TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Bóg: 1
  2. Nienawiść: 1
  3. Siła: 1
  4. Śmierć: 1
  5. Tłum: 1
  6. Zemsta: 1

  Uwspółcześniono:

  fleksję: wyłupionemi -> wyłupionymi, krwawemi -> krwawymi; mnie -> mnie.

  Kazimierz Przerwa-TetmajerKolumny Samsona[1]

  25. I stało się, gdy byli dobrej myśli, że rzekli: Zawołajcie Samsona, aby błaznował przed nami.

  Księga Sędziów

  1

  Przyprowadzono go popod[2] kolumny,

  aby błaznował.

  Lud zgarnął się tłumny,

  a wielka radość była weń rzucona,

  5

  bowiem Pan podał im w ręce Samsona

  i we więziennym domu go zamknięto;

  więc wielkie było w Filistynach święto

  i wielkich ofiar bił dym dla Dagona[3].

  Wyprowadzono go z domu więzienia,

  10

  aby błaznował i poił weselem

  tych, których kruszył grzmot jego imienia

  i co na odgrom jego kroków drżeli,

  a którzy teraz, spokojni i śmieli,

  mogli się pastwić nad nieprzyjacielem…

  15

  Był ślepy, siły pozbawiony, w pętach…

  Ów straszny Samson, który, o sromoto[4]!

  sam tysiąc mężów zabił kością: oto

  trwogi nie budzi nawet w pacholętach,

  i nędzne chłopię prowadzi olbrzyma

  20

  z wyłupionymi, krwawymi oczyma.

  Samsonie! błaznuj! Błaznuj nam, Samsonie! —

  woła lud gwarny, jak fale ryczące,

  a co przedniejszych z ludu trzy tysiące

  siadło wśród niewiast na płaszczyźnie pował[5],

  25

  by patrzeć z dachu, jak będzie błaznował.

  TłumTłum szalał śmiechem — ten mocny, ten krwawy,

  ten wróg szyderca, skrępowany w liny,

  jest dziś zabawą, skacze dla zabawy,

  trzymany ręką nieletniej dzieciny!

  30

  I można plwać nań i w oślepłe oczy

  miotać mu piasek, aż je krew ubroczy,

  i można rzucać mu na zgiętą głowę

  klątwy i gorsze klątew[6] urąganie:

  Samsonie! BógWzywaj strasznego Jehowę[7]!

  35

  Niech zejdzie z niebios i przed tobą stanie!

  On wszakże wywiódł z Egiptu Mojżesza

  i Jozuemu[8] przygwoździł krąg słońca,

  i morze rozdarł od końca do końca —

  niech cię wybawi!…

  40

  NienawiśćUrąga mu rzesza,

  a on, pośrodku stojąc, czuł, jak wzbiera

  w nim tak nienawiść, iż brzmieją mu żyły

  i dech się w piersiach rozdętych zapiera,

  i wszystka krew w nim i wszystkie w nim siły

  45

  i wszystka myśl w nim i czucie i ciało:

  wszystko się jedną nienawiścią stało!…

  Ha, tłum piekielny!… Ha! Jak tego wroga

  on nienawidzi!… To padalcze plemnie,

  którego wałem raz zawalił ziemię,

  50

  zdradą go wzięło, szydzi zeń i z Boga!…

  I tak się modlił w duchu: Panie Boże!

  przez oto wszystko, co tutaj ponoszę,

  przez hańbę moją, bicz i te obroże:

  ten raz mnie tylko jeden wzmocnij, proszę,

  55

  abym za moje wyłupione oczy

  i wieczną mękę w ciemnościach ponurych

  i wieczną śmierć mą: zmiażdżył ten łeb smoczy!…

  I kazał wieść się pod słupy, na których

  był dach stawiony, i oparł się o nie,

  60

  a lud wył nad nim: Błaznuj nam, Samsonie!..

  SiłaI oto uczuł pod słupami temi[9],

  jak łaska Pańska zstępuje nań z góry,

  bo mu się ugiął pod stopą bok ziemi

  i głaz zadźwięczał, gdy wstąpił pod mury.

  65

  I rozparł ramię na lewo i prawo,

  jak krzyż, a krew mu biła w piersiach lawą.

  Rozprężył ręce — o rozkosz! z kamienia

  wypełzł strach blady i zadrgał mu w rękach!

  O Boże! Zda się, światło przepromienia

  70

  wydarte oczy! O Panie w niebiosach!

  Dzięki Ci, dzięki! Bo oto we włosach

  ogień, żar żywy krąży; w włosów pękach

  sto gromów biega…

  Śmierć, ZemstaSto śmierci daj, Panie,

  75

  daj lęk okropny i wolne skonanie, daj taką boleść i takie męczarnie,

  których myśl ludzka cała nie ogarnie,

  których przeczuciem krew się w żyłach ścina,

  lecz daj w tej śmierci śmierć dla Filistyna!

  Panie! Daj w łasce Swojej, niech się ziści

  80

  ogrom Twych sądów i tej nienawiści…

  I jako niegdyś, hen, w gazejskiej bramie:

  wciągnął w pierś wicher i wyprężył ramię…

  Zgięły się słupy — a potem odrazu

  pękły, upadły, i lawina głazu

  85

  runęła z trzaskiem… Ziemia wskroś zadrżała,

  walą się mury, krzyk grozy w motłochu,

  wyjąc, spadają z dachu krwawe ciała —

  huk, łomot, piekło..

  Wzdęta chmura prochu

  90

  zakryła słońce…

  Rozpierzchnięta tłuszcza

  patrzy z daleka, zgrozą oniemiała,

  jako bawolic stado, gdy z bawołem

  lew się w kurz zarył, padłszy z nim pospołem.

  95

  Czarny kłąb prochu wzroku nie przepuszcza —

  wreszcie przejrzeli… O piekielne dzieło!

  Pośród strzaskanych, krwią oblanych słupów:

  strasznych, zmiażdżonych trzy tysiące trupów!

  Ciał trzy tysiące!… Już nie słychać jęków,

  100

  pod hurmą[10] gruzów wszystko już zginęło —

  milczenie śmierci, straszniejsze od szczęków

  wojennej wrzawy i topielców wycia,

  weszło na zwały…

  A on tam, bez życia,

  105

  ostatkiem swojej zgruchotanej twarzy

  niebu się śmieje, błogosławi Pana!

  Och! Najstraszliwszy z śmiertelnych grabarzy,

  straszny jak pomór!… Zemsta dokonana…

  Samsonie! Zemsty dokonane dzieło!

  110

  Niech wielbi Boga twa krew, co się niebu

  z śród gruzów jeszcze dymi jak ofiara.

  O, dym dziękczynny! Takiego pogrzebu

  nikt jeszcze nie miał — ani taka kara

  była słyszaną…

  Przypisy

  [1]

  Samson — postać biblijna; legendarny bohater wojen Izraelitów z Filistynami; obdarzony nadludzką siłą, którą stracił po ścięciu mu włosów przez kochankę, Dalilę. [przypis edytorski]

  [2]

  popod (daw.) — pod. [przypis edytorski]

  [3]

  Dagon — starosemickie bóstwo. [przypis edytorski]

  [4]

  sromota (daw.) — hańba, wstyd. [przypis edytorski]

  [5]

  powała — tu: dach. [przypis edytorski]

  [6]

  gorsze klątew — gorsze od klątw. [przypis edytorski]

  [7]

  Jehowa — Jahwe, wymowa hebrajskiego imienia Boga. [przypis edytorski]

  [8]

  Jozue — następca Mojżesza. [przypis edytorski]

  [9]

  temi — dziś popr.: tymi. [przypis edytorski]

  [10]

  hurma (daw.) — wielka ilość czegoś. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...