Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 420 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x
Pieśń XIX (Jest kto, co by wzgardziwszy te doczesne rzeczy...) → ← Pieśń XVII (Niegodzien tego ten świat zawikłany...)

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi wtórePieśń XVIII[1][2]

   1
   Ucieszna[3] lutni, w której słodkie strony[4]
   Bijąc, Amfijon[5] kamień rozproszony
   Zwabił na kupę, a z chętnej opoki
   Wstał mur szeroki.
   5
   Niemowna[6] przedtym ani ulubiona,
   Dziś na wszytek świat wielce zalecona[7],
   Zaśpiewaj, co by trudnej[8] Bogumiły
   Uszy lubiły.
   Która jakoby źrzóbek[9] niełapany
   10
   Ani pasterzką ręką ugłaskany
   Ucieka w pole, a pędęm człowieka
   Mija z daleka.
   Ty umiesz tygry, umiesz lasy wodzić
   I bieg pochopnym[10] strumieniom zagrodzić;
   15
   Tobie ustąpił stróż nieokrócony[11]
   Piekielnej brony[12],
   Cerber[13], chocia mu wściekły łeb nakrywa
   Sto srogich wężów, a para smrodliwa
   I sprosna piana ciecze miedzy zęby
   20
   Z trojakiej[14] gęby.
   Biedny Iksyjon, Tytyjus[15] zmiękczony[16],
   Rozśmiał sie nie chcąc; i dzban osuszony
   Stał chwilę, za czym[17] cieszył twój rym drogi
   Dziewki niebogi[18].
   25
   Niech Bogumiła srogość jadowitą
   Złych panien słyszy i wody niesytą
   Banię bezdenną, i pomstę nieskorą,
   Którą źli biorą
   Na drugim świecie. Bo co, prze żywego
   30
   Boga, już mogły uczynić gorszego?
   Pomordowały, jędze niecnotliwe,
   Męże właściwe[19].
   Jedna z nich, wierna łożu małżeńskiemu[20],
   Przeciwko ojcu krzywoprzysiężnemu
   35
   Zacnie skłamała: panna czci[21] bez końca
   Pod kręgiem słońca.
   Która: «Wstań — rzekła — wstań, mężu, by wieczny
   Sen[22] na cię nie padł, skądeś ty bezpieczny[23];
   Schroń sie przed ojcem i przed bezecnemi
   40
   Siostrami złemi,
   Które jak lwice z głodu nieznośnego
   Wpadwszy na stado, każda morzy[24] swego;
   Ja, litościwsza, ani cię chcę tykać,
   Ani zamykać.
   45
   Mnie niechaj ojciec trzyma w pęcie srogim,
   Żem lutość miała nad mężem ubogim;
   Mnie niechaj zaśle[25] w pogańskie narody
   Przez morskie wody.
   Idź, gdzie cię nogi i wiatry powiodą,
   50
   Za tą życzliwej ćmy[26] nocnej pogodą[27];
   Idź zdrów, a skargę na mogiłę smętną
   Włóż więc pamiętną[28]».

   Przypisy

   [1]

   Ks. 2, Pieśń XVIII — pieśń jest parafrazą ody Horacego (Carmina III 11) noszącej tytuł Ad Mercurium (Do Merkuriusza). [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   ucieszny (daw.) — przynoszący radość. [przypis redakcyjny]

   [4]

   strony (daw.) — struny. [przypis redakcyjny]

   [5]

   Amfijon — Amfion: w mit. gr. muzyk, który potrafił za pomocą dźwięku liry przenosić kamienie używane do budowania murów Teb, w których panował; zob. też Ks. 1, Pieśń XXI. [przypis redakcyjny]

   [6]

   niemowny (daw.) — niemy. [przypis redakcyjny]

   [7]

   zalecony (daw.) — sławny. [przypis redakcyjny]

   [8]

   trudny — tu: nieprzystępny. [przypis redakcyjny]

   [9]

   źrzóbek — źrebak (obecnie gwarowe: źróbek). [przypis redakcyjny]

   [10]

   pochopny (daw.) — prędki, wartki. [przypis redakcyjny]

   [11]

   nieokrócony (starop.) — nie dający się zjednać. [przypis redakcyjny]

   [12]

   brona (daw.) — brama; zob. też: Ks. 2, Pieśń XIII, w. 43. [przypis redakcyjny]

   [13]

   Tobie ustąpił stróż (…) / Piekielnej brony, / Cerber — aluzja do historii Orfeusza, który wybrał się do Hadesu śladem swej zmarłej żony Eurydyki; zob. też objaśnienia do Pieśni XXI, Ks. 1. [przypis redakcyjny]

   [14]

   trojaki — potrójny. [przypis redakcyjny]

   [15]

   Iksyjon, Tytyjus — Iksjon za znieważenie Junony został wtrącony do Tartaru, gdzie cierpi męki przywiązany do koła ognistego; Totyos, mityczny olbrzym, prześladowca Latony, pokonany przez jej dzieci, Apollina i Dianę odbywa okrutną karę w Hadesie: dwa sępy wyżerają mu wątrobę, która wciąż odrasta. [przypis redakcyjny]

   [16]

   zmiękczony — czujący ulgę, rozbrojony. [przypis redakcyjny]

   [17]

   za czym — następnie. [przypis redakcyjny]

   [18]

   dzban — w którym nosiły wodę Danaidy (Dziewki niebogi) skazane za zabicie mężów (zob. w. 31–32) na wieczne napełnianie beczki bez dna (czyli bani bezdennej z w. 27); w mit. gr. Danaidy czerpały wodę za pomocą sit. [przypis redakcyjny]

   [19]

   właściwy — tu: własny. [przypis redakcyjny]

   [20]

   Jedna (…) wierna łożu małżeńskiemu — tylko jedna z Danaid, Hypermnestra, oszczędziła męża, Lynkeusa. [przypis redakcyjny]

   [21]

   panna czci — panna posiadająca cześć. [przypis redakcyjny]

   [22]

   wieczny sen — śmierć. [przypis redakcyjny]

   [23]

   skądeś ty bezpieczny — stąd, skąd nie spodziewasz się niebezpieczeństwa. [przypis redakcyjny]

   [24]

   morzyć — mordować. [przypis redakcyjny]

   [25]

   zaśle — wyśle. [przypis redakcyjny]

   [26]

   ćma (daw.) — ciemność. [przypis redakcyjny]

   [27]

   pogoda — tu: odpowiednia pora. [przypis redakcyjny]

   [28]

   Włóż (…) pamiętną — umieść na dowód pamięci. [przypis redakcyjny]

   Zamknij
   Proszę czekać…
   x