Blackout

Wolne Lektury nie otrzymały dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu Kultura Cyfrowa.

To oznacza, że nasza trudna sytuacja właśnie stała się jeszcze trudniejsza.

Dziś z Wolnych Lektur korzysta ok. 6 milionów (!) czytelników. Nie ma w Polsce popularniejszej biblioteki, ani internetowej, ani papierowej. Roczne koszty prowadzenia Wolnych Lektur są naprawdę niewysokie - porównywalne z kosztami prowadzenia niewielkiej, osiedlowej biblioteki publicznej.

Będziemy się odwoływać od tej decyzji i liczymy na to, że Premier odwołanie uwzględni ze względu na ważny interes społeczny.

Jak nam pomóc?

1. Wpłacając darowiznę. Niewielkie, ale stałe wpłaty mają wielką moc! Z góry dziękujemy za wsparcie!

2. Przekazując na Wolne Lektury 1% podatku. To nic nie kosztuje, wystarczy podać w formularzu PIT numer KRS: 0000070056 i organizacja: fundacja Nowoczesna Polska

3. Zamieszczając informację o zbiórce na Wolne Lektury w mediach społecznościowych. Czasami wystarczy jedno dobre słowo!

W Wolnych Lekturach często mawiamy, że nasza praca to "czytanie dzieciom książek". Robimy to od 12 lat. Dziś Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy - bez wsparcia nie będziemy mogli tego robić dalej.

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj nas

Wesprzyj nas!

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi wtórePieśń V[1][2]

   1

   Wieczna sromota[3] i nienagrodzona

   Szkoda[4], Polaku: ziemia spustoszona

   Podolska leży, a pohaniec[5] sprosny[6],

   Nad Niestrem[7] siedząc, dzieli łup żałosny[8].

   5

   Niewierny[9] Turczyn psy zapuścił swoje[10],

   Którzy zagnali piękne łanie[11] twoje

   Z dziećmi pospołu a nie masz nadzieje,

   By kiedy miały nawiedzić swe knieje.

   Jedny[12] za Dunaj Turkom zaprzedano,

   10

   Drugie do hordy dalekiej zagnano;

   Córy szlacheckie (żal sie mocny Boże!)

   Psom bisurmańskim[13] brzydkie ścielą łoże.

   Zbójce, niestety, zbójce nas wojują,

   Którzy ani miast, ani wsi budują;

   15

   Pod kotarzami[14] tylko w polach siedzą,

   A nas nierządne, ach, nierządne, jedzą!

   Tak odbieżałe stado[15] więc drapają

   Rozbójce wilcy, gdy po woli[16] mają,

   Że[17] ani pasterz nad owcami chodzi,

   20

   Ani ostrożnych psów za sobą wodzi.

   Jakiego serca Turkowi dodamy[18],

   Jesli tak lekkim[19] ludziom nie zdołamy?

   Ledwieć nam i tak króla nie podawa[20];

   Kto sie przypatrzy, mała nie dostawa[21].

   25

   Zetrzy sen z oczu a czuj w czas o sobie[22],

   Cny Lachu[23]! Kto wie, jemu czyli tobie

   Szczęście chce służyć? A dokąd wyroku

   Mars nie uczyni, nie ustępuj kroku.

   A teraz k temu obróć myśli swoje

   30

   Jakobyć[24] szkody nieprzyjaciel twoje

   Krwią swą nagrodził i omył tę zmazę,

   Której dziś niesiesz prze swej ziemie skazę.

   Wsiadamy?[25] Czy nas półmiski trzymają?

   Biedne półmiski, czego te czekają?

   35

   To pan, i jadać na śrebrze godniejszy,

   Komu żelazny Mars będzie chętniejszy[26].

   Skujmy talerze na talery[27], skujmy,

   A żołnierzowi pieniądze gotujmy.

   Inszy to darmo[28] po drogach miotali,

   40

   A my nie damy, bychmy w cale trwali?

   Dajmy, a naprzód dajmy! Sami siebie

   Ku gwałtowniejszej chowajmy potrzebie.

   Tarczej niż piersi pierwej nastawiają,

   Pozno puklerza przebici macają[29].

   45

   Cieszy mię ten rym: «Polak mądr po szkodzie»;

   Lecz jesli prawda i z tego nas zbodzie[30],

   Nową przypowieść Polak sobie kupi[31],

   Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.

   Przypisy

   [1]

   Ks.2, Pieśń V — pieśń mówi o najeździe Tatarów na Podole w 1575 roku.

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego.

   [3]

   sromota (daw.) — hańba, niesława.

   [4]

   nienagrodzona szkoda — niepowetowana strata.

   [5]

   pohaniec (daw.) — muzułmanin (Turek lub Tatar; poganin); określenie pogardliwe.

   [6]

   sprosny (starop.) — godny potępienia, potworny, okrutny.

   [7]

   Niestr — Dniestr.

   [8]

   żałosny (daw.) — godny żalu.

   [9]

   niewierny — niechrześcijanin.

   [10]

   Turczyn psy zapuścił swoje — Turek (sułtan turecki) wypuścił swoich poddanych (sforę) Tatarów.

   [11]

   łanie — tu przen.: piękne kobiety.

   [12]

   jedny (daw. M. lm r. ż.) — jedne.

   [13]

   bisurmański — mahometański.

   [14]

   pod kotarzami — szałas, namiot; por. współcz.: kotara.

   [15]

   odbieżałe stado — opuszczone stado; może aluzja do sytuacji po ucieczce Henryka Walezego.

   [16]

   po woli (starop.) — posłuszny komuś; por. daw. powolny.

   [17]

   że — tu: gdyż.

   [18]

   dodać serca (daw.) — dodać odwagi.

   [19]

   lekki (daw.) — podły, godny lekceważenia.

   [20]

   Ledwieć nam (…) króla nie podawa — aluzja do tureckich rad w sprawie wyboru króla.

   [21]

   mała nie dostawa (starop.) — mało brakuje.

   [22]

   czuj (…) o sobie (starop.) — czuwaj nad sobą, nad swoim bezpieczeństwem.

   [23]

   Lach — Polak.

   [24]

   jakobyć — aby ci.

   [25]

   Wsiadamy? — w znaczeniu: czy już wsiadamy na konie?

   [26]

   chętny (daw.) — życzliwy; por. współcz. antonim: niechętny.

   [27]

   talery — talary (powszechnie używana moneta srebrna).

   [28]

   darmo — bez celu.

   [29]

   Pozno puklerza przebici macają — gdy już pierś jest przebita, za późno chwytać za puklerz.

   [30]

   zbodzie — zepchnie (dosł.: strąci z konia).

   [31]

   przypowieść (…) kupi — pozyska przysłowie.

   Close
   Please wait...