Dzisiaj aż 13,496 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Ignacy Krasicki, Satyry, Satyry, część druga, Wziętość
Człowiek i zwierz → ← Pochwała głupstwa

Spis treści

  1. Bogactwo: 1 2 3
  2. Kara: 1 2
  3. Los: 1
  4. Ojczyzna: 1 2
  5. Pieniądz: 1
  6. Pozycja społeczna: 1
  7. Przebranie: 1
  8. Przywódca: 1
  9. Rycerz: 1
  10. Sprawiedliwość: 1 2
  11. Urzędnik: 1
  12. Zdrada: 1
  13. Złodziej: 1 2
  14. Żebrak: 1
  15. Żołnierz: 1

  Ignacy KrasickiSatyry, Część drugaWziętość[1]

  1
  Bogactwo, PrzebranieBył niejakiś pan Łukasz, co chciał wiele dostać.
  Cóż on czynił? Najsamprzód zmyślił sobie postać;
  Chciał oszukać, oszukał, bo to nie są cuda,
  I niezgrabne szalbierstwo częstokroć się uda,
  5
  A dopieroż gdy sztuczne[2]. Patrzał Łukasz pilnie,
  Jak to się drudzy wznoszą — i zgadł nieomylnie.
  Zgadł sekret. A ten jaki? — Do możniejszych przystać,
  Strzec się słabych, śmiać z cnoty, a z głupstwa korzystać.
  Przykład wszystkim widoczny rzecz wyłuszczy z prosta.
  10
  Gdy widzisz, senatorem że został starosta[3],
  Patrz, jak się zsenatorzył. Był filut, jest możny,
  Wczoraj ledwo mościom pan[4], dziś jaśnie wielmożny.
  LosTo gra, los działa szczęście, lecz mu dopomaga
  Czoło bezwstydne, podłość, w niecnocie odwaga.
  15
  Zdrada, Ojczyzna, KaraMały złodziej wart chłosty, lecz ten, co kraj zdradza,
  Lubo tyle za sobą hańb, sromot sprowadza,
  Iż owe sławne sosny z nadbrzezia Pilicy[5]
  Jeszcze małe do składu[6] jego szubienicy,
  Przecież filut wisielec, na co patrzyć zgroza,
  20
  Wstęgi nosi na szyi, co warta powroza.
  Nie dopiero[7] występek z cnotą walkę wszczyna:
  Z Cyceronem w senacie siedział Katylina[8].
  Wzdrygał się świat na sprośność, była sprośność przecie[9],
  Alboż to w jednym zbrodnie rodzaju na świecie?
  25
  Ów celnik, co wytartym odziany kontuszem,
  Zaczął sławne rzemiosło z świętym Mateuszem[10],
  Przeszedł i apostoła: ten wrócił, co zyskał,
  Nasz wziął, schował, zarobił i jeszcze uciskał:
  Zgoła stał się najpierwszym w rachmistrzowskiej sztuce,
  30
  A coraz postępując w tak wielkiej nauce,
  Doszedł tego, iż dziesięć od sta znaczna strata!
  Bogactwo, OjczyznaKradzieżą oczywistą wzniosła się intrata[11].
  Kraj zdarł, kradł go bez wstrętu, a wyszedł jak święty.
  O kunszcie krasomówski[12] w skutkach niepojęty!
  35
  Kunszcie, co możesz bielić to, co było czarnym,
  Nieprzepłacony w twoim zapędzie niemarnym[13],
  Sprawiłeś (a kunszt lepszy jeszcze dopomagał),
  Urzędnik, Złodziej, Żebrakten, co niegdyś chlebem żebraczym się wzmagał,
  A w usłudze krajowej zyskał milijona, Samym tylko nazwiskiem różny od Katona[14].Dobry folwark na zyski skarb publicznej rzeczy[15]. Pieniądz, ŻołnierzObroną się wojsk swoich kraj każdy bezpieczy[16],
  40
  Sili się na obrońcę, drodzy są rycerze,
  Ten najdroższy, co niewart być płatnym, a bierze,
  Co pierśmi kraju swego mający być murem,
  Że żołnierz — samym tylko wydatny mundurem[17].
  Przywódca, RycerzSławny wiekom Czarniecki w baranim kożuchu
  45
  Gromił Szwedy, Duńczyki wśród klęsk i rozruchu,
  Gromił, bo dusza wielka, co się nad gmin wzniosła,
  Sławę, cnotę stawiała za zyski rzemiosła.
  Był wielkim, bo czuł, czym był, a co czuł, to czynił.
  Nie czuł nasz pan Mikołaj i chociaż przewinił,
  50
  Grzech mały według niego, on ledwo nie świętym.
  Nowy przeto teolog, kunsztem niepojętym,
  Bezpłatny kraju sędzia[18], przestawając na tym,
  Sądził, karał, doradzał i stał się bogatym.
  SprawiedliwośćŚlepa, mówią, jest Temis[19] — bajka, Temis widzi.
  55
  Nasz pan sędzia, co z dawnych błędów mądrze szydzi,
  Znając jak przeświadczenie[20] mądrości uwłoczy,
  Wypróbował dowodnie, iż ma bystre oczy.
  Fraszka sądem bezwzględnym[21] trybunał ozdobić,
  Mógł to i Czartoryski[22], lecz sądząc zarobić,
  60
  Więcej wygrać niż strona, co zyskała dekret[23]
  To treść bystrych dowcipów, to sędziowski sekret.
  Mają go i patrony[24] (nazwisko poważne),
  Ale pod nim fortele w zyskach wieloważne[25],
  Czyniąc wykręt dowodem, a prawność matactwem,
  65
  Panoszą stron obrońcę surowym żebractwem[26]. —
  Świat się wypolerował i my też za światem.
  Ja, co jestem dotychczas mości panem bratem[27],
  Bogactwo, Kara, Pozycja społeczna, Sprawiedliwość, ZłodziejPatrzę z kąta na drugich, widzę drogi snadne[28],
  Chciałbym i ja też uróść; cóż — kiedy nie kradnę.
  70
  Straszy mnie szubienica, jak spojrzę na sosnę,
  Więc Piotr rośnie, Jan urósł, a ja nie urosnę.

  Przypisy

  [1]

  Wziętość — popularność. [przypis edytorski]

  [2]

  sztuczne — przebiegłe, umiejętne. [przypis redakcyjny]

  [3]

  senatorem że został starosta — starostowie nie mieli prawa zasiadania w senacie, aby więc zostać senatorem, starosta musiał otrzymać któryś z wyższych urzędów: kasztelana, wojewody, ministra. [przypis redakcyjny]

  [4]

  Wczoraj ledwo mościom pan — tytuł grzecznościowy „mości pan” obowiązywał w stosunku do każdego szlachcica, natomiast każdy sprawowany urząd dawał prawo do tytułu „jaśnie wielmożny”. [przypis redakcyjny]

  [5]

  sosny z nadbrzezia Pilicy — sławne masztowe sosny z lasów nadpilickich. [przypis redakcyjny]

  [6]

  skład — budowa. [przypis redakcyjny]

  [7]

  Nie dopiero — nie od dziś. [przypis redakcyjny]

  [8]

  Z Cyceronem… — Marcus Tullius Cicero (106–43 p. n. e.), słynny mówca i mąż stanu rzymski, gorący obrońca republiki, zdemaskował spisek Katyliny (por. satyra Złość ukryta i jawna), a oskarżając go w senacie, wygłosił słynne cztery mowy, zwane katylinarkami. [przypis redakcyjny]

  [9]

  W pierwotnej redakcji satyry po w. 23 znajdował się pięćdziesięciowierszowy, całkiem odmienny wariant utworu, którego autor nie włączył do ostatecznej redakcji. [przypis redakcyjny]

  [10]

  z świętym Mateuszem — apostoł Mateusz był z zawodu celnikiem (poborcą ceł). [przypis redakcyjny]

  [11]

  intrata — zysk, majątek. [przypis edytorski]

  [12]

  kunszt krasomówski — sztuka pięknego i umiejętnego przemawiania. [przypis edytorski]

  [13]

  niemarny — nieidący na marne, skuteczny. [przypis redakcyjny]

  [14]

  od Katona — Marcus Portius Cato (234–149 r. p.n.e.), polityk rzymski, obrońca interesów arystokracji; jako nieubłagany wróg wpływów greckich, którym przeciwstawiał surowy obyczaj starorzymski, stał się w tradycji symbolem cnót obywatelskich; „w zepsutych czasach, dawnej rzymskiej wstrzemięźliwości przykład”. (I. Krasicki, Zbiór potrzebnych wiadomości). [przypis redakcyjny]

  [15]

  publicznej rzeczy — rzeczypospolitej. [przypis redakcyjny]

  [16]

  bezpieczy — zabezpiecza. [przypis edytorski]

  [17]

  samym tylko wydatnym mundurem — jeszcze za czasów Stanisława Augusta anarchia odziedziczona po czasach saskich była w wojsku polskim zjawiskiem normalnym. Towarzysze pancerni i husarscy tylko nominalnie byli żołnierzami, ponieważ w czasie wojny najczęściej pozostawali w domu wysyłając na swoje miejsce płatnych zastępców. [przypis redakcyjny]

  [18]

  Bezpłatny kraju sędzia — w dawnej Polsce sędzia nie pobierał żadnego wynagrodzenia. [przypis redakcyjny]

  [19]

  Temis — „Córka Nieba i Ziemi, bogini sprawiedliwości. Wyrażenie jej bywa w osobie poważnej matrony mającej zawiązane oczy i trzymającej w ręku szalę z wagami równo z obu stron stojącymi”. (P. Chompre, Słownik mytologiczny). [przypis redakcyjny]

  [20]

  przeświadczenie — opinia publiczna. [przypis redakcyjny]

  [21]

  bezwzględny — bezstronny, nie znający szczególnych wzgędów dla nikogo. [przypis edytorski]

  [22]

  Czartoryski — Adam Kazimierz Czartoryski (1734— 1823), generał ziem podolskich, będąc w 1781–1782 r. marszałkiem trybunału litewskiego, zasłynął z bezstronnych wyroków, co było wówczas rzadkością. Głośny był współcześnie wydany przez Czartoryskiego wyrok skazujący na własnego ojca. [przypis redakcyjny]

  [23]

  dekret — wyrok. [przypis redakcyjny]

  [24]

  patron — obrońca sądowy w dawnej Polsce. [przypis redakcyjny]

  [25]

  wieloważny — wiele ważący, wartościowy. [przypis redakcyjny]

  [26]

  surowym żebractwem — natrętnym, nieustępliwym wyłudzaniem pieniędzy od klienta. Po wierszu tym znajdowało się w brulionie satyry odmienne zakończenie utworu: „Wszystkie władze szczególnym co dała ojczyzna, / W ręku prostych utrata, w dowcipnych spuścizna / Niepłatny płaci sobie, płatny więcej zyska, / Czyliż ojczyzna matka z samego nazwiska? / Czyż kto służy dla próżnej sławy, będzie żebrać? / Biorą, którzy nie służą, służąc czemu nie brać. / Zdobi wziątek dowcipny, podła kradzież szpeci,/ Jeśli matką ojczyzna, niechże żywi dzieci. / Czemu nie brać, gdy wziątek i skrycie, i snadnie, / Kto roztropny korzysta, głupi tylko kradnie. / Taki teraz jest statut zbyt w projekta płodnych, / Nowych obywatelów i statystów modnych. / Król Kazimierz był prostak, Aleksander drugi, / Klecili oni prawa dla kraju usługi. / Sobie służyć to koncept, staropolskie cnoty / Skutkiem były dziczyzny i grubej prostoty.” [przypis redakcyjny]

  [27]

  Po w. 70: „Już Maciej nie mościwym i panem, i bratem. / Zjaśniewielmożniał Maciej, drugich teraz braci; / A gdy go płatny wielbiacz górnie koligaci, / Stryjeczny Bolesławów i Piastów, i Wazów, / Zna szacunek krwi wielkiej i respekt wyrazów.” [przypis redakcyjny]

  [28]

  snadne — łatwe. [przypis edytorski]

  x