Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi wtórePieśń XII[1][2]

   1

   Nie masz, i po drugi raz nie masz wątpliwości,

   Żeby cnota miała być kiedy bez zazdrości:

   Jako cień nieodstępny ciała naszladuje[3],

   Tak za cnotą w też tropy zazdrość postępuje.

   5

   Nie może jej blasku znieść ani pojźrzeć w oczy,

   Boleje, że kto przed nią kiedy wysszej skoczy;

   A iż baczy po sobie[4], że sie wspinać prózno,

   Tego ludziom uwłóczy[5], w czym jest od nich rózno[6].

   Ale człowiek, który swe Pospolitej Rzeczy

   10

   Służby oddał, tej krzywdy nie ma mieć na pieczy[7];

   Dosyć na tym, kiedy praw[8], ani niesie wady;

   Niechaj drugi boleje, niech sie spuka jady[9].

   Cnota (tak jest bogata) nie może wziąć szkody[10]

   Ani sie też ogląda na ludzkie nagrody;

   15

   Sama ona nagrodą i płacą jest sobie

   I krom nabytych przypraw[11] świetna w swej ozdobie.

   A jesli komu droga otwarta do nieba,

   Tym, co służą ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba,

   Że co im zazdrość ujmie, Bóg nagradzać będzie,

   20

   A cnota kiedykolwiek miejsce swe osiędzie[12].

   Przypisy

   [1]

   Ks. 1, Pieśń XII — pierwodruk pieśni pt. O statecznym słudze R[zeczy] P[ospolitej] w zbiorze Pieśni trzy (1580). [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   cień (…) ciała naszladuje — cień idzie za ciałem, jest ściśle związany z ciałem. [przypis redakcyjny]

   [4]

   baczy po sobie (daw.) — patrząc na siebie, zdaje sobie sprawę. [przypis redakcyjny]

   [5]

   uwłóczyć (daw.) — odmówić. [przypis redakcyjny]

   [6]

   jest od nich rózno (daw.) — różni się od nich; rózno: różne. [przypis redakcyjny]

   [7]

   tej krzywdy nie ma mieć na pieczy (starop.) — ma nie dbać, nie troszczyć się o tę krzywdę. [przypis redakcyjny]

   [8]

   praw (daw.) — prawy, niewinny. [przypis redakcyjny]

   [9]

   niech sie spuka jady (starop.) — niech pęknie od jadów (tj. ze złości). [przypis redakcyjny]

   [10]

   wziąć szkody (starop.) — ponieść szkody. [przypis redakcyjny]

   [11]

   przyprawa (starop.) — ozdoba. [przypis redakcyjny]

   [12]

   miejsce swe osiędzie (starop.) — zajmie godne siebie (czy: należne sobie) miejsce. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...