Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi wtórePieśń VII[1][2]

   1

   Słońce pali, a ziemia idzie w popiół prawie,

   Świata nie znać[3] w kurzawie;

   Rzeki dnem uciekają[4],

   A zagorzałe[5] zioła dżdża[6] z nieba wołają.

   5

   Dzieci, z flaszą do studniej; a stół w cień lipowy,

   Gdzie gospodarskiej głowy

   Od gorącego lata

   Broni list[7], za wsadzenie przyjęmna zapłata.

   Lutni moja, ty ze mną; bo twe wdzięczne strony[8]

   10

   Cieszą umysł trapiony,

   A troski nieuspione[9]

   Prędkim wiatrom podają[10] za Morze Czerwone.

   Przypisy

   [1]

   Ks.2, Pieśń VII — w pieśni pojawiają się motywy z Carmina Horacego (I 17, I 26, I 32, II 3, II 11). [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   nie znać — nie widać. [przypis redakcyjny]

   [4]

   dnem uciekają — wysychają, wsiąkając w dno. [przypis redakcyjny]

   [5]

   zagorzały — spalony, wyschnięty. [przypis redakcyjny]

   [6]

   dżdża (starop.; D. lp od: deżdż) — deszczu. [przypis redakcyjny]

   [7]

   list (daw.) — liść. [przypis redakcyjny]

   [8]

   strony (starop.) — struny; u Kochanowskiego niekiedy pojawia się również forma z „ó”. [przypis redakcyjny]

   [9]

   nieuspiony (starop.) — nie dający się uśpić, uśmierzyć. [przypis redakcyjny]

   [10]

   podawać — tu: przekazywać. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...