TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

   Jan KochanowskiTrenyTren IX[1]

   1

   Kupić by cię[2], mądrości, za drogie pieniądze,

   Która (jesli prawdziwie mienią[3]) wszytki żądze,

   Wszytki ludzkie frasunki[4] umiesz wykorzenić[5],

   A człowieka tylko nie[6] w anioła odmienić[7],

   5

   Który nie wie, co boleść, frasunku nie czuje,

   Złym przygodam[8] nie podległ, strachom nie hołduje[9].

   Ty wszytki rzeczy ludzkie masz za[10] fraszkę sobie,

   Jednaką myśl[11] tak w szcześciu, jako i w żałobie[12]

   Zawżdy[13] niesiesz; ty śmierci namniej[14] sie nie boisz,

   10

   Bezpieczną[15], nieodmienną, niepożytą[16] stoisz.

   Ty bogactwa nie złotem, nie skarby wielkiemi,

   Ale dosytem[17] mierzysz[18] i przyrodzonemi[19]

   Potrzebami; ty okiem swym nieuchronionym[20]

   Nędznika[21] upatrujesz[22] pod dachem złoconym,

   15

   A uboższym nie zajźrzysz[23] szcześliwego mienia[24],

   Kto by jedno[25] chciał słuchać twego upomnienia.

   Nieszcześliwy ja człowiek, którym lata swoje

   Na tym strawił, żebych był ujźrzał progi[26] twoje.

   Terazem nagle z stopniów ostatnich[27] zrzucony

   20

   I miedzy insze[28], jeden z wiela[29], policzony.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   kupić by cię — warto by cię kupić. [przypis redakcyjny]

   [3]

   mienić (starop.; tu forma 3 os. lm: mienią) — mówić, nazywać. [przypis redakcyjny]

   [4]

   frasunk a. frasunek (starop.; tu lm: frasunki) — zgryzota, smutek, strapienie. [przypis redakcyjny]

   [5]

   wykorzenić — wyrwać z korzeniem. [przypis redakcyjny]

   [6]

   tylko nie (starop.) — omal, o mało co. [przypis redakcyjny]

   [7]

   odmienić — tu: przemienić. [przypis redakcyjny]

   [8]

   przygodam (starop. forma C. lm rodz. ż.) — przygodom. [przypis redakcyjny]

   [9]

   nie hołdować — nie ulegać, nie poddawać się. [przypis redakcyjny]

   [10]

   mieć za (daw.) — uważać za. [przypis redakcyjny]

   [11]

   jednaka myśl — niezmienna postawa, nastrój. [przypis redakcyjny]

   [12]

   w żałobie — w smutku, w płaczu. [przypis redakcyjny]

   [13]

   zawżdy (starop.) — zawsze. [przypis redakcyjny]

   [14]

   namniej (starop.) — wcale; wcale nie. [przypis redakcyjny]

   [15]

   bezpieczny — tu: wolny od obaw, nie podlegający strachowi. [przypis redakcyjny]

   [16]

   niepożyty (starop.) — niezwyciężony, niezwruszony. [przypis redakcyjny]

   [17]

   dosyt (starop.; tu forma N. lp: dosytem) — zaspokojenie potrzeb, nasycenie; por. współczesne wyrażenie: najeść się do syta. [przypis redakcyjny]

   [18]

   mierzyć czym — oceniać ze względu na co. [przypis redakcyjny]

   [19]

   przyrodzony (daw.) — naturalny. [przypis redakcyjny]

   [20]

   nieuchroniony (starop.)— taki, przed którym nie można się uchronić, ukryć. [przypis redakcyjny]

   [21]

   nędznik (daw.) — biedak, człowiek nieszczęśliwy, nieszczęśnik (odcień znaczeniowy często pogardliwy). [przypis redakcyjny]

   [22]

   upatrywać (daw.) — szukać i umieć dojrzeć, oceniać. [przypis redakcyjny]

   [23]

   zajźrzeć (starop.; tu 2 os. lp: zajźszysz) — zazdrościć. [przypis redakcyjny]

   [24]

   szcześliwe mienie — mienie dostateczne, wystarczające i uczciwie nabyte. [przypis redakcyjny]

   [25]

   by jedno (starop.) — byleby, byleby tylko. [przypis redakcyjny]

   [26]

   progi (przen.) — siedziba. [przypis redakcyjny]

   [27]

   z stopniów ostatnich — z najwyższych stopni, wiodących do siedziby mądrości. [przypis redakcyjny]

   [28]

   miedzy insze (starop.) — między innych, pośród innych. [przypis redakcyjny]

   [29]

   jeden z wiela (starop.) — jeden z wielu. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...