Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 377 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x
Tren X → ← Tren VIII

Spis treści

   Jan KochanowskiTrenyTren IX[1]

   Kupić by cię[2], mądrości, za drogie pieniądze,
   Która (jesli prawdziwie mienią[3]) wszytki żądze,
   Wszytki ludzkie frasunki[4] umiesz wykorzenić[5],
   A człowieka tylko nie[6] w anioła odmienić[7],
   Który nie wie, co boleść, frasunku nie czuje,
   Złym przygodam[8] nie podległ, strachom nie hołduje[9].
   Ty wszytki rzeczy ludzkie masz za[10] fraszkę sobie,
   Jednaką myśl[11] tak w szcześciu, jako i w żałobie[12]
   Zawżdy[13] niesiesz; ty śmierci namniej[14] sie nie boisz,
   Bezpieczną[15], nieodmienną, niepożytą[16] stoisz.
   Ty bogactwa nie złotem, nie skarby wielkiemi,
   Ale dosytem[17] mierzysz[18] i przyrodzonemi[19]
   Potrzebami; ty okiem swym nieuchronionym[20]
   Nędznika[21] upatrujesz[22] pod dachem złoconym,
   A uboższym nie zajźrzysz[23] szcześliwego mienia[24],
   Kto by jedno[25] chciał słuchać twego upomnienia.
   Nieszcześliwy ja człowiek, którym lata swoje
   Na tym strawił, żebych był ujźrzał progi[26] twoje.
   Terazem nagle z stopniów ostatnich[27] zrzucony
   I miedzy insze[28], jeden z wiela[29], policzony.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   kupić by cię — warto by cię kupić. [przypis redakcyjny]

   [3]

   mienić (starop.; tu forma 3 os. lm: mienią) — mówić, nazywać. [przypis redakcyjny]

   [4]

   frasunk a. frasunek (starop.; tu lm: frasunki) — zgryzota, smutek, strapienie. [przypis redakcyjny]

   [5]

   wykorzenić — wyrwać z korzeniem. [przypis redakcyjny]

   [6]

   tylko nie (starop.) — omal, o mało co. [przypis redakcyjny]

   [7]

   odmienić — tu: przemienić. [przypis redakcyjny]

   [8]

   przygodam (starop. forma C. lm rodz. ż.) — przygodom. [przypis redakcyjny]

   [9]

   nie hołdować — nie ulegać, nie poddawać się. [przypis redakcyjny]

   [10]

   mieć za (daw.) — uważać za. [przypis redakcyjny]

   [11]

   jednaka myśl — niezmienna postawa, nastrój. [przypis redakcyjny]

   [12]

   w żałobie — w smutku, w płaczu. [przypis redakcyjny]

   [13]

   zawżdy (starop.) — zawsze. [przypis redakcyjny]

   [14]

   namniej (starop.) — wcale; wcale nie. [przypis redakcyjny]

   [15]

   bezpieczny — tu: wolny od obaw, nie podlegający strachowi. [przypis redakcyjny]

   [16]

   niepożyty (starop.) — niezwyciężony, niezwruszony. [przypis redakcyjny]

   [17]

   dosyt (starop.; tu forma N. lp: dosytem) — zaspokojenie potrzeb, nasycenie; por. współczesne wyrażenie: najeść się do syta. [przypis redakcyjny]

   [18]

   mierzyć czym — oceniać ze względu na co. [przypis redakcyjny]

   [19]

   przyrodzony (daw.) — naturalny. [przypis redakcyjny]

   [20]

   nieuchroniony (starop.)— taki, przed którym nie można się uchronić, ukryć. [przypis redakcyjny]

   [21]

   nędznik (daw.) — biedak, człowiek nieszczęśliwy, nieszczęśnik (odcień znaczeniowy często pogardliwy). [przypis redakcyjny]

   [22]

   upatrywać (daw.) — szukać i umieć dojrzeć, oceniać. [przypis redakcyjny]

   [23]

   zajźrzeć (starop.; tu 2 os. lp: zajźszysz) — zazdrościć. [przypis redakcyjny]

   [24]

   szcześliwe mienie — mienie dostateczne, wystarczające i uczciwie nabyte. [przypis redakcyjny]

   [25]

   by jedno (starop.) — byleby, byleby tylko. [przypis redakcyjny]

   [26]

   progi (przen.) — siedziba. [przypis redakcyjny]

   [27]

   z stopniów ostatnich — z najwyższych stopni, wiodących do siedziby mądrości. [przypis redakcyjny]

   [28]

   miedzy insze (starop.) — między innych, pośród innych. [przypis redakcyjny]

   [29]

   jeden z wiela (starop.) — jeden z wielu. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...