Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 445 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x
Pieśń XI (Stateczny umysł pamiętaj zachować...) → ← Pieśń IX (Nie porzucaj nadzieje...)

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi wtórePieśń X[1][2]

   1
   Może kto ręką sławy dostać w boju,
   Może wymową i rządem[3] w pokoju;
   Lecz jesli żona męża nie ozdobi,
   Mąż prózno robi.
   5
   Kto z gospodarstwa, a kto zaś z wysługi
   Zbierze pieniądze i z kupiectwa drugi,
   Jesli sie żona nie przyłoży k temu,
   Zginąć wszytkiemu.
   Żona uczciwa ozdoba mężowi
   10
   I napewniejsza podpora domowi:
   Na niej rząd wszystek; swego męża ona
   Głowy korona.
   Ona mężowym kłopotom zabiega[4]
   I jego wczasu na wszystkim[5] przestrzega;
   15
   Ona wywabić troskę umie z głowy
   Słodkiemi słowy.
   Ona dziateczki ojcowi podobne
   Rodzi, skąd rostą[6] pociechy osobne;
   Ani już spadków upatrują krewni,
   20
   Dziedzica pewni.
   Trzykroć szczęśliwy, któremu Ty zdarzysz
   Ten związek, Panie; ale zły towarzysz[7]
   Odejmie wszytko, że troski w pół wieka
   Zgryzą człowieka.

   Przypisy

   [1]

   Ks. 2, Pieśń X — pierwodruk pieśni pt. O uczciwej małżonce w zbiorze Pieśni trzy (1580). Nawiązania do biblijnej Księgi Przysłów i Księgi Eklezjastyka (Syracha). [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   rząd (daw.) — zarządzanie; podobne znaczenie niżej, w. 11. [przypis redakcyjny]

   [4]

   zabiegać — tu: zapobiegać. [przypis redakcyjny]

   [5]

   wczasu na wszystkim — wygody we wszystkim, pod każdym względem. [przypis redakcyjny]

   [6]

   rostą (starop. forma 3 os. lm) — rosną; przen.: pochodzą. [przypis redakcyjny]

   [7]

   towarzysz — tu: żona; zob. też: Ks. 2, Pieśń VI, w. 11. [przypis redakcyjny]

   Zamknij
   Proszę czekać…
   x