Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x

Spis treści

  1. Broń: 1 2
  2. Chłop: 1
  3. Dziedzictwo: 1
  4. Hańba: 1
  5. Koń: 1
  6. Krew: 1
  7. Lud: 1 2
  8. Naród: 1
  9. Odwaga: 1
  10. Przyroda nieożywiona: 1
  11. Rycerz: 1 2 3
  12. Samotność: 1
  13. Sława: 1
  14. Smutek: 1
  15. Strach: 1
  16. Śmierć: 1
  17. Walka: 1

  Kazimierz Przerwa-TetmajerElegia na śmierć Czarnego Zawiszy[1]

  1
  U Dunaju[2], u szerokiej rzeki,
  stanął cesarz z wojskami licznemi.
  O! jakiż świat daleki
  do swojej ziemi…
  5
  Cesarz Zygmunt[3], z Luksemburga pan,
  przy nim panów i rycerzy wian[4].
  O! jakież smutne są przeczucia duszy…
  Tak zaporą legli Turkom wbrew[5],
  z Luksemburga cesarz Zygmunt, lew.
  10
  Przy nim panów i rycerzy mnogo,
  z których każdy kopię w boju kruszy.
  O! jakże srogą
  jest melancholia duszy…
  Oblegali miasto[6], przed sułtanem[7],
  15
  lecz on przyszedł z wojskiem chorągwianem.
  A gdy wojsko sułtana ujrzeli,
  wartownicy do pana bieżeli;
  do Zygmunta, rzymskiego cesarza,
  wszystkich Niemców pana i mocarza.
  20
  Strach, RycerzZląkł się Zygmunt i jego rycerze,
  choć się każdy zdał życiem ofiarny[8];
  wszystkich blady lęk za włosy bierze,
  ale nie zląkł się Zawisza Czarny[9].
  HańbaO świtaniu uciekała rzesza,
  25
  cesarz Zygmunt dumny i dostojny — —
  od Dunaju wstecz wojsko pośpiesza,
  każdy rycerz ozdobny i zbrojny;
  z schylonymi wstydem na pierś głowy[10]
  uciekają przed strasznymi łowy[11]
  30
  rozpędzonej poza nimi wojny.
  Jadą, jadą o świtaniu słońca,
  lecz to słońce na plecy im świeci,
  na ich plecach lśni blacha błyszcząca,
  lecz Zawisza został samotrzeci[12].
  35
  Dwaj pachołcy przy nim pozostali,
  prości ludzie, ubodzy i mali,
  ze zagrody wyszli polskich kmieci[13].
  Tak samotrzeć Zawisza pozostał,
  nie by dufał[14], aby wrogom sprostał,
  40
  bowiem wiedział, że nie jest człek święty,
  którym Pan Bóg posyła anioły,
  ale znał się w rycerstwie poczęty
  i czcił miecz swój, ogromny i goły.
  Zląkł się Zygmunt i jego rycerze,
  45
  choć się każdy zwał życiem ofiarny,
  wszystkich blady lęk za włosy bierze,
  ale nie zląkł się Zawisza Czarny.
  Ani mu to cnota, ni nadgroda[15],
  ani mu się cześć za to należy;
  50
  Rycerznie znać lęku jest dusza rycerzy
  to tak kwitnie, jak kwiat wśród ogroda,
  gdy posiany, oplęt[16], podlewany —
  to rzecz zwykła, nikt się nie cuduje[17]
  Któż się dziwi, kogo Bóg werbuje,
  55
  że ten kroku nie dał[18] przed pogany?…
  Ach! Jak smutną jest duszy zaduma,
  gdy nad głową nieszczęście łopota[19]
  Ach! Jak gorzką jest duszy tęsknota,
  gdy w świat cały[20] z nikim się nie kuma[21]
  60
  Ach! Jak ciężką jest samotność duszy,
  gdy się wszystko koło człeka łamie…
  Smutek, SamotnośćAch! Jak zwisa zbezwładnione[22] ramię,
  gdy się serce w piersiach z żalu kruszy…
  Ach! Jak strasznie czuć jest opuszczenie…
  65
  W puste serce wąż bólu się wsuwa,
  i żelazną obręczą je skuwa
  krew mieniące[23], zabójcze milczenie…
  Ach! Jak twardo głucha ziemia jęczy,
  gdy samotna stopa ją uderza — —
  70
  którą oko samotne przemierza,
  jak posępna jest ta gloria tęczy…
  Ach! Jak smutnym jest żywot człowieka,
  który nadrósł[24] ludzkiego żywota — —
  pozostaje mu tylko tęsknota — —
  75
  ani wzywa kogo, ani czeka,
  ni spodziewa się, ku komu dąży,
  żal się przed nim sunie, jak chorąży[25],
  i nad głową widzi próżnię świata,
  w gwiazdy sianą[26] bezdenną kopułę;
  80
  jego serce więdnie, jak kwiat czułe,
  i liść śmierci nad sobą zaplata…
  Nieprzyjaciel to k'niemu[27] nie dąży,
  nie ma nazwy dlań wrogów nawała —
  Rycerzon tu stoi: trwałości chorąży,
  85
  pan swej duszy, władca swego ciała,
  ślubowany sam sobie i wpięty
  w własne koło swego przeznaczenia,
  ani wrogi, śmiały, ni zawzięty,
  tylko rycerz…
  90
  Na miecz swój spogląda,
  miecz ze stali kuty i z płomienia,
  krwią nabrzmiały, chociaż krwi nie żąda.
  Broń, SławaW złym przeczuciu na miecz swój poziera[28],
  bije trwogą serce bohatera.
  95
  I powiada sam w sobie: o mieczu,
  zaliś[29] nie jest ty w Polsce ostatni?
  Będą, będą rycerze szkarłatni,
  lecz czy ciebie nie będą w odwieczu[30]
  wspominali — żeś był miecz ostatni?
  100
  I czy będzie jeszcze w Polsce ręka,
  która taki, jak mój, miecz podniesie —
  czy się serce polskie nie zalęka,
  że się zbłąka w mych wawrzynów[31] lesie?
  Czy na taką potęgę i chwałę
  105
  będzie serce w sumieniu dość śmiałe?
  O mój mieczu, o mieczu mój krwawy,
  zaliś nie jest ty w Polsce ostatni?
  Będą jeszcze rycerze szkarłatni,
  lecz nie będąż Hektorowej[32] sławy?
  110
  O mój mieczu, w dalekim Dunaju
  utopiony, stracony dla kraju…
  DziedzictwoSłyszę imię me w wieków rozłogu[33],
  jak na turzym zatrąbione rogu,
  płynie echem, lecz się nie uderza
  115
  O hełm niczyj, ni się od puklerza[34]
  niczyjego odbite nie wraca,
  lecz się w echu, jak chmura, roztraca…
  Jako z woru owsa, tak się sieje
  ziarno z mego krwawego nazwiska
  120
  I na głowy spada, i połyska,
  ale w żaden się szyszak[35] nie dzieje[36]
  i nikomu zeń kłosu na głowie
  wzwyż tryumfu nie pną aniołowie[37]
  O mój mieczu, o mieczu mój krwawy,
  125
  zaliś nie jest ty w Polsce ostatni?
  Będą jeszcze rycerze szkarłatni,
  lecz nie będzie już serc bez obawy,
  serc bez lęku…
  W świat z daleka widno[38]
  130
  Turkom Niemców ucieczkę bezwstydną.
  Pan Zawisza do ołtarza wstawa[39]
  I z cichego wychodzi namiotu —
  na miecz wsparta[40] jego ręka prawa,
  a twarz smutku pełna, nie kłopotu.
  135
  Cóż kłopotać się[41], gdy jedno czeka,
  czyj duch nadrósł w głębizny człowieka…
  IChłop, Lud, Odwaga poglądał na tych, którzy, mali,
  sami jedni przy nim pozostali;
  proste chłopy polskie, hen ze Spiża[42]
  140
  za starostą swym spiskim przybyłe —
  patrzą śmiało, gdy się śmierć przybliża,
  patrzą śmiało w otwartą mogiłę…
  O, maluczcy olbrzymiego ducha!
  Oto jeden na ligawce[43] dzwoni[44],
  145
  na ligawce górskiego pastucha,
  drugi wsparł się na włóczni i słucha —
  cóż w ich duszach? Kędy[45] myśl ich goni?
  Cóż w ich duszach?
  Przyroda nieożywionaO ten czas znad borów,
  150
  z nad łąk mokrych na spiskiej równinie
  wstaje opar czerwony i płynie,
  zrąb[46] Łomnicy[47] słoni[48] do połowy,
  a ponad nim, w zarzewiu kolorów,
  trzon jej czarny pod niebo się wspiera,
  155
  trzon ogromny, czarny, granitowy,
  na kształt orła, co ziemię przeziera[49]
  LudAch! daleko!… Lecz tu, w świcie słońca,
  czarny rycerz świeci jak Łomnica,
  i tak oko tych chłopów zachwyca,
  160
  jak moc Tater[50] nad nimi stojąca.
  On ich zaklął w swój widok… Nad głowy
  pan im Czarny rozpiął ręce obie — —
  oto w jednym chowan[51] będę grobie
  z tobą, ludu… Broń, KrewMój miecz Achillowy[52],
  165
  który święte ciął na poły[53] sprawy,
  a nie poniósł nigdy podłej szczerby,
  z wami legnie strudzony i krwawy,
  i to będą rdzawe jego herby.
  Dla was, chłopi, ta krew, co na czoła
  170
  z mego miecza wam spłynie, anioła[54]
  KońDosyć! Konia małego!
  Czy duchy?
  Czyli perskie rozszalałe diwy[55]?
  WalkaLeci rycerz z postaci straszliwy,
  175
  na kształt ziemię rwącej zawieruchy;
  pod nim konik brzuchem tyka ziemi,
  on zaś stopy żelazem kutemi.
  Za nim, włócznie wytężywszy, w białej
  wełnie leci dwóch, poczet zbyt śmiały…
  180
  Świsnął arkan[56], nim dotarł pan Czarny,
  z konia zerwan[57] rycerz na powrozie — —
  o! jakiż marny
  temu los, co sam został w obozie…
  O! jakże sroga
  185
  jest moc przeczuć złych, gdy śmierć nadchodzi…
  ŚmierćUkradł głowę Zawiszy spah[58] złodziej
  i do sułtańskiego niósł proga…
  Bo za króla go wzięto — że był
  królem życia najsmutniejszych sił…
  190
  Arma tua fulgent, sed non hic ossa quiescunt,
  Divae memoriae miles, o Zawisza niger! [59]
  (A to stało się u Szmiechyrowa
  Hrada[60], w ziemi dalekiej Chorwackiej;
  tam największy poległ rycerz lacki[61],
  195
  będzie temu niedługo połowa
  lat tysiąca, rok tysiąc czterysta
  i dwadzieścia ośm[62]. NaródA tę rocznicę
  czcić pomnijcie[63], bo to było święto
  takie ducha, że niechaj korzysta
  200
  z tych dat naród, któremu w przyłbicę
  pluto, z oczu otwartych podjętą[64]!)

  Przypisy

  [1]

  Elegia na śmierć Czarnego Zawiszy — Tetmajer był zafascynowany postacią Zawiszy Czarnego, prócz tego wiersza napisał o nim również dramat. Fascynacji daje wyraz Wesele Stanisława Wyspiańskiego: postaci Poety, wzorowanej właśnie na Tetmajerze, ukazuje się widmo Zawiszy. [przypis edytorski]

  [2]

  Dunaj — druga co do długości rzeka Europy, przepływająca przez Bawarię (Niemcy), Kotlinę Panońską (Węgry) i Wołoszczyznę (Rumunia). [przypis edytorski]

  [3]

  Zygmunt Luksemburski (1368–1437) — król węgierski od 1387, niemiecki od 1411, książę Luksemburga od 1419, król włoski od 1431, cesarz rzymski od 1433. [przypis edytorski]

  [4]

  wian — wieniec. [przypis edytorski]

  [5]

  wbrew — przeciw. [przypis edytorski]

  [6]

  miasto — twierdza Gołubiec, położona na prawym brzegu Dunaju, wykupiona przez Turków od serbskiej załogi (wcześniej Zygmunt Luksemburczyk odrzucił podobną ofertę). [przypis edytorski]

  [7]

  sułtan — tytuł władcy Turcji (do 1922) bądź innych krajów muzułmańskich. [przypis edytorski]

  [8]

  życiem ofiarny — sens: zdolny do ofiarowania życia. [przypis edytorski]

  [9]

  Zawisza Czarny z Garbowa (ok. 1370–1428) — polski rycerz, przez pewien czas na służbie króla Węgier Zygmunta Luksemburskiego. [przypis edytorski]

  [10]

  głowy — dziś popr.: głowami. [przypis edytorski]

  [11]

  łowy — dziś popr.: łowami. [przypis edytorski]

  [12]

  samotrzeci (daw.) — sam z dwoma towarzyszami. [przypis edytorski]

  [13]

  kmieć — zamożny chłop posiadający własne gospodarstwo. [przypis edytorski]

  [14]

  dufać (daw.) — nazbyt wierzyć we własne siły. [przypis edytorski]

  [15]

  nadgroda — dziś popr.: nagroda. [przypis edytorski]

  [16]

  opleć — wypielić chwasty dookoła; „oplęt” to dawna forma imiesłowu przymiotnikowego biernego. [przypis edytorski]

  [17]

  cudować się — dziwić się. [przypis edytorski]

  [18]

  kroku nie dać — nie uciec, nie ustąpić, nie cofnąć się. [przypis edytorski]

  [19]

  łopota — dziś popr.: łopocze. [przypis edytorski]

  [20]

  w świat cały — w całym świecie. [przypis edytorski]

  [21]

  kumać się (daw.) — stowarzyszać się, przyjaźnić. [przypis edytorski]

  [22]

  zbezwładniony — taki, który stał się bezwładnym. [przypis edytorski]

  [23]

  mienić (daw.) — zmieniać. [przypis edytorski]

  [24]

  nadrosnąć coś — wyrosnąć ponad coś. [przypis edytorski]

  [25]

  chorąży — dawniej: żołnierz niosący sztandar swojego oddziału (obecnie: stopień podoficerski). [przypis edytorski]

  [26]

  w gwiazdy sianą — nakrapianą gwiazdami. [przypis edytorski]

  [27]

  k'niemu (daw.) — w jego stronę. [przypis edytorski]

  [28]

  pozierać — spoglądać. [przypis edytorski]

  [29]

  zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]

  [30]

  w odwieczu — w dalekiej przyszłości. [przypis edytorski]

  [31]

  wawrzyn — laur, roślina będąca symbolem sławy. [przypis edytorski]

  [32]

  Hektorowy — Hektor był bohaterem Iliady Homera, tragicznym obrońcą skazanej na zagładę Troi. [przypis edytorski]

  [33]

  rozłóg (daw.) — rozległa przestrzeń. [przypis edytorski]

  [34]

  puklerz — niewielka, okrągła tarcza. [przypis edytorski]

  [35]

  szyszak — rodzaj stożkowatego hełmu bez przyłbicy. [przypis edytorski]

  [36]

  dziać się (daw.) — odziewać się. [przypis edytorski]

  [37]

  i nikomu zeń kłosu na głowie wzwyż tryumfu nie pną aniołowie — inwersja: i nikomu z niego aniołowie nie pną rosnącego wzwyż kłosa triumfu. [przypis edytorski]

  [38]

  widno (daw.) — wiadomo. [przypis edytorski]

  [39]

  wstawa — dziś popr.: wstaje. [przypis edytorski]

  [40]

  na miecz wsparta — dziś popr.: o miecz wsparta. [przypis edytorski]

  [41]

  kłopotać się (daw.) — martwić się. [przypis edytorski]

  [42]

  ze Spiża — dziś popr.: ze Spiszu, regionu w dorzeczu Popradu, obecnie na Słowacji. [przypis edytorski]

  [43]

  ligawka — ludowy instrument dęty z wydrążonego pnia drzewa. [przypis edytorski]

  [44]

  dzwonić — tu: grać. [przypis edytorski]

  [45]

  kędy (daw.) — gdzie. [przypis edytorski]

  [46]

  zrąb — grań. [przypis edytorski]

  [47]

  Łomnica — drugi co do wysokości szczyt Tatr, znajdujący się na Słowacji. [przypis edytorski]

  [48]

  słonić — dziś popr.: zasłaniać. [przypis edytorski]

  [49]

  przezierać — oglądać. [przypis edytorski]

  [50]

  Tater — dziś popr.: Tatr. [przypis edytorski]

  [51]

  chowan — pochowany. [przypis edytorski]

  [52]

  Achillowy — stanowiący własność Achillesa, bohatera Iliady Homera. [przypis edytorski]

  [53]

  na poły — na pół. [przypis edytorski]

  [54]

  z mego miecza wam spłynie, anioła — miecz jest tu porównany do anioła. [przypis edytorski]

  [55]

  diwa — duch bądź bóstwo. [przypis edytorski]

  [56]

  arkan — wschodni odpowiednik lassa. [przypis edytorski]

  [57]

  zerwan — dziś popr.: zerwany. [przypis edytorski]

  [58]

  spah, właśc. spahis — żołnierz ciężkiej jazdy tureckiej. [przypis edytorski]

  [59]

  Arma tua fulgent, sed non hic ossa quiescunt, Divae memoriae miles, o Zawisza niger! (łac.) — Herb lśni na twojej tarczy, lecz nie tu spoczywają kości, rycerzu świętej pamięci, Zawiszo Czarny! (epitafium napisane w XV w. przez Adama Świnkę, sekretarza króla Władysława Jagiełły). [przypis edytorski]

  [60]

  Hrad (czes. a. słow.) — gród, miasto. [przypis edytorski]

  [61]

  lacki — polski (od Lach — Polak). [przypis edytorski]

  [62]

  ośm (daw.) — osiem. [przypis edytorski]

  [63]

  pomnieć (daw.) — pamiętać. [przypis edytorski]

  [64]

  podjąć — tu: podnieść. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x