Blackout

Od 12 lat Wolne Lektury udostępniają książki nieodpłatnie i bez reklam
Jesteśmy najpopularniejszą biblioteką w Polsce: w 2019 roku 5,9 miliona unikalnych użytkowników odwiedziło nas 21 milionów razy. Wszyscy zasługujemy na bibliotekę, która gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wydań cyfrowych.

Stoi przed nami realna groźba zamknięcia
Niestety, z milionów czytelników wspiera nas jedynie niewiele 190 osób. Środki, jakie do tej pory pozyskiwaliśmy ze źródeł publicznych, są coraz mniejsze.

Potrzebujemy pomocy Przyjaciół
Nie uda się utrzymać tej niezwykłej biblioteki bez Twojego wsparcia. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zacznij wspierać nas regularnie. Potrzeba minimum 1000 Przyjaciół, żeby Wolne Lektury dalej istniały.

Zostań naszym Przyjacielem!

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

   Jan KochanowskiTrenyTren IV[1]

   1

   Zgwałciłaś[2], niepobożna[3] śmierci, oczy moje,

   Żem widział umierając[4] miłe dziecię swoje.

   Widziałem, kiedyś trzęsła owoc niedordzały[5],

   A rodzicom nieszczesnym serca sie krajały[6].

   5

   Nigdyć by ona była bez wielkiej żałości

   Mojej umrzeć nie mogła, nigdy bez ciężkości[7]

   I serdecznego bolu, w którymkolwiek lecie[8]

   Mnie by smutnego była odbiegła[9] na świecie;

   Alem ja już z jej śmierci nigdy żałościwszy,

   10

   Nigdy smutniejszy nie mógł być ani teskliwszy[10].

   A ona (by był Bóg chciał) dłuższym wiekiem swoim

   Siła[11] pociech przymnożyć[12] mogła oczom moim.

   A przynamniej[13] tym czasem mogłem był odprawić

   Wiek swój[14] i Persefonie[15] ostatniej[16] sie stawić[17],

   15

   Nie uczuwszy na sercu tak wielkiej żałości,

   Której równia[18] nie widzę w tej tu śmiertelności[19].

   Nie dziwuję Nijobie[20], że na martwe ciała

   Swoich namilszych dziatek[21] patrząc, skamięniała[22].

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   zgwałcić (daw.) — zadać gwałt, postąpić wbrew prawu i powinności, zbeszcześcić coś, uczynić krzywdę wbrew prawu. [przypis redakcyjny]

   [3]

   niepobożny (starop.) — postępujący źle, nie „po bożemu”, bezbożny. [przypis redakcyjny]

   [4]

   umierając (starop. forma imiesłowu) — umierające. [przypis redakcyjny]

   [5]

   niedordzały (starop.) — niedojrzały. [przypis redakcyjny]

   [6]

   rodzicom (…) serca się krajały — byli bardzo smutni, zrozpaczeni. [przypis redakcyjny]

   [7]

   ciężkość* (starop.) — męka, wielki ból, wielkie zmartwienie. [przypis redakcyjny]

   [8]

   lato (starop.) — wiek, rok życia; w którymkolwiek lecie: w którymkolwiek roku życia, w jakimkolwiek wieku. [przypis redakcyjny]

   [9]

   mnie by odbiegła — opuściłaby mnie, zostawiłaby mnie swojemu losowi. [przypis redakcyjny]

   [10]

   teskliwszy (starop.) — bardziej bolejący. [przypis redakcyjny]

   [11]

   siła* (starop.) — wiele. [przypis redakcyjny]

   [12]

   przymnożyć (starop.) — sprawić, by ktoś miał czegoś więcej. [przypis redakcyjny]

   [13]

   przynamniej (starop.) — przynajmniej. [przypis redakcyjny]

   [14]

   odprawić (…) wiek swój (starop.) — zakończyć swoje życie. [przypis redakcyjny]

   [15]

   Persefona — tu: uosobienie śmierci. [przypis redakcyjny]

   [16]

   ostatniej — tu: ostatecznej; śmierć jest ostatnim kresem człowieka. [przypis redakcyjny]

   [17]

   stawić sie — przyjść dobrowolnie; Persefonie ostatniej sie stawić: stanąć przed Persefoną (śmiercią). [przypis redakcyjny]

   [18]

   rówień (starop.; tu forma D. lp: równia) — coś równego. [przypis redakcyjny]

   [19]

   w tej tu śmiertelności — na tym świecie podległym śmierci. [przypis redakcyjny]

   [20]

   Nijobie — forma wyrazu Niobe przekształconego tak dla rytmu; Nie dziwuję Nijobie: nie dziwię się Niobe; nie mam za złe Niobe. Niobe: w mit. gr. córka Tantala i żona króla tebańskiego Amfiona miała czternaścioro dzieci i wyśmiewała się z Latony, która miała tylko dwoje, Apolla i Artemidę. Latona nakazała swym dzieciom pomścić tę zniewagę i zamordować synów i córki Niobe. Niepocieszona Niobe zapłakała się na śmierć i została zamieniona w kamień, z którego płynęła woda przypominająca jej łzy. [przypis redakcyjny]

   [21]

   dziatki (daw.) — dzieci. [przypis redakcyjny]

   [22]

   skamięniała (starop.) — skamieniała. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...