Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 444 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x
Pieśń VIII (Nie frasuj sobie, Mikołaju, głowy...) → ← Pieśń VI (Królewno lutnie złotej i rymów pociesznych...)

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi wtórePieśń VII[1][2]

   1
   Słońce pali, a ziemia idzie w popiół prawie,
   Świata nie znać[3] w kurzawie;
   Rzeki dnem uciekają[4],
   A zagorzałe[5] zioła dżdża[6] z nieba wołają.
   5
   Dzieci, z flaszą do studniej; a stół w cień lipowy,
   Gdzie gospodarskiej głowy
   Od gorącego lata
   Broni list[7], za wsadzenie przyjęmna zapłata.
   Lutni moja, ty ze mną; bo twe wdzięczne strony[8]
   10
   Cieszą umysł trapiony,
   A troski nieuspione[9]
   Prędkim wiatrom podają[10] za Morze Czerwone.

   Przypisy

   [1]

   Ks.2, Pieśń VII — w pieśni pojawiają się motywy z Carmina Horacego (I 17, I 26, I 32, II 3, II 11). [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   nie znać — nie widać. [przypis redakcyjny]

   [4]

   dnem uciekają — wysychają, wsiąkając w dno. [przypis redakcyjny]

   [5]

   zagorzały — spalony, wyschnięty. [przypis redakcyjny]

   [6]

   dżdża (starop.; D. lp od: deżdż) — deszczu. [przypis redakcyjny]

   [7]

   list (daw.) — liść. [przypis redakcyjny]

   [8]

   strony (starop.) — struny; u Kochanowskiego niekiedy pojawia się również forma z „ó”. [przypis redakcyjny]

   [9]

   nieuspiony (starop.) — nie dający się uśpić, uśmierzyć. [przypis redakcyjny]

   [10]

   podawać — tu: przekazywać. [przypis redakcyjny]

   Zamknij
   Proszę czekać…
   x