Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Wspólnie budujemy najpopularniejszą bibliotekę internetową w Polsce.

Dzięki Twojej wpłacie uwolnimy kolejną książkę. Przeczytają ją tysiące dzieciaków!


Dorzucisz się?

Jasne, dorzucam się!
Tym razem nie, chcę przejść do biblioteki
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x

Spis treści

  1. Bóg: 1
  2. Dar: 1 2
  3. Dziecko: 1 2 3
  4. Gniew: 1
  5. Kobieta: 1 2 3
  6. Kobieta demoniczna: 1
  7. Kondycja ludzka: 1 2
  8. Los: 1
  9. Małżeństwo: 1
  10. Matka: 1
  11. Milczenie: 1
  12. Miłość: 1
  13. Morderstwo: 1
  14. Nienawiść: 1
  15. Ogień: 1
  16. Pan: 1
  17. Pogarda: 1
  18. Prawo: 1
  19. Przysięga: 1
  20. Sługa: 1 2
  21. Smutek: 1
  22. Śmierć: 1
  23. Śpiew: 1
  24. Tęsknota: 1
  25. Trucizna: 1
  26. Zdrada: 1
  27. Zemsta: 1 2

  Uwspółcześnienia:

  Pisownia łączna/rozdzielna, np.: niema -> nie ma, nie łatwa -> niełatwa, nie wiele -> niewiele, pokryjomu -> po kryjomu, wogóle -> w ogóle, coprędzej -> co prędzej, śnieżno-białą -> śnieżnobiałą, dla czego -> dlaczego, z pośród -> spośród, z pod -> spod, w tem -> wtem tem, czem, swem -> tym, czym, swym (z wyjątkiem pozycji rymowej)

  Pisownia joty, np.: Peljon -> Pelion, peliońskiego -> peliońskiego, Peljasz -> Peliasz, Heljos -> Helios, Harmonja -> Harmonia.

  Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych: shańbionej -> zhańbionej, shańbił -> zhańbił, znaleść -> znaleźć, z pośród -> spośród, z pod -> spod

  Inne: j. w. -> jw., hyżo -> chyżo

  Poprawione błędy źródła: rzucarz -> rzucasz

  EurypidesMedeatłum. Jan Kasprowicz

  OSOBY DRAMATU:

  1. Piastunka
  2. Piastun
  3. Medea
  4. Chór kobiet
  5. Kreon
  6. Jazon
  7. Ajgeus
  8. Poseł
  9. Dzieci Medei

  Rzecz dzieje się w Koryncie.

  PIASTUNKA

  Bodajby nie był Argo[1] krajał głębi sinej
  Symplegad, do kolchidzkiej pędzący krainy!
  Bodajżeby też nigdy na leśnym Pelionie[2]
  Nie padła była sosna! Dzielnych mężów dłonie
  Bodajżeby nie były pochwyciły wiosła
  Tej łodzi, co po runo złociste ich niosła
  Na rozkaz Peliasa[3]! Medea, ma pani,
  Nie byłaby płynęła wonczas ku przystani
  Jolkijskiej! Miłująca Jazona[4], ta nasza
  Władczyni, poradziwszy córkom Peliasza
  Własnego ubić ojca, do korynckiej ziemi
  Nie byłaby uciekła z małżonkiem i z swymi
  Dziecięty! Juścić prawda, przybywszy tu w gości,
  Oddana Jazonowi, doznała miłości
  Powszechnej, boć największe to szczęście, jeżeli
  Zgodliwa żona z mężem wierny żywot dzieli.
  Dziś wszystko się rozprzęgło i najbliżsi sobie
  Wrogami dziś, gdyż Jazon porzucił w tej dobie[5]
  Mą panią i swe dziatki, poślubiwszy zdradnie
  Królewski płód Kreonta, co w tym kraju władnie.
  Nieszczęsna zaś Medea, tak strasznie wzgardzona,
  Przysięgi wypomina, z rozdartego łona
  Do rąk się odwołuje przymierza, na świadki
  Przyzywa oto bóstwa, że dziś się tak rzadkiej
  Odpłaty doczekała z Jazonowej woli.
  Wzgardziwszy wszelką strawą, gdy ją serce boli,
  We łzach dzień cały trawiąc, zdradzona przez męża,
  I oczu nie podniesie… Przyjaźń się wytęża
  Daremnie: słów pociechy słucha, niby skała,
  Lub morza spienionego fala rozszalała.
  Czasami, odwróciwszy śnieżnobiałą szyję.
  Uskarża się sam na sam, z bólem się nie kryje,
  Rodzica wspominając i ojczyste łany,
  Dla męża porzucone, co dziś dla stroskanej
  Litości nie ma żadnej!… Ach! jakżeż szczęśliwy —
  Tak myśli — kto rodzinnej nie opuszcza niwy!
  Znienawidziła dzieci; ja-ć wielce się trwożę,
  Czy nie ma złych zamiarów, czy nie knuje może
  W swej duszy jakiej zemsty: gwałtowną ma duszę,
  Nie zniesie żadnej krzywdy… Obawiać się muszę,
  Ażeby do sypialni wszedłszy po kryjomu,
  Nie wbiła w serce córki królewskiego domu
  Wyostrzonego noża. Nikt też dzisiaj nie wie,
  Czy króla nie uśmierci w swym szalonym gniewie,
  Nie sprzątnie oblubieńca i na większą jeszcze
  Narazi się niedolę. Serce ma złowieszcze,
  Nie wchodzić w nią w zatargi, droga-ć to jest śliska!
  DzieckoLecz oto już dziecięta wracają z boiska.
  Nie wiedzą nic o matce. Tak, umysł dziecięcy
  Ma troskę o zabawę, zresztą o nic więcej.
  Na scenę wchodzi z dziećmi Medei

  SługaPIASTUN

  Ty w domu mej władczyni siwy skarbie stary!
  Dlaczego tak sam na sam skarżysz się bez miary
  Na dworze na tę naszą niedolę? Czyż zdoła
  Obywać się bez ciebie pani chmurnoczoła?

  PIASTUNKA

  Sędziwy towarzyszu Jazonowych dzieci!
  Nieszczęście chlebodawców w dobrych sługach nieci
  Współczucie, ich cierpieniom równa się ich męka,
  Więc ja też, gdy mnie dzisiaj straszna boleść nęka,
  Wybiegłam i o losach Medei, tak srodze
  Dotkniętej, wobec ziemi i nieba zawodzę…

  PIASTUN

  Co? Jeszcze nie przestała się żalić ta biedna?

  PIASTUNKA

  Draśnięta ledwie kora, daleko do sedna!

  Pan, SługaPIASTUN

  Niemądra — jeśli wolno tak nazywać pany!
  Więc dotąd ból najświeższy jeszcze jej nie znany?

  PIASTUNKA

  Cóż stało się, mój stary? Wyjaw wszystko szczerze.

  PIASTUN

  Nic! Nic! Żem to w ogóle mówił, żal mnie bierze.

  PIASTUNKA

  Opowiedz, towarzyszu, powiedz! Na twą brodę!
  Gdy trzeba, milczeć będę, wierz mi, nie zawiodę.

  PIASTUN

  Poszedłem po warcaby i niepostrzeżenie
  Usiadłszy przy źródlisku, przy świętej Pejrenie,
  Gdzie starcy się zbierają, usłyszałem słowa,
  Że z ziemi chce korynckiej wola Kreontowa
  Wydalić matkę a dziećmi. Czy prawda się mieści
  W tych słowach, juścić nie wiem, chciałbym też w ich treści
  Dopatrzyć się li[6] kłamu… Odpowiedź niełatwa.

  PIASTUNKA

  A Jazon czyż dopuści, iżby jego dziatwa
  Cierpiała, choć dla matki tak jest dzisiaj srogi?

  PIASTUN

  Dawniejsze związki nowym ustępują z drogi:
  On dziś już szczęścia domu swojego nie strzeże.

  PIASTUNKA

  Zginiemy więc, gdy klęski łączą się dziś świeże
  Z dawnymi, co nam dotąd biedne serca straszą.

  PIASTUN

  Nie pora powiadamiać o tym panią naszą,
  Dlatego trzeba milczeć. Weź-że to w rachubę!

  PIASTUNKA

  Strasznego wy rodzica macie, dziatki lube!
  Lecz ja mu źle nie życzę, wszak on moim panem,
  Choć bliskich swych cierpieniem darzy niesłychanem.

  Kondycja ludzka, MiłośćPIASTUN

  Rzecz ludzka! Teraz widzisz, że człek zawsze kocha
  Więcej siebie niż innych. I ma racji trocha,
  Choć często zysk go ciągnie. Toć, najoczywiściej,
  I Jazon wzgardził dziećmi swymi dla korzyści.

  PIASTUNKA

  A teraz niech się dziatwa do domu potrudzi,
  Ty zaś ją trzymaj z dala od gromady ludzi
  I nie wiedź przed oblicze zatroskanej matki.
  Widziałam-ci ja wzrok jej, jak w zawiści rzadkiej
  Kierował się w ich stronę. Snać[7] coś złego knowa!
  Wiem o tym, że w swym gniewie nie spocznie jej głowa,
  Dopóki nie porazi swych ofiar. Zaiste!
  Nie w swych, lecz w wroga gromy niech rzuca ogniste!

  MEDEA

  poza sceną
  O jej!
  O miej-że litość, ty bolu, o miej!
  O jej! A dlaczego nie zginę
  W tę przeraźliwą godzinę?

  Matka, Dziecko, ZemstaPIASTUNKA

  To właśnie mówiłam, najdroższe me dzieci:
  W jej sercu znękanym gniew srogi się nieci!
  O spieszcie co prędzej! O idźcie już w dom!
  A baczcie, by na was nie spłynął jej grom!
  Unikać wam trzeba jej dzikiej natury,
  Jej myśli wzburzonej, jej duszy ponurej,
  Zabójczym oddanej tchom.
  O idźcie już, idźcie, biegnijcie co prędzej!
  Już widzę, jak rośnie ten obłok jej nędzy —
  Przed chwilą zaledwie dostrzegły go oczy,
  A teraz jak rośnie w bolesnej swej mroczy
  Ten potwór! Ach! Stanie się rzecz niepojęta,
  Gdy mściwy duch zerwie swe pęta.

  MEDEA

  jw.
  Ajaj! Ajaj!
  Zbyt wiele ja nieszczęść doznałam, to znaj,
  Ty dziatwo wzgardzonej, zhańbionej macierzy!
  Niech piorun mej klątwy w twe życie uderzy:
  I ojciec, i dom niech zaginie!

  PIASTUNKA

  O, jej mnie nieszczęsnej, o jej!
  A jakiż ta dziatwa w ojcowskiej tej winie
  Ma udział? Dlaczegoż nienawiść twa do niej?
  O dzieci wy biedne! A któż was obroni?
  Zbyt chełpi się pycha wodzących dziś rej,
  Zbyt gniew się nadyma tych władców, co, sami
  Zbyt się nie krępując ustawy więzami
  Krępują wciąż innych prawem samowoli —
  Tylko gdzie jest równość, życie nas nie boli!
  Nie pragnę ja bogactw, chcę li[8] mieć ostoję
  Bezpieczną na stare, słabe lata moje.
  Dla umiarkowanych już w samym ich mianie
  Dostatnia jest chwała, boć umiarkowanie
  To dobro najwyższe! A kto je przekroczy,
  Ten nigdy już szczęścia w swym domu nie zoczy.
  A, mówię, dla domu stokrotnie jest gorzej,
  Gdy nad nim gniew boski się sroży.

  CHÓR

  Słyszałam-ci głosy, te skargi na losy,
  Płynące z warg
  Nieszczęsnej tej niewiasty kolchidzkiej. O, kiedy
  Otrząśnie się, mów, stara! z swej straszliwej biedy?!
  Że tak w niej pełno jest skarg!

  PIASTUNKA

  Nie dom to już przecie! Przeminie na świecie
  Blask jego! Co więcej! Łożnicy książęcej
  Od spragnion, a ona, we łzach zatopiona,
  Po twojej tej stracie narzeka w komnacie,
  A któż ją pocieszy z przyjaciół jej rzeszy?

  MEDEA

  jw.
  Ajaj!
  O niechaj w mą głowę pociski gromowe
  Uderzą, bo za nic mam żywot, gdy granic
  Mój ból nie posiada! Ach! Ach! Oby blada
  Przerwała już śmierć to me życie!

  TęsknotaCHÓR

  O Zeusie[9]! O światło! O ziemio! Słyszycie
  Te skargi gorące, obficie płynące
  Z warg najbiedniejszej z żon?
  Szalona! Tęsknota, co sercem twym miota
  I pcha tak zawzięcie w mężowskie objęcie,
  Przyspieszy ci, mówię, twój skon!
  Nie pragnij tego! Gdy on
  Do innych zrywa się łoży,
  Niech gniew się twój nie sroży:
  W stosownej cię dobie Bóg pomści. Ty sobie
  Daj spokój! Nie brnij po nim w zbytecznej żałobie!

  MEDEA

  jw.
  O wielka Temido[10] i ty, Artemido[11]!
  Ach! W jakiej ja męce wżdyć[12] ginę, gdy ręce
  Przeklętymi śluby związał mi dzień zguby!
  Niech ujrzą me oczy, jak klęska się stoczy
  Na niego i na nią, co taką otchłanią
  Cierpienia mnie raczą! Ach! Z jakąż rozpaczą
  Wspominam, żem, brata sprzątnąwszy ze świata,
  Tak ciebie rzuciła, o ziemio ty miła,
  O biedny ty ojcze rodzony!

  PIASTUNKA

  Słuchajcie, jak bije ten głos w nieboskłony!
  Ku mściwej Temidzie, do Zeusa on idzie,
  Którego opieka ma śluby człowieka
  Na oku!… Ja zasię nie widzę w tym czasie,
  By zemsta zbyt mała ukoić zdołała
  Tę naszą nieszczęsną kniahinię[13]!

  CHÓR

  Bogdajby się tylko zjawia tu ninie[14]
  Przed naszem obliczem! Smagana tym biczem,
  Bogdajby zechciała wraz
  Nakłonić też ucha mej radzie, co ducha
  Gniewnego rozbroi i serce ukoi,
  Zrzuci zeń ciężki ten głaz!
  Bo juścić w każdy ja czas
  Przyjaciół popieram szczerze!
  Idź, otwórz domu dźwierze
  I wyznaj niebodze mą miłość… Lecz srodze
  Ty spiesz się, nim swej zemście straszne puści wodze!

  PIASTUNKA

  Uczynić to mogę, przecież czuję trwogę,
  Czy mnie wysłucha?
  Z miłości ku tobie przechętnie to zrobię,
  Choć na domowniki sypie ogień dziki
  Z płomiennej źrenicy. Żar jako u lwicy,
  Co młode swe broni, skrzy się, jeśli do niej
  Zbliżyć się odważy ktoś z sług i szafarzy.
  Śpiew, SmutekPrawda jest w twym słowie, że nasi przodkowie
  Niewiele zmyślili mądrego tej chwili,
  Gdy ludzkiej gromadzie przy tańcu, biesiadzie
  Kazali obleśnie piać wesołe pieśnie,
  Zaś nauczycieli myśmy w nich nie mieli,
  Jak dźwięcznymi tony żywot zachmurzony
  Rozjaśniać… Na świecie tak ciągle się plecie,
  Że gdy ludzie smutni, to przenigdy lutni
  Wielostrunnej dźwięki nie tłumią ich męki.
  A oto wciąż gromy biją w nasze domy!
  A oto — o losy! — nowe wciąż pokosy
  Śmierć kładzie na łanie! Bodajby to granie
  Koiło nam bole!… Lecz w biesiadnym kole
  Po cóż pieśni trzeba, gdy sam widok chleba
  Głodne serca cieszy ucztującej rzeszy?!
  Znika.

  CHÓR

  Tysiącznych jęków rozkłębiona fala
  Razi me uszy! Zamęt głosów wzrasta!
  Nieszczęsna niewiasta
  Na zdrajcę się łoża ślubnego użala!
  Ku Zeusa córce, przysiąg strażniczce, Temidzie,
  Ten krzyk cierpienia idzie!
  Ona śród nocy do greckiej ją ziemi
  Morzami niosła wzdętymi…
  Z pałacu wychodzi

  MEDEA

  Kondycja ludzka, Pogarda, NienawiśćRzuciłam progi domu, korynckie me panie,
  By waszej przypadkowo nie ulec naganie.
  Pysznymi zwą tu wielu — wiem to — że od ludzi
  Wciąż stronią, zaś człek inny zarzut pychy budzi,
  Że ciągle poza domu ścianami wystawa,
  A innych wreszcie bliźnich spotyka niesława
  I wzgarda za to znowu, że im życie płynie
  W spokoju arcygnuśnym, w hańbiącym bezczynie.
  Źrenicom świata słuszność jakież jest daleka!
  Nie zdołał człowiek dotrzeć do serca współczłeka,
  A już go nienawidzi, chociaż krzywdy żadnej
  Nie doznał, zasię przybysz winien żywot składny
  Prowadzić według ustaw gościnnego kraju.
  Nie chwalę-ć ja też ludzi, co mają w zwyczaju
  Dla samej tylko pychy pogardzić innymi.
  Mnie los niespodziewanie pogrążył w olbrzymiej
  Niedoli; niczym dla mnie uroki żywota,
  Ku śmierci, o me drogie, pcha mnie dziś tęsknota.
  Bo ten, w którym złożyłam wszystką moją wiarę,
  Najgorszym stał się z ludzi. Kobieta, MałżeństwoZa jakąż to karę
  Z wszystkiego, co oddycha i myśli na świecie,
  Najsroższy los się dostał nieszczęsnej kobiecie?
  Małżonka trzeba cennym okupywać wianem,
  Naszego ciała władcę — złem to niesłychanym,
  Lecz gorszym traf: nie wiada, jakim mąż ten będzie,
  Szlachetnym czy też podłym, stanąć bowiem w rzędzie
  Rozwódek wstyd to wielki, nie można też męża
  Odtrącać! A już darmo umysł się wytęża,
  Jeżeli w obcym kraju i pod obcym prawem
  Z człowiekiem ma się obcym połączyć niebawem.
  Zaiste! Trzeba być jej jako prorokinie,
  Ażeby móc odgadnąć, azali[15] nie zginie.
  Lecz gdy się wszystko dobrze zakończy nareszcie.
  Gdy mąż w tym jarzmie życia chodzi przy niewieście
  Godziwie, los to godny zazdrości; gdy zasię
  Inaczej ma się sprawa, śmierć li dobrą zda się.
  Poza tym, gdy mężowi dolega coś w domu,
  Uskarżyć się on przecie może lada komu,
  Druhowi, z którym wyrósł, a my, złych katuszy
  Doznawszy, musim własnej spowiadać się duszy!
  A mówią też, iż życie prowadzim bezpieczne
  W komnatce, kiedy oni na zatargi wieczne
  Wyruszać muszą w pole, gdzie oszczepy warczą!
  O głupcy! Trzykroć wolę ja stanąć pod tarczą,
  Niż rodzić choć raz jeden! Ale to się ciebie
  Nie tyczy; masz ojczyznę, masz swój dom, w potrzebie
  Przyjaciół możesz znaleźć, żywota rozkosze
  Otworem ci tu stoją… Za to co ja znoszę!
  Samotna, bez ojczyzny, zdrady mężowskimi
  Nękana, z obcej ku wam przywiedziona ziemi,
  Ni matki, ani brata, ani żadnej siostry,
  Do których mi się uciec w mej niedoli ostrej!
  To jedno tylko raczcie mi spełnić: jeżeli
  Wynajdę jakiś środek na mych krzywdzicieli,
  Na męża i na ojca, co mu córkę dawa,
  I na nią — jeśli wszystkich zniszczę według prawa,
  Kobieta, Zdrada, ZemstaWy milczcie!… Tak, kobieta będzie pełna trwogi
  We wszystkim; tchórz do wojny, z pochew broni srogiej
  Nie wyjmie, lecz gdy ślubne zbezczeszczą jej łoże,
  Nikt mściwszym ani krwawszym od niej być nie może.

  CHÓR

  Uczynię tak, Medeo! choć mi nie dziwota,
  że tobą żądza pomsty i żal taki miota.
  Lecz, widzę, Kreon idzie, władca tej dziedziny:
  Zapewne jakieś świeże niesie ci nowiny.
  Na scenę wchodzi

  KREON

  Medeo strasznooka, swą zapalczywością
  Małżonka ścigająca! Masz mi się z tą włością
  Pożegnać jak najprędzej! Weź swych dzieci dwoje
  I ruszaj mi bez zwłoki za granice moje,
  Gdyż ja, dzierżyciel prawa, do domu nie wrócę,
  Dopóki cię na zawsze z ziem tych nie wyrzucę!

  MEDEA

  Ojej! Ja nieszczęśliwa! Ach! Ginąć tak nagle!
  Doszczętnie! Już wrogowie rozpuścili żagle
  I nie ma dla mnie wyjścia! Okrutny manowiec!
  Lecz ja, com tyle zniosła, pytam się: Odpowiedz,
  Kreonie, za co z swojej wypędzasz mnie ziemi?

  KREON

  Obawiam się — bo po cóż mam się taić z swymi
  Obawy? — że chcesz klęskę sprowadzić na głowę
  Mej córki: toć po temu znaki są gotowe!
  Przebiegły jest twój umysł, w knowania bogaty,
  Podniecon nadto bólem z powodu utraty
  Małżonka. Mam też wieści, że myślisz o zgubie
  Nas wszystkich, ojca, córki i zięcia… Nie lubię
  Wżdyć[16] czekać, aż się groźby wypełnią… Dziś wolę
  Zarobić na twą zawiść, niż potem niedolę
  Sromotną opłakiwać, zmiękczon twymi łzami.

  MEDEA

  Ach! Ach!
  Nie pierwszy raz, Kreonie, miej litość nad nami —
  W nieszczęście mnie zapędza ma sława. O, radzę,
  By człowiek, który w mózgu ma rozumu władzę,
  Nie chował swoich dzieci w zbytecznej mądrości…
  Bo nie dość, że człowieka, w którym mądrość gości,
  O gnuśność obwiniają cni obywatele,
  Lecz jeszcze nienawiści mają nazbyt wiele.
  Gdy mędrzec się przed głupcem z czymś nowym pochwali,
  Otrzyma wnet przydomek pustego mądrali.
  A jeśli więcej znaczysz od tych, co mniemanie
  O sobie mają wielkie, wnet ci się dostanie
  W udziale zawiść tłumu. I mnie się to samej
  Zdarzyło, kiedym weszła w tego miasta bramy.
  Żem mędrsza, więc też mądrość ma nienawiść budzi:
  Dla jednych jestem szorstką, zaś dla innych ludzi
  Jam taką czy owaką, tylko dla nikogo
  Rozumną. Tak i ty się obawiasz, że srogo
  Me serce, o Kreonie, bije przeciw tobie.
  Nie lękaj się! Nic złego ja królom nie zrobię.
  Bo czymżeś ty mnie skrzywdził? Zabiera mężczyzna
  Twą córkę, więc go lubisz; dusza ma się przyzna,
  Że mam nienawiść k'niemu — wszak to mój małżonek!
  Lecz tyś postąpił mądrze, mówię bez obsłonek,
  I żadnej nie czuję ku tobie zawiści,
  Jeżeli ci się wszystko jak najlepiej ziści.
  Tak, żeście się, weselcie! Tylko mnie w tym mieście
  Zostawcie! Chociaż krzywdę mnie, biednej niewieście,
  Niemałą wyrządzili, umilknę, jak pono
  Przystało zawsze ludziom, których zwyciężono.

  KREON

  MilczenieŁagodnie brzmią twe słowa, lecz powiedzieć mogę,
  Że teraz jeszcze większą czuję w sercu trwogę,
  Azali[17] coś nie knujesz: teraz mniej ci wierzę,
  Niż przedtem. Każdy bowiem łatwiej się ustrzeże
  Kobiety popędliwej i takiegoż męża
  Niż milczków… Próżno dziś się twój umysł wytęża:
  Uciekaj! Na nic podstęp, wszelkie środki na nic!
  Wszak wrogiem jesteś moim! A więc precz z tych granic!

  MEDEA

  O nie! Na twe kolana! Na tę pannę młodą!

  KREON

  Na próżno tracisz słowa, duszy mej nie zwiodą.

  MEDEA

  Wypędzasz mnie, na prośby nie zważając moje?

  KREON

  Od ciebie dom mój droższy, o niego ja stoję[18].

  MEDEA

  Jak drogaś ty mi dzisiaj, ojczyzno zdradzona!

  KREON

  Po dzieciach i dla mego najdroższa jest łona.

  MEDEA

  O jakimż to dla człeka przekleństwem jest miłość!

  KREON

  Ja sądzę, że rozstrzyga tu losów zawiłość.

  MEDEA

  Nie spuszczaj z oka sprawców mej krzywdy, o Boże!

  KREON

  Szalona! Przestań dręczyć, nic ci nie pomoże.

  MEDEA

  Dość mękiśmy już znieśli, nie trzeba jej więcej.

  KREON

  Czy mam się do mej służby odwołać książęcej?

  MEDEA

  Kreonie, nie czyń tego, daj gwałtowi spokój!

  KREON

  Dokuczasz, łaski sobie, Medeo, nie rokuj!

  MEDEA

  Odejdę, lecz nie o tom ciebie błagać chciała.

  KREON

  Więc czemu się ociągasz, ty duszo zuchwała?

  MEDEA

  Ten jeden dzień mi pozwól pozostać, o królu,
  Bym mogła coś obmyśleć dla dzieci, co w bólu
  Zostały i bez środków, gdyż ojciec rodzony
  Już przestał dbać o płód swój. W jakie mam je strony
  Prowadzić, jeszcze nie wiem. Zlituj się nad nimi,
  Boś sam jest przecież ojcem. Wszak litość na ziemi
  Być winna! Nie o sobie też myślę, że muszę
  Uciekać! Tak to losy dręczą dziś mą duszę.

  KREON

  Tyrański duch mi obcy — we mnie on nie gości,
  Choć nieraz się zawiodłem na mojej litości,
  I dzisiaj również błądzę! Jednak niech się stanie!
  Lecz mówię ci, niewiasto: w jutrzejsze zaranie,
  Gdy Bóg nad naszym grodem zapali pochodnię,
  Jeśli tu jeszcze będziesz, zdeptawszy niegodnie
  Mój rozkaz, musisz umrzeć! Zostań, jeśli-ć trzeba,
  Dzień jeden! Od nieszczęścia uchronią nas nieba —
  Nie spełnisz tego dzisiaj, o czym myślisz w trwodze.

  CHÓR

  O biada ci niebodze!
  O biada! W tej doli gdzie zwrócisz swe kroki?
  Gdzie znajdziesz gościnę, co ból twój głęboki
  Uśmierzy? Gdzie kraj ten? Gdzie, powiedz, jest ninie[19]
  Ten zbawczy twój próg?
  Medeo, na wieki snać[20] jakiś cię bóg
  Pogrążył w nieszczęścia głębinie!

  MEDEA

  Tak, wszędy mnie ścigają losy coraz krwawsze!
  Lecz nie myśl, że tak wszystko zostanie na zawsze.
  O, ciężkie grożą losy onej młodej parze
  I krewnym jej niemały znój przypadnie w darze.
  Czy myślisz, żem się k'niemu łasiła daremnie,
  A nie, że chęć korzyści i chytrość jest we mnie?
  Nie rzekłabym mu słówka ani też rękami
  Nie tknęła się rąk jego! Oto jak go mami
  Głupota: wypędziwszy mnie z kraju, ten stary
  Wyprzedziłby od razu wszystkie me zamiary,
  A teraz, mając dzień ten, spełnię plany swoje
  I trupem dziś położę moich wrogów troje —
  MorderstwoZabiję ojca, córkę i męża. Niejedna
  Ku temu wiedzie droga, lecz ja nie wiem, biedna,
  Na którą wejść mi dzisiaj potrzeba. Czy może
  Najlepiej, jeśli ogień pod ich dom podłożę,
  Lub, wkradłszy się w sypialnię, wbiję pannie młodej
  Ten ostry sztylet w serce? A jeśli zawody
  Spotkają mnie, co czynić, przyjaciółki lube?
  Jeżeli mnie pochwycą, gdy, knując im zgubę,
  Przekroczę próg ich domu? Śmierć mnie wówczas czeka
  Na wrogów pośmiewisko! Od tegom daleka!
  Nie! Droga mnie najprostsza zawiedzie do celu!
  Trucizna — oto środek najlepszy śród wielu.
  Tak zrobię!
  Niech giną!… Ale wówczas gdzie ja znajdę sobie
  Przytułek? Jakież miasto, jakiż kraj przygarnie
  Nieszczęsną, nie pozwoli mi zginąć tak marnie?
  Nie! Nie ma takich kątów! Więc poczekać trzeba,
  Aż jakiś schron bezpieczny ukażą mi nieba,
  I chytrze a w milczeniu myśleć nad ich skonem!
  Lecz jakiś los mnie pędzi! Z tętnem przyspieszonym
  Pochwycę miecz i choćbym tutaj umrzeć miała,
  Uprzątnę ich od razu, odważna, zuchwała!
  O nie! Na tę królowę, którą z wszystkich bogów
  Najwyżej czczę, na świętą strażniczkę mych progów
  Domowych, na Hekatę[21]! Nie będą się cieszyć
  Ci wszyscy, co tak śmieli mnie tym smutkiem przeszyć!
  Na gorycz ślub im zmienię, na cierpień bogactwo!
  Nie wyjdzie im na dobre to powinowactwo,
  Ta moja dziś ucieczka! A więc dalej! Dalej!
  Medeo, wytęż wszystkie swe sztuki! Ze stali
  Bądź dzisiaj: najstraszliwszych masz dokonać rzeczy!
  Świadomaś swego bólu? Nie, ten pomiot człeczy,
  Ten ród Syzyfijczyków i ten związek nowy
  Nie będzie dzisiaj szydził z twojej biednej głowy,
  Ty córko szlachetnego rodzica, ty plemię
  Heliosa[22]! Doświadczona-ś! Kobieta demonicznaPrzy tym, wyznać muszę,
  Natura nam kobietom dała słabą duszę,
  O cne gdy idzie sprawy, lecz chytrości wiele,
  Przewrotne jeśli trzeba przeprowadzić cele.

  CHÓR

  Wstecz dzisiaj płyną fale świętych rzek!
  Wszystko się zmienia, prawdą stał się kłam,
  O zdradach myśli przewrotny dziś człek —
  Przysięgom już ufać nie można!
  A że chwała mym udziałem dziś się stała,
  Chwała zbożna,
  Zmianie przekonań zawdzięczać to mam!
  Niesławy zgrzyt już dzisiaj kobiety nie straszy.
  Pradawne pieśni Muz nie będą już
  Opiewać więcej białogłowskich zdrad.
  Szkoda, że Fojbos[23], hymnów pan i stróż,
  Poskąpił mi śpiewu potęgi!
  Gdyby nie to, zanuciłabyś, kobieto,
  Na okręgi
  O hańbie mężów!… Dużo mógłby świat
  Usłyszeć o tej doli i naszej i waszej!…
  Przybyłaś w nasze strony, rzuciwszy swój gród!
  Miłością szalejąca, prułaś głębie wód,
  Podwójne mijając skały.
  Dziś puste małżeńskie twe łoże
  I oto znów cię za morze
  Na nowy, haniebny trud
  Nędzne rozkazy wygnały!
  Czym dziś poręka przysiąg? Z wszech helleńskich stron
  Wszelaki wstyd już uciekł, k'niebu uszedł on!
  Żadna ojczysta cię niwa
  Nie przyjmie w nieszczęściu, a nowa
  Włada[24] w tym domu królowa,
  Bogatszy snać zbiera plon,
  Potężna, nieustępliwa!
  Na scenę wchodzi

  JAZON

  Nie pierwszy raz to widzę, jakie zło sprowadza
  Nieposkromiona gniewów zapalczywych władza.
  Wszak ty byłabyś mogła pozostać w tej ziemi,
  Posłuszna rozkazowi wielmożów, nie czczymi[25]
  Wojując oto słowy, co cię precz stąd pędzą.
  Nie myślę ja się wcale liczyć z słów twych nędzą —
  Ty gadaj sobie, gadaj, że snać nad Jazona
  Gorszego nie ma człeka! Bądź uszczęśliwiona,
  Że po tej przeciw głowie królewskiej obrazie
  Skończyło się na samym wygnania rozkazie.
  Jam ciągle gniew królewski łagodził, bo chciałem,
  Byś mogła tu pozostać. Lecz ty w swym zuchwałym
  Szaleństwie wciąż wygrażasz królowi i przeto
  Uciekać musisz z kraju. Lecz i dziś, kobieto,
  O losy swoich bliskich dbający, przychodzę,
  Ażebyś nie ginęła wraz z dziećmi w tej drodze
  Wygnańczej, opuszczona i bez środków. Juści
  Wygnanie rzecz niemiła… Z oka cię nie spuści
  Ma troska, choć wciąż klątwą raczysz mnie złowrogą.

  MEDEA

  Ty tchórzu! Bo i czymże obdarzyć cię mogą
  Te wargi me, jeżeli nie tchórzostwa mianem?
  Przychodzisz ku mnie z sercem, czułością wezbranem.
  A wszakże tyś mi wrogiem największym na świecie!
  To nie jest wielkoduszność, to nie męstwo przecie
  Spoglądać w oczy bliskim, których wprzód skrzywdzono!
  Ze wszystkich ludzkich przywar najgorsza jest pono
  Bezczelność! Jednak dobrze, iżeś przybył do mnie:
  Lżąc ciebie, czuję ulgę, a ty się ogromnie
  Uzłościsz, zmuszon słuchać słów tych moich wątku.
  Rozpocznę od pierwszego, powiem-ć na początku:
  Jam ciebie ocaliła, jak wiedzą mężowie
  Helleńscy z statku Argo, co, głowa przy głowie,
  Wysłani byli z tobą, kiedyś z ognistymi
  Miał zmagać się bykami i posiać olbrzymi
  Siew śmierci… Wówczas ręce me ubiły smoka,
  Co skarb w swych więżąc kręgach, z bezsennego oka
  Nie spuszczał tego skarbu, złocistego runa:
  W ten sposób wybawienia zabłysła ci łuna!
  Ja sama zaś, zdradziwszy ojca i rodzinę,
  Do Jolku peliońskiego przybyłam przez sine
  Odmęty, raczej sercu posłuszna, niżeli
  Mózgowi, na śmiertelnej wraz też legł pościeli
  Pelias z rąk twych córek za moją poradą,
  Że ty już mogłeś zerwać z wszelką trwogą… Zdradą
  Odpłacasz mi dziś za to, ty człeka przepodły:
  Choć dzietny-ś, do świeżego cię łoża powiodły
  Twe chuci; gdybyś nie miał dzieciątek, być może,
  Pojęłabym, że inne ciągnęło cię łoże.
  Przysięgę podeptałeś i nie wierząc, zda się,
  Że jeszcze są bogowie ci sami, co w czasie
  Dawniejszym mieli władzę, myślisz, że dziś nowe
  Panują w świecie prawa: tak mniemasz, swą głowę
  Zdradziecko odwróciwszy ode mnie!… Ty prawa
  Ma ręko, wy kolana, których się plugawa
  Dłoń jego dotykała tak często! Daremnie!
  Dziś zawiódł me nadzieje! Ale chęć jest we mnie
  Pomówić teraz z tobą jako z przyjacielem.
  Ja-ć wiem, że nie uraczysz żadnym mnie weselem,
  Lecz pytam — byś pokazał, jakimś jest człowiekiem:
  Przytułku w jakim gnieździe mam szukać dalekim?
  W ojcowski dom się zwrócić w tej strasznej potrzebie?
  Do kraju rodzinnego, który tak dla ciebie
  Zdradziłam? Czy do biednych córek Peliasa?
  Przyjęłyby mnie pięknie! Na tom ja nie łasa,
  Ich ojca morderczyni! Tak jest z moją sprawą!
  Przyjaciół nie mam w domu, bom-ci krzywdę krwawą
  Tym wszystkim wyrządziła z miłości ku tobie,
  Dla których winnam była mieć serce! Cóż zrobię?
  Dziś wszyscy mi wrogami! Za to przed innymi
  Niewiasty wyróżniłeś mnie w helleńskiej ziemi!
  Przedziwnie zacny mąż to, który się nie boi
  Wyganiać swej małżonki, kazać żonie swojej
  Żyć w wielkim opuszczeniu ach! razem z dziecięty
  Biednymi! O ty dolo! O losie przeklęty!
  Tak, zaszczyt to jest wielki, jeżeli pan młody
  Samopas puszcza dzieci na głody i chłody
  I tę, co ocaliła mu życie! O Boże!
  Dlaczego dzięki tobie świat odróżnić może
  Od złota sztukę miedzi, a przecz się nie płoni
  Znak cnoty czy podłości na człowieka skroni?!

  CHÓR

  Zawzięty gniew się wszczyna, straszny, nieukojny,
  Gdy między przyjaciółmi przychodzi do wojny.

  JAZON

  Snać nie złym trza być mówcą, lub raczej jak łodzi
  Kierownik przeroztropny, co śród fal powodzi
  Ze zwiniętymi płynie żaglami, by można
  W czas schronić się do portu, kobieto bezbożna,
  Przed burzą złą języka, którym mielesz, w górę
  Wynosząc swe zasługi. W owe dni ponure,
  Zda mi się, spośród bogów i ludzi jedynie
  Kiprydzie[26] zawdzięczałem, że się na głębinie
  Ma barka utrzymała. Rozum w głowie twojej
  Przebystry, ale w gniew się twa warga uzbroi,
  Gdy powiem-ć, jak Erosa[27] nieuchronne strzały
  Ratować mnie z nieszczęścia tobie przykazały.
  Lecz tego nazbyt ściśle ja, widzisz, nie biorę:
  Ratunek, tak czy owak, przyszedł w samą porę.
  Zaś więcej, niźli całe moje ocalenie,
  Dostałaś ty ode mnie, jak zaraz nadmienię.
  PrawoNasamprzód w miejsce ziemi barbarzyńskiej, kraje
  Helleńskie zamieszkujesz, poznałaś zwyczaje
  I prawa, których słuchasz, zamiast samowoli
  Ulegać. Każdy Greczyn wie, żeś mądra. Roli
  Kolchidzkiej się trzymając, gdzieś na krańcach świata,
  Nie byłabyś przenigdy w sławę tę bogata.
  Nie chciałaby mieć złota w domu moja dusza
  Ni słodszych śpiewać pieśni, niż pieśń Orfeusza[28],
  Jeżeliby nie miała skosztować słodyczy
  Cnej sławy. Tyle, widzisz, co się mnie dotyczy —
  Boś ty dziś wywołała ten bój na języki.
  Lecz jeśli chcesz mi czynić do związków przytyki
  Królewskich, to, po pierwsze, wiedz, żem tu rozumnie
  Postąpił i z rozwagą; po wtóre, że u mnie
  Nie znajdzie nikt zawiści do ciebie i dzieci.
  Posłuchaj: gdym tu przybył z iolkijskich śmieci,
  Niejedną wlokąc klęskę za sobą — odpowiedz,
  Czy mogłem większe szczęście, banita-wędrowiec,
  Napotkać, niż małżeństwem związać się z królewną?
  Nie! Tobą ja przesycon nie byłem, bądź pewną,
  Nie miałem-ci też chuci k'nowej młodej pannie
  I dzieci-m też nie myślał płodzić nieustannie —
  Wystarczą, którem spłodził, kocham je i więcej
  Nie pragnę. Szło mi o to, by ślub ten książęcy
  Przysporzył nam dobytku i sławy, boć przecie
  Wiadomo, że ubogim i najlepszy w świecie
  Przyjaciel lubi z drogi uchodzić. Poza tym
  Pragnąłem godnie synów wychować i bratem
  Obdarzyć ich niejednym, zespolić dla sławy,
  I szczęścia mego rodu… To powód jest prawy!
  Ty dzieci masz już dosyć, a ja chciałbym dzięki
  Tym, które się narodzą, żywot stworzyć miękki
  Dla tych, co już spłodzone. Złe-li to zamiary?
  I ty byś też mówiła inaczej, lecz jary[29]
  Zazdrości żre cię ogień. Ot, jakie jesteście
  Na świecie wy kobiety! Jeżeli niewieście
  Nie skłóci nic spokoju w sypialni, szczęśliwe
  Czujecie się nad wyraz, lecz jeśli na niwę
  Małżeńską spadnie burza, wrogiem wam tej chwili
  To wszystko, co nam życie upiększa i mili.
  Przecz[30] dzieci mieć nie można bez kobiet?! O, wtedy
  Nie byłoby śród ludzi tyle klęsk i biedy.

  CHÓR

  Kwieciścieś wypowiedział swe słowa, Jazonie!
  Lecz mnie się dziś wydaje, że — wbrew twej obronie —
  Niesłusznie na małżonce popełniłeś zdradę.

  MEDEA

  W niejednym ja się różnię z niejednym! Więc kładę
  I dzisiaj na to wagę, że najsroższej plagi
  Wart zbrodniarz, umiejący swój postępek nagi
  Owijać w kwiecistości. Bo jeśli ktoś umie
  Grzech stroić w piękne słówka, to w podłym rozumie
  Rzecz spełni najpodlejszą. Więc i ty się ze mną
  Pustymi nie baw słowy[31] — twa troska daremną:
  Pobiję cię od razu. Działając, jak każe
  Szlachetność, przecz[32] o swoimś nie doniósł zamiarze
  Mnie, żonie, tylko ślub ten swój zawierasz skrycie?

  JAZON

  O, ładnie-byś mi wówczas umiliła życie,
  Jeżelibym ci wyznał! Wszakże i dziś jeszcze
  Sił nie masz, by poskromić swego gniewu dreszcze.

  MEDEA

  Nie o to ci chodziło… Myślisz: w późne lata
  Niesławnie żyć z małżonką gdzieś z cudzego świata.

  JAZON

  O nie! Nie o kobietę szło mi, gdym do córy
  Królewskiej szedł w zaloty… Mówię-ć po raz wtóry:
  Dopomóc chciałem tobie i królewskie dzieci
  Spokrewnić z twymi dziećmi. Ta niech chwała świeci
  W mym domu! To ma rodu mego być podporą!

  MEDEA

  A na cóż mi dobytek, od którego chorą
  Ma dusza? Na cóż szczęście, które mnie nie krzepi?

  JAZON

  Czy wiesz, jak ci postąpić najmądrzej, najlepiej?
  Gorzkości nie czuj w dobrym i nie wołaj „biada”!
  Jeżeli ci się żywot szczęśliwie układa.

  MEDEA

  Drwij sobie, masz przytułek, a ja dzisiaj jeszcze
  Mam pójść, wygnana z miasta, na losy złowieszcze.

  JAZON

  Nikt inny, tylko sama winnaś jest swej zguby.

  MEDEA

  Zdradziłam cię, innymi pociągnięta śluby?

  JAZON

  Bluźniercze rzucasz klątwy na królewskie ściany.

  MEDEA

  Być klątwą twego domu snać mi los jest dany.

  JAZON

  Nie będę się już spierał. Lecz jeżeli mogę
  I tobie czymś usłużyć i dzieciom na drogę,
  Mów! Hojnie cię obdarzy ma ręka! A dalej,
  Zlecenia do przyjaciół dam, by cię witali
  Przyjaźnie. Gdy i tego nie zechcesz, zaiste!
  Dowody bezrozumu dasz mi oczywiste!
  Najlepiej gniew poskromić — większy zysk w tym będzie.

  MEDEA

  Twych druhów gościnności w żadnym nie chcę względzie!
  Nic z ręki twej nie wezmę. Wiadomo dokoła,
  Że łaska złych nikomu szczęścia dać nie zdoła.

  JAZON

  A zatem wielkich bogów wzywam tu na świadki,
  Że wszystko chcę uczynić dla dzieci i matki,
  Lecz ty odtrącasz dobro z pychy! W tej potrzebie
  Odpędzasz przyjacioły. Tym gorzej dla ciebie.

  MEDEA

  Idź, idź! Tęsknota rwie cię do wybranki świeżej…
  Za długoś tu już bawił[33]! Spieszyć się należy!
  Idź, żeń się! Ale czasy z bożą przyjdą wolą,
  Że mocno cię te śluby niewczesne[34] zabolą!

  CHÓR

  Jeżeli miłość granice przekracza,
  Mąż nie zdobywa ni sławy, ni siły.
  Nikt jednak z niebian nie jest równie miły,
  Jak Kiprys[35], gdy trzyma się w mierze.
  O królowo,
  K'tobie idzie moje słowo —
  Błagam szczerze,
  By mi rany
  Nie zadawał wykąpany
  W skrach tęsknoty
  Nieuchronny bełt[36] twój złoty.
  Oby wstydliwość, najdroższy dar bogów.
  Była mi zawsze osłoną w mej drodze!
  W kłótnie i zwady niechaj-że mnie srodze
  Nie wtrąca Kiprys zajadła —
  Z cudzą żoną
  Nie chcę ja być powaśnioną!
  W ludzi stadła
  Niech jej władza
  Złych zamętów nie wprowadza,
  Cna bogini
  Niech śród małżeństw zgodę czyni.
  O kraju, o domie[37] ty mój!
  Jakoś mi rzucać wasz próg,
  By błąkać się bez rady wśród nieznanych dróg,
  Na krwawy skazana znój!
  Śmierć raczej poniosę, gdy mi każe Bóg
  Dożyć tej doli!
  Ach! Nic tak nie boli,
  Jak to, jeśli trzeba —
  O nieba! —
  Utracić ojczysty swój brzeg!
  Wiem sama o tym, o wiem
  I zbędna mi wieść z cudzych warg:
  Gród żaden, żaden człowiek nie słuchał twych skarg,
  Gdyś z strasznym spotkała się złem.
  Niech ginie bez śladu, kto nie chcąc na bark
  Brać losów współludzi,
  Litości nie wzbudzi
  W swym sercu przegłuchym:
  O! Druhem
  Nie będzie mi nigdy ten człek.
  Zjawia się

  AJGEUS

  Medeo, witaj-że mi! Nigdy pozdrowienia
  Szczerszego z swoim bliskim bliski nie zamienia!

  MEDEA

  I ty mi również witaj, synu Pandiona,
  Ajgeju! Skąd cię wiedzie twa stopa strudzona?

  AJGEUS

  Z Fojbosa proroczego powracam przybytku[38].

  MEDEA

  Do pępka-ś ziemi chodził dla swego pożytku?

  AJGEUS

  Dowiedzieć się pragnąłem, czy będę miał dzieci.

  MEDEA

  O rety! Więc bez dziatek ten ci żywot leci?

  AJGEUS

  Potomstwa mi nie dały zarządzenia boże.

  MEDEA

  Bezżennyś, czy małżeńskie już posiadasz łoże?

  AJGEUS

  Nie mogę rzec, bym w jarzmie małżeńskim nie chodził.

  MEDEA

  I cóż ci w sprawie dziatek bóg Fojbos wywodził?

  AJGEUS

  Zbyt mądrze, by to człowiek mógł pojąć niezwłocznie.

  MEDEA

  Czyż godzi nam się poznać tę boską wyrocznię?

  AJGEUS

  I owszem, wszakże mądra potrzebna mi rada.

  MEDEA

  Więc powiedz mi, jeżeli mówić ci wypada.

  AJGEUS

  Rzekł, abym nie otwierał przed czasem wątora[39]

  MEDEA

  A kiedyż ma nastąpić odpowiednia pora?

  AJGEUS

  Gdy znów do ojczystego powrócę ogniska.

  MEDEA

  A po co cię przygnała tu głąb morza śliska?

  AJGEUS

  Pitteusz ponoć władcą jest w trojzeńskiej ziemi —

  MEDEA

  Pelopsa syn, z myślami człek przepobożnymi.

  AJGEUS

  Podzielić się z nim pragnę tą bożą zagadką.

  MEDEA

  Człek mądry i znajomość ma w twych sprawach rzadką.

  AJGEUS

  Najdroższy on jest dla mnie z wszystkich współrycerzy.

  MEDEA

  Niech spełni ci się wszystko, na czym ci zależy.

  AJGEUS

  Przecz zblakło twoje oko? Przecz twe lico zbladło?

  MEDEA

  Niż mój, gorszego męża nie ma żadne stadło.

  AJGEUS

  Co mówisz? Racz się jaśniej wyrazić, o miła.

  MEDEA

  On, Jazon, mnie pokrzywdził, choć go-m nie skrzywdziła.

  AJGEUS

  Opowiedzże dokładniej, cóż takiego czyni?

  MEDEA

  W mym domu druga przy mnie włada gospodyni.

  AJGEUS

  Na taką-ż by się zdobył nieprawość? Na Boga!

  MEDEA

  Tak, wzgardził mną, choć przedtem byłam mu przedroga.

  AJGEUS

  Przesycił się twym łożem i pokochał inną?

  MEDEA

  Pokochał przenamiętnie! Zdradził mnie, niewinną.

  AJGEUS

  Więc niechże sobie idzie, jeśli tak jest podły.

  MEDEA

  Do możnej krwi królewskiej chucie go zawiodły.

  AJGEUS

  Któż daje mu swą córkę? Wyjaw-że nareszcie.

  MEDEA

  Sam Kreon, ten, co królem jest w korynckim mieście.

  AJGEUS

  Pojmuję, że narzekasz. Gorzką masz godzinę.

  MEDEA

  Ponadto, wyrzucają mnie stąd precz!… Ach, ginę!

  AJGEUS

  I cóż mi znowu mówisz, ty biedna niewiasto!

  MEDEA

  Opuścić każe Kreon to korynckie miasto.

  AJGEUS

  Cóż mówi na to Jazon? Ha! Tego nie chwalę.

  MEDEA

  Gdy sądzić go po słowach, nie godzi się wcale,
  Naprawdę rad jest temu[40]. O, na twoją brodę,
  Na twoje te kolana! Zrozum-że mą szkodę,
  Ulituj się, ulituj i mnie nieszczęśliwej
  Nie pozwól ginąć marnie, bez domu, bez niwy
  Ojczystej! Weź mnie k'sobie, zawiedź mnie w swe progi,
  A będziesz miał zapłatę: dzieci zastęp mnogi
  Nagrodzi twoją miłość, będziesz aż do grobu
  Szczęśliwy! Ani nie wiesz, coś znalazł! Sposobu
  Świadoma, widzisz, jestem, aby się bez miary
  Rozrosło twoje plemię. To sprawią me czary.

  AJGEUS

  Wypełnić twoją wolę nietrudno mi będzie,
  Kobieto! Bo nasamprzód mam bóstwa na względzie,
  Następnie, że się dzieci, jak mówisz, porodzą,
  A właśnie w to me chęci najgorętsze godzą.
  Rzecz tak się ma: Gdy osiąść zechcesz w mojej ziemi,
  Gościnnie cię rękami przyjmę otwartymi.
  Lecz to ci zapowiadam: sam cię z tej krainy
  Nie myślę wyprowadzać; skoro, bez mej winy,
  Zawitasz własnowolnie mojego domu,
  Przytułku ci użyczę, nie wydam nikomu.
  Więc sama racz swe kroki zwrócić z tego grodu,
  Obrażać gospodarzy ja nie mam powodu.

  MEDEA

  Tak będzie… Przecież tylko naonczas nie dojmie
  Zły los mi, jeśli pewną zechcesz dać rękojmię[41].

  AJGEUS

  Nie ufasz mi? Lub powiedz, na coś jeszcze łasa?

  MEDEA

  Bynajmniej. Tylko wrogim jest mi dom Peliasa
  I Kreon. Gdybyś raczył związać się przysięgą,
  To nie dałbyś mnie porwać z swej ziemi. Mam tęgą
  Obronę w przyrzeczeniu twym w obliczu bogów:
  Inaczej, gotów jesteś ulec moich wrogów
  Przyjaźnym, słodkim słowom. Na tym się zasadza
  Ma prośba: u mnie słabość, u nich można władza.

  PrzysięgaAJGEUS

  Przezornie to układasz, przemądrze, prawdziwie!
  Gdy trzeba to uczynić, ja się nie sprzeciwię.
  I dla mnie najbezpieczniej będzie, gdy w tej sprawie
  Odwołam się do przysiąg: i ciebie tym zbawię
  I siebie… Wymień bóstwa, na które mam składać.

  MEDEA

  Na ziemię i na słońce, mojego pradziada-ć,
  Przysięgnij i na wszystkie inne moce nieba.

  AJGEUS

  Mów, czego mam zaniechać, a co spełnić trzeba?

  MEDEA

  Że z ziemi swej mnie w żaden nie wypędzisz sposób,
  A także, gdyby która z nieprzyjaznych osób
  Zechciała mnie z niej porwać, wytrwasz w tym do końca.

  AJGEUS

  Przysięgam ci na Ziemię i na światłość Słońca
  I wszystkie inne bóstwa, że dotrzymam wiary.

  MEDEA

  A jeśli nie dotrzymasz, jakiejś godzien kary?

  AJGEUS

  Tej, która zawsze spada na wszystkie bluźnierce.

  MEDEA

  Szczęśliwej zatem drogi… Raduje się serce,
  Że tak się to układa. Udam się ku tobie,
  Gdy wszystko, co zamyślam, jak najlepiej zrobię.

  CHÓR

  Więc niechże syn Mai[42] prowadzi cię w dom
  I mocy niech doda szlachetnym twym tchom,
  Byś spełnił swe chęci! Ja zasię w pamięci
  Mieć będę to wciąż,
  Iżeś czcigodny jest mąż!
  Ajgeus wychodzi.

  MEDEA

  O Zeusie[43], i ty, Dike[44], płodzie Zeusowy,
  I Światło ty słoneczne! Teraz, białogłowy,
  Me lube, swoich wszystkich nieprzyjaciół zmogę[45],
  Albowiem na właściwą wstąpiłam już drogę.
  Nadzieję mam, iż zemsty już nie ujdą mojej,
  W najgorszej oto chwili człowiek za mną stoi,
  Co plany me do portu powiedzie bez zdrady.
  O brzeg się ten zahaczę, do grodu Pallady,
  Do twierdzy jej przybywszy. Teraz jam gotowa
  Wyłuszczyć wam swój zamysł — niewesołe słowa!
  Służebną którąś poślę i wezwę Jazona,
  By stanął tu przede mną. Wówczas go przekona
  Łagodna moja warga — gdy spojrzy mi w oczy —
  Że wszystko dobrze zrobił, że gdy się jednoczy
  W małżeństwo z córką króla, czyni to rozumnie
  I zacnie, chociaż przez to ból się rodzi u mnie,
  Że sprawa weźmie obrót szczęśliwy… A dalej
  Poproszę, iżby dzieci stąd nie wypędzali,
  Nie iżbym je zostawić chciała tu na zawsze
  Na moich nieprzyjaciół szyderstwo najkrwawsze —
  Nie!… Chytrze pragnę zgładzić tę królewską córę!
  Swe syny poszlę[46] do niej, ażeby niektóre
  Zanieśli jej podarki: wianek szczerozłoty
  I suknię delikatnej, niezwykłej roboty
  Wraz z prośbą, by nie dała wyganiać biedactwa…
  Gdy ciało swe w te cenne przystroi bogactwa,
  Wraz[47] umrze, a z nią każdy, kto się tej królewny
  Tknąć zechce. Taki bowiem będzie jad przepewny
  W kosztownej tej posyłce. Tutaj skończyć muszę,
  Nie powiem, jaka zgroza przenika mą duszę
  Na to, co mam wypełnić, a co mnie na ćwierci
  Dziś szarpie! Własne dzieci zabiję! Od śmierci
  Nikt zbawić ich nie zdoła. A kiedy tak zniszczę
  Jazona dom, korynckie porzucę grodziszcze,
  Ucieknę precz od mordu mych najdroższych dziatek,
  Spełniwszy tę okropność! Nie chcę na ostatek
  Być wrogów pośmiewiskiem… Pozbawiona domu,
  Precz pójdę, przyjaciółki! Komu-ż żyć mam, komu?!
  Ojczyzna dziś mi obca, zbrakło mi schroniska,
  Gdzie mogłabym się uciec, tej śmiertelniej bliska
  Rozpaczy!… Pierwszy grzech mój był wówczas, gdy, siła[48]
  Ufając słowom Greka, ojczyste-m rzuciła
  Domostwo! On mi za to zapłaci! Albowiem
  Nie spotka się już nigdy z swoich synów zdrowiem
  I życiem. A i pani jemu poręczona
  Nie może go obdarzyć płodem swego łona:
  Zła, zginie z złej trucizny!… O nie myślcie o mnie,
  Żem słaba jest niewiasta, tchórzliwa ogromnie,
  Że się do gnuśnych liczę i że spokój lubię:
  Dla dobrych jam ku szczęściu, dla podłych ku zgubie:
  Człek tylko mnie podobien wart największej chwały.

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Gdy wszystkie mi zamysły twe usta wyznały,
  Chcę być ci pożyteczną i dlatego radzę
  Dać spokój, wszak obrażasz ludzkich ustaw władzę.

  MEDEA

  Nie mogę! Jednak tobie przebaczam, wiem przecie,
  Żeś nigdy tyle złego nie zniosła na świecie.

  CHÓR

  By zgładzić własne dzieci, twa myśl się wytęża?

  MEDEA

  W ten sposób ja najsilniej ugodzę w pierś męża.

  CHÓR

  Ze wszystkich kobiet będziesz wówczas najbiedniejsza.

  MEDEA

  Idź sobie! Na nic zda się twa mowa dzisiejsza.
  do piastunki
  Ty spiesz się i Jazona przywiedź mi tej chwili.
  Posługi najwierniejsze ty spełniasz najmilej.
  A milcz — to moja prośba! Zważać będziesz na nią,
  Jeżeliś jest kobietą i kochasz swą panią.

  CHÓR

  O rodzie Erechtejowy, z szczęścia dawnego znan,
  Wieczystych bogów plemię,
  Zamieszkujące tę ziemię,
  Przesławnej mądrości kraj!
  O ty, co depcesz łan,
  W błękitny zatopion maj,
  Te błonia,
  Gdzie dziewięć onych świętych, pierydzkich[49] Muz
  Jasna zrodziła Harmonia:
  Kiprys czerpała pono z Kefizu twego fal
  Kryniczne[50], słodkie zdroje
  I potem we włosy swoje
  Wplótłszy pęk wonnych róż,
  Z łagodnym szła wiewem w dal
  I słała-ć, mądrości stróż,
  Eroty,
  Przemyślne towarzysze wszelkich wiedz i sztuk,
  Sprężyny wszelakiej cnoty.
  O jakżeż cię przyjmie ten gród,
  Ta ziemia świętych rzek,
  Gdzie świętym jest każdy człek —
  Ciebie, coś synów swych krwią
  Zmazana?
  To ginie — bacz! — własny twój płód!
  To mord własnych dzieci — o bacz!
  K'tobie się zwraca nasz płacz,
  Obejmujemy-ć kolana:
  Nie morduj, o nie bądź tak złą!
  Skąd męstwa nabierzesz, ach! mów!,
  Aby uzbroić swą dłoń
  I serce — o broń się, broń! —
  Na ten okrutny czyn?
  Azali
  Nie zbraknie potrzebnych ci tchów?
  Czy możesz tak patrzeć bez łez
  Na dzieci rodzonych zły kres?
  Czy litość cię nie powali,
  Gdy błagać cię będzie twój syn?
  Na scenę wchodzi

  JAZON

  Wezwałaś mnie i jestem. Choć puściłaś wodze
  Swym gniewom zapalczywym przeciw mnie, przychodzę
  Wysłuchać, co mi jeszcze rzekną twoje usta.

  MEDEA

  Jazonie! Ma poprzednia mowa była pusta[51],
  Ty wybacz mi! A zresztą godzi się ode mnie
  I złość mą przyjąć chętnie, jeżeli wzajemnie
  Tak dużo myśmy sobie świadczyli dobrego.
  Ja chcę się upamiętać. Pytam się, dlaczego
  Mam szaleć, nędzna dziewka, przeciw tym, co szczerze
  Życzliwi są mym losom? Skąd się złość ta bierze
  Na władcę tego kraju i na mego męża,
  Co wszystkie swoje siły li[52] dla mnie wytęża?
  Co dzieciom moim dolę chcąc zgotować pewną,
  Zamyśla dać im braci, żeniąc się z królewną?
  Nie zbędęż ja się gniewu, gdy mnie szczęściem darzą
  Bogowie? Po cóż chodzę z bolejącą twarzą?
  Azali nie mam dzieci? I któż mi zostanie
  Z przyjaciół, gdy się sama skażę na wygnanie?
  To wszystko rozważywszy, widzę, jak bez celu
  Był gniew mój i ma skarga! Teraz nie dość wielu
  Nie mogę znać wyrazów, aby należycie
  Pochwalić twe zamiary! Wiem: o naszym bycie
  Myślałeś w tym małżeństwie! Więc czemuż ja raczej
  Nie oddam się uciesze, miast[53] ginąć z rozpaczy?
  Przecz[54] nie ma mnie przy łożu twej małżonki nowej?
  Przecz stroić nie pomagam jej nadobnej głowy?
  Że takie my jesteśmy, nie inne, nie biorę
  Bynajmniej tego za złe, lecz powiem ci w porę,
  Byś w złym się tym nie równał i w niemądry sposób
  Nie toczył walki z mózgiem niezbyt mądrych osób.
  O dzieci, dzieci, chodźcie! Rzućcie domu progi,
  Przybliżcie się, patrzajcie: to wasz ojciec drogi!
  Powitać trzeba ojca, uściskać wraz ze mną,
  Przemówić choć słóweczko, rzucić nieprzyjemną
  Tę niechęć, tę nieprzyjaźń! Już się wasza matka
  Zgodziła z nim, już spokój będzie do ostatka
  Panował między nami! Cóż go skłócić może?
  Pochwyćcie tę prawicę ojcowską!
  na stronie
  O Boże!
  Gdy sobie dziś pomyślę o tym, że tak muszę
  Ukrywać, co tak szarpie tę mą biedną duszę! — —
  O dzieci, moje dzieci?! Długo-ż wy będziecie
  Wyciągać ku mnie rączki? O ja na tym świecie
  Kobieta najnędzniejsza! Zalewam się łzami
  I jestem pełna trwogi! Późno między nami —
  Pomiędzy mną a ojcem — nastąpiła zgoda,
  Dlatego w łzach dziś tonie moich lic uroda.

  PRZODOWNICA CHÓRU

  I mnie spod moich powiek jasne ciekną ślozy[55].
  Bodajby dzień nie nadszedł jeszcze większej grozy!

  JAZON

  To-ć chwalę ci, niewiasto, tamtego nie ganię.
  Bo słuszne jest kobiety gorzkie narzekanie
  Na męża, który chyłkiem do swego ogniska
  Wprowadza drugą żonę. Lecz już się nie ciska
  Twe serce w pustym gniewie. Zwycięstwo-ś nareszcie
  Odniosła, jak przystało rozumnej niewieście,
  Nad sobą! A wy, dzieci: już same niebiosy
  Raczyły tu zarządzić, że o wasze losy
  Zatroszczył się wasz ojciec godziwie: na przedzie
  Staniecie śród Koryntian, tak wam się powiedzie
  Przy braciach. Więc rośnijcie! Wszystkie inne sprawy
  Na oku ma wasz ojciec i sam Bóg łaskawy.
  Obyście do męskości dobiegli wesołej
  I poszli na zwycięski bój z nieprzyjacioły!
  do Medei
  Dlaczego toniesz we łzach? Czemu lico blade
  Odwracasz znów ode mnie? Odpychasz mą radę?
  Dlaczego nie przyjmujesz moich słów radośnie?

  MEDEA

  O dzieciach pomyślałam, przeto żal mój rośnie.

  JAZON

  Ja zajmę się już nimi… Czemu płakać? Czemu?

  MEDEA

  Przestanę się już troskać, ufam słowu twemu.

  JAZON

  Dlaczego jednak z oczu płyną łzy ci słone?

  MEDEA

  KobietaKobiety myśmy słabe i do łez stworzone,
  Jam przecież je zrodziła. Kiedyś wspomniał dzieci,
  Myślałam, czy naprawdę szczęście im zaświeci,
  Którego pragniesz dla nich. Z naszej dziś rozmowy
  Wiem jedno, a zaś drugie wyznać ci gotowy
  Mój umysł — racz posłuchać: jeśli mnie wypędza
  Z tej ziemi rozkaz króla, widzi to ma nędza,
  Że dla mnie tak najlepiej, nie myślę stać w drodze
  i tobie, i królowi. Sama się z tym godzę,
  Że, pozostawszy tutaj, twojego bym domu
  Zawadą przecież była, a tak zaś nikomu
  Przeszkadzać już nie będę: uciekam więc sama,
  Niech za mną dobrowolnie zamyka się brama
  Koryntu! Lecz byś dzieci wychował, Kreonta
  Racz prosić, by ich z tego nie wypędzał kąta.

  JAZON

  Obawiam się, czy zechce. Lecz spróbować można.

  MEDEA

  Wiec niech się raczy udać twa małżonka zbożna
  Do ojca, iżby dzieci nie wypędzał z kraju.

  JAZON

  I owszem… Mam tę wiarę, że, kobiet zwyczaju
  Trzymając się, mej prośbie nie odmówi ona.

  MEDEA

  Ma pomoc przy tym wszystkim jest ci zapewniona.
  Podarki jej posyłam kosztowne bez miary —
  Kto kiedy na tej ziemi widział takie dary? —:
  Przepiękny płaszcz weselny i wian szczerozłoty
  Podadzą jej me dzieci. Niechże te klejnoty
  Natychmiast kto przyniesie — trza wydać rozkazy…
  Nie raz się uraduje, nie! Po tysiąc razy
  Szczęśliwą będzie owa niewiasta, co w tobie
  najdzielniejszego męża znalazłszy, w ozdobie
  Bezcennej chodzić będzie, którą na swe wnuki
  Rad przelał ojciec ojca, sam Helios, dopóki
  Żyć będzie nasze plemię… Weźcie to, dziecięta
  I idźcie z tym do księżnej. Radością przejęta,
  Dar ujrzy niepośledni, przegodny podzięki.
  Służba przyniosła tymczasem podarki.

  DarJAZON

  Dlaczego, nierozumna, wypuszczasz to z ręki?
  Czy nie ma dosyć sukien w jej królewskim domu?
  Czy nie ma dosyć złota? Nie dawaj nikomu,
  Zatrzymaj to! Jeżelim wart przed jej obliczem
  Cośkolwiek — i bez tego nie odejdę z niczym.

  MEDEA

  Daj spokój! Podarunki są i bogom miłe.
  Niż ludzkich słów tysiące, stokroć większą siłę
  Ma złoto… Przy niej szczęście, nasza to królowa,
  Bóg sprzyja jej zamiarom. Ja jestem gotowa
  Nie tylko oddać złoto, lecz życie poświęcę,
  By dzieci na obczyźnie nie ginęły w męce.
  Więc idźcie w dom bogaty tej małżonki świeżej
  Ojcowskiej, a mej pani, i, jak się należy,
  Błagajcie ją, podając ten płaszcz i to złoto,
  By was nie wypędzano… Głównie idzie o to,
  Ażeby własnoręcznie dary te przyjęła.
  Spieszcie się i wnet sprawę zdajcie z swego dzieła.

  CHÓR

  Nie mam już żadnej nadziei, by mogły żyć te dziecięta,
  Śmierć nieuchronna je czeka, śmierć pewna,
  I ona, nieszczęsna królewna,
  Kosztownej przerada ozdobie,
  Koniec zgotuje sobie
  Straszliwy:
  Na jasne swoje sploty
  Śmiertelny podarek złoty
  Rękoma położy własnymi.
  Snać się nie oprze pokusie! Urokiem darów przejęta,
  W płaszcz się i wieniec złocisty przystroi
  I do śmiertelnych podwoi
  Na wieczne pospieszy śluby —
  Już nie uniknie zguby!
  Przedziwy!
  Sieć zastawiona zdradnie,
  Ona do sieci tej wpadnie,
  Zejdzie do Hadu[56] podziemi!
  LosI ty, o nieszczęśniku, zięciu naszego pana,
  Bezwiednie swe dzieci
  I dziewkę narzeczoną,
  Co miała być ci żoną,
  W śmiertelne zapędzasz sieci —
  Snać dola ci twoja nieznana!
  A także i twoja boleść okrywa mnie żałobą,
  Ty matko-nieboże,
  Co chcesz mordować syny,
  Albowiem twój jedyny
  Inne już wybrał łoże,
  Niegodnie wzgardziwszy tobą.
  Na scenę wchodzi

  PIASTUN

  Kniahini, dzieciom twoim nie grozi wygnanie,
  Królewna rada wzięła podarki. Nastanie
  Dla synów twoich spokój. Wszystko złe przeminie.

  MEDEA

  Ach!

  PIASTUN

  Dlaczego wzdychasz, pani, w tej szczęsnej godzinie?
  Przecz lice znów odwracasz, nie chcesz mówić ze mną,
  Miast chętnym przyjąć sercem wiadomość przyjemną?

  MEDEA

  O jej!

  PIASTUN

  Niezgodne to są jęki z tym, co ci przynoszę.

  MEDEA

  Ojej! Ojej!

  PIASTUN

  Myślałem, że sprawię-ć rozkosze —
  Czy może wieściom moim nie bardzoś jest rada?

  MEDEA

  Przyniosłeś, coś miał przynieść. Lżyć cię nie wypada.

  PIASTUN

  Więc czemu spuszczasz oczy, łez wylewasz zdroje?

  MEDEA

  Tak musi być, mój stary! Bóg i serce moje
  Sprawiają, że tak czynię dziś, a nie inaczej.

  PIASTUN

  Przez dzieci w dom ty wrócisz, pozbądź się rozpaczy!

  MEDEA

  Lecz inni już nie wrócą! O jakaż ja biedna!

  PIASTUN

  Dzieciątek pozbawiona nie ty sama jedna,
  Nie godzi się na los swój narzekać nikomu.

  MEDEA

  I ja narzekać nie chcę. Powracaj do domu,
  O dzieciach miej staranie, jak zwykle… O dzieci,
  O dzieci moje drogie! Jak ten żywot leci,
  Dom macie, macie miasto, w którym żyć wypadnie
  Bez matki, opuszczonej, wygnanej tak zdradnie,
  Bez matki, co w świat idzie, zanim się do syta
  Nacieszyć mogła wami, ach! zanim, okryta
  Radością, zaświeciła weselne wam łoże,
  W strój ślubny przyoblekła narzeczone hoże[57]
  I zanim uroczyste poniosła wam świece!
  Dlaczego tak stwardniało me serce kobiece?
  Daremnie-m was chowała, daremnie cierpiała,
  Daremna, lube dzieci, moja troska cała,
  Daremny ból okrutny, kiedym was rodziła!
  W mym sercu rosła wiara, nadzieja przemiła,
  Że wy mnie pielęgnować będziecie w starości,
  Że ręce wasze zacnie pogrzebią me kości —
  Zawiści godne losy!… Teraz już przepadła
  Na wieki słodka troska! Innego dziś jadła
  Skosztuję! Pozbawiona was, o dzieci lube,
  Żywić się będę smutkiem, skazana na zgubę,
  I was już od tej chwili inne czeka życie —
  Przenigdy wy swej matki już nie zobaczycie
  Miłymi oczętami! Czemu tak ogromnie
  Wpijacie się tym wzrokiem? Czemu się tak do mnie
  Śmiejecie tym ostatnim uśmiechem? O rety!
  Co czynić?! Jak postąpić?! Poradźcie, kobiety!
  Spojrzawszy w te ich jasne źrenice, od razu
  Straciłam wszelkie męstwo! Ach! Nie jestem z głazu!
  Ja tego nie uczynię! Żegnajcie na wieki,
  Me plany! Ja was, dzieci, wezmę w kraj daleki
  Ze sobą! Na cóż ojcu dokuczyć mi trzeba?
  Czy na to, bym po dwakroć cierpiała? O nieba!
  Precz dawne me zamysły! Jednak czyż dopuszczę,
  By miano szydzić ze mnie, żem swych wrogów tłuszczę
  Puściła tak bez kary? Niechże się nie boi
  Me serce! Wstyd i hańba, żem do duszy twojej
  Dać mogła przystęp słowom tak miękkim! Przestanę
  Być tchórzem! Idźcie do dom, dziateczki kochane!
  A komu się wydaje, że przy tej ofierze
  Nie może być obecnym, niech się precz zabierze!
  Nie! Litość ręki mojej przekupić nie zdoła!
  Ach! Ach!
  A jednak, jednak, duszo, daj spokój!… Wesoła
  Snać będzie nasza dola, gdy zostanę z wami!
  Tak! Niechaj się tym czynem ma dusza nie plami!
  Nie! Nie! Na wszystkie duchy-mściciele w Hadesie,
  Przenigdy nie dopuszczę, ażeby obiesie,
  Me wrogi, szydzić miały z mojej biednej dziatwy!
  Stało się! Już mi powrót z tej drogi niełatwy!
  Już widzę, jak w mym płaszczu i w mym diademie
  Królewska pada córka nieżywa na ziemię!
  Tak weszłam na tę drogę nieszczęsną! (Lecz one
  Na drogę nieszczęśliwszą idą opuszczone!)
  Pożegnam przeto synów! Podajcie, o dziatki,
  Te prawe swoje ręce! Niech je usta matki
  Serdecznie ucałują! Najdroższe rączęta!
  Najmilsze moje główki! Piękności nietknięta
  Tych kształtów, tych twarzyczek! Szczęśliwość znajdziecie,
  Nie tu, lecz tam, me dziatki! Szczęścia na tym świecie
  Pozbawił was rodzony wasz ojciec! O słodki
  Oddechu! O uroku tej postaci wiotkiej!
  O gładkie, kraśne lica! Żegnajcie na zawsze!
  GniewNie mogę patrzeć na was! Oto mnie najkrwawsze
  Przemogły dziś katusze! Wiem, na co się ważę,
  Lecz gniew mnie dziś opętał, on pod swoją strażę
  Wziął wszystkie moje myśli, dłużej nie poczeka
  Ten sprawca najstraszniejszych męczarni człowieka.

  CHÓR

  Nieraz ja odważnie kierując swe kroki
  Ku coraz to większej zaciekań głębinie,
  Łamałam się bardziej, niżeli przystało
  Płci mojej niewieściej. Gdyż Muza, głębokiej
  Kapłanka mądrości, przybliża się ninie
  I ku nam! — Nie wszystkim! Nam równych i mało
  Jest może na świecie,
  Lecz Muz ukochanie u kobiet znajdziecie!
  DzieckoDlatego też mówię, iż większa przypadła
  Szczęśliwość w udziele[58] tym z ludzi, co dziatek
  Nie mają rodzonych, niż tym, co się w stadła
  Połączą i płodzą.
  Kto nie wie, jakiego też losu zadatek
  Gotuje dla siebie płodzący, czy szczęście
  Wraz z dziećmi nań spadnie, czy dola swe pięście
  Pokaże — kto mając to wszystko na względzie,
  Nie płodzi, ten zbędzie
  Niejednej się troski
  Pod chęci tej wodzą.
  Lecz komu w dziedzinie zakwitła ojcowskiej
  Rozkoszna latorośl, przemiła mu dziatwa,
  O, temu nie będzie, zapewniam, zbyt łatwa
  Ta droga żywota… Nasamprzód potrzeba
  Wychować, a potem zapewnić kęs chleba,
  A potem człek nie wie, dla kogo się trudzi,
  Czy dobrych on ludzi,
  Czy złych pozostawi? A jeszcze, poza tym,
  Jest dola najgorsza, władnąca nad światem:
  Zgromadzon dobytek, wyrosły dziecięta
  Na duchu i ciele, a oto zawzięta
  Potęga się jawi, śmierć idzie zuchwała,
  Jak tu, i do Hadu unosi ich ciała!
  Dlaczegóż to jeszcze — o, niech mi kto powie! —
  Do innych udręczeń przydali bogowie
  I to najstraszliwsze dla człeka,
  Że śmierć już na dzieci gdzieś czeka?!

  MEDEA

  Z tęsknotą za wieściami, przyjaciółki moje,
  Co stało się w tym domu, zbyt długo tu stoję.
  Lecz oto pędzi ku nam służebny Jazona.
  Wiadomość niewesoła, bo prawie że kona
  Z zmęczenia — o patrzajcie! z tchem zapartym bieży.
  Na scenę wbiega

  POSEŁ

  Spełniłaś czyn okrutny! Radzę jak najszczerzej:
  Uciekaj precz, Medeo! Uciekaj ukradkiem,
  Co wpadnie ci pod rękę, czy wozem czy statkiem.

  MEDEA

  Dlaczego mam uciekać? A skądże ta rada?

  POSEŁ

  Nadobną córkę króla spotkała zagłada.
  Z nią razem i Kreonta czary twe zabiły.

  MEDEA

  Rozkoszną wieść mi niesiesz, posłańcze przemiły!

  POSEŁ

  Co mówisz? Nie szalejesz? Masz-li zmysły zdrowe?
  Zburzyłaś dom królewski i o to masz głowę
  Spokojną? Z swego serca wyrzuciłaś trwogę?

  MEDEA

  Niejedno ja ci na to odpowiedzieć mogę,
  Lecz nie spiesz się, mój druhu! Opowiedz dokładnie,
  Jak było, gdyż podwójna na mnie radość spadnie,
  Jeżeli o ich zgonie wieść usłyszę pewną.

  POSEŁ

  Gdy dzieci twoich para przed jasną królewną
  Stanęła razem z ojcem, ogromne wesele
  Uczuli domownicy, co na klęsk tak wiele
  Patrzali w twoim domu. Gruchnęło wokoło,
  Że zatarg między żoną a mężem wesoło
  Zakończy się nareszcie… I oto z radości
  Ten ręce jął[59] całować tych maleńkich gości,
  Ów głowę złotowłosą. I ja na pokoje
  Niewieście-m szedł za dziećmi — tak się serce moje
  Cieszyło. I królewna, którą my tej chwili,
  Miast ciebie, jako naszą nową panią czcili,
  Nim jeszcze jasne główki twych dzieci spostrzegła,
  Nasamprzód na Jazonie swym spojrzeniem legła.
  A potem, kiedy weszły twe syny, od razu
  Ściągnąwszy brwi, swe lica, blade na kształt głazu,
  Z niechęcią odwróciła. Ale mąż twój, pani,
  Łagodząc gniew jej, rzecze: „Niechaj cię nie rani
  Ich widok, wszak to twoi przyjaciele! Głowę
  Zwróć ku mnie i ukochaj przyjacioły nowe,
  Tak samo, jak je kocham ja, twój ulubieniec,
  Weź dary — masz tu suknię, masz złocisty wieniec —
  I proś, aby twój ojciec gwoli mnie[60] tych dziatek
  Nie pędził z swego kraju…” I ona, ten statek[61]
  Ująwszy drogocenny, wytrzymać nie zdoła
  I wszystko przyobieca, a potem, wesoła,
  Nim jeszcze zbyt się z dziećmi oddalił kochanek,
  Ubrawszy w płaszcz się barwny i w złocisty wianek
  Swe skronie przystroiwszy, przed zwierciadłem stanie
  I włosy swe przygładzi, poprawi ubranie
  I śmieje się do — martwej postaci. A potem
  Białymi mknie stopami w tym ubraniu złotym
  Po sali i, radując się darom, radośnie
  Przygląda się swym wdziękom i w swych oczach rośnie,
  Na palcach się wspinając. A potem — o dzieje!
  Straszliwe! — z zbladłą twarzą nagle się zachwieje
  I ledwie dojść do krzesła wydoła, ta biedna,
  Ażeby wprost nie upaść na ziemię. A jedna
  Z służebnic, siwowłosa staruszka, myśląca,
  Że Pana to jest dzieło lub zawiść gorąca
  Któregoś z innych bogów to wszystko sprawiła,
  Rozpocznie w głos się modlić, gdy wtem naraz siła[62]
  Bielutkiej ujrzy piany wokół ust i zoczy
  Bezkrwiste, zbladłe lica królewny i oczy
  Zwrócone w słup. Co widząc, od razu w krzyk dziki
  Przemieni swe modlitwy. Służebne podwiki
  Pobiegną ta do ojca, tamta znów do domu
  Małżonka, by im donieść, od jakiego gromu
  Ginęła biedna dziewka. Pałac trząsł się cały
  Od ludzkich stóp, co chyżo tu i tam biegały.
  A teraz — dobry piechur, wyciągnąwszy nogi,
  Przebyłby ze sześć pletrów wyznaczonej drogi —
  Śmierć, Trucizna, OgieńNieszczęsna, która dotąd, jak gdyby nieżywa.
  Leżała, wraz się z krzesła w dzikim szale zrywa:
  Podwójna się już zguba przylepiła do niej,
  Złocisty bowiem wieniec naokół jej skroni
  W zabójczych stanął ogniach — rzecz dziwna, zaiste!
  I suknia, dar twych dzieci, jęła się w jej lśniste,
  Bielutkie wgryzać członki. Zerwawszy się z krzesła,
  Szarpana płomieniami, głowę swą podniesła
  I jęła strasznie trząść nią w tę i ową stronę,
  Ażeby z czoła strząsnąć więzy rozpłonione.
  Na próżno! Nie puściło to złoto złowieszcze,
  A gdy tak trzęsła głową, ogień wzmógł się jeszcze,
  Podwójnym płonął blaskiem. I padła na ziemię,
  Zwalona ręką losu. Żadne ludzkie plemię
  Nie mogłoby jej poznać: zeszpecone lica
  Zaledwie były jasne dla oczu rodzica.
  Nie widać ócz ni twarzy, od góry do dołu
  Sączyła krew z kroplami płomieni pospołu.
  Szarpane zębem jadu niewidnym, jak ślozy
  Jodłowe, tak padały śród ohydnej grozy
  Nieszczęsne strzępy mięsa, oddarte od kości.
  Nikt zmarłej tknąć się nie chciał, wszyscy ludzie prości
  Nie śmieli k'niej[63] się zbliżyć, pełni byli trwogi,
  Albowiem już ich wszystkich los pouczył srogi.
  Lecz ojciec, nic nie wiedząc, jakiej doznał straty,
  Na zmarłą wprost popędził, wpadłszy do komnaty.
  Objąwszy ją ramieniem, całując jej usta,
  Odezwał się w te słowa, pobladły jak chusta,
  Łkający ponad wyraz: „O dziecko me lube,
  Któż z bogów tę okrutną zgotował ci zgubę?
  Któż ojca osierocił siwego? Żałobą
  Któż okrył go nad grobem? Umrę razem z tobą!”
  Przestawszy łkać i jęczeć, kiedy chciał do góry
  Swe starcze podnieść członki w tej chwili ponurej,
  Przyczepił się do sukni, jako bluszczu zwoje
  Do prętów wawrzynowych. Poczęły się boje
  Okrutne: Usiłuje wyprężyć kolana,
  A sukni go potęga powstrzyma nieznana.
  Gdy gwałtem chciał się wyrwać, wnet mięsa kawały
  Od starych jego kości, jak szmaty, padały.
  Na koniec i on legł, oddał swoją duszę:
  Za wielkie, jak na człeka, były to katusze.
  I oto leży córka i jej ojciec stary —
  Los, godny, by się nad nim rozpłakać bez miary!
  W twe sprawy się nie mieszam, wiesz najlepiej sama,
  Jak ujść sprawiedliwości, jaka ci się brama
  Otworzyć ma. Lecz jedno wypowiadam szczerze:
  Zapewne nie od dzisiaj ja święcie w to wierzę,
  Iż cieniem-li świat ludzki i że najgłupszymi
  Są ci, którym się zdaje, jakoby olbrzymi
  Posiedli w sobie rozum, i przekarygodnie
  Mądrością swą się chełpią. Popełniają zbrodnię,
  Albowiem nikt nie żyje na świecie szczęśliwie.
  A jeśli kto opływa na ziemskiej tej niwie
  W bogactwa, to od innych szczęśliwszy być może,
  Lecz szczęścia prawdziwego skąpią ręce boże.

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Dziś, zda się, Bóg jakowyś śle wciąż klęski nowe
  Na grzechem obarczoną Jazona głowę.
  O córko ty Kreonta! Jakżeż serce boli,
  Iżeś się doczekała tak okrutnej doli:
  Zginęłaś, boś została małżonką Jazona.

  MEDEA

  O drogie przyjaciółki! Rzecz postanowiona!
  Morduję naprzód dzieci, a potem z tej ziemi
  Uciekam, nie chcę bowiem, ażeby nad nimi
  Na skutek mojej zwłoki pastwiły się ręce
  Mych wrogów stokroć gorsze. Tym ich nie poświęcę!
  Że zasię zginąć muszą, więc przeze mnie zginą,
  Przez matkę swą rodzoną. Zbrój się tą godziną,
  Me serce! Po co zwlekać, jeśli spełnić trzeba
  Rzecz straszną, lecz konieczną. Odwagi, na nieba!
  Ty ręko nieszczęśliwa! Podnieś miecz do góry
  I spiesz się, spiesz, gdzie czeka cel życia ponury.
  Nie truchlej! Nie myśl o tym, jak ci te rodzone
  Twe dzieci były drogie! Potem łzy lej słone,
  Lecz teraz na dzień jeden zapomnij! I w śmierci
  Zostaną ci drogimi, a ciebie na ćwierci
  Ból zedrze, nieszczęśliwą snać będziesz do końca.
  Wychodzi.

  CHÓR

  O biada! O Ziemio! O Słońca
  Wszystko widzący promieniu! Swe jasne
  Zwróć dzisiaj oczy
  Ku tej na świecie
  Najokrutniejszej kobiecie,
  Nim, dzieci mordując własne,
  W ich krwi swe ręce ubroczy!
  Wszak to złocisty twój siew,
  Więc jakżeż być może,
  Aby nasienie to boże
  Śmiertelny mordował człek!
  A więc, niebiańska światłości,
  Sięgnij do głębi jej trzew,
  Lub z domu wypędź precz tych krwawych zemsty gości,
  Erynie wypędź po wiek!
  Daremne więc wszystkie twe trudy!
  Daremnie rodziłaś swe dzieci! Daremnie
  Przez fal odmęty,
  Wskróś pełne zdrady
  Płynęłaś Symplegady[64]!
  O jakich to szaleństw ciemnie,
  O, jakiż to upór przeklęty
  Owładnął dziś duchem twym!
  Na ludzkie wszak plemię
  Spada, ciekąca na ziemię,
  Wylana rodzona krew:
  Rąk bożych mściwe narzędzie
  Zwróci się przeciw złym!
  Świeży wciąż rodząc ból, mordercę ścigać wciąż będzie!
  Słuszny jest boży gniew!

  JEDEN Z SYNÓW

  za sceną
  O biada! Cóż mam czynić? Jak ujść rękom matki!

  DRUGI SYN

  jw.
  Ja nie wiem, drogi bracie! To nasze ostatki!

  CHÓR

  Czy słyszysz ten jęk? Ach, dzieci to głos!
  O, straszny twa dłoń gotuje im los!
  Czy pobiec mam w dom, z rąk wydrzeć ci kord?
  Wstrzymam twych synów mord!

  DZIECI

  jw.
  Ratunku! O na Boga! Czemu nie spieszycie?
  Już miecz w śmiertelne sieci zapędza nam życie!

  CHÓR

  Azali jak żelazo, nieszczęsna, lub skała,
  Że płód, któryś sama wydała,
  Rękami zabijasz własnymi?
  Jedyna tylko, jak słyszę, niewiasta
  Była na ziemi
  Od dawnych, pradawnych stuleci,
  Co swoje zabiła dzieci —
  Ino, przez Zeusa, wieczystego własta[65],
  Mściwą wygnana żonę.
  Własnego płodu grzeszna zabójczyni,
  Poza brzeg morski krok rozpaczny czyni,
  W odmęty rzuca się słone
  I w ich głębinie
  Wraz z swymi dziećmi ginie.
  Cóż jeszcze być może
  Groźniejszym na świecie? O łoże
  Namiętnej chuci niewieściej,
  Ileż się w tobie zła dla człeka mieści!…
  Na scenę wbiega

  JAZON

  Powiedzcie mi, stojące u pałacu wrótni,
  Czy jeszcze jest w pałacu ta przenajokrutniej
  Niszcząca nas Medea, lub czy już uciekła?
  Bo ukryć się powinna ta zbrodniarka wściekła
  Pod ziemię lub na skrzydłach wzbić się w kraj podniebny,
  Ażeby nie dać gardła za ten czyn haniebny,
  Spełniony na królewskim plemieniu. Czyż można
  Przypuścić, by myślała ta dziewka bezbożna,
  Że ujdzie z tego domu bez słusznej zapłaty
  Za mord na władcy kraju? Lecz wiedzcie, nie na tej
  Zależy mi! O dzieci mi idzie! Skrzywdzeni
  Już wiedzą, co im czynić! Zemsta się rozpleni!
  Ja po to li przybiegłem, aby jak najpewniej
  Ocalić swoje dzieci, którym grożą krewni,
  Pragnący się na matce pomścić za jej winę!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Ach! Nie wiesz, w jak nieszczęsną jawisz się godzinę,
  Jazonie! Nie te wówczas powiedziałbyś słowa.

  JAZON

  Cóż dzieje się? Czyż zabić i mnie jest gotowa?

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Już dzieci twoje padły z macierzyńskiej ręki.

  JAZON

  Co mówisz? Jak okrutne sprawiasz mi tu męki!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Twe dzieci już nie żyją! To czynię-ć wiadomym.

  JAZON

  A gdzież zamordowane? W domu czy za domem?

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Pałacu otwórz bramy, a zobaczysz zbrodnię.

  JAZON

  Hej! służbo! Odsuń rygle! Nie myślę bezpłodnie
  Stać tutaj! Chcę ich widzieć, zabitych okrutnie,
  I pomścić ich! Hej! prędzej! Wysadzić te wrótnie!

  Bóg, DarMEDEA

  za sceną
  Dlaczego się dobijasz? Czemu walisz w bramy?
  Do trupów chcesz się dostać, a i do mnie samej,
  Sprawczyni tego mordu? Daj spokój! Na nieba!
  Mów, czego chcesz ode mnie? Czego ci potrzeba?
  Mnie dłoń się twa nie dotknie! Z łaski Heliosa
  Dostałam wóz, co precz mnie unosi w niebiosa
  I daje schron przed ręką mych wrogów na zawsze.

  JAZON

  Ty zmoro nienawistna, ty z stworzeń najkrwawsze.
  Dla bogów i dla ludzi przewstrętne! Swe własne
  Zabiłaś oto dzieci i możesz na jasne
  Spoglądać jeszcze światło, patrzeć na tę ziemię,
  Ty matko niegodziwa, co miecz w swoje plemię
  Zatapiasz i mnie synów pozbawiasz, do końca
  Niwecząc moje życie! Już nie ujrzysz słońca!
  Dopiero teraz widzę, dawniej byłem ślepy!
  Gdym kazał ci porzucać barbarzyńskie stepy.
  Gdym wiódł cię, nieszczęśnico, do naszej Hellady,
  Tyś wówczas nie wahała dopuścić się zdrady
  Na ojcu swym, na ziemi, co cię wykarmiła!
  Zły demon dał mi ciebie, nieczysta mnie siła
  W objęcia twe popchnęła, gdy, zabiwszy brata,
  Co w domu rodzicielskim chował się przez lata
  Wraz z tobą, szłaś na drogi, na piękny nasz statek!
  O, taki był początek, przyszłych dni zadatek!
  A potem poślubiłaś o, tego człowieka.
  Któremu dałaś dzieci, a który narzeka,
  Boś dzieci te z małżeńskiej zabiła zazdrości.
  Kobiety nie ma takiej wśród helleńskich włości,
  By mogła spełnić zbrodnię podobną. A przecie
  Jam ciebie wybrał z wszystkich białogłów na świecie,
  Ażeby, na swą zgubę, uczynić cię żoną.
  Nie jesteś ty niewiastą, lwicą rozsrożoną
  Ty jesteś, stokroć gorszą od tyreńskiej Skilli[66].
  Lecz ciebie ani tysiąc wyrzutów tej chwili
  Nie zmoże[67], tak zuchwałe jest dzisiaj twe serce!
  Precz, dzieci morderczyni, nad wszystkie morderce
  Straszliwsza! Mnie li myśleć dziś o własnej zgubie!
  Już ja się nie połączę w tym wybranym ślubie,
  Już dzieci, którem spłodził i którem wychował,
  Nie ujrzę: zgon okrutny gniew twój im zgotował!

  MEDEA

  Twe słowa zbić bym mogła, słów mam podostatkiem,
  Lecz ojciec Zeus niebieski jest mi dzisiaj świadkiem,
  Com ja ci uczyniła, a ty mnie, nieboże,
  Jak strasznie pokrzywdziłeś! Nie dość, żeś mi łoże
  Pohańbił, jeszcze śmiałeś radować się wielce
  I w twarz mi, twoich synów biednej rodzicielce,
  Szyderstwa rzucać wstrętne! A i onej młodej
  Królewnie i jej ojcu nie mogłam nagrody
  Poskąpić należytej, iż mnie precz wygnali
  Z tej ziemi!… Możesz lwicą zwać mnie i tak dalej
  I Skillą lżyć tyreńską, tym ja się nie wzruszę!
  Zbyt dobrze ugodziłam a słusznie w twą duszę.

  JAZON

  Bolejesz i te moje podzielasz męczarnie.

  MEDEA

  I owszem; jeśli nie chcesz ze mnie szydzić marnie.

  JAZON

  Synowie! Że też taka nosi imię matki!

  MEDEA

  Z ojcowskiej wyście winy zginęły, me dziatki!

  JAZON

  Nie moja dłoń przyczyną stała się ich zguby.

  MEDEA

  Twa pycha je zabiła i twe nowe śluby.

  JAZON

  Z zazdrościś je zabiła! Godzi się to komu?

  MEDEA

  Czy mniemasz, że w tym mało dla kobiety sromu?

  JAZON

  Dla mądrej juścić mało, tylko nie dla ciebie!

  MEDEA

  Nie żyją! A to w smutku okrutnym cię grzebie.

  JAZON

  O żyją! Zmiażdżą głowę twą ich mściwe pięście!

  MEDEA

  Bóg dobrze wie, kto całe sprowadził nieszczęście.

  JAZON

  O wie, bo wie, jak serce twe jest godne wzgardy.

  MEDEA

  Milcz, wstrętem mnie napełnia ten twój język hardy.

  JAZON

  Mnie zasię twój! Znośniejsze będzie pożegnanie.

  MEDEA

  Co czynić!? I po tobie żal mi nie zostanie.

  JAZON

  Mnie pozwól pogrześć zmarłe, zdrój łez wylać szczery.

  MEDEA

  Przenigdy! Ja pogrzebię je sama tam, w Hery,
  Patronki tego grodu, świętym, cichym gaju.
  Ażeby ktoś po wrażym nie zhańbił zwyczaju
  Ich grobu. Zaś w Syzyfa ziemi dzień pokuty
  Ofiarnej zaprowadzę, aby mord ten luty[68]
  Opłacić jak należy. Teraz w Erechteja
  Dziedzinę ja uchodzę: niechybna nadzieja
  Pcha w dom mnie Ajgajosa, syna Pandiona.
  Złoczyńca zaś złą śmiercią, jak zasłużył, skona —
  Twą głowę szczątki Argu rozbiją na zawsze,
  Boś patrzał na małżeństwa mego dni najkrwawsze.

  JAZON

  Erynia dzieci i mściwa
  Sprawiedliwości dłoń
  Niech wtrącą cię w grób!

  MEDEA

  Gdzie taki jest demon, gdzie taki jest bóg,
  Który by chciał tej godziny
  Wysłuchać twych słów,
  Ty wiarołomco, ty co z praw gościny
  Uwodzicielski czynisz sobie łup.

  JAZON

  A goń-że stąd precz, a goń-że stąd, goń,
  Ty morderczyni mych dzieci!

  MEDEA

  Idź żonę swą grzebać! Powracaj w swój dom!

  JAZON

  Odchodzę bez dzieci! Gdzież koniec mym łzom?

  MEDEA

  Na stare twe lata powiększy się płacz!

  JAZON

  O dzieci najdroższe!

  MEDEA

  Dla matki! Ty zacz?!

  JAZON

  A przecz jeś zabiła?

  MEDEA

  Na tobie się mszcząc!

  JAZON

  O pragnę, nieszczęsny, te usta swe sprząc
  Z wargami mych synów ten jeden li raz!

  MEDEA

  Dziś do nich się milisz, a przecież był czas,
  Żeś rzucił swe dzieci!

  JAZON

  O pozwól, na Boga!
  Ich słodkich dotknąć się lic!

  MEDEA

  Nie tędy jest droga!
  Nie znaczą mi nic
  Twe słowa! Twa prośba już nic nie pomoże!

  JAZON

  Czy widzisz, o Boże!,
  Jak w duszę się wpija
  Ta lwica, ta żmija?
  Lecz ile wydołam,
  Niebiosa powołam
  Z sił wszystkich na świadki,
  Że ona te dziatki
  Zabiła mi lube
  I mnożąc mą zgubę,
  Godnego grzebania
  Mym rękom zabrania.
  O, czemu-m je spłodził?!
  Nie byłby w nie godził
  Skutecznie ten los z ręki matki!

  CHÓR

  Na Olimpu szczycie
  Rządzi rozmaicie
  Zeus i różnie włada
  Nieśmiertelnych rada.
  W przemnogiej postaci
  Zjawiają się losy
  I niespodzianki urządza nam bóg!
  Tu, zamiast zyskać, człek traci,
  Tam znowu zysków niebiosy
  Śród niespodzianych nie skąpią mu dróg —
  Tak było i z tym wydarzeniem.

  Przypisy

  [1]

  Argo — statek, którym wypłynęli do Kolchidy Argonauci, czyli pięćdziesięciu dwóch uczestników wyprawy po złote runo. [przypis edytorski]

  [2]

  Pelion — góra w Tesalii. [przypis edytorski]

  [3]

  Pelias (mit. gr.) — syn Posejdona i Tyro, wysłał Jazona po złote runo, z obawy że ten zajmie należny mu tron miasta Jolkos w Tesalii. Zabity przez własne córki za sprawą namów Medei. [przypis edytorski]

  [4]

  Jazon (mit. gr.) — przywódca wyprawy Argonautów (od nazwy statku „Argo”) po złote runo do Kolchidy (płd.-wsch. wybrzeże Morza Czarnego). [przypis edytorski]

  [5]

  w tej dobie (daw.) — w tym czasie. [przypis edytorski]

  [6]

  li (daw.) — tylko. [przypis edytorski]

  [7]

  snać a. snadź (daw.) — widocznie. [przypis edytorski]

  [8]

  li (daw.) — tylko. [przypis edytorski]

  [9]

  Zeus (mit. gr.) — najważniejszy z bogów, władca Olimpu, brat Posejdona i Hadesa, syn Kronosa, patronujący zjawiskom na niebie, zwłaszcza piorunom. [przypis edytorski]

  [10]

  Temida (mit. gr.) — bogini sprawiedliwości. [przypis edytorski]

  [11]

  Artemida (mit. gr.) — dziewicza bogini-łuczniczka, opiekunka zwierzyny łownej, bliźniacza siostra Apollina; jej strzałom przypisywano nagłą śmierć kobiet. [przypis edytorski]

  [12]

  wżdyć (daw.) — przecież, jednak. [przypis edytorski]

  [13]

  kniahini (daw., reg.) — księżna. [przypis edytorski]

  [14]

  ninie (daw.) — teraz. [przypis edytorski]

  [15]

  azali (daw.) — czy. [przypis edytorski]

  [16]

  wżdyć (daw.) — przecież, jednak. [przypis edytorski]

  [17]

  azali (daw.) — czy. [przypis edytorski]

  [18]

  o niego ja stoję (daw.) — na nim mi zależy. [przypis edytorski]

  [19]

  ninie (daw.) — teraz. [przypis edytorski]

  [20]

  snać a. snadź (daw.) — widocznie. [przypis edytorski]

  [21]

  Hekate (mit. gr.) — bogini magii i ciemności, pokuty i zemsty. [przypis edytorski]

  [22]

  Helios (mit. gr.) — bóg słońca. [przypis edytorski]

  [23]

  Fojbos (mit. gr.) — przydomek Apolla, boga słońca, sztuki, wróżbiarstwa i gwałtownej śmierci, przewodnika dziewięciu muz; bardziej znany w zlatynizowanej formie „Feb”. [przypis edytorski]

  [24]

  włada (daw.) — władczyni. [przypis edytorski]

  [25]

  czczy (daw.) — jałowy, nic nieznaczący. [przypis edytorski]

  [26]

  Kipryda (mit. gr.) — przydomek Afrodyty, bogini miłości, urodzonej z morskiej piany u wybrzeży Cypru. [przypis edytorski]

  [27]

  Eros (mit gr.) — bóg miłości, syn Afrodyty, przedstawiany jako chłopczyk z łukiem i strzałami; jego rzymskim odpowiednikiem jest Amor. [przypis edytorski]

  [28]

  Orfeusz (mit. gr.) — poeta tracki, który potrafił poruszyć za pomocą swej muzyki nawet rzeczy nieożywione. Kiedy zmarła jego żona Eurydyka, udał się do podziemi i tak oczarował Hadesa, że uwolnił on Eurydykę pod warunkiem, że Orfeusz nie odwróci się, dopóki nie wyjdą na ziemię. Kiedy już mieli postawić swe stopy na ziemi, Orfeusz odwrócił się i Eurydyka natychmiast zniknęła. Ogromny żal Orfeusza po powtórnej stracie żony tak rozwścieczył trackie kobiety, że w czasie jednej z orgii z okazji bachanaliów rozerwały go na strzępy. [przypis edytorski]

  [29]

  jary (daw.) — silny. [przypis edytorski]

  [30]

  przecz (daw.) — dlaczego. [przypis edytorski]

  [31]

  słowy — dziś popr. forma N.lm: słowami. [przypis edytorski]

  [32]

  przecz (daw.) — dlaczego. [przypis edytorski]

  [33]

  bawić (daw.) — przebywać. [przypis edytorski]

  [34]

  niewczesny (daw.) — dziejący się nie w porę. [przypis edytorski]

  [35]

  Kiprys (mit. gr.) — przydomek Afrodyty, bogini miłości, urodzonej z morskiej piany u wybrzeży Cypru. [przypis edytorski]

  [36]

  bełt (daw.) — nasada strzały. [przypis edytorski]

  [37]

  domie — dziś popr. forma W.lp: domu. [przypis edytorski]

  [38]

  Z Fojbosa proroczego powracam przybytku — mowa o wyroczni Apollina w Delfach. [przypis edytorski]

  [39]

  wątor — rowek pozwalający na osadzenie dna beczki. [przypis edytorski]

  [40]

  rad jest temu (daw.) — jest z tego zadowolony. [przypis edytorski]

  [41]

  rękojmia (daw.) — gwarancja. [przypis edytorski]

  [42]

  syn Mai (mit. gr.) — Hermes, bóg kupców i złodziei, posłaniec bogów. [przypis edytorski]

  [43]

  Zeus (mit. gr.) — najważniejszy z bogów, władca Olimpu, brat Posejdona i Hadesa, syn Kronosa, patronujący zjawiskom na niebie, zwłaszcza piorunom. [przypis edytorski]

  [44]

  Dike (mit. gr.) — bogini sprawiedliwości. [przypis edytorski]

  [45]

  zmóc (daw.) — pokonać. [przypis edytorski]

  [46]

  poszlę — dziś popr. forma 1 os. cz. przysz.: poślę. [przypis edytorski]

  [47]

  wraz (daw.) — zaraz, natychmiast. [przypis edytorski]

  [48]

  siła (daw.) — wiele. [przypis edytorski]

  [49]

  pierydzki — określenie Muz bądź współzawodniczących z nimi córek króla Pierosa. [przypis edytorski]

  [50]

  kryniczny — źródlany. [przypis edytorski]

  [51]

  pusty (daw.) — bezwartościowy, pozbawiony znaczenia. [przypis edytorski]

  [52]

  li (daw.) — tylko. [przypis edytorski]

  [53]

  miast — zamiast. [przypis edytorski]

  [54]

  przecz (daw.) — dlaczego. [przypis edytorski]

  [55]

  ślozy — łzy. [przypis edytorski]

  [56]

  Had (mit. gr.) — Hades, podziemna kraina umarłych. [przypis edytorski]

  [57]

  hoża (daw.) — piękna i zdrowa. [przypis edytorski]

  [58]

  w udziele — dziś popr.: w udziale. [przypis edytorski]

  [59]

  jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]

  [60]

  gwoli mnie (daw.) — ze względu na mnie. [przypis edytorski]

  [61]

  statek — tu: dobytek. [przypis edytorski]

  [62]

  siła (daw.) — wiele. [przypis edytorski]

  [63]

  k'niej (daw.) — do niej. [przypis edytorski]

  [64]

  Symplegady (mit. gr.) — ruchome skały utrudniające przepłynięcie cieśniny Bosfor. [przypis edytorski]

  [65]

  włast (daw.) — władca. [przypis edytorski]

  [66]

  Skilla — Scylla, potwór morski opisany w Odysei Homera. [przypis edytorski]

  [67]

  zmóc (daw.) — pokonać. [przypis edytorski]

  [68]

  luty (daw.) — srogi. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...
  x