Blackout

Od 12 lat Wolne Lektury udostępniają książki nieodpłatnie i bez reklam
Jesteśmy najpopularniejszą biblioteką w Polsce: w 2019 roku 5,9 miliona unikalnych użytkowników odwiedziło nas 21 milionów razy. Wszyscy zasługujemy na bibliotekę, która gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wydań cyfrowych.

Stoi przed nami realna groźba zamknięcia
Niestety, z milionów czytelników wspiera nas jedynie niewiele 190 osób. Środki, jakie do tej pory pozyskiwaliśmy ze źródeł publicznych, są coraz mniejsze.

Potrzebujemy pomocy Przyjaciół
Nie uda się utrzymać tej niezwykłej biblioteki bez Twojego wsparcia. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zacznij wspierać nas regularnie. Potrzeba minimum 1000 Przyjaciół, żeby Wolne Lektury dalej istniały.

Zostań naszym Przyjacielem!

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

   Jan KochanowskiTrenyTren II[1]

   1

   Jeslim kiedy nad dziećmi piórko[2] miał zabawić[3],

   A kwoli temu wieku[4] lekkie[5] rymy[6] stawić[7],

   Bodajżebych[8] był raczej kolebkę kołysał

   I z drugiemi nieważne mamkom pieśni[9] pisał,

   5

   Któremi by dziecinki noworodne[10] spiły[11]

   I swoich wychowańców[12] lamenty toliły[13].

   Takie fraszki[14] mnie zbierać[15] pożyteczniej było,

   Niżli, w co mię nieszczeście moje dziś wprawiło[16],

   Płakać nad głuchym grobem[17] mej wdzięcznej dziewczyny

   10

   I skarżyć sie na srogość[18] ciężkiej[19] Prozerpiny[20].

   Alem użyć w obojgu jednakiej wolności[21]

   Nie mógł — owom ominął[22], jako w dordzałości[23]

   Dowcipu[24] coś ranego[25], na to mię przygoda[26]

   Gwałtem wbiła[27] i moja nienagrodna szkoda[28].

   15

   Ani mi teraz łacno[29] dowiadać sie o tym[30],

   Jaka mię z płaczu[31] mego czeka cześć na potym[32].

   Nie chciałem żywym śpiewać, dziś umarłym muszę,

   A cudzej[33] śmierci płacząc, sam swe kości suszę[34].

   Prózno to[35]; jakie szczeście[36] ludzi naszladuje[37],

   20

   Tak w nas albo dobrą myśl[38], albo złą sprawuje.

   O prawo krzywdy pełne! O znikomych cieni[39]

   Sroga, nieubłagana, nieużyta[40] ksieni[41]!

   Tak li moja Orszula, jeszcze żyć na świecie

   Nie umiawszy, musiała w ranym umrzeć lecie[42]?

   25

   I nie napatrzawszy sie jasności słonecznej,

   Poszła nieboga widzieć krajów nocy wiecznej[43].

   A bodaj ani była świata oglądała,

   Co bowiem więcej, jedno ród[44] a śmierć poznała.

   A miasto[45] pociech, które winna z czasem[46] była

   30

   Rodzicom swym, w ciężkim je[47] smutku zostawiła.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   piórko — pióro (potoczny wariant tego wyrazu, a nie zdrobnienie). [przypis redakcyjny]

   [3]

   zabawić (daw.) — zatrudnić (się), strawić na czymś czas. [przypis redakcyjny]

   [4]

   kwoli temu (starop.) — z powodu tego, dla tego; temu wieku: chodzi tu o dzieci. [przypis redakcyjny]

   [5]

   lekki* (starop.) — mało ważny, posiadający małą wartość. [przypis redakcyjny]

   [6]

   rymy* (starop.) — wiersze. [przypis redakcyjny]

   [7]

   stawić — składać, układać. [przypis redakcyjny]

   [8]

   bodajżebych (starop.) — pochodzi od: Bóg daj, żebym, czyli: daj Boże, żebym. [przypis redakcyjny]

   [9]

   nieważne pieśni* — kołysanki; mamka: niańka, która karmi niemowlę. [przypis redakcyjny]

   [10]

   dziecinka — zdrobnienie od dziecina (dziecko); noworodne: nowonarodzone (por. współcz. wyraz: noworodek). [przypis redakcyjny]

   [11]

   spiły* (starop.) — usypiały. [przypis redakcyjny]

   [12]

   wychowańców — wychowanków. [przypis redakcyjny]

   [13]

   toliły (starop.) — tuliły, koiły, uspokajały; lamenty: płacze. [przypis redakcyjny]

   [14]

   fraszka (starop.) — błahostka, drobnostka, drobiazg (zob. w w. 2 „lekkie rymy”, w w. 4 „nieważne pieśni”) [przypis redakcyjny]

   [15]

   zbierać — gromadzić (tu chodzi o gromadzenie tekstów, fraszek). [przypis redakcyjny]

   [16]

   wprawić w coś — doprowadzić do czegoś, nauczyć czegoś. [przypis redakcyjny]

   [17]

   głuchy grób — który nie słyszy i nie słucha płaczu. [przypis redakcyjny]

   [18]

   srogi (starop.) — przykry, ciężki, okrutny (stąd srogość: okrucieństwo). [przypis redakcyjny]

   [19]

   ciężki* (starop.) — tu w znaczeniu: srogi. [przypis redakcyjny]

   [20]

   Prozerpina — władczyni śmierci w mit. rzym. (odpowiadająca Persefonie w mit. gr.), żona Plutona (Hadesa), boga podziemia, była często w poezji antycznej i renesansowej uosobieniem śmierci. [przypis redakcyjny]

   [21]

   użyć w obojgu jednakiej wolności — mieć w obu rzeczach jednakowo wolny wybór; w obojgu: tj. i w pisaniu kołysanek (zob. w. 4) i w pisaniu płaczów (zob. w. 9). [przypis redakcyjny]

   [22]

   owom ominął — owo (jedno) ominąłem. [przypis redakcyjny]

   [23]

   dordzałość (starop.) — dojrzałość. [przypis redakcyjny]

   [24]

   dowcip* (starop.) — rozum, inteligencja, talent, błyskotliwość. [przypis redakcyjny]

   [25]

   rany* (starop.) — wczesny, przedwczesny, niedojrzały (por. rano, wcześnie rano); coś ranego w dordzałości: coś przedwczesnego („niewczesnego”) w czasie dojrzałości. [przypis redakcyjny]

   [26]

   przygoda* (starop.) — złe zdarzenie, nieszczęście, nieszczęśliwy wypadek. [przypis redakcyjny]

   [27]

   gwałtem wbiła — powaliła, ugodziła, gwałtownie doprowadziła do czegoś. [przypis redakcyjny]

   [28]

   nienagrodny (starop.) — taki, który nie może być nagrodzony, wynagrodzony, naprawiony. [przypis redakcyjny]

   [29]

   łacno (starop.) — łatwo. [przypis redakcyjny]

   [30]

   dowiadać sie o tym (starop.) — dowiadywać się o to, zastanawiać się nad tym. [przypis redakcyjny]

   [31]

   płacz — tu: w znaczeniu planctus (łac. żal, opłakiwanie), chodzi tu bowiem o same Treny jako utwór literacki. [przypis redakcyjny]

   [32]

   cześć na potym (starop.) — późniejsze uznanie, sława u potomnych. [przypis redakcyjny]

   [33]

   cudzy* (starop.) — nie swój (odcień znaczeniowy nieco inny od współczesnego). [przypis redakcyjny]

   [34]

   suszyć kości (starop.) — zwrot przysłowiowy posiadający genezę biblijną, oznacza tęsknotę („usychanie” z tęsknoty). [przypis redakcyjny]

   [35]

   prózno (starop.) — na próżno (tzn. daremne są przestrogi, które zalecają zachowanie równowagi ducha w żałobie). [przypis redakcyjny]

   [36]

   szczeście* (starop.) — los, fortuna. [przypis redakcyjny]

   [37]

   naszladować* (starop.) — iść za kimś, iść śladem, tropić. [przypis redakcyjny]

   [38]

   dobra myśl* (starop.) — pogoda ducha, pogoda umysłu, dobre usposobienie, dobry nastrój. [przypis redakcyjny]

   [39]

   znikome cienie — cienie znikające, nieuchwytne; dusze zmarłych snujące się w podziemiach opisywanych w opowieściach mitologicznych. [przypis redakcyjny]

   [40]

   nieużyty (starop.) — nie dający się uprosić, nieubłagany. [przypis redakcyjny]

   [41]

   ksieni (starop.) — księżna, przełożona (Prozerpina). [przypis redakcyjny]

   [42]

   w ranym lecie (starop.) — we wczesnym wieku; rany: zob. w. 13; lato*: rok. [przypis redakcyjny]

   [43]

   poszła widzieć krajów — poszła, aby widzieć (aby zobaczyć, popatrzeć na) kraje; kraje nocy wiecznej: kraina śmierci, która jest krainą ciemności (jak noc). [przypis redakcyjny]

   [44]

   jedno ród* — tylko narodziny. [przypis redakcyjny]

   [45]

   miasto* (starop.) — zamiast. [przypis redakcyjny]

   [46]

   z czasem — po pewnym czasie, w późniejszym wieku. [przypis redakcyjny]

   [47]

   je — ich (rodziców). [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...