TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

   Jan KochanowskiTrenyTren XVII[1]

   1

   Pańska ręka mię dotknęła,

   Wszytkę mi radość odjęła.

   Ledwie w sobie czuję duszę[2]

   I tę podobno dać muszę[3].

   5

   Lubo[4] wstając, gore jaśnie[5],

   Lubo padnąc, słońce gaśnie[6],

   Mnie jednako serce boli,

   A nigdy sie nie utoli[7].

   Oczu nigdy nie osuszę

   10

   I tak wiecznie płakać muszę.

   Muszę płakać; o mój Boże,

   Kto sie przed Tobą skryć może?

   Prózno[8] morzem nie pływamy,

   Prózno w bitwach nie bywamy:

   15

   Ugodzi nieszczeście wszędzie,

   Choć podobieństwa[9] nie będzie.

   Wiódłem[10] swój żywot tak skromnie,

   Że ledwie kto wiedział o mnie,

   A zazdrość i złe przygody

   20

   Nie miały mi w co dać szkody[11].

   Lecz Pan, który gdzie tknąć[12] widzi,

   A z przestrogi[13] ludzkiej szydzi,

   Zadał mi raz[14] tym znaczniejszy[15],

   Czymem już był bezpieczniejszy[16].

   25

   A rozum, który w swobodzie[17]

   Umiał mówić o przygodzie,

   Dziś ledwe sam wie o sobie:

   Tak mię podparł w mej chorobie.

   Czasem by sie chciał poprawić,

   30

   A mnie ciężkiej troski zbawić,

   Ale gdy siędzie na wadze,

   Żalu ruszyć nie ma władze[18].

   Prózne to ludzkie wywody,

   Żeby szkodą nie zwać szkody;

   35

   A kto sie w nieszcześciu śmieje,

   Ja bych tak rzekł, że szaleje.

   Kto zaś na płacz lekkość wkłada[19],

   Słyszę dobrze, co powiada,

   Lecz sie tym żal nie hamuje[20],

   40

   Owszem, więtszy przystępuje.

   Bo mając zranioną duszę,

   Rad i nierad płakać muszę;

   Co snaść nie cześć, to ku szkodzie

   I zelżywość[21] serce bodzie.

   45

   Lekarstwo to, prze Bóg żywy[22],

   Ciężkie na umysł troskliwy[23];

   Kto przyjaciel zdrowia mego,

   Wynajdzi[24] co wolniejszego[25].

   A ja zatym łzy niech leję,

   50

   Bom stracił wszytkę nadzieję,

   By mnie rozum miał ratować,

   Bóg sam mocen[26] to hamować.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   Ledwie (…) czuję duszę — ledwie żyję. [przypis redakcyjny]

   [3]

   i tę [duszę] oddać muszę — muszę oddać życie, umrzeć. [przypis redakcyjny]

   [4]

   Lubo (…) lubo — Czy (…) czy. [przypis redakcyjny]

   [5]

   gore jasnie — jasno goreje, płonie, świeci. [przypis redakcyjny]

   [6]

   padnąc (…) gaśnie — gaśnie zapadając (za horyzont), zachodząc. [przypis redakcyjny]

   [7]

   utolić (tu forma 3 os. lp cz. przysz.: utoli) — utulić, ukoić. [przypis redakcyjny]

   [8]

   prózno — na próżno. [przypis redakcyjny]

   [9]

   podobieństwo* — możliwość, prawdopodobieństwo. [przypis redakcyjny]

   [10]

   wiódłem — wiodłem. [przypis redakcyjny]

   [11]

   nie miały mi w co dać szkody — nie miały powodu, by mi uczynić szkodę. [przypis redakcyjny]

   [12]

   tknąć — doświadczyć. [przypis redakcyjny]

   [13]

   przestrogi* — ostrożności. [przypis redakcyjny]

   [14]

   raz — cios (por. razić, otrzymywać razy). [przypis redakcyjny]

   [15]

   znaczniejszy — większy, dotkliwszy. [przypis redakcyjny]

   [16]

   Czymem już był bezpieczniejszy — im bardziej czułem się bezpieczny. [przypis redakcyjny]

   [17]

   w swobodzie — gdy był wolny (swobodny) od trosk i cierpień. [przypis redakcyjny]

   [18]

   gdy siędzie na wadze (…) ma władze — gdy żal i rozum umieścimy na szalach wagi, rozum nie przeważy. [przypis redakcyjny]

   [19]

   na płacz lekkość wkłada — lekceważy płacz. [przypis redakcyjny]

   [20]

   sie (…) żal nie hamuje — żal nie zmniejsza się. [przypis redakcyjny]

   [21]

   nie cześć, zelżywość — despekt, dyshonor. [przypis redakcyjny]

   [22]

   prze Bóg żywy — przez Boga żywego, na Boga żywego. [przypis redakcyjny]

   [23]

   troskliwy* — strapiony, zatroskany, ten, który ma wiele trosk. [przypis redakcyjny]

   [24]

   wynajdzi (starop.; daw. forma W. lp) — wynajdź. [przypis redakcyjny]

   [25]

   wolniejszy — łagodniejszy, lepszy. [przypis redakcyjny]

   [26]

   mocen — ma moc, siłę. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...