Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy...

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x
Pieśń XIX (Jest kto, co by wzgardziwszy te doczesne rzeczy...) → ← Pieśń XVII (Niegodzien tego ten świat zawikłany...)

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi wtórePieśń XVIII[1][2]

   1
   Ucieszna[3] lutni, w której słodkie strony[4]
   Bijąc, Amfijon[5] kamień rozproszony
   Zwabił na kupę, a z chętnej opoki
   Wstał mur szeroki.
   5
   Niemowna[6] przedtym ani ulubiona,
   Dziś na wszytek świat wielce zalecona[7],
   Zaśpiewaj, co by trudnej[8] Bogumiły
   Uszy lubiły.
   Która jakoby źrzóbek[9] niełapany
   10
   Ani pasterzką ręką ugłaskany
   Ucieka w pole, a pędęm człowieka
   Mija z daleka.
   Ty umiesz tygry, umiesz lasy wodzić
   I bieg pochopnym[10] strumieniom zagrodzić;
   15
   Tobie ustąpił stróż nieokrócony[11]
   Piekielnej brony[12],
   Cerber[13], chocia mu wściekły łeb nakrywa
   Sto srogich wężów, a para smrodliwa
   I sprosna piana ciecze miedzy zęby
   20
   Z trojakiej[14] gęby.
   Biedny Iksyjon, Tytyjus[15] zmiękczony[16],
   Rozśmiał sie nie chcąc; i dzban osuszony
   Stał chwilę, za czym[17] cieszył twój rym drogi
   Dziewki niebogi[18].
   25
   Niech Bogumiła srogość jadowitą
   Złych panien słyszy i wody niesytą
   Banię bezdenną, i pomstę nieskorą,
   Którą źli biorą
   Na drugim świecie. Bo co, prze żywego
   30
   Boga, już mogły uczynić gorszego?
   Pomordowały, jędze niecnotliwe,
   Męże właściwe[19].
   Jedna z nich, wierna łożu małżeńskiemu[20],
   Przeciwko ojcu krzywoprzysiężnemu
   35
   Zacnie skłamała: panna czci[21] bez końca
   Pod kręgiem słońca.
   Która: «Wstań — rzekła — wstań, mężu, by wieczny
   Sen[22] na cię nie padł, skądeś ty bezpieczny[23];
   Schroń sie przed ojcem i przed bezecnemi
   40
   Siostrami złemi,
   Które jak lwice z głodu nieznośnego
   Wpadwszy na stado, każda morzy[24] swego;
   Ja, litościwsza, ani cię chcę tykać,
   Ani zamykać.
   45
   Mnie niechaj ojciec trzyma w pęcie srogim,
   Żem lutość miała nad mężem ubogim;
   Mnie niechaj zaśle[25] w pogańskie narody
   Przez morskie wody.
   Idź, gdzie cię nogi i wiatry powiodą,
   50
   Za tą życzliwej ćmy[26] nocnej pogodą[27];
   Idź zdrów, a skargę na mogiłę smętną
   Włóż więc pamiętną[28]».

   Przypisy

   [1]

   Ks. 2, Pieśń XVIII — pieśń jest parafrazą ody Horacego (Carmina III 11) noszącej tytuł Ad Mercurium (Do Merkuriusza). [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   ucieszny (daw.) — przynoszący radość. [przypis redakcyjny]

   [4]

   strony (daw.) — struny. [przypis redakcyjny]

   [5]

   Amfijon — Amfion: w mit. gr. muzyk, który potrafił za pomocą dźwięku liry przenosić kamienie używane do budowania murów Teb, w których panował; zob. też Ks. 1, Pieśń XXI. [przypis redakcyjny]

   [6]

   niemowny (daw.) — niemy. [przypis redakcyjny]

   [7]

   zalecony (daw.) — sławny. [przypis redakcyjny]

   [8]

   trudny — tu: nieprzystępny. [przypis redakcyjny]

   [9]

   źrzóbek — źrebak (obecnie gwarowe: źróbek). [przypis redakcyjny]

   [10]

   pochopny (daw.) — prędki, wartki. [przypis redakcyjny]

   [11]

   nieokrócony (starop.) — nie dający się zjednać. [przypis redakcyjny]

   [12]

   brona (daw.) — brama; zob. też: Ks. 2, Pieśń XIII, w. 43. [przypis redakcyjny]

   [13]

   Tobie ustąpił stróż (…) / Piekielnej brony, / Cerber — aluzja do historii Orfeusza, który wybrał się do Hadesu śladem swej zmarłej żony Eurydyki; zob. też objaśnienia do Pieśni XXI, Ks. 1. [przypis redakcyjny]

   [14]

   trojaki — potrójny. [przypis redakcyjny]

   [15]

   Iksyjon, Tytyjus — Iksjon za znieważenie Junony został wtrącony do Tartaru, gdzie cierpi męki przywiązany do koła ognistego; Totyos, mityczny olbrzym, prześladowca Latony, pokonany przez jej dzieci, Apollina i Dianę odbywa okrutną karę w Hadesie: dwa sępy wyżerają mu wątrobę, która wciąż odrasta. [przypis redakcyjny]

   [16]

   zmiękczony — czujący ulgę, rozbrojony. [przypis redakcyjny]

   [17]

   za czym — następnie. [przypis redakcyjny]

   [18]

   dzban — w którym nosiły wodę Danaidy (Dziewki niebogi) skazane za zabicie mężów (zob. w. 31–32) na wieczne napełnianie beczki bez dna (czyli bani bezdennej z w. 27); w mit. gr. Danaidy czerpały wodę za pomocą sit. [przypis redakcyjny]

   [19]

   właściwy — tu: własny. [przypis redakcyjny]

   [20]

   Jedna (…) wierna łożu małżeńskiemu — tylko jedna z Danaid, Hypermnestra, oszczędziła męża, Lynkeusa. [przypis redakcyjny]

   [21]

   panna czci — panna posiadająca cześć. [przypis redakcyjny]

   [22]

   wieczny sen — śmierć. [przypis redakcyjny]

   [23]

   skądeś ty bezpieczny — stąd, skąd nie spodziewasz się niebezpieczeństwa. [przypis redakcyjny]

   [24]

   morzyć — mordować. [przypis redakcyjny]

   [25]

   zaśle — wyśle. [przypis redakcyjny]

   [26]

   ćma (daw.) — ciemność. [przypis redakcyjny]

   [27]

   pogoda — tu: odpowiednia pora. [przypis redakcyjny]

   [28]

   Włóż (…) pamiętną — umieść na dowód pamięci. [przypis redakcyjny]

   Zamknij
   Proszę czekać...
   x