Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x

  Jan KochanowskiPieśń świętojańska o Sobótce[1][2]

  1
  Gdy słońce Raka zagrzewa[3],
  A słowik więcej nie śpiewa,
  Sobótkę, jako czas niesie[4],
  Zapalono w Czarnym Lesie.
  5
  Tam goście, tam i domowi
  Sypali sie ku ogniowi;
  Bąki[5] zaraz troje grały,
  A sady sie sprzeciwiały[6].
  Siedli wszyscy na murawie,
  10
  Potym wstało sześć par prawie[7]
  Dziewek jednako ubranych
  I belicą[8] przepasanych.
  Wszytki śpiewać nauczone,
  W tańcu także niezganione[9];
  15
  Więc koleją zaczynały,
  A pierwszej tak począć dały.

  Panna I

  Siostry, ogień napalono
  I placu nam postąpiono[10];
  Czemu sobie rąk nie damy,
  20
  A społem nie zaśpiewamy?
  Piękna nocy, życz pogody,
  Broń wiatrów i nagłej wody.
  Dziś przyszedł czas, że na dworze
  Mamy czekać ranej zorze.
  25
  Tak to matki nam podały,
  Samy także z drugich miały,
  Że na dzień świętego Jana
  Zawżdy Sobótka palana.
  Dzieci, rady mej słuchajcie,
  30
  Ojcowski rząd[11] zachowajcie:
  Święto niechaj świętem będzie,
  Tak bywało przedtym wszędzie.
  Święta przedtym ludzie czcili,
  A przedsię wszytko zrobili;
  35
  A ziemia hojnie rodziła,
  Bo pobożność Bogu miła.
  Dziś bez przestanku pracujem
  I dniom świętym nie folgujem[12];
  Więc też tylko zarabiamy[13],
  40
  Ale przedsię nic nie mamy.
  Albo nas grady porażą,
  Albo zbytnie ciepła każą[14];
  Co rok słabsze urodzaje,
  A zła drogość za tym wstaje[15].
  45
  Pracuj we dnie, pracuj w nocy,
  Prózno bez Pańskiej pomocy;
  Boga, dzieci, Boga trzeba,
  Kto chce syt być swego chleba.
  Na Tego my wszytko włóżmy,
  50
  A z sobą sami nie trwóżmy;
  Wrócąć sie i dobre lata,
  Jeszczeć nie tu[16] koniec świata.
  A teraz ten wieczór sławny[17]
  Święćmy jako zwyczaj dawny:
  55
  Niecąc ognie do świtania,
  Nie bez pieśni, nie bez grania.

  Panna II

  To moja nawiętsza wada,
  Że tańcuję barzo rada;
  Powiedzcież mi, me sąsiady,
  60
  Jest tu która bez tej wady?
  Wszytki mi sie uśmiechacie,
  Podobno ze mną trzymacie;
  Postępujmyż tedy krokiem,
  Aleć nie masz jako skokiem.
  65
  Skokiem taniec nasnadniejszy[18],
  A tym jeszcze pochopniejszy[19],
  Kiedy w bęben przybijają:
  Samy nogi prawie[20] drgają.
  Teraz masz czas, umiesz li co,
  70
  Mój nadobny bębennico:
  Wszytka tu wieś siedzi wkoło,
  A w pośrzodku samo czoło[21].
  Żeby też tu ta nie była,
  Która twemu sercu miła;
  75
  Każesz li, wierzyć będziemy,
  Aleć insze rozumiemy[22].
  Pomóż oto dobrej rzeczy,
  A nasz taniec miej na pieczy;
  Owa[23] najdziesz i w tym rzędzie,
  80
  Coć za wszytki płatna będzie[24].
  Ja sie nie umiem frasować,
  Toż radzę drugim zachować;
  Bo w trosce człowiek zgrzybieje
  Pierwej, niż sie sam spodzieje.
  85
  Ale gdzie dobra myśl płuży[25],
  Tam i zdrowie lepiej służy;
  A choć drugi zajdzie w lata,
  I tak on ujdzie za swata[26].
  Za mną, za mną, piękne koło,
  90
  Opiewając[27] mi wesoło!
  A ty sie czuj[28], czyja kolej,
  Nie masz li mię wydać[29] wolej.

  Panna III

  Za mną, za mną, piękne koło,
  Opiewając mi wesoło!
  95
  Czuję się, że moja kolej,
  A ja nie mam wydać wolej.
  Sam ze wszytkiego stworzenia
  Człowiek ma śmiech z przyrodzenia[30];
  Inszy wszelaki źwierz niemy
  100
  Nie śmieje sie, jako chcemy.
  Nie ma w swym szaleństwie miary,
  Kto gardzi Pańskiemi dary;
  A bodaj miał płakać siła,
  Komu dobra myśl niemiła.
  105
  Śmiejmy sie! Czy nie masz czemu?
  Śmiejmy sie przynamniej temu,
  Że, nie mówiąc nic trefnego[31],
  Chcę po was śmiechu śmiesznego.
  Wystąp ty, coś ciągnął kota[32],
  110
  A puść sie na chwilę płota[33].
  Uchowa cię dziś Bóg szkody,
  Bo tu opodal[34] do wody.
  Ciągnie go drugi na suszy[35],
  Tobie trzeba aż po uszy.
  115
  Nieboże mój, kto cię zbłaźnił[36],
  Żeś tak srogie źwierzę draźnił?
  Nie znasz ludzi, co przed kotem
  Pierzchają nawiętszym błotem?
  A na jego głos straszliwy
  120
  Ledwe drugi będzie żywy.
  Głaszcz na nim, jako chcesz, skórę,
  On przedsię ogonem wzgórę.
  Zły z nim pokój, gorsza zwada;
  Jeszcze i dziś strach sąsiada[37].
  125
  Czasem też i z dachu spadnie,
  A przedsię na nogi padnie;
  I chłop foremniejszy[38] bywa,
  Gdzie kot we łbie przemieszkiwa[39].
  A to jako w nim szacować,
  130
  Że umie i praktykować[40]?
  A to tak wieszcza[41] bestyja,
  Że sie zawżdy na deszcz myja[42].
  Więc[43] łowiec niepospolity
  A w swych sprawach dziwnie skryty;
  135
  K temu rzadko usnie w nocy,
  Ale ufa zawżdy mocy.
  Kocie, wszytko to do czasu,
  Strzeż wilka wyszczekać z lasu[44];
  A może być i w tym stadzie[45],
  140
  Co już myśli o zakładzie[46].

  Panna IV

  Komum ja kwiateczki rwała,
  A ten wianek gotowała?
  Tobie, miły, nie inszemu,
  Któryś sam mił sercu memu.
  145
  Włóż na piękną głowę twoję
  Tę rozkwitłą pracą moję;
  A mnie samę na sercu miej,
  Toż i o mnie sam rozumiej.
  Żadna chwila ta nie była,
  150
  Żebych cię z myśli spuściła;
  I sen mię prace nie zbawi[47],
  Spię, a myślę, by na jawi.
  Tę nadzieję mam o tobie,
  Że mię też masz za co[48] sobie
  155
  Ani wzgardzisz chucią[49] moją,
  Ale mi ją oddasz swoją.
  Tego zataić nie mogę,
  Co mi w sercu czyni trwogę:
  Wszytki tu wzrok ostry mają
  160
  I co piękne, dobrze znają.
  Prze Bóg, siostry, o to proszę,
  Niech tej krzywdy nie odnoszę,
  By mię która w to tknąć miała,
  O com sie ja utroskała.
  165
  O wszelaką inszą szkodę
  Łacno przyzwolę na zgodę,
  Ale kto mię w miłość ruszy,
  Wiecznie będzie krzyw mej duszy[50]!

  Panna V

  Zwierzęć sie, gromado moja,
  170
  Nie mam przed Szymkiem pokoja:
  Za trzewik mi zastępuje[51],
  A powiada, że miłuje.
  Szymku, by to prawda była,
  Dobrze bych Bogu służyła;
  175
  Ale ty rad z ludzi szydzisz,
  Zwłaszcza gdy prostaka[52] widzisz.
  Tobie to wolno samemu,
  Ale, wierę[53], nie inszemu;
  Bo ty z tym nadobnie umiesz,
  180
  A gdzie kogo tknąć, rozumiesz.
  I któraż by nie szła rada
  Za tak gładkiego sąsiada?
  Podajże jej kęs nadzieje,
  Alić sie już moja[54] śmieje.
  185
  I samam tak głupią była,
  Żem ci też kiedy wierzyła;
  Dziś już nic i pókim żywa,
  Znam cię, ziółko, żeś pokrzywa.
  Ze mną sobie rzecz najdujesz[55],
  190
  Drugiej nogę przystępujesz[56];
  Odpuść mi, silnyś[57] przechyra[58],
  A ja z takim nie mam mira[59].
  Nie sprawujże sie przez miarę[60],
  Boć zaś ludzie dadzą wiarę;
  195
  A mało sobie poprawisz,
  Że mię w nieprawdzie zostawisz[61].

  Panna VI

  Gorące dni nastawają,
  Suche role sie padają[62];
  Polny świercz, co głosu zstaje,
  200
  Gwałtownemu słońcu łaje.
  Już mdłe[63] bydło szuka cienia
  I ciekącego strumienia,
  I pasterze, chodząc za niem,
  Budzą lasy swoim graniem.
  205
  Żyto sie w polu dostawa[64]
  I swoją barwą znać dawa,
  Iż już niedaleko żniwo,
  Miej sie do sierpa co żywo[65]!
  Sierpa trzeba oziminie,
  210
  Kosa sie zejdzie[66] jarzynie[67];
  A wy, młodszy, noście snopy,
  Drudzy układajcie w kopy.
  Gospodarzu nasz wybrany[68],
  Ty masz mieć więniec kłosiany,
  215
  Gdy w ostatek zboża zatnie
  Krzywa kosa już ostatnie[69].
  A kiedy z pola zbierzemy,
  Tam[70] dopiero odpoczniemy,
  Dołożywszy z wierzchem broga[71];
  220
  Już więc, dzieci, jedno Boga[72]!
  W ten czas, gościu, bywaj u mnie,
  Kiedy wszystko najdziesz w gumnie[73];
  A jesli ty rad odkładasz[74],
  Mnie do siebie drogę zadasz[75].

  Panna VII

  225
  Prózno cię patrzam w tym kole:
  Twoja, miły, rozkosz pole[76];
  A raczej źwierz leśny bijesz,
  Niż tańcujesz albo pijesz.
  Ja też, bym nabarziej chciała,
  230
  Trudno bym sie zdobyć miała
  Na lepszą myśl[77], bo po tobie
  Serce zawżdy teskni sobie.
  Wolałabym też tym czasem[78]
  Gdziekolwiek pod gęstym lasem
  235
  Użyć z tobą towarzystwa,
  Pomogę ja i myślistwa[79].
  Czego miłość nie przywyknie?
  Już ja trafię[80], gdy pies krzyknie,
  Gdzie zajeżdżać zającowi
  240
  Mając charty pogotowi[81].
  A kiedy rzucisz sieć długą,
  Jeslić sie swoją posługą
  Ni nacz więcej nie przygodzę[82],
  Niech za tobą smycz psów[83] wodzę.
  245
  Żadna gęstwa, żadne głogi
  Nie przekażą[84] mojej drogi;
  Tak lato jako śrzeżogę[85]
  Przy tobie ja wytrwać mogę.
  Albo, mój myśliwcze, tedy
  250
  Pokwap sie do domu kiedy;
  Albo mnie ciężko nie będzie
  Ciebie naszladować[86] wszędzie!

  Panna VIII

  Pracowite woły moje,
  Przy tym lesie chłodne zdroje
  255
  I łąka nieprzepasiona[87],
  Kosą nigdy nie sieczona.
  Tu wasza dziś pasza będzie;
  A ja, mając oko wszędzie,
  Będę nad wami siedziała
  260
  I tym czasem kwiatki rwała.
  Kwiatki barwy rozmaitej,
  Które na łubce[88] obszytej
  Usadzę w nadobne koło
  I włożę na swoje czoło.
  265
  Tak dziewka, jako młodzieniec,
  Nie proś mię nikt o mój wieniec;
  Samam go swą ręką wiła,
  Sama go będę nosiła.
  Dałam wczora taki drugi,
  270
  Będzie mi go żal czas długi;
  Bo mię zaraz pobrać[89] dano,
  Czego mi czynić nie miano.
  Pracowite woły moje,
  Wam płyną te chłodne zdroje;
  275
  Wam kwitnie łąka zielona,
  Kosą nigdy nie sieczona.

  Panna IX[90]

  Ja śpiewam, a żal zakryty
  Mnoży[91] we mnie płacz obfity.
  Śpiewa więzień okowany,
  280
  Tając na czas[92] wnętrznej rany.
  Śpiewa żeglarz, w cudze strony
  Nagłym wiatrem zaniesiony;
  I oracz ubogi śpiewa,
  Choć od pracej aż omdlewa.
  285
  Śpiewa słowik na topoli,
  A w sercu go przedsię boli
  Dawna krzywda; mocny Boże,
  Iż z człowieka ptak być może.
  Nadobnać to dziewka była,
  290
  Póki między ludźmi żyła;
  Toż niebodze zawadziło[93],
  Bo każdemu piękne miło.
  Zły a niewierny pohańcze[94],
  Zbójca własny, nie posłańcze;
  295
  Miawszy odnieść siostrę żenie
  Zawiodłeś ją w leśne cienie.
  Próznoś jej język urzynał,
  Bo wszytko, coś z nią poczynał,
  Krwią na rąbku wypisała
  300
  I smutnej siestrze posłała.
  Nie wymyślaj przyczyn sobie[95],
  Pewnać już sprawa o tobie;
  Nie składaj nic na źwierz chciwy,
  Umysł twój krzyw niecnotliwy.
  305
  «Siadaj za stół, jesliś głodzien,
  Nakarmię cię, czegoś godzien»;
  Już ci żona warzy syna,
  Nieprzejednanać to wina[96].
  Nie wiesz, królu, nie wiesz, jaki
  310
  Obiad i co za przysmaki
  Na twym stole; ach, łakomy,
  Swe ciało jesz, niewiadomy[97].
  A gdy go tak uraczono,
  Głowę na wet[98] przyniesiono;
  315
  Temu czasza z rąk wypadła,
  Język zmilknął, a twarz zbladła.
  A żona powstawszy z ławy:
  «Coć sie zdadzą te potrawy?
  To za twą niecnotę tobie,
  320
  Zdrajca mój, synowski grobie!»
  Porwie sie mąż ku niej zatym,
  Alić nasz dudkiem czubatym;
  Sama sie w jaskółkę wdała[99],
  Oknem, łając[100], poleciała.
  325
  A ona niewinna córa
  Obrosła w słowicze pióra
  I dziś wdzięcznym głosem cieszy,
  Kto sie kolwiek w drogę śpieszy.
  Chwała Bogu, że te kraje
  330
  Niosą insze obyczaje,
  Ani w Polszcze jako żywy[101]
  Zjawiły sie takie dziwy.
  Jednak ja mam, co mię boli[102];
  A by dziś nie ludziom k woli,
  335
  Co śpiewam, płakać bych miała[103],
  Acz me pieśni płacz bez mała.

  Panna X

  Owa[104] u ciebie, mój miły,
  Me prośby ważne nie były;
  Próznom ja łzy wylewała
  340
  I żałosnie narzekała,
  Przedsięś ty w swą drogę jechał,
  A mnieś, nieszczęsnej, zaniechał[105]
  W ciężkim żalu, w którym muszę
  Wiecznie trapić moję duszę.
  345
  Bodaj wszytkich mąk skosztował,
  Kto naprzód wojsko szykował
  I wynalazł swoją głową
  Strzelbę srogą piorunową.
  Jakie ludzkie głupie sprawy
  350
  Szukać śmierci przez bój krwawy;
  A ona i tak człowieczy
  Upad ma na dobrej pieczy[106].
  Przynamniej by mi w potrzebie
  Wolno stanąć wedla ciebie,
  355
  Przywykłabych i ja zbroi;
  Bodaj przepadł, kto sie boi.
  Jednak ty tak chciej być śmiałym,
  Jakoby[107] sie wrócił całym;
  A nie daj umrzeć mnie, smutnej,
  360
  W płaczu i w trosce okrutnej.
  A wiarę, coś mi ślubował,
  Pomni, abyś przy tym chował.
  Tę mi przynieś a sam siebie;
  Dalej nie chcę nic[108] od ciebie.

  Panna XI

  365
  Skrzypku, by w tej pięknej rocie[109]
  Usłyszeć co o Dorocie,
  Weźmi gęśle[110], jakoć miła[111],
  A zagraj nie myśląc siła[112].
  «Nieprzepłacona[113] Doroto,
  370
  Co między pieniędzmi złoto,
  Co miesiąc[114] między gwiazdami,
  Toś ty jest miedzy dziewkami.
  Twoja kosa[115] rozczosana
  Jako brzoza przyodziana;
  375
  Twarz jako kwiatki mieszane,
  Lelijowe i różane.
  Nos jako sznur upleciony,
  Czoło jak marmór gładzony;
  Brwi wyniosłe i czarnawe,
  380
  A oczy dwa węgla prawe[116].
  Usta twoje koralowe,
  A zęby szczere[117] perłowe;
  Szyja pełna, okazała,
  Piersi jawne[118], ręka biała.
  385
  Serce mi zakwitnie prawie
  Przy twej przyjemnej rozprawie[119];
  A kiedy cię pocałuję,
  Trzy dni w gębie[120] cukier czuję.
  W tańcuś jak jedna bogini[121],
  390
  A co cię skutniejszą[122] czyni:
  Nie masz w tobie nic hardości,
  Co więc rzadko przy gładkości[123].
  Tymeś ludziom wszytkim miła
  I mnieś wiecznie zniewoliła;
  395
  Przeto cię me głośne stróny[124]
  Będą sławić na wsze strony.

  Panna XII

  Wsi spokojna, wsi wesoła,
  Który głos twej chwale zdoła[125]?
  Kto twe wczasy[126], kto pożytki
  400
  Może wspomnieć za raz[127] wszytki?
  Człowiek w twej pieczy uczciwie
  Bez wszelakiej lichwy żywie;
  Pobożne jego staranie
  I bezpieczne[128] nabywanie.
  405
  Inszy sie ciągną przy dworze
  Albo żeglują przez morze
  Gdzie człowieka wicher pędzi,
  A śmierć bliżej niż na piędzi[129].
  Najdziesz, kto w płat języka dawa[130],
  410
  A radę na funt[131] przedawa;
  Krwią drudzy zysk oblewają,
  Gardła na to odważają.
  Oracz pługiem zarznie w zięmię;
  Stąd i siebie, i swe plemię,
  415
  Stąd roczną czeladź[132] i wszytek
  Opatruje swój dobytek.
  Jemu sady obradzają,
  Jemu pszczoły miód dawają;
  Nań przychodzi z owiec wełna
  420
  I zagroda jagniąt pełna.
  On łąki, on pola kosi,
  A do gumna wszytko nosi.
  Skoro też siew odprawiemy,
  Komin wkoło obsiędziemy.
  425
  Tam już pieśni rozmaite,
  Tam będą gadki pokryte[133],
  Tam trefne plęsy[134] z ukłony,
  Tam i cenar, tam i goniony[135].
  A gospodarz wziąwszy siatkę,
  430
  Idzie mrokiem na usadkę[136]
  Albo sidła stawia w lesie;
  Jednak zawżdy co przyniesie.
  W rzece ma gęste więcierze[137],
  Czasem wędą ryby bierze;
  435
  A rozliczni ptacy wkoło
  Ozywają sie wesoło.
  Stada igrają przy wodzie,
  A sam pasterz, siedząc w chłodzie,
  Gra w piszczałkę proste pieśni;
  440
  A faunowie skaczą leśni[138].
  Zatym[139] sprzętna[140] gospodyni
  O wieczerzej pilność czyni,
  Mając doma ten dostatek,
  Że sie obejdzie bez jatek[141].
  445
  Ona sama bydło liczy,
  Kiedy, z pola idąc, ryczy,
  Ona i spuszczać[142] pomoże;
  Męża wzmaga[143], jako może.
  A niedorośli wnukowie,
  450
  Chyląc sie ku starszej głowie,
  Wykną przestawać na male[144],
  Wstyd i cnotę chować w cale[145].
  Dzień tu[146], ale jasne zorze
  Zapadłyby znowu w morze,
  455
  Niżby mój głos wyrzeki wszytki
  Wieśne[147] wczasy i pożytki.

  Przypisy

  [1]

  Pieśń świętojańska o Sobótce — Sobótka to palone w wigilię św. Jana ognisko, któremu towarzyszyły tańce i śpiewy dziewcząt; obrzęd ma tradycję jeszcze pogańską. [przypis redakcyjny]

  [2]

  W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w utworze jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

  [3]

  słońce Raka zagrzewa — jest w znaku Raka (od 22 czerwca). [przypis redakcyjny]

  [4]

  jako czas niesie — jak czas nakazuje. [przypis redakcyjny]

  [5]

  bąki — dudy, piszczałki. [przypis redakcyjny]

  [6]

  sprzeciwiać — tu: odpowiadać śpiewem, graniem (echem). [przypis redakcyjny]

  [7]

  prawie (daw.) — jak należy, w komplecie. [przypis redakcyjny]

  [8]

  belica — bylica, ziele, któremu przypisywano moce magiczne. [przypis redakcyjny]

  [9]

  niezganiony — nienaganny. [przypis redakcyjny]

  [10]

  placu (…) postąpiono — użyczono miejsca. [przypis redakcyjny]

  [11]

  ojcowski rząd — tradycyjny porządek. [przypis redakcyjny]

  [12]

  dniom (…) nie folgujem — nie mamy względu na dni. [przypis redakcyjny]

  [13]

  zarabiać* — tu: pracować na roli. [przypis redakcyjny]

  [14]

  każą — niszczą (por. skażenie). [przypis redakcyjny]

  [15]

  wstaje — powstaje. [przypis redakcyjny]

  [16]

  nie tu — nie teraz. [przypis redakcyjny]

  [17]

  sławny — uroczysty. [przypis redakcyjny]

  [18]

  nasnadniejszy (starop.) — najłatwiejszy. [przypis redakcyjny]

  [19]

  pochopniejszy — tu: bardziej skoczny. [przypis redakcyjny]

  [20]

  prawie (daw.) — tu: całkiem. [przypis redakcyjny]

  [21]

  czoło — tu: starszyzna (por. naczelnik). [przypis redakcyjny]

  [22]

  insze rozumiemy — myślimy co innego. [przypis redakcyjny]

  [23]

  owa (starop.) — może. [przypis redakcyjny]

  [24]

  Coć za wszytki płatna będzie — która ci wynagrodzi za wszystkie. [przypis redakcyjny]

  [25]

  płużyć — panować; sprzyjać. [przypis redakcyjny]

  [26]

  swat — tu: zalotnik. [przypis redakcyjny]

  [27]

  opiewać — śpiewać. [przypis redakcyjny]

  [28]

  sie czuj — uważaj. [przypis redakcyjny]

  [29]

  mię wydać — dorównać mi. [przypis redakcyjny]

  [30]

  z przyrodzenia — z natury. [przypis redakcyjny]

  [31]

  trefny (starop.) — dowcipny (por. trefniś: błazen). [przypis redakcyjny]

  [32]

  ciągnąć kota — otrzymać nauczkę (zabawa polegała na tym, że delikwent był przywiązywany do liny, drugi koniec liny ciągnął kot, ale też inicjatorzy zabawy, którzy przeciągali nieszczęśnika przez błoto czy rzekę). [przypis redakcyjny]

  [33]

  puść sie (…) płota — nie chowaj się za płotem ze wstydu. [przypis redakcyjny]

  [34]

  opodal — daleko (por. dzisiejsze: nieopodal). [przypis redakcyjny]

  [35]

  na suszy — na lądzie (czyli nie po wodzie lub błocie). [przypis redakcyjny]

  [36]

  zbłaźnił — ośmieszył. [przypis redakcyjny]

  [37]

  strach sąsiada — strach przed sąsiadem (kotem). [przypis redakcyjny]

  [38]

  foremniejszy — dowcipniejszy. [przypis redakcyjny]

  [39]

  Gdzie kot we łbie przemieszkiwa — zwrot przysłowiowy: gdy ktoś jest niespełna rozumu. [przypis redakcyjny]

  [40]

  praktykować — tu: wróżyć. [przypis redakcyjny]

  [41]

  wieszczy — wieszczący, przepowiadający przyszłość. [przypis redakcyjny]

  [42]

  sie zawżdy na deszcz myja — zob. przysłowie: „Kot się myje, będzie deszcz”. [przypis redakcyjny]

  [43]

  więc (starop.) — a dalej, następnie. [przypis redakcyjny]

  [44]

  Strzeż (…) wyszczekać — uważaj, żebyś nie wywołał. [przypis redakcyjny]

  [45]

  w tym stadzie — w tym zgromadzeniu (odnosi się do ludzi). [przypis redakcyjny]

  [46]

  o zakładzie — o nagrodzie lub o wciągnięciu kogoś w zabawę w ciągnięcie kota. [przypis redakcyjny]

  [47]

  nie zbawi — nie pozbawi (w domyśle: bo śni mi się, że wiję wianek). [przypis redakcyjny]

  [48]

  masz za co (starop.) — nie lekceważysz. [przypis redakcyjny]

  [49]

  chuć — tu: miłość, uczucie. [przypis redakcyjny]

  [50]

  krzyw mej duszy — winien przede mną. [przypis redakcyjny]

  [51]

  Za trzewik mi zastępuje — umizga się do mnie (następuje na nogę w tańcu). [przypis redakcyjny]

  [52]

  prostak — człowiek naiwny. [przypis redakcyjny]

  [53]

  wierę (starop.) — naprawdę. [przypis redakcyjny]

  [54]

  moja — tu: ta panna,o której mówię. [przypis redakcyjny]

  [55]

  rzecz najdujesz — prowadzisz rozmowę. [przypis redakcyjny]

  [56]

  Drugiej nogę przystępujesz — umizgasz się do innej. [przypis redakcyjny]

  [57]

  silny (starop.) — wielki. [przypis redakcyjny]

  [58]

  przechyra (daw.) — przechera, człowiek przebiegły, krętacz. [przypis redakcyjny]

  [59]

  mir (starop.; tu forma D. lp: mira) — pokój, przymierze. [przypis redakcyjny]

  [60]

  Nie sprawujże sie przez miarę — nie usprawiedliwiaj się zbytnio. [przypis redakcyjny]

  [61]

  Że mię w nieprawdzie zostawisz — że mnie przedstawisz jako kłamczynię. [przypis redakcyjny]

  [62]

  sie padają — pękają. [przypis redakcyjny]

  [63]

  mdłe (daw.) — słabe, zmęczone. [przypis redakcyjny]

  [64]

  sie (…) dostawa — dojrzewa. [przypis redakcyjny]

  [65]

  co żywo (daw.) — wszyscy żywi (por. kto żyw). [przypis redakcyjny]

  [66]

  sie zejdzie — nada się. [przypis redakcyjny]

  [67]

  jarzyna — jare (siane na wiosnę) zboże. [przypis redakcyjny]

  [68]

  wybrany (daw.) — wyborny, najlepszy. [przypis redakcyjny]

  [69]

  ostatnie (daw.) — ostatni raz. [przypis redakcyjny]

  [70]

  tam — tu: wtedy. [przypis redakcyjny]

  [71]

  bróg (tu forma B. lp: broga) — pomieszczenie na zboże składające się z czterech słupów i ruchomego dachu. [przypis redakcyjny]

  [72]

  jedno Boga — pozostaje nam już tylko chwalić Boga. [przypis redakcyjny]

  [73]

  gumno (daw.) — budynek, w którym składa się zboże przed młóceniem. [przypis redakcyjny]

  [74]

  odkładasz — w domyśle: odkładasz wizytę. [przypis redakcyjny]

  [75]

  Mnie do siebie drogę zadasz — zmusisz mnie, bym to ja cię odwiedził. [przypis redakcyjny]

  [76]

  pole — tu: polowanie. [przypis redakcyjny]

  [77]

  lepsza myśl — lepszy humor. [przypis redakcyjny]

  [78]

  tym czasem — teraz. [przypis redakcyjny]

  [79]

  Pomogę ja i myślistwa — włączę się do polowania. [przypis redakcyjny]

  [80]

  trafić — tu: potrafić. [przypis redakcyjny]

  [81]

  pogotowi (starop.) — w pogotowiu. [przypis redakcyjny]

  [82]

  Ni nacz więcej nie przygodzę (starop.) — na nic więcej się nie przydam. [przypis redakcyjny]

  [83]

  smycz psów — para chartów. [przypis redakcyjny]

  [84]

  przekażą — przerwą. [przypis redakcyjny]

  [85]

  śrzeżoga — szron, mróz. [przypis redakcyjny]

  [86]

  naszladować — iść w ślady. [przypis redakcyjny]

  [87]

  łąka nieprzepasiona — łąka nie do wypasienia. [przypis redakcyjny]

  [88]

  łubka — kawałek kory. [przypis redakcyjny]

  [89]

  pobrać — złupić, obedrzeć. [przypis redakcyjny]

  [90]

  Panna IX — w tej części opowiedziana została w formie ludowej ballady historia mitologiczna zaczerpnięta z Metamorfoz Owidiusza, ks. VI: Tereus, mąż Prokne, zakochał się w jej siostrze Filomeli, uwiódł ją i uciął jej język, by nikomu tego nie zdradziła. Filomela wyhaftowała swą opowieść na płótnie i w ten sposób poinformowała o niej Prokne, która zemściła się na mężu zabijając ich syna, Itysa i podając jego ugotowane ciało do zjedzenia nieświadomemu niczego Tereusowi. Potem obie siostry uciekły, a gdy dopadł je Tereus, który odkrył, co się stało, one poprosiły bogów o ratunek i zostały zamienione w ptaki: Prokne w słowika, a Filomela w jaskółkę. [przypis redakcyjny]

  [91]

  mnożyć — tu: wzbudzać lub powiększać. [przypis redakcyjny]

  [92]

  na czas (starop.) — na pewien czas, na chwilę, tymczasowo. [przypis redakcyjny]

  [93]

  zawadzić — tu: przynieść szkodę (por. zawada: przeszkoda). [przypis redakcyjny]

  [94]

  pohaniec (tu forma W. lp: pohańcze) — poganin, barbarzyńca. [przypis redakcyjny]

  [95]

  Nie wymyślaj przyczyn sobie — mowa o przyczynach (pretekstach), dla których Tereus przybył bez Filomeli. [przypis redakcyjny]

  [96]

  nieprzejednana (…) wina — niemożliwa do odpokutowania. [przypis redakcyjny]

  [97]

  niewiadomy — nieświadomy (ten, który nie wie). [przypis redakcyjny]

  [98]

  na wet — na zakończenie posiłku. [przypis redakcyjny]

  [99]

  wdać się w coś — tu: zamienić się. [przypis redakcyjny]

  [100]

  łajać (daw.) — złorzeczyć. [przypis redakcyjny]

  [101]

  jako żywy (starop.) — nigdy; nigdy swoim w życiu. [przypis redakcyjny]

  [102]

  ja mam, co mię boli — jest coś, co mnie boli. [przypis redakcyjny]

  [103]

  A by dziś nie ludziom k woli,/ Co śpiewam, płakać bych miała — A gdyby nie to, że śpiewam dla ludzi, powinnam płakać, a nie śpiewać. [przypis redakcyjny]

  [104]

  owa (starop.) — tak więc; otóż. [przypis redakcyjny]

  [105]

  zaniechać — porzucić. [przypis redakcyjny]

  [106]

  ona (…) człowieczy / Upad ma na dobrej pieczy — śmierć ma upadek ludzki na względzie. [przypis redakcyjny]

  [107]

  jakoby — byś. [przypis redakcyjny]

  [108]

  Dalej (…) nic — nic więcej. [przypis redakcyjny]

  [109]

  rota (starop.; tu forma Ms. lp: rocie) — koło, gromada. [przypis redakcyjny]

  [110]

  gęśle — polski instrument ludowy, rodzaj prymitywnych skrzypiec. [przypis redakcyjny]

  [111]

  jakoć miła (starop.) — tak, jak to lubisz. [przypis redakcyjny]

  [112]

  siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcyjny]

  [113]

  nieprzepłacony (starop.) — nieoceniony, bezcenny. [przypis redakcyjny]

  [114]

  miesiąc (daw.) — księżyc. [przypis redakcyjny]

  [115]

  kosa (daw.) — długie, splecione włosy; warkocz. [przypis redakcyjny]

  [116]

  prawy (starop.) — prawdziwy. [przypis redakcyjny]

  [117]

  szczery — prawdziwy. [przypis redakcyjny]

  [118]

  jawny (jaw.) — wydatny. [przypis redakcyjny]

  [119]

  rozprawa (starop.) — rozmowa. [przypis redakcyjny]

  [120]

  w gębie (starop.) — w ustach („gęba” nie ma w języku szesnastowiecznym znaczenia pejoratywnego). [przypis redakcyjny]

  [121]

  jedna bogini — może: jak Terpsychora (muza poezji lekkiej i tańca). [przypis redakcyjny]

  [122]

  skutniejszy — silniej oddziałujący, doskonalszy. [przypis redakcyjny]

  [123]

  gładkość (daw.) — piękno, uroda. [przypis redakcyjny]

  [124]

  stróny (a. strony; starop.) — struny; przen. poezja. [przypis redakcyjny]

  [125]

  twej chwale zdoła — podoła wychwalaniu cię. [przypis redakcyjny]

  [126]

  wczasy (starop.) — wygody; wolne chwile. [przypis redakcyjny]

  [127]

  za raz (starop.) — równocześnie. [przypis redakcyjny]

  [128]

  bezpieczny — tu: pozbawiony trosk. [przypis redakcyjny]

  [129]

  piędź — miara długości równa odległości od końca kciuka do końca środkowego palca rozpostartej dłoni. [przypis redakcyjny]

  [130]

  w płat (…) dawa (starop.) — sprzedaje. [przypis redakcyjny]

  [131]

  funt — jednostka wagi (ok. pół kg). [przypis redakcyjny]

  [132]

  roczna czeladź — przyjęci na rok do pracy robotnicy. [przypis redakcyjny]

  [133]

  gadki pokryte (starop.) — zagadki. [przypis redakcyjny]

  [134]

  trefne plęsy (starop.) — wymyślne tańce. [przypis redakcyjny]

  [135]

  cenar, (…) goniony — nazwy tańców. [przypis redakcyjny]

  [136]

  usadka (daw.) — zasadzka. [przypis redakcyjny]

  [137]

  więcierz (daw.) — sieć. [przypis redakcyjny]

  [138]

  fauny — półludzie, półkozły, postacie z mit. gr.. Podobny motyw idylli pasterskiej, z jakim mamy do czynienia tu w w. 41–44, znajduje się też w Ks. 2, Pieśni II. [przypis redakcyjny]

  [139]

  za tym (starop.) — potem. [przypis redakcyjny]

  [140]

  sprzętna (starop.) — zapobiegliwa. [przypis redakcyjny]

  [141]

  jatka (tu forma D. lm: jatek) — tu: stragan. [przypis redakcyjny]

  [142]

  spuszczać — doić. [przypis redakcyjny]

  [143]

  wzmaga — wspomaga. [przypis redakcyjny]

  [144]

  na male (starop.) — na małym. [przypis redakcyjny]

  [145]

  chować w cale — zachowywać w całości, nienaruszone. [przypis edytorski]

  [146]

  tu — teraz. [przypis redakcyjny]

  [147]

  wieśne (starop.) — wiejskie. [przypis redakcyjny]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x