TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi wtórePieśń XXII[1][2]

   1

   Proszę, jesli sie z tobą co śpiewało,

   Co by i ten rok, i dalej trwać miało,

   Powiedz słowieński rym, o wielostrona[3]

   Lutni złocona,

   5

   Mytyleńskiego mieszkańca[4] przed laty

   Zabawo, który, choć w boju zębaty[5],

   Przedsię śrzód mieczów lub też nawę w biegu

   Przybił do brzegu.

   Muzy parnaskie i naleźcę wina[6],

   10

   I Afrodytę, i z nią jejże syna[7]

   I Lyka[8] z czarnym włosem i czarnema

   Śpiewał oczema,

   O czci Febowa[9] i stołów złoconych

   Kraso niebieskich, o myśli strapionych

   15

   Wdzięczna ochłodo[10], i mnie sprzyjaźliwąm[11]

   Bądź, gdy cię wzywąm!

   Przypisy

   [1]

   Ks. 2, Pieśń XXII — pieśń jest parafrazą ody Horacego (Carmina I 32) noszącej tytuł Ad lyram (Do liry). [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   wielostrona — wielostrunna. [przypis redakcyjny]

   [4]

   Mytyleński mieszkaniec — chodzi o Alkajosa z Mytyleny, poetę gr. żyjącego w VII w. p.n.e. [przypis redakcyjny]

   [5]

   zębaty — zaciekły. [przypis redakcyjny]

   [6]

   naleźca wina — Bachus (mityczny wynalazca i bóg wina). [przypis redakcyjny]

   [7]

   jejże syna — synem Afrodyty był Amor. [przypis redakcyjny]

   [8]

   Lyk — Lycus, chłopiec, którego urodę i wdzięki opiewał Alkajos. [przypis redakcyjny]

   [9]

   czci Febowa — chlubo Feba-Apollina, opiekuna muz, grającego też na lutni. [przypis redakcyjny]

   [10]

   ochłoda — tu: pociecha. [przypis redakcyjny]

   [11]

   sprzyjaźliwąm — życzliwą, sprzyjającą. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...