Wolne Lektury potrzebują pomocy...Wolne Lektury utrzymują się z dobrowolnych darowizn i dotacji.


Na stałe wspiera nas 379 czytelników i czytelniczek.
Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców.


Dołącz do darczyńców! Przyjaciele Wolnych Lektur zyskują wcześniejszy dostęp do nowych publikacji!
Potrzebujemy Twojej pomocy!

TAK, wpłacam
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Znajdź nas na YouTube

Audiobooki Wolnych Lektur znajdziesz na naszym kanale na YouTube.
Kliknij, by przejść do audiobooków.

x
Tren VII → ← Tren V

Spis treści

   Jan KochanowskiTrenyTren VI[1]

   Ucieszna moja śpiewaczko, Safo[2] słowieńska[3],
   Na którą nie tylko moja cząstka[4] ziemieńska[5],
   Ale i lutnia[6] dziedzicznym prawem spaść miała;
   Tęś nadzieję już po sobie okazowała,
   Nowe piosnki sobie tworząc, nie zamykając
   Ustek[7] nigdy, ale cały dzień prześpiewając[8],
   Jako więc lichy[9] słowiczek w krzaku zielonym
   Całą noc prześpiewa gardłkiem[10] swym ucieszonym[11].
   Prędkoś mi nazbyt umilkła, nagle cię sroga
   Śmierć spłoszyła, moja wdzięczna[12] szczebiotko[13] droga.
   Nie nasyciłaś mych uszu swymi piosnkami
   I tę trochę teraz płacę sowicie[14] łzami.
   A tyś ani umierając śpiewać przestała[15],
   Lecz matkę ucałowawszy, takeś żegnała:
   «Już ja tobie, moja matko, służyć nie będę
   Ani za twym wdzięcznym stołem miejsca zasiędę;
   Przyjdzie mi klucze położyć, samej precz jechać,
   Domu rodziców swych miłych wiecznie[16] zaniechać[17]».
   To, i czego żal ojcowski nie da serdeczny
   Przypominać więcej, był jej głos ostateczny[18].
   A matce, słysząc[19] żegnanie tak żałościwe,
   Dobre[20] serce, że od żalu zostało żywe.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   Safo (a. Safona) (VII–VI w. p.n.e) — najsłynniejsza starożytna poetka gr. mieszkająca na wyspie Lesbos. [przypis redakcyjny]

   [3]

   słowieńska (forma starop.) — słowiańska. [przypis redakcyjny]

   [4]

   cząstka — tu: część, która się komuś należy w wyniku dziedziczenia. [przypis redakcyjny]

   [5]

   ziemieński (forma starop.) — ziemiański, szlachecki; cząstka ziemieńska: dziedziczna część posiadłości szlacheckiej, ziemskiej. [przypis redakcyjny]

   [6]

   lutnia — instrument muzyczny strunowy w kształcie gruszki o dnie wypukłym, popularny zwłaszcza w XV-XVII w.; tu: symbol sztuki poetyckiej. [przypis redakcyjny]

   [7]

   ustka — zdr. od: usta, rzadko spotykane, dziś: usteczka. [przypis redakcyjny]

   [8]

   prześpiewając — przyśpiewując. [przypis redakcyjny]

   [9]

   lichy* (starop.) — mały. [przypis redakcyjny]

   [10]

   gardłko — zdr. od: gardło; dziś: gardełko. [przypis redakcyjny]

   [11]

   ucieszony* (starop.) — przynoszący radość, przynoszący pociechę, uciechę. [przypis redakcyjny]

   [12]

   wdzięczny* (starop.) — miły, przyjemny. [przypis redakcyjny]

   [13]

   szczebiotka — warto zauważyć, że wyraz szczebiotać w odniesieniu do ludzi miał zwykle nacechowanie negatywne, a pozytywne w odniesieniu do śpiewu ptaków i mowy dziecinnej. [przypis redakcyjny]

   [14]

   sowicie — obficie, bogato, dużo. [przypis redakcyjny]

   [15]

   ani umierając śpiewać przestała — składnia z „ani” i orzeczeniem niezaprzeczonym (podobna jak w jęz. ang.) była dosyć popularna w XVI w.; dziś w jęz. pol. zasada podwójnego przeczenia. [przypis redakcyjny]

   [16]

   wiecznie — na wieki. [przypis redakcyjny]

   [17]

   zaniechać* (starop.) — opuścić; Już ja tobie, moja matko (…) zaniechać: fragment ten wiernie odpowiada charakterowi ówczesnych polskich pieśni weselnych (pożegnanie domu rodzinnego przez pannę młodą). W folklorze polskim pieśń pożegnalna panny młodej była leksykalnie bliska (są tu liczne analogie) pieśniom żałobnym. Istnieje teoria, że mamy tutaj do czynienia z aluzją do pożegnania Antygony z mieszkańcami Teb w tragedii Sofoklesa. [przypis redakcyjny]

   [18]

   ostateczny* — tu: ostatni. [przypis redakcyjny]

   [19]

   słysząc (starop. forma imiesł.) — słyszącej. [przypis redakcyjny]

   [20]

   dobre* — tu: zdrowe. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...