Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi wtórePieśń XX[1][2]

   1

   Jaką, rozumiesz, zazdrość zjednałeś sobie,

   Zacny biskupie, w mojej małej osobie[3],

   Żeś mię z domu wyciągnął w te dalsze strony

   Od małych dziatek i od teskliwej[4] żony?

   5

   Nie myśli-ć ona o tym, że ja przy tobie

   Głowy nie ufrasuję by namniej sobie;

   Że w twym pałacu mieszkam, że przy twym boku

   Siadam; koń mój, sługa mój na twym obroku[5].

   Rychlej, niesposobnego[6] będąc świadom

   10

   Zdrowia mego, frasuje swe serce doma,

   Żebych jakiej choroby nagłej nie użył[7],

   Nie mając, kto by mi w tym jej sercem[8] służył.

   Ciężar także domowy, społeczny nama[9],

   Teraz w mej niebytności musi nieść sama,

   15

   Strzegąc w domu porządku, warując[10] szkody,

   Dziatek lichych[11] pilnując, zakładów zgody[12].

   Któż wie, jesli i tego przed sie nie bierze[13]

   (Acz wątpić nie potrzeba o mojej wierze),

   Że na świecie rodzą sie takowe zioła,

   20

   Których smak pamięć domu wygładza zgoła[14];

   Że taka jest muzyka i takie strony[15],

   Których człowiek słuchając, już ani żony,

   Ani dziatek nawiedzi[16], ale w niewoli

   Pod pany sromotnymi[17] wiecznie trwać woli.

   25

   To i czego jest więcej, zawżdy w miłości

   Serca trapi, chocia też zstawa[18] ufności;

   A ty nie bądź przyczyną, biskupie drogi,

   Niczyjej, lubo słusznej, lub płonej[19] trwogi.

   Ale złącz, jakoś rozwiódł, bo acz oboje

   30

   Twój urząd niesie[20], wszakże wyroki twoje

   Na ludzkiej chęci wiszą[21]: i ja, i ona

   Nie pragniewa do śmierci być rozdzielona[22].

   Przypisy

   [1]

   Ks. 2, Pieśń XX — poeta przebywający na dworze biskupa Piotra Myszkowskiego wyraża swoją tęsknotę za żoną. W pieśni tej widoczny jest duży wpływ elegii Propercjusza poświęconych rozłące ukochanych z powodu podróży. [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   zazdrość zjednałeś (…) w mojej małej osobie — spowodowałeś zazdrość (u żony) o moją skromną osobę. [przypis redakcyjny]

   [4]

   teskliwy (starop.) — smutny; tęskniący. [przypis redakcyjny]

   [5]

   na twym obroku — na twym utrzymaniu; obrok: pokarm dla koni. [przypis redakcyjny]

   [6]

   niesposobny — słaby. [przypis redakcyjny]

   [7]

   użyć — doznać. [przypis redakcyjny]

   [8]

   jej sercem — z takim sercem, jak ona. [przypis redakcyjny]

   [9]

   społeczny nama (starop.) — wspólny nam. [przypis redakcyjny]

   [10]

   warując — strzegąc się. [przypis redakcyjny]

   [11]

   lichy (daw.) — słaby, drobny. [przypis redakcyjny]

   [12]

   zakładów zgody — rękojmi („zakładników”) zgody (małżeńskiej). [przypis redakcyjny]

   [13]

   przed sie nie bierze — nie rozważa. [przypis redakcyjny]

   [14]

   takowe zioła,/ Których smak pamięć domu wygładza — prawdopodobnie aluzja do przygody towarzyszy Odyseusza, który spożywszy lotos stracili pamięć i nie chcieli wracać do ojczyzny; wygładzać pamięć: zacierać. [przypis redakcyjny]

   [15]

   strony (daw.) — struny. [przypis redakcyjny]

   [16]

   nawiedzić (daw.) — odwiedzić. [przypis redakcyjny]

   [17]

   sromotny (daw.) — bezwstydny, przynoszący hańbę. [przypis redakcyjny]

   [18]

   zstawa (strop.) — nie brak. [przypis redakcyjny]

   [19]

   płony (starop.) — bezpodstawny. [przypis redakcyjny]

   [20]

   oboje / Twój urząd niesie — obie (te sprawy) należą do twojego urzędu. [przypis redakcyjny]

   [21]

   Na ludzkiej chęci wiszą — zależą od ludzkiej chęci. [przypis redakcyjny]

   [22]

   pragniewa (…) rozdzielona — pragniemy, rozdzieleni (starop. liczba podwójna). [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...