Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur... Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5668 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | białoruski | biologia, biologiczny | bez liczby pojedynczej | botanika | czeski | dawne | filozoficzny | francuski | frazeologia, frazeologiczny | geologia | grecki | gwara, gwarowe | hebrajski | historia, historyczny | hiszpański | łacina, łacińskie | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | potocznie | przenośnie | przestarzałe | przysłowiowy | regionalne | rosyjski | rzadki | staropolskie | turecki | ukraiński | włoski | żeglarskie

By language: all | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


4435 footnotes found

na (…) obnażonych ręku (daw.) — dziś: na obnażonym ręku a. na obnażonych rękach. [przypis edytorski]

na oboję stronę (daw.) — na korzyść bądź na niekorzyść. [przypis edytorski]

na oczach stawała — dziś popr.: przed oczami stawała. [przypis edytorski]

na oczy — domyślnie: przystąpić. [przypis edytorski]

na odprawę — aby je odprawić, tj. pozbyć się ich. [przypis edytorski]

na odwodzie — w rezerwie, tu: z tyłu. [przypis edytorski]

na ognisku wraz usiadł w popiele — gest oddania się w opiekę bogom domowym. [przypis edytorski]

na oklep —jazda konna bez użycia siodła. [przypis edytorski]

(…) na oknie O — tekst w tym miejscu odnosi się do zamieszczonego w źródłowym wydaniu szkicu przedstawiającego plan mieszkania. [przypis edytorski]

naokół — dziś: dookoła, wokół. [przypis edytorski]

na okół — dziś: wokół a. naokoło. [przypis edytorski]

na oko, chuchro — wygląda na słabego. [przypis edytorski]

na oko nie psuły one ogólnej harmonii w pożyciu Strumieńskich (podobnie s. 72, 76) — autor w ten sposób opatrzył odsyłaczami wewnątrztekstowymi pierwodruk swej powieści; w tym przypadku na odnośnych stronach znajdują się fragmenty rozdziału IV: „Żeby nie pozostawiać czytelnika w wątpliwości co do owej »reszty«, której (…) ale konkretne” (s. 72) i „wszystkie te motywki praktycznie z lekka tylko marszczyły powierzchnię ich życia (…) wobec samobójstwa” (s. 76). [przypis edytorski]

na okrajach — na krańcach. [przypis edytorski]

na okrajach ziemi — na krańcach ziemi. [przypis edytorski]

na okręty — dziś popr.: ku okrętom a. w kierunku okrętów. [przypis edytorski]

na on czas (starop.) — wówczas; wtedy. [przypis edytorski]

na onej powłoku — na ogonie jej sukni. [przypis edytorski]

na operze — w oryginale mowa o pantomimie, prawdop. o popularnym wówczas spektaklu Libertyn. [przypis edytorski]

naospalszy (starop. forma) — dziś: najospalszy; najpowolniejszy. [przypis edytorski]

naostatek (starop. forma ort.) — dziś: na ostatek; w końcu, ostatecznie. [przypis edytorski]

naostatek (starop. forma ort.) — dziś: na ostatek; w końcu. [przypis edytorski]

naostatek (starop. forma ort.) — na ostatek; w końcu. [przypis edytorski]

naostatek (starop.) — na ostatek, w końcu. [przypis edytorski]

na ostatnią ławkę — dziś popr.: do ostatniej ławki. [przypis edytorski]

na ostre — na broń ostrą, przen.: na śmierć. [przypis edytorski]

napadli Araby — dziś popr.: napadli Arabowie. [przypis edytorski]

napadniony (daw.) — napadnięty. [przypis edytorski]

napad wspomnień opisany na s. 91 — autor w ten sposób opatrzył odsyłaczami wewnątrztekstowymi pierwodruk swej powieści; w tym przypadku na wskazanej stronie znajdują się dwa akapity z rozdz. V: „Atak jednakże nie był za silnym. Były to lubieżne myśli (…) nazywała” (początek akapitu na poprzedniej stronie) oraz „Mocą kontrastu, porwany wstrętem (…) hodował w nim jakiś kwiat” (końcówka akapitu na następnej stronie). [przypis edytorski]

napaliwa (gw.) — napalimy. [przypis edytorski]

na papieros — dziś popr. forma B. lp: na papierosa. W czasach, kiedy powstawała niniejsza książka, nie było jeszcze wiadomo, jak szkodliwe jest palenie papierosów, i chłopcy uważali palenie za oznakę swojej dorosłości. [przypis edytorski]

na parol — pod słowem honoru. [przypis edytorski]

napaśnik — dziś: zapaśnik. [przypis edytorski]

na pasek — tu: na handel; dla spekulacji. [przypis edytorski]

napastowasz — dziś popr.: napastujesz. [przypis edytorski]

na pastwę — na ofiarę (podczas polowania a. obrzędów na cześć bóstw). [przypis edytorski]

napawać się — tu: poić się. [przypis edytorski]

napawali się (daw.) — pić, poić (do syta). [przypis edytorski]

napędzać — tu: popędzać, przynaglać. [przypis edytorski]

napędzić (gw.) — wypędzić. [przypis edytorski]

napełń — dziś popr.: napełnij. [przypis edytorski]

na pełne — mowa o morzu. [przypis edytorski]

na pełni — dziś popr.: w pełni. [przypis edytorski]

napełni myśli (starop.) — spełnij pragnienia. [przypis edytorski]

na Penów łanie — w płn. Afryce (gdzie leżała m.in. Kartagina). [przypis edytorski]

na pergaminie wszystko to zapiszę — na pergaminie zapisywano niegdyś jedynie najważniejsze informacje, teksty sakralne, kluczowe dokumenty państwowe i religijne, kroniki, zapiski z posiedzeń sądów (tzw. roty sądowe) itp.; tu: zdanie ironiczne. [przypis edytorski]

napewniejsze (starop. forma) — najpewniejsze; tu: najpewniej, zapewne. [przypis edytorski]

napić — dziś popr.: napić się. [przypis edytorski]

na piękne — dziś: na dobre; całkowicie. [przypis edytorski]

na piękne — dziś: na dobre; całkowicie, zupełnie. [przypis edytorski]

na piękne — dziś: na dobre; ostatecznie. [przypis edytorski]

na piękne — na dobre; zupełnie. [przypis edytorski]

napiętnowaną rysy mnogimi — dziś popr. forma N.lm: (…) rysami (…). [przypis edytorski]

na piechty — dziś: na piechotę. [przypis edytorski]

napierać się (daw.) — domagać się czegoś. [przypis edytorski]

napierać się (daw.) — dopraszać się. [przypis edytorski]

napierać się (daw.) — upierać się, usilnie na coś namawiać. [przypis edytorski]

napierać się (starop.) — nalegać; wywierać nacisk; upierać się. [przypis edytorski]

Napierski, Stefan — właśc. Stefan Marek Eiger (1899–1940), poeta, eseista i tłumacz pochodzenia żydowskiego, wydawca czasopisma „Ateneum”. [przypis edytorski]

napierstnik a. napierśnik — część zbroi osłaniająca pierś. [przypis edytorski]

na pierwszą strofę — na widok pierwszej strofy. [przypis edytorski]

na pierwszego kometę — dawniej wyraz „kometa” występował w rodzaju męskim. [przypis edytorski]

na pierwszej ławce — dziś popr.: w pierwszej ławce. [przypis edytorski]

napierwsze (starop. forma) — najpierwsze. [przypis edytorski]

na pierwszych ławkach — dziś popr.: w pierwszych ławkach. [przypis edytorski]

napierwszy (starop. forma) — dziś popr.: najpierwszy. [przypis edytorski]

na piramidzie raz odebrałem list, że za mąż idzie! — uproszczony cytat z poematu Beniowski Juliusza Słowackiego: „Ach, takem ja śnił — lecz na piramidzie, Tfu! — odebrałem list, że za mąż idzie” (II 455–456). [przypis edytorski]

napisała „Kanon astronomiczny” — wg źródła z X w. Obecnie uważa się, że nie chodzi o oryginalną pracę Hypatii, lecz o opracowane przez nią nowe wydanie Algamestu, kompendium astronomicznego Ptolemeusza lub o nową redakcję astronomicznych Tablic podręcznych, tego samego uczonego. [przypis edytorski]

napisali — C. de legibus et constitut. L. Digna vox (przypis źródła). [przypis edytorski]

napisano — dziś popr.: napisane. [przypis edytorski]

napisano jest (daw. forma) — dziś: napisane jest. [przypis edytorski]

napis piekła: «Nadziei tu na wieki zbądź!» — w Boskiej Komedii Dantego (część Piekło, III, 9) napis nad bramą piekła głosi: „Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy wchodzicie”. [przypis edytorski]

napis — tłumacz proponuje tu również zamiennie inne określenie: monogram. [przypis edytorski]

napis (tu daw.) — dziś: tytuł. [przypis edytorski]

napisy (…) Baltazara — tj. słowa: mane, tekel, fares, które wg opowieści biblijnej z Księgi Daniela (5:25) wypisała tajemnicza ręka na ścianie pałacu w Babilonie podczas uczty króla Baltazara; znaczenie napisu: „policzono, zważono, rozproszono” (w jęz. hebr., aram. a. chaldejskim) zostało odczytane jako przepowiednia upadku państwa, który miał stanowić karę za grzechy Babilonu. [przypis edytorski]

napisz deklaracją — dziś popr.: (…) deklarację. [przypis edytorski]

Close

* Loading