Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Bóg: 1 2
  2. Czas: 1
  3. Księżyc: 1 2
  4. Natura: 1
  5. Noc: 1
  6. Poeta: 1
  7. Przemijanie: 1 2
  8. Przestrzeń: 1
  9. Śmierć: 1 2 3
  10. Światło: 1 2
  11. Teatr: 1
  12. Wierzenia: 1
  13. Zaświaty: 1
  14. Życie snem: 1

  pisownia łączna/rozdzielna: niema > nie ma; poco > po co; Niewiadomo > Nie wiadomo;

  interpunkcja: Na księżycową błoń, czy prabłoń > Na księżycową błoń czy prabłoń;

  Bolesław LeśmianNapój cienistySrebroń

  1

  Noc, Wierzenia, NaturaNastała noc, spragniona wymian

  Mroku na dreszcze w półśnie rosy.

  Dąb bałwochwalczo wierzy w Tymian,

  We wpływ Tymianu — na niebiosy.

  5

  Światło, Przemijanie, CzasŚwiatła na trawie mrą pokotem, —

  Śmierć świateł wzrusza leśne knieje.

  Północ przedawnia się pod płotem,

  A płot — przyszłością gwiazd srebrnieje.

  Śmierć, ZaświatyGdzie jest bezdroże? A gdzie — droga?

  10

  Gdzie — dech po śmierci? Ból — po zgonie?

  KsiężycWięc nie ma tchu i nie ma Boga?

  I nie ma nic — a księżyc płonie?

  Życie snemKsiężyc to — wioska ogromniasta,

  Gdzie ciszę ciuła brat mój — Srebroń,

  15

  Co siebie własnym snem przerasta,

  Więc mu istnienia w srebrze — nie broń!

  PoetaTo — niepoprawny Istnieniowiec!

  Poeta! — Znawca mgły i wina.

  Nadskakujący snom — manowiec,

  20

  Wieczności śpiewna krzątanina.

  W sieć rymów łowi srebrne myszy,

  I srebrny chwast i srebrną jabłoń, —

  I rzuca strzępy srebrnej ciszy

  Na księżycową błoń czy prabłoń…

  25

  — «Śmierci! — powiada — Mrok nas słyszy!

  Nie śmiej się w niebo i nie błaznuj!» —

  I rzuca strzępy modrej ciszy

  Na księżycowy znój[1] czy praznój…

  Bóg— «Jam ten — powiada — co mgłą dyszy

  30

  I wie, że Bóg to — łza i zamieć!» —

  I rzuca strzępy złotej ciszy

  Na księżycową miedź czy pramiedź…

  Księżyc, Przestrzeń, TeatrPełno tam — dolin, wzgórz, bajorów[2],

  Modrych rozwiśleń[3] i udniestrzeń[4],

  35

  I niby scena bez aktorów,

  Rozpacza pusta w świetle przestrzeń.

  Światło, ŚmierćI szepce Srebroń w dal znikomą:

  — «Nie samym światłem mrok się żywi, —

  Wszyscy jesteśmy nieszczęśliwi,

  40

  Lecz po co srebrnieć? — Nie wiadomo…

  Nim śmierć w źdźbło mroku przeistoczy

  Pomysł mych łez — i zarys ducha —

  Niech mi gwiazdami spyla oczy

  Nicości złota rozsypucha!»

  45

  Bóg, Przemijanie, ŚmierćI gdy tak mówi, — nicość właśnie

  Kłami połyska — zła i szczera, —

  I jeszcze jedna gwiazda gaśnie, —

  I jeszcze jeden Bóg umiera.

  Przypisy

  [1]

  znój — ciężka praca, trud. [przypis redakcyjny]

  [2]

  bajorów (gw.) — dziś popr. forma D. lm: bajor. [przypis redakcyjny]

  [3]

  rozwiślenie — neol. od nazwy rzeki Wisły. [przypis redakcyjny]

  [4]

  udniestrzeń — neol. od nazwy rzeki Dniestr. [przypis redakcyjny]

  Close
  Please wait...