Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 475 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 500 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Taras Szewczenko, Kobziarz, Noc Tarasowa

Taras Szewczenko

Noc Tarasowa

tłum. Władysław Syrokomla

Gamalej → ← Iwan Podkowa

Spis treści

  1. Grób: 1
  2. Pamięć: 1 2
  3. Śpiew: 1
  4. Upadek: 1
  5. Walka: 1

  Taras SzewczenkoNoc Tarasowatłum. Władysław Syrokomla

  Тарасова ніч

  1
  Śpiew, PamięćZnów na rozdrożu widać kobziarza[1],
  Jak staroświeckie pieśni powtarza.
  Dziewczęta, chłopcy, w całej gromadzie
  Zakwitli przy nim jak maki w sadzie.
  5
  Kozak gra w kobzę[2] i słowem gwarzy,
  Jak się Moskale, Lachy[3], Tatarzy
  Bili z Kozactwem, jak siła cała
  Tu się w pobliżu rankiem zbierała,
  Jak Kozakowi, gdy w boju padnie,
  10
  Żółtą mogiłę sypano ładnie.
  Wygrywa kobziarz, wzrok mu się pali,
  Aż licho z echem śmieje się w dali.
  . . . . . . . . . . . . . . . . .
  «Jedna z Limanu[4], czarna, ponura,
  15
  A druga z pola powstaje chmura,
  Aż step pociemniał, a Ukraina
  Jak małe dziecię truchleć poczyna.
  Nikt nie ratuje, nikt jej nie baczy,
  Marnie zaginie naród kozaczy!
  20
  UpadekGiniesz nabyta po ojcach chwało!
  Już dla Kozactwa miejsca nie stało[5],
  Kozackie dzieci rosną niechrzczone[6],
  Kochania ślubem nieuwieńczone,
  Nad zmarłym psalmy zamilkły święte,
  25
  Opustoszały cerkwie zamknięte.
  Hej, Nalewajko[7]! Ozwij się z grobu.
  Huknij, Krywczynie! Nie ma was obu.
  Lecz dał się słyszeć odgłos Pawlugi[8],
  Taras Trasiło[9] ozwał się drugi,
  30
  Ozwał się z jękiem… «O Ukraino!
  Jakaż straszliwą giniesz ruiną!»
  . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Ozwał się w stepie Taras Trasiło,
  Chce Kozaczyznę[10] ratować miłą,
  35
  A orzeł silnie w skrzydła rozmacha,
  I wszystkie wieści zaniósł do Lacha.
  A pan Trasiło grzmi z całych piersi:
  «Dosyć się lękać, bracia najszczersi,
  Zaraz się skończą nasze niedole,
  40
  Panowie bracia, na koń i w pole!»
  . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Już nie trzy dzionki i nie trzy noce,
  Jak pan Trasiło szablicą grzmoce[11],
  Już od Limanu aż do Trybała[12]
  45
  Krew chrześcijańska pole zalała.
  Nie sprzyja szczęście kozackiej rzeszy,
  Pan Koniecpolski[13] wielce się cieszy,
  Cieszy go smutna przegrana nasza,
  Na szumny bankiet szlachtę zaprasza.
  50
  I Taras zebrał swoją gromadę,
  Nie na biesiadę, lecz na obradę.
  «Bracia wy moi i atamani!
  Dajcie mi radę, tutaj zebrani,
  Co mamy począć? Tam pełną czaszą
  55
  Już piją Lachy pohybel[14] naszą.
  Niechaj ucztują nasi panowie,
  Niechaj im wino służy na zdrowie,
  A my o naszej myślmy potrzebie,
  Niedługo słońce zajdzie na niebie».
  60
  WalkaI krwawe słońce zaszło za góry
  I Kozaczyzna jak groźne chmury
  Objęła Lachów na cztery strony —
  A kiedy księżyc przedarł opony,
  Ryknęło działo… i Lach bez broni
  65
  Budzi się ze snu, chce dopaść koni,
  Budzi się ze snu, przetarł powieki,
  I znów zasypia, lecz już na wieki.
  . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . .
  70
  Grób, PamięćTam ponad rzeką w polnej przestrzeni,
  Czarna mogiła wyświeca czołem;
  A tam się bujna trawa zieleni,
  Gdzie Kozak z Lachem krew leli społem[15].
  A na mogile z głodu kruk kracze
  75
  I głodne wilki zębami dzwonią,
  Że pojednane siły kozacze
  Dzisiaj na ostre[16] z Lachem nie gonią.
  . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Przypisy

  [1]

  kobziarz — muzyk grający na kobzie, instrumencie strunowym przypominającym lutnię; w tradycji ukraińskiej żebrak śpiewający pieśni z towarzyszeniem kobzy lub bandury był często szanowanym nosicielem ważnych wiadomości i idei. [przypis edytorski]

  [2]

  gra w kobzę — dziś popr.: gra na kobzie. [przypis edytorski]

  [3]

  Lachy (z ukr.) — tak nazywali Polaków wschodni sąsiedzi. [przypis edytorski]

  [4]

  liman — zatoka u ujścia doliny rzecznej do morza; tu zapewne: Liman Dniepru i Bohu na płn. wybrzeżu Morza Czarnego, na Ukrainie. [przypis edytorski]

  [5]

  nie stać (daw.) — zabraknąć, nie starczyć. [przypis edytorski]

  [6]

  Kozackie dzieci rosną niechrzczone (…) Opustoszały cerkwie zamknięte — z powodu prześladowań wyznawców prawosławia w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. [przypis edytorski]

  [7]

  Nalewajko, Seweryn (zm. 1597) — ataman kozacki, przywódca powstania kozacko-chłopskiego na Ukrainie w latach 1595–1596; po oblężeniu taboru w bitwie pod Łubniami na uroczysku Sołonica został przekazany przez starszyznę kozacką wojskom polskim w zamian za darowanie życia i majątku części Kozaków; przewieziony do Warszawy, po dziesięciomiesięcznym śledztwie i torturach został stracony przez poćwiartowanie. [przypis edytorski]

  [8]

  Pawluga, właśc. Paweł Michnowicz But (zm. 1638) — ataman kozacki, przywódca powstania chłopsko-kozackiego przeciw polskiemu panowaniu w 1637; po klęsce pod Borowicami schwytany i stracony w Warszawie. [przypis edytorski]

  [9]

  Taras Trasiło, właśc. Triasiło Fedorowicz (zm. po 1636) — ataman kozacki, jedna z najważniejszych postaci ukraińskiego folkloru oraz ukraińskiej idei narodowej; organizator kampanii na Krymie (1629); przywódca antyfeudalnego powstania Kozaków i chłopów w 1630; zmusił wojska polskie do opuszczenia Korsunia; w maju 1630 okopał się pod Perejasławiem, gdzie 1 czerwca miała miejsce tzw. „noc Tarasa”: wypad Kozaków do obozu wojsk polskich, gdzie udało im się zadać duże straty przeciwnikowi; 15 czerwca Kozacy zdobyli kilka polskich armat; brak artylerii zmusił hetmana Stanisława Koniecpolskiego do zawarcia w drugiej połowie czerwca ugody perejasławskiej; hetman polski żądał między innymi wydania Fedorowicza, na co jednak starszyzna nie chciała się zgodzić, niemniej odsunięto go od dowodzenia; Fedorowicz opuścił Perejasław wraz ze swoimi stronnikami, aby organizować kolejne powstanie przeciwko Polakom, jednak bez większych sukcesów. [przypis edytorski]

  [10]

  Kozaczyzna — tu: kraj kozacki. [przypis edytorski]

  [11]

  grzmoce — dziś popr.: grzmoci. [przypis edytorski]

  [12]

  Trybał, dziś popr.: Trubajło, ukr. Трубайло — ludowa nazwa ukraińskiej rzeki Trubiż, lewego dopływu Dniepru. [przypis edytorski]

  [13]

  Koniecpolski, Stanisław (1591–1646) — hetman wielki koronny, kasztelan krakowski, uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich wodzów. [przypis edytorski]

  [14]

  pohybel (z ukr.) — szubienica, przen. zguba. [przypis edytorski]

  [15]

  społem (daw.) — wspólnie, razem. [przypis edytorski]

  [16]

  na ostre — na broń ostrą, przen.: na śmierć. [przypis edytorski]

  x