Chcemy, aby każde dziecko w Polsce miało wygodny i bezpłatny dostęp do lektur szkolnych - zróbmy to razem! Wspieraj Wolne Lektury stałą wpłatą

Dorzucam się!
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x

5835 darmowych utworów do których masz prawo

Język Język

Przypisy

Pierwsza litera: wszystkie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Według typu: wszystkie | przypisy autorskie | przypisy redaktorów Wolnych Lektur | przypisy redakcji źródła | przypisy tłumacza

Według kwalifikatora: wszystkie | anatomiczne | angielski, angielskie | arabski | architektura | astronomia | białoruski | biologia, biologiczny | bez liczby pojedynczej | botanika | celtycki | chemiczny | chiński | czeski | dopełniacz | dawne | dziecięcy | ekonomiczny | filozoficzny | fizyka | francuski | frazeologia, frazeologiczny | geografia, geograficzny | geologia | grecki | gwara, gwarowe | handel, handlowy | hebrajski | hinduski | historia, historyczny | hiszpański | holenderski | ironicznie | islandzki | japoński | język, językowy, językoznawstwo | łacina, łacińskie | literacki, literatura | liczba mnoga | matematyka | medyczne | mineralogia | mitologia | mitologia germańska | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | nieodmienny | niemiecki | norweski | obelżywie | poetyckie | pogardliwe | polski | polityczny | portugalski | pospolity | potocznie | prawo, prawnicze | przenośnie | przestarzałe | przymiotnik | przysłowiowy | przysłówek | regionalne | religijny, religioznawstwo | rodzaj męski | rodzaj nijaki | rosyjski | rodzaj żeński | rzadki | rzeczownik | rzymski | środowiskowy | staropolskie | starożytny | szwedzki | teatralny | techniczny | turecki | ukraiński | węgierski | włoski | wojskowy | wulgarne | żartobliwie | zdrobnienie | żeglarskie | zoologia

Według języka: wszystkie | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


Znaleziono 140107 przypisów.

za czasów szwedzkich — tj. w czasie najazdu szwedzkiego na Polskę (1655–1660). [przypis redakcyjny]

Za czasu naszych ojców pan de Boutières o mało nie postradał Turynu (…)Pamiętniki Wilhelma du Bellay, IX. [przypis tłumacza]

Za czasu Tyberiusza skazańcy (…) — Tacyt, Roczniki, VI, 29. [przypis tłumacza]

Zaczęła się była — daw. forma czasu zaprzeszłego, używanego dla wyrażenia czynności (zdarzenia, stanu itp.) poprzedzającej inną czynność (zdarzenie, stan itp.) wyrażoną w czasie przeszłym zwykłym; znaczenie: zaczęła się… (w przeszłości). [przypis edytorski]

Zaczęło złoto kapać i błyskać na słońcu — W butelkach wódki gdańskiej bywają na dnie listki złota [przypis autorski]

zaczęli iść — wolnym krokiem, by się nie zmęczyć. [przypis tłumacza]

zaczęli swoje igryA far all'amore. [przypis autorski]

zaczęto mordować się wzajem — aluzja do politycznego procesu i skazania na śmierć Dantona. [przypis edytorski]

zaczekam na górze na jego przybycie — Stosunek Elmiry do Orgona jest poprawny, ale chłodny. Może zawsze był taki: może ochłodził się od czasu, jak Tartufe wcisnął się w dom i zajął w sercu Orgona miejsce żony i dzieci. [przypis tłumacza]

zaczembyście (…) wytrykali — konstrukcja z ruchomą końcówką czasownika; inaczej: zaczem wytrykalibyście; zanim wytrykalibyście. [przypis edytorski]

zaczem (daw.) — dlatego, skutkiem tego. [przypis edytorski]

zaczem (daw., gw.) — po czym, następnie. [przypis edytorski]

zaczem (daw.) — po czym, a następnie. [przypis edytorski]

zaczem (daw.) — po czym. [przypis edytorski]

zaczem (daw.) — potem, następnie. [przypis edytorski]

zaczem (daw.) — tu: po czym, następnie. [przypis edytorski]

zaczem (daw.) — tu: zanim. [przypis edytorski]

zaczem (daw.) — więc, w związku z czym. [przypis edytorski]

zaczem (daw.) — w związku z czym, wobec czego. [przypis edytorski]

zaczem — po czym, następnie. [przypis edytorski]

zaczem — po czym, następnie; więc. [przypis edytorski]

Za czemś minionem, za czemś dalekiem — dziś poprawnie: Za czymś minionym, za czymś dalekim. [przypis edytorski]

zaczem (starop. forma) — po czym, w wyniku czego. [przypis edytorski]

zaczem (starop.) — po czym; następnie. [przypis edytorski]

zaczem (starop.) — po czym. [przypis edytorski]

zaczem (starop.) — po czym; tu: w wyniku czego. [przypis edytorski]

zaczem — więc, a następnie. [przypis edytorski]

zaczena (gw.) — zaczęła. [przypis edytorski]

zaczepiać — tu: atakować. [przypis edytorski]

Zaczepiano wręcz Pismo św. co do ilości gwiazd — Jr 32, 22. [przypis tłumacza]

zaczepili hakiem — ciała zmarłych na zarazę ciągnięto do grobu dla bezpieczeństwa hakami. [przypis redakcyjny]

zaczerwieć (daw.) — tu: być zaatakowanym przez czerwie; zrobaczywieć. [przypis edytorski]

zaczinszczik (ros.) — podżegacz. [przypis edytorski]

zacztą (styarop. forma) — zaczytają. [przypis edytorski]

zacz — tu: czy, czyż. [przypis edytorski]

za czym (daw.) — po czym; następnie. [przypis edytorski]

za czym (daw.) — po czym, następnie; tu: w związku z czym, więc. [przypis edytorski]

za czym — w związku z czym; dlatego. [przypis edytorski]

zaczynając od armeńskiego miasta Sivas, dążąc dalej przez Erzerum i Bajazyd ku granicy Persji — wszystkie te trzy miasta uznawano dawniej za leżące w Armenii, krainie, która w minionych okresach historycznych obejmowała znacznie większe terytorium, niż zajmuje współczesna Republika Armenii. Pod koniec XIX w. płn.-wsch. część państwa osmańskiego tworzyło tzw. „sześć prowincji”, w których najliczniejszą grupą ludności byli Ormianie, począwszy od Sivas na zachodzie, aż po Erzurum i Vas na wschodzie; również obecnie trzy wymienione przez autorkę miasta znajdują się na terytorium Turcji, ale struktura ludności zmieniła się wskutek prześladowań na tle religijnym i narodowościowym. [przypis edytorski]

zaczynają z wolna przeglądać — tu: stają się widoczne. [przypis edytorski]

zaczynały wchodzić w stan niepewności — tj. zaczynały stanowić niepewny interes. [przypis edytorski]

Zaczyna się różowa chwila — w spisie treści wiersz figuruje jako różowa chwila. [przypis edytorski]

zaczynszczyk (ros.) — podżegacz. [przypis edytorski]

zaczynszczyk (ros. зачинщик) — ten, który zaczyna coś (zwykle nieakceptowalnego); podżegacz, prowodyr. [przypis edytorski]

zaczże stanie pożyteczne — co warta będzie rzecz pożyteczna. [przypis edytorski]

zadąć sowę — zasępić się. [przypis redakcyjny]

Zadął zaraz Husseim z tej repliki sowę — zachmurzył się, osowiał z powodu tej odpowiedzi. [przypis redakcyjny]

zadać (daw.) — dać zadatek. [przypis redakcyjny]

zadać (daw.) — tu: zagrać, położyć. [przypis edytorski]

zadać kwestię — nikt tej sprawy nie poruszał. [przypis redakcyjny]

zadać łgarstwo — zarzucić kłamstwo. [przypis edytorski]

zadać zdradę — zarzucić zdradę. [przypis edytorski]

zada corny kawy z czytryną (gwar.) — tu: nałoży zwiększony podatek. [przypis edytorski]

zadaczki (ros.) — zadania. [przypis edytorski]

zadacznik — zbiór zadań, od zadaczki (ros.), czyli zadania. [przypis edytorski]

zadacznik (z ros.) — zbiór zadań. [przypis edytorski]

zadana turecką szablą na twarzy obraza — mowa o cięciach widocznych na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej. [przypis edytorski]

zadanie (daw.) — urok, zły czar. [przypis edytorski]

Zadanie krytyka polega przede wszystkim na scharakteryzowaniu świata, w jakim artysta żyje — S. Brzozowski, Henryk Sienkiewicz i jego stanowisko w literaturze współczesnej, „Głos” 1903, nr 14. [przypis autorski]

Zadaniem jej jest tylko stwierdzić dla większości wypadków siłę przyciągającego wpływu cech płciowych na płeć drugą — Rozmaitego rodzaju fetyszyzmy należy pominąć; tak samo, jak co do działania erogenicznego nie wchodzą w rachubę cechy primordialne. [przypis autorski]

zadatki — tu ogólnie: zapłata. [przypis edytorski]

zadawać łża — zadawać kłam; oskarżać o kłamstwo; por. łżeć: kłamać. [przypis edytorski]

zadawa (daw.) — dziś popr. forma 3 os. lp: zadaje. [przypis edytorski]

zadawałli — konstrukcja z partykułą -li o funkcji pytajnej; znaczenie: czy zadawał. [przypis edytorski]

zadawalać — dziś popr.: zadowalać. [przypis edytorski]

zadawalał — dziś popr. forma 3 os. lp cz.przesz.: zadowalał. [przypis edytorski]

zadawalniać (daw.) — dziś: zadowalać. [przypis edytorski]

zadawalniać (daw.) — zadowalać. [przypis edytorski]

zadawalniać (gw.) — dziś popr.: zadowalać. [przypis edytorski]

zadawalniać się — dziś popr.: zadowalać się. [przypis edytorski]

zadawalniać się — dziś: zadowalać się. [przypis edytorski]

zadawalnia (daw.) — dziś popr.: zadowala. [przypis edytorski]

zadawalniany — dziś popr.: zadowalający. [przypis edytorski]

Zadeka,/ Co wiódł chaldejskich mędrców huf,/ Kabały twórca […] — był tylko wydawcą senników, autor tylko żartem nadał mu szumne tytuły. [przypis tłumacza]

zadekretować (daw., z łac.) — rozstrzygnąć, orzec. [przypis edytorski]

zadenuncjować — poinformować władze o czyimś niezgodnym z prawem postępowaniu. [przypis edytorski]

zadenuncjować — złożyć na kogoś donos, potajemnie poinformować władze o czyimś niezgodnym z prawem postępowaniu. [przypis edytorski]

Zamknij

* Ładowanie