauważyć, że wyraz szczebiotać w odniesieniu do ludzi miał zwykle nacechowanie negatywne, a pozytywne w odniesieniu do śpiewu ptaków i mowy dziecinnej. [przypis redakcyjny]

   [14]

   sowicie — obficie, bogato, dużo. [przypis redakcyjny]

   [15]

   ani umierając śpiewać przestała — składnia z „ani” i orzeczeniem niezaprzeczonym (podobna jak w jęz. ang.) była dosyć popularna w XVI w.; dziś w jęz. pol. zasada podwójnego przeczenia. [przypis redakcyjny]

   [16]

   wiecznie — na wieki. [przypis redakcyjny]

   [17]

   zaniechać* (starop.) — opuścić; Już ja tobie, moja matko (…) zaniechać: fragment ten wiernie odpowiada charakterowi ówczesnych polskich pieśni weselnych (pożegnanie domu rodzinnego przez pannę młodą). W folklorze polskim pieśń pożegnalna panny młodej była leksykalnie bliska (są tu liczne analogie) pieśniom żałobnym. Istnieje teoria, że mamy tutaj do czynienia z aluzją do pożegnania Antygony z mieszkańcami Teb w tragedii Sofoklesa. [przypis redakcyjny]

   [18]

   ostateczny* — tu: ostatni. [przypis redakcyjny]

   [19]

   słysząc (starop. forma imiesł.) — słyszącej. [przypis redakcyjny]

   [20]

   dobre* — tu: zdrowe. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...