Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 464 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 500 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Szacowany czas do końca: -
Jan Kochanowski, Treny, Tren V. (Jako oliwka mała pod wysokim sadem...)
Tren VI. (Ucieszna moja śpiewaczko, Safo słowieńska...) → ← Tren IV. (Zgwałciłaś, niepobożna śmierci, oczy moje...)

Spis treści

   Jan KochanowskiTrenyTren V. (Jako oliwka mała pod wysokim sadem…)[1]

   1
   Jako oliwka mała pod wysokim sadem[2]
   Idzie[3] z ziemie[4] ku górze macierzyńskim szladem[5],
   Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc,
   Sama tylko dopiro[6] szczupłym prątkiem[7] wschodząc;
   5
   Tę, jesli ostre ciernie[8] lub rodne[9] pokrzywy
   Uprzątając, sadownik[10] podciął ukwapliwy[11],
   Mdleje[12] zaraz, a zbywszy[13] siły przyrodzonej[14],
   Upada przed nogami matki ulubionej.
   Takci sie mej namilszej Orszuli dostało:
   10
   Przed oczyma rodziców swoich rostąc[15], mało
   Od ziemie sie co[16] wznióswszy, duchem zaraźliwym[17]
   Srogiej śmierci otchniona[18], rodzicom troskliwym[19]
   U nóg martwa upadła. O zła Persefono[20],
   Mogłażeś tak wielu łzam[21] dać upłynąć płono[22]?

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   sad* (starop.) — drzewo owocowe. [przypis redakcyjny]

   [3]

   idzie* (starop.) — rośnie. [przypis redakcyjny]

   [4]

   z ziemie (forma starop.) — z ziemi. [przypis redakcyjny]

   [5]

   macierzyńskim szladem (starop.) — śladem matki, drzewa macierzyńskiego, zwanego tu sadem (w. 1). [przypis redakcyjny]

   [6]

   dopiro (starop.) — dopiero. [przypis redakcyjny]

   [7]

   szczupły prątek (starop.) — cienki pęd. [przypis redakcyjny]

   [8]

   ciernie* (daw.) — cierniste krzewy (np. tarnina, głóg). [przypis redakcyjny]

   [9]

   rodny (starop.) — urodzajny, bujny, plenny, rodzący. [przypis redakcyjny]

   [10]

   sadownik — ogrodnik zajmujący się owocami (por. czas. „sadzić”). [przypis redakcyjny]

   [11]

   ukwapliwy (starop.) — skwapliwy, śpieszący się, niecierpliwy. [przypis redakcyjny]

   [12]

   mdleć (daw.) — tracić siły, słabnąć, więdnąć. [przypis redakcyjny]

   [13]

   zbywszy (starop.) — pozbywszy się, utraciwszy. [przypis redakcyjny]

   [14]

   przyrodzony (daw.) — naturalny. [przypis redakcyjny]

   [15]

   rostąc (starop.; imiesł. od rość: rosnąć)— rosnąc. [przypis redakcyjny]

   [16]

   mało (…) co (starop.) — zaledwie, trochę. [przypis redakcyjny]

   [17]

   duch zaraźliwy — tchnienie zarazy lub porażająca zła siła, siła diabelska. [przypis redakcyjny]

   [18]

   otchniony (daw.) — owiany (zob. wyrazy „tchnąć”, „tchnienie”, „oddech”). [przypis redakcyjny]

   [19]

   troskliwy* (starop.) — stroskany, zatroskany. [przypis redakcyjny]

   [20]

   Persefona — tu: uosobienie śmierci. [przypis redakcyjny]

   [21]

   łzam (starop. forma C. lp. rodz. ż.) — łzom. [przypis redakcyjny]

   [22]

   płono (starop.) — daremnie, na próżno (dziś mówi się: „płonne nadzieje”). [przypis redakcyjny]

   x