Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy...

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x
Ostatnia legenda o Golemie → ← Dzwonki

Spis treści

  1. Pamięć: 1
  2. Święto: 1
  3. Żyd: 1

  Co czytałem umarłymWładysław SzlengelNowe święto

  1
  Żydzi muszą mieć święta,
  Żydzi muszą pamiętać,
  co było na Paschę[1] i Purym[2] — — — —
  że humentasz[3] połaman
  5
  to z powodu, że… Haman[4]
  a mace to Egipt ponury…
  Chorągiewka w kolorach
  to pamiątka, że Thora[5],
  a cytrus i kucki[6] — szałasy —
  10
  wszędzie jakaś przyczyna,
  wszystko coś przypomina,
  jakieś cuda, zdarzenia czy czasy…
  przejdzie wojna straszliwa,
  co żydostwo rozrywa
  15
  na strzępy, łachmany i ćwierci…
  Żydzi przecie zostaną,
  wyjdą skądś w jakieś rano,
  pozdrowienia oddać od śmierci…
  Święto, Żyd, PamięćŻydzi muszą mieć święta,
  20
  Żydzi muszą pamiętać,
  że cud naród wyzwolił od zgonu,
  tak jak święto szałasów,
  tak zostanie z tych czasów
  nowe święto: nie kucki, a — SCHRONY.
  25
  Raz na rok w Dzień Wolności
  będzie spraszać się gości
  do schronów na prycze i nary[7],
  będą w norach — piwnicach
  modlitwami nasycać
  30
  serce pełne radości i wiary,
  będzie kultu przedmiotem
  rydel, oskard, łom z młotem,
  będzie post, tak jak w schronach bywało.
  Będą starzy płakali,
  35
  będą młodzi słuchali,
  jak to w dniach akcyj, blokad się działo…
  będą dzieciom mówili,
  że w tych schronach tu żyli
  bez powietrza tygodnie, miesiące…
  40
  tu w ciemnościach pod ścianą
  długo, długo czekano
  na wiatr pierwszy, na wolność i słońce…
  Starzy będą winszować,
  młodzi będą kpinkować,
  45
  że się dziadek rozpędził w ferworze.
  „Niech, co chce, stary gada,
  taka pewno przesada,
  jak z tym przejściem Mojżesza[8] przez morze…”
  Wyjdą z piwnic o zmroku,
  50
  będzie czekał ich spokój,
  świat piękniejszy i lepszy, i nowy.
  W ciszy, świetle, bezpiecznie
  na kolacji świątecznej
  będzie swastyka z miodem BONOWYM[9]

  Przypisy

  [1]

  Pascha — (hebr. pesach: pominięty, oszczędzony; jid. pejsech) zw. też Chag ha-Awiw (hebr. Święto Wiosny), najważniejsze i najstarsze święto żydowskie, jedno z trzech świąt pielgrzymich, obchodzone od czasów wędrówki Żydów przez pustynię ku Ziemi Obiecanej, upamiętniające ocalenie rodzin żydowskich przed ósmą plagą egipską (śmiercią pierworodnych). [przypis edytorski]

  [2]

  Purym a. Purim (hebr.: Losy) — Święto Losów (Losowania), Święto Przeznaczenia; radosne święto żydowskie, obchodzone 14 dnia miesiąca adar, tj. w ostatnią pełnię księżyca przed wiosenną równonocą (przypadającą 20 a. 21 marca, tak że Purim wypada zwykle na przełomie lutego i marca). Święto upamiętnia opisaną w biblijnej Księdze Estery historię o ocaleniu Żydów przed wymordowaniem ich przez wezyra Hamana. Zagładę Żydów zaplanował Haman, wybierając termin losowo, a powodem było to, że nie oddawali mu pokłonu. Dzięki swemu wpływowi na męża, króla Persji i Medii Aswerusa (Achaszwerosza, tj. może Kserksesa I), królowa Estera (Hadassa), z pochodzenia Żydówka, doprowadziła do uchronienia swego narodu przed grożącym niebezpieczeństwem i ukaranie Hamana, który zawisł na szubienicy. [przypis edytorski]

  [3]

  humentasz — z jidisz Hamantaschen, trójkątne ciasteczka podawane w trakcie święta Purim, nazywane też „uszami Hamana”. [przypis edytorski]

  [4]

  Haman (bibl.) — pierwszy minister Persji za panowania króla Achaszwerosza. Nienawidził on Żydów do tego stopnia, że skłonił króla, by ten wydał rozkaz ich zgładzenia. Tymczasem Achaszwerosz pokochał i poślubił żydowską dziewczynę Esterę, która postępując wedle wskazówek swego wuja i opiekuna Mordechaja, wpłynęła na cofnięcie okrutnego zarządzenia, ocalając w ten sposób swój lud. Haman i jego synowie zostali powieszeni, a jego miejsce zajął wuj królowej, Mordechaj. Na pamiątkę tego wydarzenia Żydzi obchodzą radosne święto Purim (hebr.) — dosłownie: losy. [przypis edytorski]

  [5]

  Tora (hebr.: nauka, prawo) — Pięcioksiąg; pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu, zw. też księgami Mojżeszowymi, lecz nazwa ta nie wskazuje bynajmniej autora tych ksiąg, lecz tylko stwierdza, że podstawą ich jest tzw. prawo Mojżeszowe (stąd hebr. nazwa Księga Prawa); Pięcioksiąg opisuje, jak powstało to prawo, ilustruje wydarzeniami historycznymi lub uważanymi za historyczne genezę i rozwój prawa. [przypis edytorski]

  [6]

  kuczka (hebr. sukka) — szałas budowany w święto Sukkot, mający przypominać o opisanej w Księdze Wyjścia wędrówce ludu wybranego z Egiptu do Ziemi Obiecanej, kiedy to Żydzi zmuszeni byli prowadzić koczowniczy tryb życia. [przypis edytorski]

  [7]

  nary (daw.) — prycza. [przypis edytorski]

  [8]

  Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowadził Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej, do której on sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go jak syna (Wj 2,1–10). Sprawował władzę nad ludem Izraela; na górze Synaj Bóg przekazał mu tablice kamienne z dziesięciorgiem przykazań (Wj 24,12; 31,18). Mojżesz zmarł w wieku 120 lat w krainie Moabu na górze Nebo (Pwt 34,5–70); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią ujrzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do niej nie dotarł (Pwt 32,49–52). [przypis edytorski]

  [9]

  z miodem BONOWYM — ze sztucznym miodem na kartki; chemicy w getcie opracowali sposób produkcji sztucznego miodu z nierafinowanego cukru. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać...
  x