Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 375 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x
Tren I → ← [Treny - nota edytorska]

Spis treści

   Jan KochanowskiTreny[Motto i dedykacja][1]

   Tales sunt hominum mentes, quali pater ipse
   Juppiter auctiferas lustravit lumine terras[2].
   ORSZULI KOCHANOWSKIEJ,
   WDZIĘCZNEJ[3], UCIESZONEJ[4], NIEPOSPOLITEJ[5] DZIECINIE, KTÓRA CNÓT WSZYTKICH[6] I DZIELNOŚCI[7] PANIEŃSKICH POCZĄTKI WIELKIE POKAZAWSZY, NAGLE, NIEODPOWIEDNIE[8], W NIEDOSZŁYM[9] WIEKU SWOIM, Z WIELKIM A NIEZNOŚNYM[10] RODZICÓW SWYCH ŻALEM ZGASŁA[11], JAN KOCHANOWSKI, NIEFORTUNNY[12] OCIEC[13], SWOJEJ NAMILSZEJ[14] DZIEWCE[15] ZŁZAMI[16] NAPISAŁ.
   NIE MASZ CIĘ[17], ORSZULO MOJA.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   Tales sunt (…) lumine terras (łac.) — „Umysły ludzkie są odbiciem światła, którym ojciec Jupiter oświeca urodzajne ziemie.” Fragment Odysei Homera w przekładzie łacińskim Cycerona, który przetrwał tylko jako cytat w De Civitate Dei św. Augustyna. [przypis redakcyjny]

   [3]

   wdzięczny* (starop.) — miły, przyjemny. [przypis redakcyjny]

   [4]

   ucieszony* (starop.) — przynoszący radość, przynoszący pociechę, uciechę. [przypis redakcyjny]

   [5]

   niepospolity — niezwykły, obdarzony niezwykłymi zaletami. [przypis redakcyjny]

   [6]

   wszytki (starop.) — wszystkie. [przypis redakcyjny]

   [7]

   dzielność* (starop.) — cnota, zaleta; pol. cnota i dzielność to odpowiedniki łac. virtus. [przypis redakcyjny]

   [8]

   nieodpowiednie (starop. przysłów.) — bez zapowiedzi, bez uprzedzenia, nieodpowiednio, wbrew porządkowi rzeczy. [przypis redakcyjny]

   [9]

   niedoszły — niedojrzały (mówi się potocznie: owoc dochodzi, czyli dojrzewa; por. wyrażenie: owoce dojrzały, doszły). [przypis redakcyjny]

   [10]

   nieznośny* — nie do zniesienia. [przypis redakcyjny]

   [11]

   zgasnąć (przen.) — umrzeć. [przypis redakcyjny]

   [12]

   niefortunny — nieszczęśliwy, nieszczęsny, dotknięty złym losem (por. fortuna: powodzenie, szczęście, los; jest to pojęcie ważne w utworach Kochanowskiego). [przypis redakcyjny]

   [13]

   ociec (starop.) — ojciec. [przypis redakcyjny]

   [14]

   namilszy (starop.) — najmilszy. [przypis redakcyjny]

   [15]

   dziewka* (zdr. od starop. dziewa) — dziewczyna. [przypis redakcyjny]

   [16]

   złza (starop.) — łza. [przypis redakcyjny]

   [17]

   nie masz cię — nie ma cię, nie istniejesz. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...