Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Dorzuć sie do Wolnych Lektur! 15 zł miesięcznie wystarczy, by uwolnić kolejne książki

TAK, wpłacam
Nie, chcę przejść do biblioteki
Znajdź nas na YouTube

Audiobooki Wolnych lektur znajdziesz na naszym kanale na YouTube.
Kliknij, by przejść do audiobooków.

x

5578 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | biologia, biologiczny | botanika | celtycki | chemiczny | dawne | francuski | gwara, gwarowe | hebrajski | łacina, łacińskie | literacki, literatura | matematyka | medyczne | mitologia germańska | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | poetyckie | potocznie | przestarzałe | regionalne | rodzaj nijaki | rosyjski | rzadki | środowiskowy | staropolskie | turecki | ukraiński | wulgarne | żartobliwie

By language: all | Deutsch | polski


5456 footnotes found

wyglądać (starop.) — tu: wyczekiwać, oczekiwać. [przypis edytorski]

wyglądała nieco rozczarowana — dziś popr.: wyglądała na nieco rozczarowaną. [przypis edytorski]

wyglądał niezdecydowany — dziś: wyglądał na niezdecydowanego. [przypis edytorski]

wyglądał promieniejący — dziś raczej: wyglądał, jakby promieniał. [przypis edytorski]

wyglądalim cię (gw.) — wyglądaliśmy cię; wypatrywaliśmy cię. [przypis edytorski]

wyglądam na to, że go nie mam — wydaje się, jakbym go nie miała. [przypis edytorski]

Wyglądasz zmieszana — dziś popr.: Wyglądasz na zmieszaną. [przypis edytorski]

wyględ (daw.) — małe okienko. [przypis edytorski]

wygnańce — dziś popr. forma M. lm: wygnańcy. [przypis edytorski]

wygnańcy barscy — po upadku konfederacji barskiej (1768–1772) na Syberię zostało zesłanych ponad 14 tys. konfederatów, resztę przymusowo wcielono do armii rosyjskiej. Konfederacja barska — zbrojny związek polskiej szlachty, zorganizowany w Barze na Podolu przez szlachtę polską, niezadowoloną z praw narzucanych Polsce przez Imperium Rosyjskie, a popieranych przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, m.in. z prawa o równouprawnieniu innowierców. [przypis edytorski]

wygnanie wrocławskie — Lubomirski, skazany przez sejm na wygnanie, przebywał od grudnia 1664 do kwietnia 1665 na Śląsku, głównie we Wrocławiu. [przypis edytorski]

Wygnany Eros — lekka sztuka Tadeusza Kończyńskiego, reinterpretująca Raj odzyskany Johna Miltona. [przypis edytorski]

Wygnany Eros — sztuka Tadeusza Kończyńskiego, reinterpretująca Raj odzyskany Johna Miltona, a wystawiana w Teatrze Słowackiego w Krakowie w 1919 r. [przypis edytorski]

wygnanym — tu: jestem wygnany. [przypis edytorski]

wygodała (gw.) — wygadała; powiedziała. [przypis edytorski]

wygodność — dziś popr.: wygoda. [przypis edytorski]

wygodzić (daw.) — dogodzić komuś, spełnić czyjeś życzenia. [przypis edytorski]

wygodzić (daw.) — spełnić czyjeś życzenia. [przypis edytorski]

wygodzić (daw.) — spełnić czyjeś życzenie, zadowolić kogoś. [przypis edytorski]

wygodzić — tu: dogodzić. [przypis edytorski]

wygodzi (daw.) — spełnić czyjeś życzenia, zrealizować czyjeś potrzeby. [przypis edytorski]

wygolona głowa — mowa o tzw. tonsurze; tonsura, stosowana od roku 633 do 1972, była kręgiem wygolonym na głowie zakonnika, oznaczającym jego przynależność do stanu duchownego. [przypis edytorski]

wygon — wspólne pastwisko dla całej wsi lub droga, która się pędzi bydło. [przypis edytorski]

wygore (starop.) — wypalone. [przypis edytorski]

wygotować (daw.) — przygotować. [przypis edytorski]

wygrawał (starop. forma) — forma czynności wielokrotnej; dziś: wygrywał. [przypis edytorski]

wygrawał (starop. forma) — wygrywał. [przypis edytorski]

wygrywać — tu: grać, przygrywać, akompaniować. [przypis edytorski]

wygwarzyć — tu: opowiedzieć. [przypis edytorski]

wygżony — tu: odciągnięty. [przypis edytorski]

wyimainować a. wyimaginować — wyobrazić; por. imaginacja. [przypis edytorski]

wyimainować (daw., z łac.) — wyobrazić, zobrazować. [przypis edytorski]

wyimainować sobie (z łac. imagino, imaginare) — wyobrazić sobie. [przypis edytorski]

wyimek — tu: fragment; sposób wycięcia klucza. [przypis edytorski]

wyjąćbychmy chcieli (starop.) — konstrukcja z przestawną końcówką czasownika; inaczej: bychmy chcieli wyjąć; dziś: chcielibyśmy wyjąć [tj. wyswobodzić]. [przypis edytorski]

wyjąknąć — dziś tylko jako czynność wielokrotna: wyjąkać. [przypis edytorski]

wyjąknął — dziś poprawnie: wyjąkał. [przypis edytorski]

wyjątkowa tym — dziś: wyjątkowa w tym. [przypis edytorski]

wyjąwszy (daw.) — tu: oprócz (stąd połączenie z rzeczownikiem w D.: punktu). [przypis edytorski]

wyjąwszy podejrzeń rzucających cień — dziś popr.: wyjąwszy podejrzenia rzucające cień. [przypis edytorski]

Wyjąwszy turkotu — oprócz turkotu; dziś: z Biernikiem, wyjąwszy turkot. [przypis edytorski]

wyjarzmiony — uwolniony z jarzma. [przypis edytorski]

wyjaśnić — tu: rozjaśnić. [przypis edytorski]

wyjaśniła się — tu: rozjaśniła się, rozpogodziła. [przypis edytorski]

wyjęknął — dziś raczej: wyjąkał a. jęknął. [przypis edytorski]

wyjechał był — daw. forma czasu zaprzeszłego, wyrażająca czynność wcześniejszą od wydarzeń opisywanych w czasie przeszłym, dziś: wyjechał (przedtem, uprzednio). [przypis edytorski]

wyjednać — uzyskać (zgodę), namówić kogoś. [przypis edytorski]

wyjeżdża (…) dla (…) interesów — dziś: w sprawie interesów. [przypis edytorski]

wyjść na zaproże — wyjść za próg. [przypis edytorski]

wyjście na świat — tu: wyjście na dwór; wyjście na zewnątrz. [przypis edytorski]

Wyka, Kazimierz (1910–1975) — krytyk i historyk literatury, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. [przypis edytorski]

wyka — rodzaj roślin zielnych z rodziny bobowatych; gatunki siewne cenione są jako rośliny pastewne, a także ze względu na walory smakowe i wysoką zawartość białka. [przypis edytorski]

Wykaz beneficjów — wykaz nadań ziemskich za wykonanie określonych z góry obowiązków. [przypis edytorski]

wykiń (z ukr.) — wyrzuć. [przypis edytorski]

wykipia — dziś popr.: kipi. [przypis edytorski]

wykładać — tu: wyjaśniać. [przypis edytorski]

wykład (daw.) — wykładnia, interpretacja. [przypis edytorski]

Wykład harmoniiTraité de l'harmonie réduite à ses principes naturels (Traktat o harmonii zredukowanej do jej naturalnych zasad, 1722). [przypis edytorski]

wykład pragmatyczny — tłumaczenie pewnych zjawisk mające na celu wyjaśnienie wewnętrznych zależności między poszczególnymi faktami, ich przyczyn oraz skutków; wykład (objaśnienie) praktyczne. [przypis edytorski]

wykłady na pensjach muszą się odbywać po rosyjsku (…) polski język może się używać tylko jako pomocniczy — w zaborze rosyjskim w ramach represji po powstaniu styczniowym nasilono rusyfikację i zajęcia w szkołach nakazano prowadzić po rosyjsku, tak jak całą administrację. [przypis edytorski]

wyknąć czego (starop.) — przywykać do czego; dzielności wyknie: przywyka do dzielności, nabiera nawyku dzielności. [przypis edytorski]

wyknąć czego (starop.) — przywykać do czego; Niech wczas twe serce przyszłych pociech wyknie: Niech zawczasu twoje serce przywyka do przyszłych pociech. [przypis edytorski]

wyknęli (starop. forma) — przywykali. [przypis edytorski]

wyknicie (starop. forma) — forma ciągła 3.os. lm trybu rozk.; dziś tylko od dokonanych: nawyknijcie, przywyknijcie; nabierajcie (pobożności). [przypis edytorski]

wykoleć — dziś popr.: wykłuć. [przypis edytorski]

wykończać — dziś raczej: wykańczać. [przypis edytorski]

wykończony — tu: idealny, nieposiadający braków. [przypis edytorski]

wykonał był — daw. czas zaprzeszły: wykonał (wcześniej). [przypis edytorski]

wykonywa — dziś: wykonuje; sprawuje (władzę). [przypis edytorski]

wykonywają — dziś popr. forma 3os. lm cz.ter.: wykonują. [przypis edytorski]

wykonywam — dziś: wykonuję. [przypis edytorski]

wykonywasz — dziś częstsza forma 2 os. lp. cz.ter.: wykonujesz. [przypis edytorski]

wykopyrtnąć się — przewrócić się. [przypis edytorski]

wykostkować — wygładzić haft z pomocą kostki. [przypis edytorski]

wykować (starop. forma) — wykuć. [przypis edytorski]

wykować (starop.) — wykuć; tu: wyrzeźbić, wyryć. [przypis edytorski]

wykować — wykuć. [przypis edytorski]

Close

* Loading