Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Wspólnie budujemy najpopularniejszą bibliotekę internetową w Polsce.

Dzięki Twojej wpłacie uwolnimy kolejną książkę. Przeczytają ją tysiące dzieciaków!


Dorzucisz się?

Jasne, dorzucam się!
Tym razem nie, chcę przejść do biblioteki
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x
Legendy wigilijne → ← Okno na tamtą stronę

Spis treści

  1. Poezja: 1

  Co czytałem umarłymWładysław SzlengelWołanie w nocy

  Wiersze lipiec — wrzesień 1942
  Wiersze te, napisane między jednym
  A drugim Wstrząsem, w dniach konania
  Największej w Europie Gminy Żydowskiej
  Między końcem lipca a wrześniem 1942[1],
  Poświęcam ludziom, o których mogłem się
  Oprzeć w godzinach zawiei i kompletnego chaosu.
  PoezjaTym nielicznym, którzy umieli w wirze zdarzeń,
  W tańcu przypadku śmierci i protekcyjek
  Pamiętać, że nie tylko rodzina… nie tylko
  Koligacje[2]… Nie tylko pieniądze…
  Ale należy ratować tych nielicznych ostatnich
  Mohikanów[3], których całym kapitałem i jedyną
  Bronią jest słowo.
  Do tych, do których dotarło moje…
  … WOŁANIE W NOCY…

  Przypisy

  [1]

  Między końcem lipca a wrześniem 1942 — tj. w okresie wielkiej akcji wysiedleńczej w getcie warszawskim, której ofiary były wywożone do obozu w Treblince. [przypis edytorski]

  [2]

  koligacje — pokrewieństwo bądź powinowactwo. [przypis edytorski]

  [3]

  ostatni Mohikanie — ostatni przedstawiciele ginącego narodu (od tytułu książki Jamesa Feminore'a Coopera Ostatni Mohikanin). [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...
  x