TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi wtórePieśń VI[1][2]

   1

   Królewno lutnie złotej[3] i rymów pociesznych[4],

   Ochłodo myśli tesznych[5],

   Ty sama powiedz a kres[6] naznacz, póki mamy

   Płakać, gdy przyjaciela[7] miłego stradamy.

   5

   Łacno cieszyć chorego, gdysmy zdrowi sami,

   Lecz kiedy toż nad nami

   Niefortuna pokaże, tam[8] więc człowiek czuje,

   Że co drugim chciał radzić, sam sie nie ratuje.

   Godno płaczu nieszczęście i twoja przygoda[9],

   10

   O zacny wojewoda,

   Boś pozbył towarzysza i cnotliwej żony,

   Której dobroć, której wstyd[10] jest niewysłowiony.

   Ale byś dobrze, wziąwszy lutnią Orfeowę,

   Wstąpił w łódź Charonowę

   15

   I nawiedził podziemne, niewesołe kraje[11],

   Gdzie słońce swych promieni nigdy nie podaje,

   Nie zyszczesz[12] dusze, która dotkła raz napoju

   Niepamiętnego zdroju[13].

   Przeto cierpliwość sama nalepsza w tej mierze,

   20

   Gdzie za raz[14] i ratunek upad z sobą bierze[15].

   Przypisy

   [1]

   Ks. 2, Pieśń VI — pocieszenie przyjaciela, prawdopodobnie Jana Kostki, wojewody sandomierskiego, po śmierci żony; motywy z Carmina Horacego (I 24, I 32). [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   Królewno lutnie złotej — zwrot do Erato, muzy poezji lirycznej; lutnie (daw. D. lp rodz. ż.): lutni. [przypis redakcyjny]

   [4]

   pocieszny (daw.) — przynoszący pocieszenie. [przypis redakcyjny]

   [5]

   teszny (starop.) — smutny, strapiony. [przypis redakcyjny]

   [6]

   kres — tu: termin. [przypis redakcyjny]

   [7]

   przyjaciel — tu: żona. [przypis redakcyjny]

   [8]

   tam — tu: wtedy. [przypis redakcyjny]

   [9]

   przygoda — tu: nieszczęście. [przypis redakcyjny]

   [10]

   wstyd (daw.) — skromność, cnotliwość, nieskazitelność. [przypis redakcyjny]

   [11]

   wziąwszy lutnią Orfeowę (…) nawiedził podziemne (…) kraje — fragment nawiązuje do mitu gr. o Orfeuszu, poecie trackim (symbolem poezji jest tu lutnia), który potrafił poruszyć za pomocą swej muzyki najbardziej nieubłagane bóstwa, a nawet rzeczy nieożywione. Po śmierci swej żony, Eurydyki, udał się do Hadesu i tak oczarował Plutona, że władca podziemi zgodził się uwolnić Eurydykę ze świata umarłych. Motyw został wykorzystany przez Kochanowskiego również w Trenie XIV i Pieśni XXI, Ks.1. [przypis redakcyjny]

   [12]

   zyszczesz (starop. forma 2 os. lp cz. przysz.) — odzyskasz. [przypis redakcyjny]

   [13]

   dusze, która dotkła (…) napoju / Niepamiętnego zdroju — duszy, która dotknęła napoju ze zdroju niepamięci. Dusze przewożone przez Charona po wypiciu wody z rzeki Lete zapominały o tym, co robiły, widziały i słyszały przedtem. [przypis redakcyjny]

   [14]

   za raz — jednocześnie, naraz. [przypis edytorski]

   [15]

   ratunek upad z sobą bierze — ratunek (nawiązanie do ratowania Eurydyki przez Orfeusza) doprowadza do upadku (klęski). [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...