Wesprzyj Wolne Lektury 1,5% podatku — to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Wolne Lektury do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Jan Kochanowski, Pieśni, Księgi wtóre, Pieśń XXII (Proszę, jesli sie z tobą co śpiewało...)
Pieśń XXIII (Nie zawżdy, piękna Zofija...) → ← Pieśń XXI (Srogie łańcuchy na swym sercu czuję...)

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi wtórePieśń XXII[1][2]

   1
   Proszę, jesli sie z tobą co śpiewało,
   Co by i ten rok, i dalej trwać miało,
   Powiedz słowieński rym, o wielostrona[3]
   Lutni złocona,
   5
   Mytyleńskiego mieszkańca[4] przed laty
   Zabawo, który, choć w boju zębaty[5],
   Przedsię śrzód mieczów lub też nawę w biegu
   Przybił do brzegu.
   Muzy parnaskie i naleźcę wina[6],
   10
   I Afrodytę, i z nią jejże syna[7]
   I Lyka[8] z czarnym włosem i czarnema
   Śpiewał oczema,
   O czci Febowa[9] i stołów złoconych
   Kraso niebieskich, o myśli strapionych
   15
   Wdzięczna ochłodo[10], i mnie sprzyjaźliwąm[11]
   Bądź, gdy cię wzywąm!

   Przypisy

   [1]

   Ks. 2, Pieśń XXII — pieśń jest parafrazą ody Horacego (Carmina I 32) noszącej tytuł Ad lyram (Do liry). [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   wielostrona — wielostrunna. [przypis redakcyjny]

   [4]

   Mytyleński mieszkaniec — chodzi o Alkajosa z Mytyleny, poetę gr. żyjącego w VII w. p.n.e. [przypis redakcyjny]

   [5]

   zębaty — zaciekły. [przypis redakcyjny]

   [6]

   naleźca wina — Bachus (mityczny wynalazca i bóg wina). [przypis redakcyjny]

   [7]

   jejże syna — synem Afrodyty był Amor. [przypis redakcyjny]

   [8]

   Lyk — Lycus, chłopiec, którego urodę i wdzięki opiewał Alkajos. [przypis redakcyjny]

   [9]

   czci Febowa — chlubo Feba-Apollina, opiekuna muz, grającego też na lutni. [przypis redakcyjny]

   [10]

   ochłoda — tu: pociecha. [przypis redakcyjny]

   [11]

   sprzyjaźliwąm — życzliwą, sprzyjającą. [przypis redakcyjny]

   x