Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 457 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x
Pieśń VI (Królewno lutnie złotej i rymów pociesznych...) → ← Pieśń IV (W twardej kamiennej wieży i za troistemi...)

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi wtórePieśń V[1][2]

   1
   Wieczna sromota[3] i nienagrodzona
   Szkoda[4], Polaku: ziemia spustoszona
   Podolska leży, a pohaniec[5] sprosny[6],
   Nad Niestrem[7] siedząc, dzieli łup żałosny[8].
   5
   Niewierny[9] Turczyn psy zapuścił swoje[10],
   Którzy zagnali piękne łanie[11] twoje
   Z dziećmi pospołu a nie masz nadzieje,
   By kiedy miały nawiedzić swe knieje.
   Jedny[12] za Dunaj Turkom zaprzedano,
   10
   Drugie do hordy dalekiej zagnano;
   Córy szlacheckie (żal sie mocny Boże!)
   Psom bisurmańskim[13] brzydkie ścielą łoże.
   Zbójce, niestety, zbójce nas wojują,
   Którzy ani miast, ani wsi budują;
   15
   Pod kotarzami[14] tylko w polach siedzą,
   A nas nierządne, ach, nierządne, jedzą!
   Tak odbieżałe stado[15] więc drapają
   Rozbójce wilcy, gdy po woli[16] mają,
   Że[17] ani pasterz nad owcami chodzi,
   20
   Ani ostrożnych psów za sobą wodzi.
   Jakiego serca Turkowi dodamy[18],
   Jesli tak lekkim[19] ludziom nie zdołamy?
   Ledwieć nam i tak króla nie podawa[20];
   Kto sie przypatrzy, mała nie dostawa[21].
   25
   Zetrzy sen z oczu a czuj w czas o sobie[22],
   Cny Lachu[23]! Kto wie, jemu czyli tobie
   Szczęście chce służyć? A dokąd wyroku
   Mars nie uczyni, nie ustępuj kroku.
   A teraz k temu obróć myśli swoje
   30
   Jakobyć[24] szkody nieprzyjaciel twoje
   Krwią swą nagrodził i omył tę zmazę,
   Której dziś niesiesz prze swej ziemie skazę.
   Wsiadamy?[25] Czy nas półmiski trzymają?
   Biedne półmiski, czego te czekają?
   35
   To pan, i jadać na śrebrze godniejszy,
   Komu żelazny Mars będzie chętniejszy[26].
   Skujmy talerze na talery[27], skujmy,
   A żołnierzowi pieniądze gotujmy.
   Inszy to darmo[28] po drogach miotali,
   40
   A my nie damy, bychmy w cale trwali?
   Dajmy, a naprzód dajmy! Sami siebie
   Ku gwałtowniejszej chowajmy potrzebie.
   Tarczej niż piersi pierwej nastawiają,
   Pozno puklerza przebici macają[29].
   45
   Cieszy mię ten rym: «Polak mądr po szkodzie»;
   Lecz jesli prawda i z tego nas zbodzie[30],
   Nową przypowieść Polak sobie kupi[31],
   Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.

   Przypisy

   [1]

   Ks.2, Pieśń V — pieśń mówi o najeździe Tatarów na Podole w 1575 roku. [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   sromota (daw.) — hańba, niesława. [przypis redakcyjny]

   [4]

   nienagrodzona szkoda — niepowetowana strata. [przypis redakcyjny]

   [5]

   pohaniec (daw.) — muzułmanin (Turek lub Tatar; poganin); określenie pogardliwe. [przypis redakcyjny]

   [6]

   sprosny (starop.) — godny potępienia, potworny, okrutny. [przypis redakcyjny]

   [7]

   Niestr — Dniestr. [przypis redakcyjny]

   [8]

   żałosny (daw.) — godny żalu. [przypis redakcyjny]

   [9]

   niewierny — niechrześcijanin. [przypis redakcyjny]

   [10]

   Turczyn psy zapuścił swoje — Turek (sułtan turecki) wypuścił swoich poddanych (sforę) Tatarów. [przypis redakcyjny]

   [11]

   łanie — tu przen.: piękne kobiety. [przypis redakcyjny]

   [12]

   jedny (daw. M. lm r. ż.) — jedne. [przypis redakcyjny]

   [13]

   bisurmański — mahometański. [przypis redakcyjny]

   [14]

   pod kotarzami — szałas, namiot; por. współcz.: kotara. [przypis redakcyjny]

   [15]

   odbieżałe stado — opuszczone stado; może aluzja do sytuacji po ucieczce Henryka Walezego. [przypis redakcyjny]

   [16]

   po woli (starop.) — posłuszny komuś; por. daw. powolny. [przypis redakcyjny]

   [17]

   że — tu: gdyż. [przypis redakcyjny]

   [18]

   dodać serca (daw.) — dodać odwagi. [przypis redakcyjny]

   [19]

   lekki (daw.) — podły, godny lekceważenia. [przypis redakcyjny]

   [20]

   Ledwieć nam (…) króla nie podawa — aluzja do tureckich rad w sprawie wyboru króla. [przypis redakcyjny]

   [21]

   mała nie dostawa (starop.) — mało brakuje. [przypis redakcyjny]

   [22]

   czuj (…) o sobie (starop.) — czuwaj nad sobą, nad swoim bezpieczeństwem. [przypis redakcyjny]

   [23]

   Lach — Polak. [przypis redakcyjny]

   [24]

   jakobyć — aby ci. [przypis redakcyjny]

   [25]

   Wsiadamy? — w znaczeniu: czy już wsiadamy na konie? [przypis redakcyjny]

   [26]

   chętny (daw.) — życzliwy; por. współcz. antonim: niechętny. [przypis redakcyjny]

   [27]

   talery — talary (powszechnie używana moneta srebrna). [przypis redakcyjny]

   [28]

   darmo — bez celu. [przypis redakcyjny]

   [29]

   Pozno puklerza przebici macają — gdy już pierś jest przebita, za późno chwytać za puklerz. [przypis redakcyjny]

   [30]

   zbodzie — zepchnie (dosł.: strąci z konia). [przypis redakcyjny]

   [31]

   przypowieść (…) kupi — pozyska przysłowie. [przypis redakcyjny]

   Zamknij
   Proszę czekać...
   x