TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi wtórePieśń XVIII[1][2]

   1

   Ucieszna[3] lutni, w której słodkie strony[4]

   Bijąc, Amfijon[5] kamień rozproszony

   Zwabił na kupę, a z chętnej opoki

   Wstał mur szeroki.

   5

   Niemowna[6] przedtym ani ulubiona,

   Dziś na wszytek świat wielce zalecona[7],

   Zaśpiewaj, co by trudnej[8] Bogumiły

   Uszy lubiły.

   Która jakoby źrzóbek[9] niełapany

   10

   Ani pasterzką ręką ugłaskany

   Ucieka w pole, a pędęm człowieka

   Mija z daleka.

   Ty umiesz tygry, umiesz lasy wodzić

   I bieg pochopnym[10] strumieniom zagrodzić;

   15

   Tobie ustąpił stróż nieokrócony[11]

   Piekielnej brony[12],

   Cerber[13], chocia mu wściekły łeb nakrywa

   Sto srogich wężów, a para smrodliwa

   I sprosna piana ciecze miedzy zęby

   20

   Z trojakiej[14] gęby.

   Biedny Iksyjon, Tytyjus[15] zmiękczony[16],

   Rozśmiał sie nie chcąc; i dzban osuszony

   Stał chwilę, za czym[17] cieszył twój rym drogi

   Dziewki niebogi[18].

   25

   Niech Bogumiła srogość jadowitą

   Złych panien słyszy i wody niesytą

   Banię bezdenną, i pomstę nieskorą,

   Którą źli biorą

   Na drugim świecie. Bo co, prze żywego

   30

   Boga, już mogły uczynić gorszego?

   Pomordowały, jędze niecnotliwe,

   Męże właściwe[19].

   Jedna z nich, wierna łożu małżeńskiemu[20],

   Przeciwko ojcu krzywoprzysiężnemu

   35

   Zacnie skłamała: panna czci[21] bez końca

   Pod kręgiem słońca.

   Która: «Wstań — rzekła — wstań, mężu, by wieczny

   Sen[22] na cię nie padł, skądeś ty bezpieczny[23];

   Schroń sie przed ojcem i przed bezecnemi

   40

   Siostrami złemi,

   Które jak lwice z głodu nieznośnego

   Wpadwszy na stado, każda morzy[24] swego;

   Ja, litościwsza, ani cię chcę tykać,

   Ani zamykać.

   45

   Mnie niechaj ojciec trzyma w pęcie srogim,

   Żem lutość miała nad mężem ubogim;

   Mnie niechaj zaśle[25] w pogańskie narody

   Przez morskie wody.

   Idź, gdzie cię nogi i wiatry powiodą,

   50

   Za tą życzliwej ćmy[26] nocnej pogodą[27];

   Idź zdrów, a skargę na mogiłę smętną

   Włóż więc pamiętną[28]».

   Przypisy

   [1]

   Ks. 2, Pieśń XVIII — pieśń jest parafrazą ody Horacego (Carmina III 11) noszącej tytuł Ad Mercurium (Do Merkuriusza). [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   ucieszny (daw.) — przynoszący radość. [przypis redakcyjny]

   [4]

   strony (daw.) — struny. [przypis redakcyjny]

   [5]

   Amfijon — Amfion: w mit. gr. muzyk, który potrafił za pomocą dźwięku liry przenosić kamienie używane do budowania murów Teb, w których panował; zob. też Ks. 1, Pieśń XXI. [przypis redakcyjny]

   [6]

   niemowny (daw.) — niemy. [przypis redakcyjny]

   [7]

   zalecony (daw.) — sławny. [przypis redakcyjny]

   [8]

   trudny — tu: nieprzystępny. [przypis redakcyjny]

   [9]

   źrzóbek — źrebak (obecnie gwarowe: źróbek). [przypis redakcyjny]

   [10]

   pochopny (daw.) — prędki, wartki. [przypis redakcyjny]

   [11]

   nieokrócony (starop.) — nie dający się zjednać. [przypis redakcyjny]

   [12]

   brona (daw.) — brama; zob. też: Ks. 2, Pieśń XIII, w. 43. [przypis redakcyjny]

   [13]

   Tobie ustąpił stróż (…) / Piekielnej brony, / Cerber — aluzja do historii Orfeusza, który wybrał się do Hadesu śladem swej zmarłej żony Eurydyki; zob. też objaśnienia do Pieśni XXI, Ks. 1. [przypis redakcyjny]

   [14]

   trojaki — potrójny. [przypis redakcyjny]

   [15]

   Iksyjon, Tytyjus — Iksjon za znieważenie Junony został wtrącony do Tartaru, gdzie cierpi męki przywiązany do koła ognistego; Totyos, mityczny olbrzym, prześladowca Latony, pokonany przez jej dzieci, Apollina i Dianę odbywa okrutną karę w Hadesie: dwa sępy wyżerają mu wątrobę, która wciąż odrasta. [przypis redakcyjny]

   [16]

   zmiękczony — czujący ulgę, rozbrojony. [przypis redakcyjny]

   [17]

   za czym — następnie. [przypis redakcyjny]

   [18]

   dzban — w którym nosiły wodę Danaidy (Dziewki niebogi) skazane za zabicie mężów (zob. w. 31–32) na wieczne napełnianie beczki bez dna (czyli bani bezdennej z w. 27); w mit. gr. Danaidy czerpały wodę za pomocą sit. [przypis redakcyjny]

   [19]

   właściwy — tu: własny. [przypis redakcyjny]

   [20]

   Jedna (…) wierna łożu małżeńskiemu — tylko jedna z Danaid, Hypermnestra, oszczędziła męża, Lynkeusa. [przypis redakcyjny]

   [21]

   panna czci — panna posiadająca cześć. [przypis redakcyjny]

   [22]

   wieczny sen — śmierć. [przypis redakcyjny]

   [23]

   skądeś ty bezpieczny — stąd, skąd nie spodziewasz się niebezpieczeństwa. [przypis redakcyjny]

   [24]

   morzyć — mordować. [przypis redakcyjny]

   [25]

   zaśle — wyśle. [przypis redakcyjny]

   [26]

   ćma (daw.) — ciemność. [przypis redakcyjny]

   [27]

   pogoda — tu: odpowiednia pora. [przypis redakcyjny]

   [28]

   Włóż (…) pamiętną — umieść na dowód pamięci. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...