TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Błądzenie: 1
  2. Bóg: 1
  3. Cień: 1
  4. Czas: 1
  5. Dorosłość: 1
  6. Kondycja ludzka: 1 2
  7. Młodość: 1
  8. Obłok: 1
  9. Pozory: 1
  10. Przemijanie: 1
  11. Strach: 1
  12. Szczęście: 1
  13. Śmierć: 1
  14. Wiatr: 1

  Mikołaj Sęp SzarzyńskiSonet IO krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego

  1

  Czas, Przemijanie, Obłok, WiatrEhej, jak gwałtem obrotne obłoki[1]

  I Tytan[2] prętki[3] lotne czasy pędzą!

  Kondycja ludzka, ŚmierćA chciwa może odciąć rozkosz nędzą

  Śmierć,—tuż za nami spore czyni kroki!

  5

  Cień, Błądzenie, Bóg, Kondycja ludzka, Pozory, StrachA ja, co dalej, lepiej cień głęboki

  Błędów[4] mych widzę, które gęsto jędzą[5]

  Strwożone serce ustawiczną nędzą,

  Dorosłość, MłodośćI z płaczem ganię młodości mej skoki.

  SzczęścieO moc, o rozkosz, o skarby pilności[6],

  10

  Choćby nie darmo były, przedsie[7] szkodzą:

  Bo naszę chciwość[8] od swej szczęśliwości

  Własnej (co Bogiem zowiemy) odwodzą.

  Niestałe dobra.[9] O, stokroć szczęśliwy,

  Który tych cieniów[10] wczas[11] zna kształt prawdziwy!

  Przypisy

  [1]

  obrotne obłoki — być może: sfery niebieskie. [przypis edytorski]

  [2]

  Tytan — w mitologii synowie Nieba i Ziemi, którzy chcieli zdobyć niebiosa, lecz zostali przez Jowisza porażeni piorunami. [przypis redakcyjny]

  [3]

  prętki — dziś: prędki. [przypis edytorski]

  [4]

  błędy — tu: grzechy. [przypis edytorski]

  [5]

  gęsto jędzą — często dokuczają, nękają. Proponowana była także poprawka, w myśl której powinno tu widnieć słowo ”jedzą”. [przypis edytorski]

  [6]

  pilności (daw.) — starania. [przypis edytorski]

  [7]

  przedsie (a. przedsię) — przecież. [przypis edytorski]

  [8]

  chciwość — tu: chęć, pragnienie, pożądanie. [przypis edytorski]

  [9]

  odwodzą. Niestałe dobra! — ten fragment można zapisać na dwa sposoby. Zależnie od interpunkcji od Boga odwodzą duszę albo niestałe dobra, albo pilności(tj. starania) ”o moc, o rozkosz, o skarby”. W pierwszym przypadku po słowie ”odwodzą” nie powinno być kropki, w drugim- fraza ”niestałe dobra” funkcjonuje jako wykrzyknienie. [przypis edytorski]

  [10]

  cieniów — dziś popr. forma B. lm.: cieni. [przypis edytorski]

  [11]

  wczas (daw.) — w porę, wystarczająco wcześnie. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...