Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 441 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x
Pieśń XXIII (Nie zawżdy, piękna Zofija...) → ← Pieśń XXI (Srogie łańcuchy na swym sercu czuję...)

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi wtórePieśń XXII[1][2]

   1
   Proszę, jesli sie z tobą co śpiewało,
   Co by i ten rok, i dalej trwać miało,
   Powiedz słowieński rym, o wielostrona[3]
   Lutni złocona,
   5
   Mytyleńskiego mieszkańca[4] przed laty
   Zabawo, który, choć w boju zębaty[5],
   Przedsię śrzód mieczów lub też nawę w biegu
   Przybił do brzegu.
   Muzy parnaskie i naleźcę wina[6],
   10
   I Afrodytę, i z nią jejże syna[7]
   I Lyka[8] z czarnym włosem i czarnema
   Śpiewał oczema,
   O czci Febowa[9] i stołów złoconych
   Kraso niebieskich, o myśli strapionych
   15
   Wdzięczna ochłodo[10], i mnie sprzyjaźliwąm[11]
   Bądź, gdy cię wzywąm!

   Przypisy

   [1]

   Ks. 2, Pieśń XXII — pieśń jest parafrazą ody Horacego (Carmina I 32) noszącej tytuł Ad lyram (Do liry). [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   wielostrona — wielostrunna. [przypis redakcyjny]

   [4]

   Mytyleński mieszkaniec — chodzi o Alkajosa z Mytyleny, poetę gr. żyjącego w VII w. p.n.e. [przypis redakcyjny]

   [5]

   zębaty — zaciekły. [przypis redakcyjny]

   [6]

   naleźca wina — Bachus (mityczny wynalazca i bóg wina). [przypis redakcyjny]

   [7]

   jejże syna — synem Afrodyty był Amor. [przypis redakcyjny]

   [8]

   Lyk — Lycus, chłopiec, którego urodę i wdzięki opiewał Alkajos. [przypis redakcyjny]

   [9]

   czci Febowa — chlubo Feba-Apollina, opiekuna muz, grającego też na lutni. [przypis redakcyjny]

   [10]

   ochłoda — tu: pociecha. [przypis redakcyjny]

   [11]

   sprzyjaźliwąm — życzliwą, sprzyjającą. [przypis redakcyjny]

   Zamknij
   Proszę czekać…
   x