Wesprzyj Wolne Lektury 1,5% podatku — to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Wolne Lektury do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Jan Kochanowski, Pieśni, Księgi wtóre, Pieśń IV (W twardej kamiennej wieży i za troistemi...)
Pieśń V (Wieczna sromota i nienagrodzona...) → ← Pieśń III (Nie wierz Fortunie, co siedzisz wysoko...)

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi wtórePieśń IV[1][2]

   1
   W twardej kamiennej wieży i za troistemi
   Drzwiami siedząc Danae nieprzełomionemi,
   Pod strażą nieuspionych spartańskich złajników[3],
   Mogła wiecznie nie uznać[4] nocnych wszeteczników,
   5
   By była z Akryzego Wenus nie szydziła,
   Stróża zamknionej panny; bo ta obaczyła[5],
   Że Jowisz, w upominku złotym utajony,
   Miał mieć bezpieczny przystęp i gmach otworzony[6].
   Złoto śrzodkiem janczarów zbrojnych pójdzie snadnie[7],
   10
   A przez twardą opokę gwałtowniej przepadnie[8]
   Niżli raz piorunowy: upadł nieszczęśliwy
   Dom proroka greckiego[9], prze zysk niecnotliwy
   Z gruntu wykorzeniony; przebił bramy twarde
   Zacnych miast Macedończyk[10] i podkopał[11] harde
   15
   Tyranny datkiem; datkom hetmani hołdują,
   Którzy daleko świetnym nawom rozkazują.
   Wielkich pieniędzy wielka troska naszladuje[12];
   A im człowiek w pokładzie[13] swoim więcej czuje,
   Tym jeszcze więcej pragnie; słusznie moje oko
   20
   I nigdy przedtym, i dziś nie zmierza wysoko.
   Im sobie człowiek więcej pomierny[14] ujmuje,
   Tym mu więcej od Boga z łaski przystępuje[15];
   Nic nie mając, z tymi, co nic nie chcą, przestaję,
   A buntów dobrowolnie bogatych sie kaję[16].
   25
   Pan znaczniejszy, gdy państwem[17] wzgardzę, niżbych wszytki
   Żóławskie[18] urodzaje i gdańskie pożytki
   W jednym szpichlerzu zamknął, a sam, siedząc w cieniu[19],
   Nie mógł sie chleba najeść, nędznik w dobrym mieniu[20].
   Zdrój przeźroczystej wody, lasu średnia miara
   30
   I zasiewku mojego niepochybna wiara[21]
   Rządźcy płodnej Afryki, szerokowładnemu,
   Nie da sie znać, że w szczęściu przerównana jemu.
   Acz mi miodu podolskie pasieki nie dają
   Ani w mym lochu wina seremskie[22] stawają,
   35
   Ani bogate stada owiec niezliczonych
   Strzygą[23] odrosłą trawę po górach zielonych;
   Przedsię nazbyt ubóstwa nie znać w domu moim,
   A by mi więcej trzeba, ufam w Bogu swoim;
   Ale gdy niepotrzebne chciwości odprawię[24],
   40
   Lepiej daleko płatu sobie tym poprawię[25],
   Niżbych bogate pola węgierskie z porządnym[26]
   Państwem węneckim złączył. Ludziom wielożądnym
   Wiela i nie dostawa; niech przyjmuje z dzięką,
   Komu ścisłą[27], co dosyć, Bóg udzielił ręką.

   Przypisy

   [1]

   Ks. 1, Pieśń IV — pieśń jest parafrazą ody Horacego (Carmina III 16) noszącej tytuł Ad C. Maecenatem (Do C. Mecenasa). [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   nieuspionych (…) złajników — sfory nie dających się uśpić psów; por. złaja (starop.): sfora. [przypis redakcyjny]

   [4]

   wiecznie nie uznać — nigdy nie poznać. [przypis redakcyjny]

   [5]

   obaczyć — tu: przewidzieć. [przypis redakcyjny]

   [6]

   W twardej kamiennej wieży (…) gmach otworzony — Danae została zamknięta w wieży przez swego ojca Akrisjosa („Akryzego”), pragnącego uchronić jej cnotę; Jowisz dostał się jednak do niej w postaci złotego deszczu, w wyniku czego została matką Perseusza. [przypis redakcyjny]

   [7]

   Złoto śrzodkiem janczarów zbrojnych pójdzie snadnie — złoto zwojuje nawet zbrojnych żołnierzy. [przypis redakcyjny]

   [8]

   przepadnie — tu: przeniknie. [przypis redakcyjny]

   [9]

   prorok grecki — tu: chodzi o Amfiaraosa, króla Argos, który wybrał się na wyprawę przeciw Tebom, choć jako prorok wiedział, że znajdzie tam śmierć; schowanego w kryjówce zdradziła żona przekupiona złotym naszyjnikiem. [przypis redakcyjny]

   [10]

   Macedończyk — wg popularnej anegdoty Filip Macedoński mawiał, że nie ma muru tak wysokiego, by nie przeskoczył go osioł objuczony złotem. [przypis redakcyjny]

   [11]

   podkopać — tu: doprowadzić do upadku. [przypis redakcyjny]

   [12]

   Wielkich pieniędzy (…) naszladuje — idzie za wielkimi pieniędzmi. [przypis redakcyjny]

   [13]

   pokład (daw.) — skarbiec. [przypis redakcyjny]

   [14]

   pomierny (daw.) — skromny. [przypis redakcyjny]

   [15]

   przystępować* (daw.) — przybywać. [przypis redakcyjny]

   [16]

   A buntów dobrowolnie bogatych sie kaję — wystrzegam się związków z bogatymi. [przypis redakcyjny]

   [17]

   państwo — tu: status wielkiego pana. [przypis redakcyjny]

   [18]

   żóławski (daw.; dziś popr.: żuławski) — pochodzący z urodzajnych Żuław koło Gdańska. [przypis redakcyjny]

   [19]

   siedząc w cieniu — żyjąc na uboczu. [przypis redakcyjny]

   [20]

   nędznik w dobrym mieniu — biedak wśród bogactwa. [przypis redakcyjny]

   [21]

   zasiewku (…) niepochybna wiara — pewna wiara w to, co wyrośnie po zasianiu. [przypis redakcyjny]

   [22]

   seremskie — ze Sremu na Węgrzech. [przypis redakcyjny]

   [23]

   strzyc — tu: skubać. [przypis redakcyjny]

   [24]

   odprawić — tu: odpędzić. [przypis redakcyjny]

   [25]

   płatu (…) poprawię — zwiększę dochody; por. współcz.: płacić, płatność. [przypis redakcyjny]

   [26]

   porządny (daw.) — sprawnie rządzony. [przypis redakcyjny]

   [27]

   ścisły (daw.) — oszczędny. [przypis redakcyjny]

   x