Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 463 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x
Tren VII. (Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory...) → ← Tren V. (Jako oliwka mała pod wysokim sadem...)

Spis treści

   Jan KochanowskiTrenyTren VI. (Ucieszna moja śpiewaczko, Safo słowieńska…)[1]

   1
   Ucieszna moja śpiewaczko, Safo[2] słowieńska[3],
   Na którą nie tylko moja cząstka[4] ziemieńska[5],
   Ale i lutnia[6] dziedzicznym prawem spaść miała;
   Tęś nadzieję już po sobie okazowała,
   5
   Nowe piosnki sobie tworząc, nie zamykając
   Ustek[7] nigdy, ale cały dzień prześpiewając[8],
   Jako więc lichy[9] słowiczek w krzaku zielonym
   Całą noc prześpiewa gardłkiem[10] swym ucieszonym[11].
   Prędkoś mi nazbyt umilkła, nagle cię sroga
   10
   Śmierć spłoszyła, moja wdzięczna[12] szczebiotko[13] droga.
   Nie nasyciłaś mych uszu swymi piosnkami
   I tę trochę teraz płacę sowicie[14] łzami.
   A tyś ani umierając śpiewać przestała[15],
   Lecz matkę ucałowawszy, takeś żegnała:
   15
   «Już ja tobie, moja matko, służyć nie będę
   Ani za twym wdzięcznym stołem miejsca zasiędę;
   Przyjdzie mi klucze położyć, samej precz jechać,
   Domu rodziców swych miłych wiecznie[16] zaniechać[17]».
   To, i czego żal ojcowski nie da serdeczny
   20
   Przypominać więcej, był jej głos ostateczny[18].
   A matce, słysząc[19] żegnanie tak żałościwe,
   Dobre[20] serce, że od żalu zostało żywe.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   Safo (a. Safona) (VII–VI w. p.n.e) — najsłynniejsza starożytna poetka gr. mieszkająca na wyspie Lesbos. [przypis redakcyjny]

   [3]

   słowieńska (forma starop.) — słowiańska. [przypis redakcyjny]

   [4]

   cząstka — tu: część, która się komuś należy w wyniku dziedziczenia. [przypis redakcyjny]

   [5]

   ziemieński (forma starop.) — ziemiański, szlachecki; cząstka ziemieńska: dziedziczna część posiadłości szlacheckiej, ziemskiej. [przypis redakcyjny]

   [6]

   lutnia — instrument muzyczny strunowy w kształcie gruszki o dnie wypukłym, popularny zwłaszcza w XV-XVII w.; tu: symbol sztuki poetyckiej. [przypis redakcyjny]

   [7]

   ustka — zdr. od: usta, rzadko spotykane, dziś: usteczka. [przypis redakcyjny]

   [8]

   prześpiewając — przyśpiewując. [przypis redakcyjny]

   [9]

   lichy* (starop.) — mały. [przypis redakcyjny]

   [10]

   gardłko — zdr. od: gardło; dziś: gardełko. [przypis redakcyjny]

   [11]

   ucieszony* (starop.) — przynoszący radość, przynoszący pociechę, uciechę. [przypis redakcyjny]

   [12]

   wdzięczny* (starop.) — miły, przyjemny. [przypis redakcyjny]

   [13]

   szczebiotka — warto zauważyć, że wyraz szczebiotać w odniesieniu do ludzi miał zwykle nacechowanie negatywne, a pozytywne w odniesieniu do śpiewu ptaków i mowy dziecinnej. [przypis redakcyjny]

   [14]

   sowicie — obficie, bogato, dużo. [przypis redakcyjny]

   [15]

   ani umierając śpiewać przestała — składnia z „ani” i orzeczeniem niezaprzeczonym (podobna jak w jęz. ang.) była dosyć popularna w XVI w.; dziś w jęz. pol. zasada podwójnego przeczenia. [przypis redakcyjny]

   [16]

   wiecznie — na wieki. [przypis redakcyjny]

   [17]

   zaniechać* (starop.) — opuścić; Już ja tobie, moja matko (…) zaniechać: fragment ten wiernie odpowiada charakterowi ówczesnych polskich pieśni weselnych (pożegnanie domu rodzinnego przez pannę młodą). W folklorze polskim pieśń pożegnalna panny młodej była leksykalnie bliska (są tu liczne analogie) pieśniom żałobnym. Istnieje teoria, że mamy tutaj do czynienia z aluzją do pożegnania Antygony z mieszkańcami Teb w tragedii Sofoklesa. [przypis redakcyjny]

   [18]

   ostateczny* — tu: ostatni. [przypis redakcyjny]

   [19]

   słysząc (starop. forma imiesł.) — słyszącej. [przypis redakcyjny]

   [20]

   dobre* — tu: zdrowe. [przypis redakcyjny]

   Zamknij
   Proszę czekać...
   x