TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj opowiadanie Pawła Sołtysa napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi wtórePieśń IX[1][2]

   1

   Nie porzucaj nadzieje,

   Jakoć sie kolwiek dzieje:

   Bo nie już[3] słońce ostatnie[4] zachodzi,

   A po złej chwili piękny dzień przychodzi.

   5

   Patrzaj teraz na lasy,

   Jako prze zimne czasy

   Wszystkę swą krasę drzewa utraciły,

   A śniegi pola wysoko przykryły.

   Po chwili wiosna przyjdzie,

   10

   Ten śnieg z nienagła[5] zéjdzie

   A ziemia, skoro słońce jej zagrzeje,

   W rozliczne barwy znowu sie odzieje.

   Nic wiecznego na świecie:

   Radość sie z troską plecie,

   15

   A kiedy jedna weźmie moc nawiętszą,

   W ten czas masz ujźrzeć odmianę naprędszą.

   Ale człowiek zhardzieje,

   Gdy mu sie dobrze dzieje;

   Więc też, kiedy go Fortuna[6] omyli[7],

   20

   Wnet głowę zwiesi i powagę zmyli[8].

   Lecz na szczęście wszelakie

   Serce ma być jednakie;

   Bo z nas Fortuna w żywe oczy szydzi,

   To da, to weźmie, jako sie jej widzi.

   25

   Ty nie miej za stracone,

   Co może być wrócone:

   Siła Bóg może wywrócić w godzinie;

   A kto mu kolwiek ufa, nie zaginie.

   Przypisy

   [1]

   Ks. 2, Pieśń IX — w pieśni wykorzystano motywy z licznych Carmina Horacego. [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   nie już (starop.) — jeszcze nie. [przypis redakcyjny]

   [4]

   ostatnie (starop.) — po raz ostatni. [przypis redakcyjny]

   [5]

   z nienagła (starop.) — stopniowo. [przypis redakcyjny]

   [6]

   Fortuna — w mit. rzym. bogini przypadku; los. Motyw ważny w filozofii Pieśni Kochanowskiego; zob też Pieśń IX, Ks. 1. [przypis redakcyjny]

   [7]

   omylić (daw.) — zwieść. [przypis redakcyjny]

   [8]

   zmylić — tu: stracić. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...