Blackout

Wolne Lektury nie otrzymały dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu Kultura Cyfrowa.

To oznacza, że nasza trudna sytuacja właśnie stała się jeszcze trudniejsza.

Dziś z Wolnych Lektur korzysta ok. 6 milionów (!) czytelników. Nie ma w Polsce popularniejszej biblioteki, ani internetowej, ani papierowej. Roczne koszty prowadzenia Wolnych Lektur są naprawdę niewysokie - porównywalne z kosztami prowadzenia niewielkiej, osiedlowej biblioteki publicznej.

Będziemy się odwoływać od tej decyzji i liczymy na to, że Premier odwołanie uwzględni ze względu na ważny interes społeczny.

Jak nam pomóc?

1. Wpłacając darowiznę. Niewielkie, ale stałe wpłaty mają wielką moc! Z góry dziękujemy za wsparcie!

2. Przekazując na Wolne Lektury 1% podatku. To nic nie kosztuje, wystarczy podać w formularzu PIT numer KRS: 0000070056 i organizacja: fundacja Nowoczesna Polska

3. Zamieszczając informację o zbiórce na Wolne Lektury w mediach społecznościowych. Czasami wystarczy jedno dobre słowo!

W Wolnych Lekturach często mawiamy, że nasza praca to "czytanie dzieciom książek". Robimy to od 12 lat. Dziś Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy - bez wsparcia nie będziemy mogli tego robić dalej.

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj nas

Wesprzyj nas!

x

Spis treści

  I
 1. II
 2. III
 3. IV
 4. V
 5. VI
 6. VII
 7. VIII
 8. IX
 9. X
 10. XI
 11. XII
 12. XIII
 13. XIV
 14. XV
 15. XVI
 16. XVII
 17. XVIII
 18. XIX
 19. XX
 20. XXI
 21. XXII
 22. XXIII
 23. XXIV
 24. XXV
 25. XXVI
 26. XXVII
 27. XXVIII
 28. XXIX
 29. XXX
 30. XXXI
 31. XXXII
 32. XXXIII
 33. XXXIV
 34. XXXV
 35. XXXVI
 36. XXXVII
 37. XXXVIII
 38. XXXIX
 39. XL
 40. XLI
 41. Ballada o paniach minionego czasu
 42. Ballada o panach dawnego czasu, prowadząca daley ten sam przedmiot
 43. Ballada w teyże samey materyey
 44. XLII
 45. XLIII
 46. XLIV
 47. XLV
 48. XLVI
 49. Żale piękney płatnerki dobrze już siegniętey przez starość
 50. Ballada piękney płatnerki do dziewcząt letkiego obyczaju
 51. XLVII
 52. XLVIII
 53. XLIX
 54. L
 55. LI
 56. LII
 57. LIII
 58. LIV
 59. Podwóyna ballada w tymże samym przedmiocie
 60. LV
 61. LVI
 62. LVII
 63. LVIII
 64. LIX
 65. LX
 66. LXI
 67. LXII
 68. LXIII
 69. LXIV
 70. LXV
 71. LXVI
 72. LXVII
 73. LXVIII
 74. LXIX
 75. LXX
 76. LXXI
 77. LXXII
 78. LXXIII
 79. LXXIV
 80. LXXV
 81. LXXVI
 82. LXXVII
 83. LXXVIII
 84. LXXIX
 85. Ballada, iaką Wilon napisał na prośbę swey matki, aby ubłagać łaski nayswiętszey panny
 86. LXXX
 87. LXXXI
 88. LXXXII
 89. LXXXIII
 90. Ballada Wilona dla swey miłey
 91. LXXXIV
 92. Piosnka lub raczej rondo
 93. LXXXV
 94. LXXXVI
 95. LXXXVII
 96. LXXXVIII
 97. LXXXIX
 98. XC
 99. XCI
 100. XCII
 101. XCIII
 102. XCV
 103. XCVII
 104. CVI
 105. CVII
 106. CVIII
 107. CIX
 108. CXII
 109. CXIV
 110. CXV
 111. Ballada y modlitwa
 112. CXVI
 113. CXVII
 114. CXVIII
 115. CXIX
 116. CXX
 117. CXXI
 118. CXXII
 119. CXXIII
 120. CXXIV
 121. CXXV
 122. CXXVI
 123. CXXVIII
 124. CXXIX
 125. Ballada, iaką Wilon udarował pewnego świeżo ożenionego szlachcica, ibży posłał ią swey małżonce, którą zdobył sobie mieczem
 126. CXXX
 127. CXXXI
 128. Ballada
 129. CXXXII
 130. CXXXIII
 131. Ballada zatytułowana: przeciwrzeczenia Fran — Gontirowe
 132. CXXXIV
 133. Ballada o niewiastach parizkich
 134. CXXXV
 135. CXXXVI
 136. CXXXVII
 137. CXXXVIII
 138. CXXXIX
 139. Ballada o Wilonie y Grubej Małgośce
 140. CXLI
 141. CXLII
 142. CXLIII
 143. CXLIV
 144. CXLV
 145. Piękna lekcyia Wilona dla straconych dziatek
 146. Ballada zawieraiąca dobrą naukę dla chłopiąt złego życia
 147. CXLVI
 148. CXLVII
 149. CXLVIII
 150. CXLIX
 151. CL
 152. CLI
 153. CLII
 154. Rondo
 155. CIV
 156. CLV
 157. CLVI
 158. CLVII
 159. CLX
 160. CLXL
 161. CLXII
 162. CLXIII
 163. CLXIV
 164. CLXV
 165. Rondo
 166. CLXVI
 167. CLXXIII
 168. Ballada, w którey Wilon pyta u wszytkich przebaczenia
 169. Ballada służąca na zakończenie
 170. Kodycyl do Testamentu mistrza Franciszka Wilona
  1. List do przyiacioł, w formie ballady
  2. Nadgrobek w formie ballady, który Wilon sporządził dla siebie y swoich kompanów, nadziewaiąc się bydź z nimi powieszony
  3. Ballada o apelacyi Wilonowey
  4. Rozprawa serca y ciała Wilonowego w kształcie ballady
 171. Od tłumacza
 1. Alkohol: 1 2
 2. Bieda: 1 2 3 4 5
 3. Błazen: 1
 4. Bogactwo: 1 2 3
 5. Bóg: 1
 6. Choroba: 1 2 3 4 5
 7. Chrystus: 1 2
 8. Ciało: 1 2 3 4 5
 9. Cierpienie: 1
 10. Cnota: 1
 11. Czas: 1
 12. Danse macabre: 1
 13. Dusza: 1
 14. Dźwięk: 1
 15. Erotyzm: 1
 16. Głód: 1 2 3 4
 17. Głupota: 1 2
 18. Gniew: 1
 19. Gra: 1
 20. Grób: 1
 21. Grzech: 1 2
 22. Jedzenie: 1 2
 23. Kara: 1
 24. Kat: 1
 25. Kłamstwo: 1 2
 26. Kobieta: 1 2 3 4
 27. Kondycja ludzka: 1 2
 28. Król: 1
 29. Książka: 1 2
 30. Lekarz: 1
 31. Los: 1
 32. Łaska: 1
 33. Łzy: 1
 34. Matka Boska: 1
 35. Miłosierdzie: 1 2
 36. Miłość: 1 2 3 4 5 6 7
 37. Miłość niespełniona: 1 2
 38. Młodość: 1 2
 39. Modlitwa: 1 2 3 4
 40. Okrucieństwo: 1
 41. Pamięć: 1 2
 42. Pan: 1
 43. Piekło: 1
 44. Pieniądz: 1 2 3 4
 45. Pies: 1
 46. Piękno: 1
 47. Pijaństwo: 1 2
 48. Pobożność: 1
 49. Pożądanie: 1
 50. Prawda: 1
 51. Prawo: 1
 52. Prorok: 1
 53. Przemijanie: 1 2
 54. Przemoc: 1 2
 55. Przyjaźń: 1
 56. Rodzina: 1
 57. Samobójstwo: 1
 58. Seks: 1 2 3
 59. Serce: 1
 60. Sługa: 1 2
 61. Smutek: 1
 62. Starość: 1 2 3 4
 63. Strój: 1
 64. Śmiech: 1
 65. Śmierć: 1 2 3 4 5 6 7 8
 66. Świętoszek: 1
 67. Testament: 1
 68. Trup: 1
 69. Wdzięczność: 1
 70. Więzienie: 1 2 3
 71. Władza: 1 2
 72. Wojna: 1
 73. Wróg: 1
 74. Zbawienie: 1
 75. Zbrodnia: 1
 76. Zbrodniarz: 1
 77. Zemsta: 1
 78. Ziemia: 1

Przekład Wielkiego Testamentu stanowi językową osobliwość, co zmusza reaktora do nietypowego postępowania. Tadeusz Boy-Żeleński tłumaczył bowiem nie na współczesną mu polszczyznę, lecz na ”sztuczny język”, naśladujący pewne cechy języka staropolskiego. Kopiował również niektóre spośród osobliwości dawnej ortografii, zapisując na przykład dźwięk ”i” za pomocą litery ”y”, zaś głoskę ”j” - literą ”i” lub ”y”. O tym, że jest to tylko częściowa stylizacja, przekonuje zupełnie współczesna składnia tekstu.

Jeśli uznaje się literacką wartość tej stylizacji, to oczywiście nie należy jej likwidować. Uwspółcześnieniu uległa zatem jedynie interpunkcja oraz pisownia łączna i rozdzielna (tak więc w tekście będzie raczej ”nie ma” aniżeli ”niema”), w tym również użycie dywizu (zbitki typu ”Stwórcy-Pana” lub ”Którey-ta przypadł kto do gustu” zapisywane są tu bez niego). Tzw. e pochylone, jak w wypadku tekstów dawnych, zachowane zostało jedynie w pozycji rymowej. Najbardziej kontrowersyjną kwestią jest końcówka narzędnika liczby mnogiej (temi, swemi itp.), którą zdecydowałem się pozostawić, nie będąc pewnym, gdzie kończy się stylizacja, a gdzie zaczyna norma polszczyzny przedwojennej. Zgodnie ze współczesnymi zasadami traktowałem natomiast wtrącone wykrzyknienia, następne zdanie po nich z zasady rozpoczynając od wielkiej litery. Jest to główna różnica między niniejszą wersją Wielkiego Testamentu a dwudziestowiecznymi wydaniami.

W przeciwieństwie do wierszy nota Od tłumacza, autorstwa Tadeusza Boya-Żeleńskiego, została uwspółcześniona zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami. Dotyczyło to przede wszystkim interpunkcji oraz fleksji; w szczególności wzmiankowane wyżej końcówki narzędnika zostały doprowadzone do formy współczesnej.

François VillonWielki Testament(1461)tłum. Tadeusz Boy-Żeleński

I

1

W trzydziestym życia mego lecie,

Hańbą do syta napoiony,

Ni źrały mąż, ni puste[1] dziecię,

Mimo iż ciężko doświadczony

5

Kaźnią, ścirpianą z ręki krwawey

Tybota, pana Ossyńskiego…[2]

Władza, Świętoszek— Biskup iest — pełen czci y sławy —

Mnie ta nie będzie za świętego.

II

Nie iest biskupem mym ni panem;

10

Ni ziarnam nie miał zeń, ni plewy;

Anim mu sługą, ni poddanym,

Ani o iego stoię gniewy;

WięzienieWodą y kęsem chleba suchym

Karmił mnie zacnie całe lato,

15

Na chłód przyodział mnie łańcuchem:

Niechay go Bóg wypłaci za to.

III

A gdyby ktoś mi chciał przyganić,

Y rzec, iż ciężkiem miotam słowem:

Miłosierdzie, ZemstaNie chcę ia (wiedzcie) xiedza zranić;

20

Ba, cóż: w ozwaniu się takowem,

Tyle wam ieno[3] słyszeć trzeba:

Ieśli on był mi miłościwy,

To niechay Iezus, xiążę Nieba,

Takiż mu będzie w żywot żywy[4]!

IV

25

ModlitwaIeśli był srogi y sierdzisty[5],

Więcey, niż mówić się przygodzi[6],

Niechay Bóg, sędzia wiekuisty,

Tąż samą miarą mu nagrodzi!…

Lecz Kościół nam zaleca pilnie,

30

By modlić się za nasze wrogi:

Kaiam[7] się tedy, y niemylnie

Rzecz całą ślę przed boskie progi.

V

Tak, modlić się zań będę szczerze,

Na cnego Kotra mistrza[8] duszę;

35

Ano, lekuchne to pacierze:

Do xiążki[9] nierad się przymuszę.

Pikardzki[10] pacierz mu ukropię;

Gdy nie zna — widzisz mi niezgułę! —

Iedź pilnie na naukę, chłopie,

40

Do Yl[11] we Flandryey[12] lub do Duę[13],

VI

ModlitwaIeśli chce, aby się za niego

Modlić — ha! świadkiem wszytcy święci!

Mimo, iż wszem nie krzyczę tego,

Spełnione będą iego chęci;

45

Wnet Psałterz w dobrą porę chwytam,

Chocia oprawą mało zdobny,

Y siódmy werset pilnie czytam,

Psalm: Deus laudem…[14] dość sposobny…

VII

ChrystusDo Syna modlę się Bożego,

50

Którego wzywam w każdey doley,

Iżby dotarła aż do Niego

Prośba ma, ieśli on zezwoli;

Który mnie wspiera nieustannie,

Y wydarł z ręki mnie katowi[15]

55

KrólChwała mu, y Nayświętszey Pannie,

Y cnemu królu Ludwikowi[16]!

VIII

Niechay mu szczęście da Iakuba[17],

Salomonową[18] cześć y chwałę;

Męstwa ma dość, od pięt do czuba,

60

Y siły takoż nie za małe.

Niech na tym biednym kręgu świata,

Iako iest długi y obszerny,

Matuzalema[19] żyie lata,

Y trwa w pamięci ludu wierney.

IX

65

Dwanaście dziatek niech mu służy,

Chłopców, z krwie królów purpurowey,

Tak dzielnych, iak ów Karol Duży[20],

Wszczętych w żywocie[21] cney królowey;

Iako ów Marcin[22] święty dobrych.

70

Toż dla Delfina[23] los podobny:

Na ziemi żywot czynów chrobrych[24],

W Raiu zbawienia kęs nadobny.

X

Testament, BiedaChocia niewiele ia posiadam

Mienia, którego bych mógł zażyć,

75

Póki rozumu pełnią władam,

Z tego, czem raczył mnie obdarzyć

Bóg (ludzie mało! ), w mey niedoley

Spisuię ów testament walny[25],

Na znak ostatniey moiey woley,

80

Iedyny y nieodwołalny.

XI

Wdzięczność, PamięćPiszę go w sześćdziesiątym roku

Y pierszym, kiedy mnie wyzwolił

Dobry król z kaźniey y wyroku,

Y znów ku życiu mnie pozwolił;

85

Za co, póki mi serce biie,

Zawżdy on będzie móy dobrodziéy,

Y czcić go będę, póki żyię:

Dobra przepomnieć[26] się nie godzi.

Tutay poczyna Wilon wchodzić w materię pełną erudycii y dobrej wiedzy.

XII

Prawdać, iż, po bolesnych iękach,

90

Ucisku srogim a mitrędze,

Po ciężkich smutkach, wielkich mękach,

Mozołach długich y włóczędze,

Cierpienie, bakalarstwo[27] wraże,

Rozum otwarło mi, do biesa,

95

Barziey, niż wszytkie komentarze

Nad Arystotem Awerresa[28].

XIII

Iak często, śród nasrogszey zimy,

Mnie, odartemu gorzey dziada,

Bóg, co Emauskie wsparł pielgrzymy

100

(Iak Ewangelia opowiada)[29],

Ukazał drogi kres pocieszny,

Nadzieią[30] krzepiąc[31] moią żałość:

Chociaby człek by iak był grzeszny,

Bóg karci ieno zatwardziałość.

XIV

105

Bóg, Grzech, ŁaskaIam grzesznik, złego iadem struty,

Iednak Bóg nie chce mey katuszy,

Lecz nawrócenia y pokuty,

Y widzi, aża z szczerey duszy,

Czy z nagabywań k'niemu dążę;

110

Toć, ieśli weźrzy w me sumienie,

Snadno[32] z występku mię rozwiąże

Y ześle na mnie przebaczenie.

XV

Y, iak ów piękny Romans Róży[33]

Powiada (ba, nie bez powodu!),

115

W samym początku swey podróży,

Iż trzeba płochość[34] serca z młodu

Darować, Wrógieśli wiek znów męski

Iest statecznieyszy, mnimam przecie,

Iż ci, co pragną moiey klęski,

120

Nie chcą mnie widzieć w męskiem lecie[35].

XVI

Gdybych znał, iż publiczney sprawie

Może się to by na co przydać,

Iak mi Bóg miły, byłbych prawie

Sam siebie gotów na śmierć wydać.

125

Nikomu ia nie życzę złego,

Żywli[36] kto, czy iuż zbawion duszy:

Ni w przód, ni w tył dla ubogiego

Góra się z mieścca nie poruszy.

XVII

Za Alexandra króla[37] pono[38],

130

Człeka, zwanego Diomedesem,

Przed berło pańskie przywiedziono,

Skutego w łańcuch het, z kretesem;

Ten ci Diomedes, nicdobrego,

Zgarniał po morzu, co dołapił:

135

Za to był stawion przed sędziego,

Iżby na śmierć się szpetną kwapił[39].

XVIII

Cysarz tak ozwie się surowo:

«Czemuś iest zbóycą morskim, bracie?»

Aż tamten, mało robiąc głową:

140

Władza, Przemoc, Zbrodniarz«Czemu mnie zbóycą nazywacie?

Dlatego, że na iedney łodzi?

Gdybych miał statków choć ze dwieście

Nie byłbych, iako iestem, złodziey,

Lecz cysarz, iako wy iesteście».

XIX

145

«Ale co chcecie! Z doley moiey

(Przeciw losowi człek nie zradzi!)

Co mnie tak ciężko niepokoi,

Płynie to, co wam we mnie wadzi;

Daruy mi tedy biedne życie,

150

Y wiedz, iż nędza nazbyt sroga

(Tak powiedaią pospolicie)

To nie iest ku zacności droga».

XX

Gdy cysarz dobrze to rzeczenie

Diomedesowe w myśli zważył:

155

«Dolę twą (prawi) wnet odmienię

Lichą na dobrą». Y tak zdarzył.

Zbóyca, opatrzon hoynie złotem,

Żył odtąd zacnie, pełen chwały;

Walery[40] nam zaświadcza o tem,

160

Wielkim wołany przez Rzym cały.

XXI

Gdyby Bóg kiedy mi dozwolił

Usłyszeć tak wspaniałe słowo,

Gdyby był szczęścia mi pozwolił,

Naówczas, skoro bych na nowo

165

W grzèch popadł, niechbych od pochodni

Wraz smolnej zginął bez honoru:

Głód, ZbrodniaPotrzeba ludzi pcha do zbrodni,

A głód wywabia wilki z boru.

XXII

Młodość, CzasŻałuię czasu mey młodości[41]:

170

— Barziey niż inny iam weń szalał! —

Aż do mych lat podeszłych mdłości[42]

Iam pożegnanie z nią oddalał;

Odeszła; ba, ni to piechotą,

Ni konno; pomkła iako zaiąc;

175

Tak nagle uleciała oto,

Nic w darze mi nie ostawiaiąc.

XXIII

Odeszła, a ia tu ostałem,

Ubogi w rozum y nauki;

Smutny, zmurszały duchem, ciałem,

180

Próżen rzemiosła, mienia, sztuki.

Rodzina, PieniądzNalichszy z moich (prawda szczera),

Świętey zbywaiąc powinności,

Krewieństwa mego się wypiera

Dla braku trochy maiętności.

XXIV

185

Tem nie zgrzeszyłem, bym grosz trwonił

Na smaczne kąski, tłuste dania;

Anim za cudzem ia nie gonił,

By złotem płacić me kochania;

Z ludzim korzystał nie za wiele,

190

Tak świadczę (co tu wiele baiać!)

GrzechCzegom nie winien, mówię śmiele:

Nad grzech nie lża się człeku kaiać[43].

XXV

Miłość, GłódZaiste, nieraz miłowałem,

Y miłowałbych ieszcze chętnie;

195

Lecz serce smutne z wygłodniałym

Brzuchem, co skwierczy zbyt natrętnie,

Odwodzą mnie z miłosnych dróżek.

Ktoś inny, syty, swey ochocie

Folguie za mnie: Amor-bożek

200

W pełnym wszak rodzi się żywocie[44]!

XXVI

Wiem to, iż, gdybych był studiował

W płochey młodości lata prędkie,

Y w obyczaiu zacnym chował,

Dom miałbych y posłanie miętkie!

205

Ale cóż? Gnałem precz od szkoły,

Na lichey pędząc czas zabawie…

Kiedy to piszę dziś, na poły

Omal że serca wnet nie skrwawię…

XXVII

Nadtom brał wiernie, co powiada

210

Mędrzec, y Pismam wierzył słowu:

«Baw się, używay, synu (gada),

W młodości swoiey»; ale znowu

Indziey zaświadcza barzo iaśnie,

Że «czas młodości kwietnych latek,

215

(To iego słowa, takie właśnie!)

Ot, sama głupiość y niestatek».

XXVIII

Dnie moie tako się rozbiegły,

Iako Hiob[45] mówi, w lnianem płótnie

Nitki, gdy słomy garść zażegłey[46]

220

Tkacz przytknie doń: y żar okrutnie

Wnet strawi płótna sztukę całą,

Niedoszły ludzkiey szmat odzieży…

Nic mi iuż ciężkiem się nie zdało,

Śmierć bowiem wszytko wnet uśmierzy.

XXIX

225

Gdzież są kompany owe grzeczne,

Których chadzałem niegdy śladem;

Tak mowne, śpiewne, tak dorzeczne

W trefnym[47] figielku, w słowie radem[48]?

Iedni pomarli, leżą w grobie;

230

Ciało, Dusza, ŚmierćNie tu iuż po nich nie ostało;

Dusze niech Bóg przygarnie sobie,

Ziemia niech strawi grzeszne ciało.

XXX

Z żywych dziś iedni, Bogu chwała,

Możni panowie, z biedy szydzą!

235

Drugim — po prośbie iść bez mała,

Y chleb za szybką ieno widzą;

Z inszych znów zakonniki godne,

Ba, ba! Kartuzy[49], Celestyny[50],

Trepki[51] obuli se wygodne…

240

Różnie los sadza ludzkie syny[52].

XXXI

Bogactwo, Bieda, MiłosierdzieMożnym Bóg zsyła moc dobrego,

Żyią w spokoiu y swobodzie;

W nich nie ma przeinaczać czego,

Ani co rzec o tym narodzie;

245

Lecz biedakowi, co, wpółżywy,

Jak ia, do gęby czego włożyć

Nie ma, Bóg winien bydź cierpliwy:

Nad takim iakże mu się srożyć?

XXXII

Jedzenie, SługaCi maią winka y pieczyste,

250

Ptaszęta, rybki, leśne zwierzę,

Sosy y smaki zawiesiste,

Iayca kładzione, z octem, świeże;

Nie są podobni do murarzy,

Którym trza służyć w wielkim trudzie:

255

Tu się pomocnik nie nadarzy;

Sami se zżuią, dobrzy ludzie.

XXXIII

Ot, w puste wdałem się baybaiu,

Bez inszey racyey y przyczyny;

Nie iestem sędzią, panem kraiu,

260

By karać lub odpuszczać winy;

Ze wszytkich iam nayułomnieyszy;

Niech będzie Iezus pochwalony!

Przeze mnie im się nie umnieyszy!

Tak sobie bzdurzy człek szalony.

XXXIV

265

Zostawmyż oną materyię[53],

O uciesznieyszey mówmy sprawie;

Nie każdy rad z tey beczki piie:

Przykra iest y nieluba prawie[54].

Bieda, GniewNędza markotna, boleściwa,

270

Zawżdy[55] obrazy szpetne kryśli,

Zawżdy w sądzeniu iest zelżywa[56]:

Gdy nie śmie w słowach, boday w myśli.

XXXV

Biedakiem iestem iuż od młodu,

— Ot, niebożęta leda iacy! —

275

Ociec móy był z biednego rodu,

Toż praszczur, co był zwan Horacy.

GróbBieda nas ściga aż do trumny,

Gdzie zewłok przodków mych złożony:

Nie sterczy tam grobowiec dumny,

280

Nie uźrzysz bereł ni korony.

XXXVI

Kiedy nad moią biedą kwilę[57],

Serce me często tak mnie pieści:

«Człeku, nie krzywduy sobie tyle

Y nie dopuszczay tey boleści.

285

Ieśliś nie dosyć użył sobie,

Zaliż nie lepiey pod łachmanem,

Bydź żywym, niźli leżeć w grobie,

Z tem, żeś był kiedyś wielkim panem?

XXXVII

Bydź niegdyś panem!… Cóż ia baię?

290

Panem! Ba! Iako Dawid prawi[58],

Nie masz go! Ani przeznasz kraie,

Ni zgadniesz mieścce, kędy bawi.

A zresztą, chudziak ia ubogi,

Nie mnie rozprawiać tak podniosło[59]:

295

Niech o tem sądzą theologi;

To kaznodziei iest rzemiosło.

XXXVIII

Nie iestem, wiem to aż za wiele,

Synem anioła — brednie czyste! —

Diademu nie mam z gwiazd na czele[60];

300

Ociec móy umarł, świeć mu Chryste;

Ciało spoczywa w ciasnym grobie…

Y matka, biedna kobiecina,

Niedługo życia wróży sobie;

Wnetki schowaią też y syna…

XXXIX

305

Śmierć, LosWiem, że bogate y ubogie,

Mądre, szalone, świeckie, xiedze,

Hoyne y skąpe, tanie, drogie,

Małe y duże, pychy, nędze,

Damy z kołnierzem w zmyślne rurki

310

— Iakietamkolwiek godło czyie —

Iedwabie czy siermiężne burki:

Wszytko dołapi śmierć za szyie.

XL

Umarł y Paris y Helena[61];

Śmierć, Ciało, CierpienieKto bądź umiera, w męce schodzi:

315

Czy mu serdeczna pęknie wena[62],

Czy wnątrze żółcią się zasmrodzi,

Skona, złym potem uznojony!

Nikt nie wspomoże nieszczęsnego,

Bo nie masz siestry, dzieci, żony,

320

By chcieli stanąć w tem za niego.

XLI

Śmierć go otrząśnie y pobladzi,

Nos mu przygarbi, napnie żyły,

Szyię mu wezdmie y rozsadzi,

Ścięgna y nerwy odrze z siły.

325

Śmierć, KobietaCiałko niewieście, tak wybornie

Gładkie, ach, więcey niźli trzeba!

Musisz-że mąk tych czekać kornie?

Tak, abo żywcem iść do nieba.

Ballada o paniach minionego czasu

Powiedz mi, gdzie y w iakiey ziemi

330

Iest Flora, rzymska krasawica[63];

Archippa[64], cud między cudnemi,

Tais[65], stryieczna iey siestrzyca?

Ty, Echo[66], co głos wracasz skory,

Gdy pomknie nad strumienia biegi,

335

Mów, gdzie są Piękne dawney pory?…

Ach, kędyż [67]są drzewiejsze[68] śniegi![69]

Powiedzcie, kędy iest uczona

Helois[70], dla miłości którey

Abeylart Piotr[71], zmienion w kapłona[72]

340

Żal swóy w klasztorne zamknął mury?

Podobnież, gdzie ta monarchini,

Co, śmiertelnemi szyiąc ściegi[73]

Worek, gachowi[74] grób zeń czyni?…

Ach, kędyż są drzewiejsze śniegi!

345

Królowa Blanka[75], iak liliia,

Syrenim głosem zawodząca,

Berta[76] o wielkiey stopie, Liia[77],

Bietris[78], Arambur[79], Alys[80] wrząca,

Iohanna[81], co w mężczyźńskiey szacie

350

Anglików gnała precz szeregi,

Gdzież są? Wy mówcie, ieśli znacie?…

Ach, kędyż są drzewiejsze śniegi!

Przesłanie

Nie pytay, kędy hoże dziewki

Idą stąd, y na iakie brzegi,

355

Iżbyś nie wspomniał tey przyśpiewki:

Ach, kędyż są drzewiejsze śniegi!

Ballada o panach dawnego czasu, prowadząca daley ten sam przedmiot[82]

Co więcey? Gdzie iest Kalist trzeci[83],

Ostatni dziedzic swego tronu,

Przez Chrystusowe czczony dzieci?

360

Y Alfons[84], władca Aragonu;

Y Artus, diuk Bretaniey chrobry,

Y ów Burboński xiąże grzeczny,

Y Karol siódmy zwany Dobry?…

Kędy Szarlemań[85] iest waleczny!

365

ChorobaPamięćGdzie król ów Szkocki bywa młody

Co, iako prawią, miał pół gęby

Czerwone w leśney kształt iagody,

Od czoła prawie aż po zęby;

Król Cypru, xiążę wiekopomne,

370

Hiszpaniey król ów nieprzezpieczny,

Którego miana iuż nie pomnę?…

Kędy Szarlemań iest waleczny!

Nie chcę iuż więcey gadać, głupi:

Wszytko to ieno dym y mara;

375

Nikt się od śmierci nie wykupi

Za berło ani za talara;

To iedno ieszcze: król Bohemii

Lancelot[86], y ów długowieczny

Dziad iego, gdzie są?… Pan Bóg z niemi!…

380

Kędy Szarlemań iest waleczny!

Przesłanie

Gdzie Klakin, zacny pan Bretoński?

Gdzie iest Owerniey graf dorzeczny,

Gdzie dobry xiążę Alansoński?…

Kędy Szarlemań iest waleczny!

Ballada w teyże samey materyey[87]

385

StrójGdzież są te święte apostoły,

Ubrane w alby[88], strojne w mitry[89]

Y opasane w święte stoły[90],

By niemi czarta za kark chytry

Chwytać, gdy skrada się zdradliwie?

390

Śmierci otwarte w krąg wierzeie:

PrzemijaniePrecz znika z ziemi to, co żywie,

Hey, iak ten wichr, co w polu wieie…

Gdzie iest ów z Konstantynopola

0 złotey garzści cysarz zbożny?

395

Gdzie Francyey iest maiestat króla,

Nad insze króle wielgomożny,

Co wzniósł klasztory y świątynie,

W Bogu pokładłszy swe nadzieie:

Niegdy tak barzo czczony, ninie[91]

400

Hey, iak ten wichr, co w polu wieie…

Gdzie ów z Wiieny[92] y Grenobli

Delfin[93] waleczny, niebosiężny?

Gdzie ów z Dyżonu[94], Salins, Dobli,

Panów y xiążąt huf orężny?

405

Gdzie ich dworzanów ciżba płocha,

Heroldy, dworki, darmożreie?

Małoż napchali do bandziocha?…

Hey, iak ten wichr, co w polu wieie…

Przesłanie

Xiążeta, nie uydziecie doli,

410

Co w spolne spycha was koleie,

Czyli[95] was mierzi to, czy boli…

Hey, iak ten wichr, co w polu wieie…

XLII

ŚmierćSkoroć papieże, króle władne

— Iak inszy lud urodzon w męce —

415

Pomarły, y są dzisiay żadne,

Y zdały władzę w inne ręce,

Ia, nędzarz, ia, ladaco płoche,

Nie miałbych umrzeć? Wyrok boży!

Bylebych zaznał wczasu trochę,

420

Śmierć mnie uczciwa nie zatrwoży.

XLIII

Świat ten, zaiste, nie iest wieczny,

Iako łupieżca możny mniema;

Wszytkich nóż czeka obosieczny:

Lepszey pociechy ponoś nie ma

425

StarośćStaremu, co za młodu słynął

Z uciesznych figlów y trefności[96]:

Wierę, ze wzgardą bych go minął,

Gdyby na starość trwał w tey mdłości[97].

XLIV

Dzisiay mu skomleć boday chleba,

430

Do tego dola go przymusza;

SamobójstwoPrzed śmiercią drżeć mu wciąż potrzeba;

W męczeństwie żywie iego dusza:

Ha! Gdyby nie przed Stwórcą trwoga,

Straszna by wzięła go ochota:

435

A czasem, wręcz zadrwiwszy z Boga,

Nędznego zbawi się żywota.

XLV

Ieśli mu młodość była kwietna,

Dziś dni nadeszły szare, brzydkie;

Starość, Śmiech, BłazenZawżdy iest stara małpa szpetna,

440

Y takoż iey figlasy wszytkie.

Gdy milczy, w onym smutnym czasie,

Powiedzą: «Koniec iuż błaznowi»;

Gdy gada, milczeć każą zasię,

Iż nie ma smaku w tem, co mówi…

XLVI

445

Tak one biedne kobiecięta,

Stare ze wszytkiem y bez soku,

Patrząc na młode, na dziewczęta

Rade, budzące radość w oku,

Pytaią Boga, czemu, czemu,

450

Tak wcześnie dano im się zrodzić?

Bóg milczy: bowiem, po dobremu,

Niełacno racyą im wygodzić.

Żale piękney płatnerki[98] dobrze już siegniętey przez starość

Zda mi się, iakbych słyszał skargi

Płatnerki piękney — gdzie te czasy! —

455

Iak żali się zwiędłemi wargi

Y het, do dawney wzdycha krasy:

«Ha! Ty starości, coś tak wcześnie

Z nóg mnie zwaliła, ty niedobra?

Cóż dłoń mą trzyma, bych boleśnie

460

Wnet się nie pchnęła miedzy ziobra?»

Erotyzm, Piękno«Zabrałaś mi tę iurną pychę,

Iaką czerpałam z mey urody,

Nad kupce, klechy, żaczki liche;

Naówczas bowiem stary, młody,

465

Wszelki człek dałby, co bych chciała,

Choćby y dusił grosz natwardziey,

Bylebych zwolić mu przystała

Tego, czem dziad dziś wszawy gardzi!»

«Ha! Nieiednemum odmówiła

470

— Ileż-to czasu stradanego! —

Dla chłopca, com go ulubiła

Y com ta mogła, pchałam w niego;

Ienszym płatałam to y owo,

Tegom kochała, do stu katów,

475

A on, ieśli mi dobre słowo

Rzekł czasem, to dla mych dukatów!»

Miłość niespełniona«Ile chciał, mógł mnie poniewierać,

Deptać — ot, tak iuż człek się wlubił —

Mógłby mi kazać chrusty zbierać,

480

Byleby czasem przyhołubił,

Wraz[99] przepomniałam mey niedoley!…

Świntuch, chorobą żarty sprośną,

Ściskał mnie… Wspomnieć serce boli!

Cóż mi ostawił? Wstyd rzec głośno…

485

«Umarł — iuż dawno! — Leży w grobie,

A ia szedziwa tu ostałam;

Gdy wspomnę, w oney szczęsney dobie

Czem byłam, a czem dziś się stałam,

Gdy w wieczór nagą się oglądam

490

Y widzę się tak odmienioną,

Nędzną, wyschniętą, śmierci żądam,

Taka mi wściekłość szarpie łono».

«Cóż się z tem czółkiem stało ślniącem,

Kosą[100] blond, brwią wygiętą w górę,

495

Spoźrzeniem radem[101] a palącem

Co lazło chłopu het, za skórę?

Z tym noskiem zgrabnym, wdzięczną bródką,

Uszkami zmyślnie wyciętemi,

Z tą buzią, taką iasną, słodką,

500

Z pięknemi wargi rumianemi?»

Seks«Co się zrobiło z karczkiem gładkim,

Ramionkiem krągło utoczonem,

Z cycuszkiem drobnym, z iędrnym zadkiem,

Wyniosłym, schludnym, wręcz stworzonym

505

Na harców czułych przystań lubą;

A lędźwie, a ten słodki Raik,

Między ud parą krzepką, grubą,

Niby zaciszny, śleczny gaik?»

«Czoło zmarszczone, włosy siwe,

510

Brwi oszedziałe[102], oczy szkliste,

Niegdy wesołe, rozkoszliwe,

Niecące w krąg szaleństwo czyste;

Nos zakrzywiony, szpetny zgoła,

Uszy kosmate y pobladłe,

515

Gardziel obwisła iak u woła,

Broda y usta w głąb zapadłe:»

Ciało, Starość«Otoć piękności kres człowieczey!

Wyschnięte ręce y ramiona,

Łopatki wcale nic do rzeczy,

520

Szpetnie zmarszczony brzuch, wymiona,

Biedra nie lepsze też od brzucha;

Raik? Tfy! Udo, niechay zginę:

Nie udo, ale gałąź sucha,

Pstro nakrapiana w centki sine».

525

Smutek, Kobieta, Kondycja ludzka«Tak dobrych czasów żałuiemy,

Gromada starych wiedźm, siedząca

W kuczki, w żałości grzęznąc niemey,

Łachmanów kupa, ot, cuchnąca;

Niby konopnych sznur paździerzy[103],

530

Co ledwo zatli się, iuż gaśnie;

Niegdy kwiat ziemi, cudny, świeży:

Otoć samicza dola właśnie».

Ballada piękney płatnerki do dziewcząt letkiego obyczaju

Młodość, Starość«Pomniy ty, młoda Rozaliio,

Co rady żądasz w oney dobie,

535

Y ty, nadobna Cencyliio,

Teraz iest myśleć czas o sobie.

Bierz ieno chłopów, szaley z niemi,

Bierz pilno, by pirszego z brzegu:

Bo starzy są tu, na tey ziemi,

540

Iak grosz, co wyszedł iuż z obiegu».

«Y ty, szewczycho Wilhelmino[104],

W tańcu wszelakim dobrze szczwana,

Też ty, rzeźniczko Katarzyno,

Nie chciey obrażać Stwórcy Pana:

545

Toć wszytkie, wszytkie, iakże wcześnie

Starość powoła do szeregu!

Tak lube, iako zgniłe trześnie

Lub grosz, co wyszedł iuż z obiegu»…

«Ioaśko, ty tam, młynarzowa,

550

Omotać się iednemu nie day;

Ty, Zośka, coś iak orzech zdrowa,

Gdzie możesz, krasę swoią przeday;

PrzemijanieMinie uroda, gładkość luba

Stopi się w kształt brudnego śniegu:

555

Tyle wam będzie wasza chluba,

Co grosz, wypadły iuż z obiegu».

Przesłanie

«Patrzcie, dziewczęta; łatam kiecki,

Łzy roniąc przy każdziutkim ściegu,

Iż mnie ostawił los zdradziecki

560

Iak grosz, co wyszedł iuż z obiegu».

XLVII

Tak oto, do posłuszney młodzi,

Wczoraysza dziewka mądrze gada;

Na złe czy dobre im to schodzi,

Pan, SługaWiernie spisuję, jak powiada,

565

Ręką Fremina[105], co prowadzi

Me pióro: pałka roztrzepana…

Niechay go czort, ieśli mnie zdradzi:

Toć wedle sługi sądzą pana.

XLVIII

MiłośćOwo, kto ima się kochania,

570

Ten ci ku pewney bieży stracie…

Nieieden, słyszę, mi przygania

To słowo, mówiąc: «Hola, bracie!

Gdy od miłości precz cię żenię,

Pań tych hultaystwo zbyt nieznośne,

575

Szaleństwem takie iest zwątpienie:

Wszakci są nierządnice głośne.

XLIX

Ieśli kochaią za grosz miły,

My ie kochamy tylko w naiem;

Łupią nas, ile maią siły,

580

Y wdziecznem sercem świadczą wzaiem.

Z tych każda ieno korzyść goni;

Lecz zacny człek, pomagay Boże,

Ku zacnym damom serce kłoni,

Y szuka szczęścia w tym honorze».

L

585

Rad[106] słucham, co mi tu świadczycie,

Lecz mędrszy z tego bydź nie umiem;

Ot, wedle tego, co mówicie,

CnotaIeżeli dobrze was rozumiem,

Trzeba miłować godne panie:

590

Iakże? Skąd wiem ia, czy te gniotki,

Które dziś wszytkim tak są tanie,

Takoż nie strzegły kiedyś cnotki?

LI

Tak, żyły w cnocie y porządku,

Bez skazy y niiakiey zmazy:

595

Ba, cóż! Toć prawda, iż z początku

PożądanieKażda z tych panien, bez obrazy,

Wzięła se, zanim się sk… iła,

Ta klerka[107], owa żaczka, mnicha;

Tak ie potrzeba przynagliła:

600

Nie uśpić w kieckach złego licha!

LII

Tak wzięły, co pisane komu,

Którey ta przypadł kto do gustu:

Miłować ięły po kryiomu,

Inszy człek nie miał tam dopustu.

605

Lecz cóż? Niedługo onych statków:

Nieiedna z tego miłowania

W insze się puszcza, y pośladków

Nikomu w końcu iuż nie wzbrania.

LIII

Co ie pcha k'temu? Nie chcąc cześci

610

Samiczey kalać, tako mniemam,

Że taki snadź iuż los niewieści:

Inszego sądu o tem nie mam;

Ba, powiedaią mądrzy ludzie

Y dobrze sprawę tę znaięcy,

615

Iż sześciu chwatów, w krzepkim trudzie,

Niż trzech urobi pono więcey.

LIV

Miłość, GraPodawać piłkę, rzecz to gasza,

A żeńska chwytać ią do siatki;

Ot, cała słuszność, nasza, wasza,

620

Takie miłości są zagadki;

Wiary w tych igrach ty nie pytay,

Choćby sto razy ią poprzysiąc,

Y słówko stare pilnie czytay:

«Za iedną rozkosz — bólów tysiąc».

Podwóyna ballada w tymże samym przedmiocie

625

Miłuycie tedy, ile chcecie,

Weselcie się y trząście zdrowo,

Gdzie potrza y tak dopłyniecie,

Nie ma ta nad czem robić głową.

Miłość, Choroba, GłupotaMiłości dur [108]ogłupia ludzi;

630

Salomon[109] przez nią wszedł w pogany:

Naymędrszy boday się spaskudzi…

Szczęśliw, kto nie zna, co te rany!

Orfeusz[110], wdzięczny mistrz na fletni,

Chcąc folgę dać miłosney męce,

635

Omal nie zginął co naszpetniey

W Cerbera srogiey psiey paszczęce;

A Narcyz[111], młodzian pięknolicy,

W studni głębokiey pogrzebany

Przepadł dla iakieyś krasawicy…

640

Szczęśliw, kto nie zna, co te rany!

KobietaSardana, xiążę niezbyt słabe[112],

Co Kretę wyspę zawoiował,

Rad był się przeinaczyć w babę,

Iżby śród dziewcząt dokazował;

645

Król Dawid, prorok w świecie rzadki,

Boiaźni bożey zzuł kaydany

Widząc gładziuchne dwa pośladki[113]

Szczęśliw, kto nie zna co te rany!

Ammon[114], udaiąc słabość ostrą,

650

Gdy go z litości hołubiła,

Sprosności czynił z Tamar, siostrą,

Aż się dlań szpetnie przykurwiła;

Herod, za tańce y figielki,

Przez tanecznicę ubłagany,

655

Ianowi zrobił despekt wielki…!

Szczęśliw, kto nie zna, co te rany!

O sobie biednym też rzec muszę:

Zbito mnie, niby w rzece płótno,

Na goło, drągiem… Na mą duszę,

660

Tę kaźń któż ziednał mi okrutną,

Ieśli nie Kasia[115] czarnooka?

Wzięły po grzbiecie y kompany:

Ciurkiem płynęła tam posoka…

Szczęśliw, kto nie zna, co te rany!

665

Lecz, iżby przez to żaczek młody

Dzierlatki młode miał ostawić,

Nie! Chociaby go, łbem do wody,

Iak czarownika miano spławić,

Słodsze mu niż zbawienie własne!

670

Ba, wierzy im, li[116] obłąkany:

Czarne brwi maią, czy tez iasne…

Szczęśliw, kto nie zna, co te rany!

LV

Gdyby ta, ktorey'm niegdy służył,

Z wiernego serca, szczerey woley,

675

Przez ktorą'm tyle męki użył

Y wycirpiałem moc złey doley,

Gdyby mi zrazu rzekła szczerze,

Co mniema (ani słychu o tem!)

Ha! byłbym może te więcierze[117]

680

Przedarł, y nie lazł iuż z powrotem.

LVI

Kobieta, KłamstwoCo bądź iey ieno kładłem w uszy,

Zawżdy powolnie[118] mnie słuchała

— Zgodę czy pośmiech maiąc w duszy

Co więcey, nieraz mnie cirpiała,

685

Iżbych się przywarł do niey ciasno

Y w ślepka patrzał promieniste

Y prawił swoie… Wiem dziś iasno,

Że to szalbierstwo było czyste.

LVII

Wszytko umiała przeinaczyć;

690

KłamstwoMamiła mnie, niby przez czary:

Zanim człek zdołał się obaczyć,

Z mąki zrobiła popiół szary;

Na żużel rzekła, że to ziarno,

Na czapkę, że to hełm błyszczący,

695

Y tak zwodziła mową marną,

Zwodniczem słowem rzucaiący…

LVIII

Na niebo, że to misa z cyny,

Na obłok, że cielęca skóra,

Na ranek, że to wieczór siny,

700

Na głąb kapusty, że to góra;

Na stary fuzel[119], że moszcz[120] młody,

Na świnię, że to młyn powietrzny,

Na powróz, że to włosek z brody,

Na mnicha, że to rycerz grzeczny…

LIX

705

Tak moie oto miłowanie

Odmienne było y zdradliwe;

Nikt tu się ponoś nie ostanie,

By zwinny był iak śrybło żywe:

Każdy, ścirpiawszy kaźń nieznośną,

710

Na końcu będzie tak zwiedziony

Iak ia, co wszędy zwą mnie głośno:

Miłośnik z hańbą przepędzony.

LX

Precz od się ścigam iuż Amory,

Plwam na obłudne te nadzieie;

715

Mógłby człek skapieć[121] oney pory,

Ni ie to ziąbi, ani grzeie.

Na kołku wieszam me narzędzie,

Galantów[122] iuż nie pódę szlakiem:

Ieżelim bywał wprzód w ich rzędzie,

720

Gardzę iuż dziś rzemiosłem takiem,

LXI

Sztandar rozwiiam móy swobodno:

Niech idzie za nim, kto łaskawy;

Rzucam materią[123] mało godną,

Y znów do inszey wracam sprawy;

725

A ieśli na mnie kto zawarczy,

Iż śmiem Amorom hańbę zadać,

Niech za odpowiedź to mu starczy:

Śmierć, Prawda«Kto zdycha, wszytko lża[124] mu gadać».

LXII

Choroba, MiłośćWiem, że iuż czas mi w lepsze kraie;

730

Charkam — materia biała, brzydka —

Plwociny niby kurze iaie:

Cóż stąd? Ba, cóż? To, że Brygidka

Nie chce mnie trzymać iuż za chłopca,

Chociam daleki siwey brody…

735

Głos, minę mam starego skopca[125],

Choć w rzeczy[126] ze mnie spiczak[127] młody…

LXIII

Głód, Więzienie, ModlitwaBogu y Tybotowi dzięki,

Co tyle wody dał mi żłopać[128],

Iż w dole ciemnym z głodney męki

740

Nogami przyszło ziemię kopać

Skutemi… Z onym dobrym panem

Rachunek przy pacierzu co dzień

Robię: niech Bóg mu… amen, amen,

To, co ta myśli biedny zbrodzień…

LXIV

745

Wszelako, źle nie życzę iemu,

Ani też iego marszałkowi,

Takoż y panu burgrabiemu,

Dobremu z serca człowiekowi;

Czego samemu życzę panu,

750

Każdemu też z osobna służce:

PiesKocham ich, wedle czci y stanu…

Iako psi dziada w wąskiey dróżce.

LXV

Pomnę, gdy z miastem się żegnałem,

Hey, w roku pięćdziesiątym szóstym,

755

Legacik mały tam spisałem[129],

Który nieiedni, własnym gustem,

Raczyli nazwać Testamentem;

O moią zgodę w tem nie stoią:

Ha! Nie iest człeka prawem świętem,

760

By władał nad własnością swoią.

LXVI

Gdyby nie każdy z oney ciżby

Otrzymał zapis, com przeznaczył,

Życzę, po moim zgonie, iżby

U spadkobierców pytać raczył;

765

Którzy są, świadczę to niezłomnie:

Moro, Proweniec, Roben, Trygam[130];

Owi tem pismem biorą po mnie

Nawet to łóżko, kędy ligam.

LXVII

Odwołać, nic nie odwołuię:

770

Com dał, ma święte bydź, u czarta;

Ponownie stwierdzam y testuię

Spadek zacnego imć bękarta[131]

De la Bar: do trzech wiązek siana

Słomiankę starą mu dodaię,

775

Na obiad dla dobrego pana:

Raz w życiu niech się syto naie.

LXVIII

Dość iuż, sza! Ani pary z brzucha:

Do testowania[132] iuż się biorę;

Kleryk móy, Fremin, który słucha

780

(Ieżeli nie śpi), w każdą porę

Zaświadczy oto, co powiadam,

Iż dla nikogo nienawiści

Nie mam, y wszytko, co tu gadam,

Mniemam, po dobru iż się ziści.

LXIX

785

Czuię, iak serce moie mięknie;

Iuż człek od mdłości ledwie dyszy;

Niech Fremin przy mem łóżku klęknie,

Nikt obcy niechay nas nie słyszy:

Bierz papier, pióro, spisz chędogo[133],

790

Wiernie tak, iako ci dyktuię,

A potem odpisz razy mnogo,

Y rozday wszędy: Iuż testuię.

Tutay zaczyna Wilon testować[134].

LXX

Tak. W imię Oćca przedwiecznego,

Y Syna iego, króla ziemi,

795

Oćcowi swemu współwiecznego,

Takoż Świętego Ducha z niemi,

Co ród Adama odkupili,

Y, plemię wznosząc wzwyż przeklęte,

Niebo niem samo ozdobili,

800

Czyniąc z nich wobec Pana święte.

LXXI

Zbawienie, Prorok, CiałoCiałem y duszą ród wszeteczny

Zgubiony był, iż obmierzł[135] Panu:

Ciało w proch, dusza w ogień wieczny:

Iakieybykolwiek płci y stanu;

805

Wyiątek czynię tu od biedy

Z Proroków (rodzą się, ba, z rzadka),

Nie sądzę bowiem, iżby kiedy

Płomień im dobrał się do zadka.

LXXII

A gdyby rzekł ktoś: «Skąd tak śmiele

810

Ważysz się prawić swoie baśnie,

Nie będąc zacnem czem w Kościele:

Tobież-to o tem sądzić właśnie!» —

Chrystus, Bieda, Choroba, BogactwoMówię to w Iezusowym duchu,

Który położył Bogatego

815

W ogniu, nie wcale w miętkim puchu,

Zaś Trędowatych wyżey niego.

LXXIII

Ba, gdyby palec Łazarzowy[136]

Takoż był żarty od płomienia,

Nie byłby ów, kornemi słowy,

820

U niego żebrał ochłodzenia.

Piekło, AlkoholOpilców los tam czeka srogi,

Pragnienia męki wiekuiste;

Skoro napitek tam tak drogi,

Zbaw nas od złego, Panie Chryste.

LXXIV

825

Przez imię Boga, iak powiadam,

Y maci iego, Panny słodkiey,

Nie masz wszak grzechu w tem, co gadam,

Ia, chudszy niźli upiór wiotki;

Ieślim od febry[137] nie zczezł marnie,

830

Cud boży, głoszę to z ochotą!

Insze niedole y męczarnie

Zmilczę, y tak zaczynam oto:

LXXV

Po pierwsze, biedne tchnienie moie

Oddaię wielkiey Troycy świętey;

835

Na Boże składam ie pokoie

W kościele Panny Wniebowziętey;

Pokornie prosząc zmiłowania

Dziewięci iasnych chórów nieba[138]:

Niechay się łaska ich nie zbrania

840

Zanieść podarek ten, gdzie trzeba.

LXXVI

Śmierć, Ciało, Głód, ZiemiaItem[139], me ciało grzeszne zdaię

Ziemi, wielmożney rodzicielce;

Robactwo się ta niem nie naie;

Głód ie wysuszył nazbyt wielce.

845

Niechże ie przyimie żyzne łono:

Co z ziemi, w ziemię się obraca;

Wszelka rzecz, słusznie mówią pono,

Chętnie do swego mieścca wraca.

LXXVII

Item, dobremu oćcu — więcey! —

850

Mistrzu[140] Wilhelmu Wilonowi[141],

Co mnie hołubił niż mać mięcey

Pieszczot nieskąpa dzieciątkowi:

Co mnie z opressyi zbawił wielu,

Y dzisiay ieszcze rad by zbawić:

855

Błagam was, dobry przyiacielu,

Nie daycie się żałości strawić.

LXXVIII

KsiążkaŚcierp, bym ci xiążki me zapisał

Y Powieść o dyabelskiey bździnie[142],

Co ią Tabaryn Wit[143] przepisał

860

(Z prawdomówności w świecie słynie!).

Pod stołem leżą te poszyty[144]:

Mimo że nie iest styl zbyt gładki,

Przedmiot, tak wielce znamienity,

Nagrodzi wszelkie niedostatki.

LXXIX

865

Item, dla dobrey mey mateńki

(By Pani naszey cześć oddała),

Co wiele ze mną miała męki

(Bóg wie!) y wiele przecirpiała,

Tę modlitewkę do Dziewicy:

870

W niey cała ufność ma y wiara;

Inszey ia nie mam dziś fortycy,

Ani mać moia, biedna stara!

Ballada, iaką Wilon napisał na prośbę swey matki, aby ubłagać łaski nayswiętszey panny

Modlitwa, Matka BoskaKrólowo niebios, cysarzowo ziemi,

Pani monarsza czeluści piekielnych,

875

Przyim mnie, pokorną miedzy pokornemi,

Niech pośród sług twych siądę nieśmiertelnych,

Mimo, iż barzo niegodna twey łaski.

Dobroć twa, pani nadziemskiey pociechy,

Więtsza o wiele niźli moie grzechy;

880

Bez niey daremnie duszy się wydzierać

Tam, kędy świecą wiekuiste blaski.

W tey wierze pragnę żyć, iak y umierać.

Twemu Synowi powiedz, że w nim żyię;

Iżby me grzechy wymazał do tyla,

885

Iako Egipską rozgrzeszył Maryię[145],

Lub iak wybawił mędrca Teofila,

Który przez Ciebie spełnił święte dzieła,

Mimo iż djabłu zaprzedał swą wolę[146].

Strzeż mnie, bych w taką nie popadła dolę,

890

Dziewico, któraś, nie racząc otwierać

Żywota[147], owoc bez zmazy poczęła.

W tey wierze pragnę żyć, iak y umierać.

Prostaczka iestem stara y uboga,

Nic nie znam — liter czytać nie znam zgoła —

895

Oprócz parafii mey niskiego proga,

Gdzie ray oglądam y harfy dokoła,

Y piekło, w którem potępieńców prażą.

Iedno mnie trwoży, drugie zaś raduie:

O day, Bogini, niech wciąż radość czuię!

900

Ku tobie duszy day grzeszney pozierać,

Z ufnością w sercu y rzetelną twarzą.

W tey wierze pragnę żyć, iak y umierać.

Przesłanie

W twoim żywocie, o można Bogini,

Iezus, rzuciwszy precz niebiańskie kraie,

905

Począł się: dla nas oto cud ten czyni,

Opuszcza niebo y spieszy nas wspierać;

Na śmierć swą krasę młodzieńczą oddaie,

On naszym Panem, y iego wyznaię.

W tey wierze pragnę żyć, iak y umierać.

LXXX

910

PieniądzItem, różyczce, mey królewnie,

Serca iey nie dam ni wątroby:

Wolałaby co insze pewnie.

Mimo iż dosyć ma chudoby[148];

Co? Sakwę wielką y głęboką,

915

Pełną dukatów: boskie rany!

Niechże wygniie temu oko,

Kto iey ostawi grosz złamany.

LXXXI

Zgarnęły dość te lube rączki;

Lecz o to dzisiay się nie troszczę:

920

Przeszły iuż moiey krwi gorączki,

Żądza iuż lędźwiów mi nie chłoszcze;

Gdzież ten móy patron, bez obrazy,

Co go Rypałą świętym zwano?

Za iego duszę, ze trzy razy

925

Hocniycie sobie: ano, ano.

LXXXII

Mimo to, aby uczcić zdrowiem

Amory, nie zaś na iey chwałę

(Nie wyżebrałem u niey bowiem

Miłości by ździebełko małe;

930

Nie wiem, czy innym równie sroga,

Czy barziey była z nimi blisko;

Ale, na imię klnę się Boga,

Iam zyskał ieno pośmiewisko),

LXXXIII

Tę przekazuję iey Balladę,

935

W rytmy odzianą dość misterne;

Kto ią zaniesie? Skoczcie rade,

Kto z was ma wolę, druhy wierne;

Byleby, skoro tylko spotka

Mą pannę wdzięczną, wraz na ucho

940

Rzekł iey: «Skądże to, moia słodka,

Skąd Bóg prowadzi, k…o, plucho?»

Ballada Wilona dla swey miłey

Miłość, OkrucieństwoZwodna miłości, cierpieniem zbyt droga,

Okrutna w skutku, w słodyczy obłudna;

Miłości twardsza niźli stal złowroga,

945

Mogę cię nazwać, morderczyni cudna:

Serca biednego ty śmiertelny czarze,

Pycho sekretna y wszytkim iednaka;

Oczy okrutne! Czyż ludzkość nie każe

Nie dręczyć, ale wspomagać biedaka?

950

Lepieybych czynił, szukaiąc pomocy

Indziey, w przystani iakiey barziey lubey:

Nic mnie nie zdoła wybawić z twey mocy;

Trzeba mi pchać się sromotnie do zguby;

Eyże! Mężczyzna, czy też dziecko ze mnie?

955

Y coż stąd? Zginę, skoro dola taka…

Choć litość radzi, niestety daremnie,

Nie dręczyć, ale wspomagać biedaka.

Przydzie ta chwila, kiedy czas, zbyt skory,

Pożółci, zmarszczy twe nadobne kwiecie;

960

Śmiałbych się, gdybych doczekał tey pory:

Ba, nie! Naówczas — ieśli żyw na świecie —

Staruchem będę, ty maszkarą podłą.

Owoć goń zdrowo: gdyś mnie leda iaka,

Bądź lepsza innym, y miey to za godło:

965

Nie dręczyć, ale wspomagać biedaka.

Przesłanie

Xiążę, ty kochasz: wraz bierze mnie trwoga,

Iż krzywem okiem spoźrzysz na cherlaka:

Lecz zacna dusza powinna, prze Boga,

Nie dręczyć, ale wspomagać biedaka.

LXXXIV

970

Item, imć Marszan Ytierowi[149],

Com niegdy mieczyk mu ostawił,

Daię (melodię sam niech łowi!)

Tę piosnkę, iżby się nią bawił;

Wraz De profundis[150], pieśń żałosną

975

Na dawne iego miłowanie;

Imienia wam nie nazwę głośno:

Niech iego wola w tem się stanie.

Piosnka lub raczej rondo

Śmierci, dayże mi odpocznienie;

Ty, coś wydarła mi mą miłą,

980

Ieszcze cię to nie nasyciło,

Ieszcześ na moie chciwa mdlenie?

Wnet dech twóy z świata mnie wyżenie,

Lecz cóż ci życie iey wadziło,

Śmierci?

985

W dwoygu nas iedno serce biło:

Gdy zmarło, trzebaż y mnie tchnienie

Wyprzeć, lub istnieć iak te cienie,

Które twe giezło[151] pobladziło,

Śmierci…

LXXXV

990

Item, Mistrzowi Rogatemu

Ianowi[152] święcę legat nowy,

Ile że zawsze mnie biednemu

Sprzyiał y chronił moiey głowy;

W zamian ogródek mu przekażę,

995

Co mistrz Burginion, ubłagany,

Przedał mi, ieśli rychło każę

Naprawić drzwiczki y parkany.

LXXXVI

Ten brak zamknięcia mnie kosztował

Osełkę y z motyki drzewo:

1000

Anoż człek oczy wypatrował

W tę noc, ćwiczony psią ulewą!

Dom pewny, byle zawrzeć pilnie:

Pogrzebacz dałem mu za godło;

Kto bądź go nalazł, klął tam silnie

1005

Na twarde leże y noc podłą.

LXXXVII

Item, iż cnego Mistrza Jana

Saint-Amant[153] godna żona (iuści,

Ieśli w tem hańba lub przygana

Iest iaka, niech iey Bóg odpuści)

1010

Dziadem mnie podłym nazowiła,

W mieścce Białego Konia, ano

Niech mu usłuży ma kobyła:

Daley uiedzie w ciepłe rano.

LXXXVIII

AlkoholItem, dla imci Dyonizego

1015

Hesselin, parizkiego posła,

Czternaście wiader nalepszego:

Byleby sługa ie przyniosła,

Na móy podiąwszy koszt z gospody.

Gdyby zalewał się zbyt grubo,

1020

Niech do baryłek wleią wody:

Wino nieiednym było zgubą.

LXXXIX

Item, adwokatowi memu,

Mistrzowi Szaro Wilhelmowi,

Testuię y oddaię iemu

1025

Kozik… O pochwie się nie mówi…

Reala[154] zań uzyska snadnie

— Niechże mu kabza miła spuchnie —

O ile komu go ukradnie,

Lub inszym kształtem z łapy zdmuchnie.

XC

1030

Item, móy prokurator miły,

Furnier, za dobre swe procesy,

Weźmie (łup, bratku, co masz siły!)

Trzy garzście groszy z moiey kiesy.

Wielekroć pomógł mi w potrzebie,

1035

Iako ia trafem ie nayczystszym

Nalazłem: żywy Bóg na niebie!

Z iedney my sfory z dobrym mistrzem.

XCI

Item, imć Ragier mistrz Iacenty

Otrzyma z Rynku wielki kubek[155],

1040

Gdy wprzód uiści cztery centy;

Choćby miał przedać, biedny dzióbek,

To, czem okrywa nagie udko

Y gnać bez pludrów y bez gaci,

Co rano, tuż po wstaniu krótko,

1045

«Pod, Szyszkę» ku swey wierney braci[156].

XCII

Item, co Marbof, abo zgoła

Mikołaj Luwier, z tymi bieda[157]:

Nie dam im krowy ani woła,

Nie wołobóyce są to leda,

1050

Ba, sokolniki radniey zwinne,

— Nie sądźcie, że to trefność zdrożna —

Co kuropatwy, też y inne,

Biorą… w traktierni[158]… prosto z rożna.

XCIII

Item, niech Turgis[159] wraz tu stanie,

1055

Za winko wzięte mu nagrodzę:

Ieśli naydziecie me mieszkanie,

Wróżek z was będzie szczwany srodze;

Legatem po mnie dostaniecie

Do radzieckiego prawo stołka:

1060

— Mam ie — parizkie żem iest dziecię —

A zmówcie pacierz za wesołka…

XCV

Item, Ianowi Ragierowi,

Z liczby sierżantów — ba, „Dwunastka”!

Formalny legat móy stanowi

1065

Codziennie kęs tłustego ciastka,

Ściągnięty z kuchni pisarzowey,

Iżby se bandzioch naładował:

Przy studni łyk niech gulnie zdrowy,

Bo iadła sobie nie żałował.

XCVII

1070

Item, ze straży prefektowey,

Daię — są bowiem pełni zalet,

Słodyczy wszelkiey y namowy,

Dyonizy Ryszer y Ian Walet —

Każdemu kornet[160]: niech uwiesi

1075

Przy kapeluszu go, gdy łaska:

To iest, strażnicy, myślę, piesi[161];

Bo tamtych inszych ślę do diaska.

CVI[162]

Toż braciom żebrzącego stanu,

Cepculom[163] takoż y siostrzyczkom,

1080

Z Pariża czy też z Orleanu,

Hey, Turlupinom[164], Turlupiczkom,

Dać iakobińskiey zupki tłustey

Siarczystą michę na kolacyę,

A późniey, niech się na trzy spusty

1085

Wraz zamkną na swe kontemplacje.

CVII

Owo, nie ia im tak wygodzę,

Lecz matki ich śliczniutkich dziatek;

Bóg ich tak raczy, iże srodze

Cierpią dlań wszelki niedostatek;

1090

Ha, muszą żyć oćcaszki miłe,

Zwłaszcza, rozumiem, ci parizcy!

W zamian damulkom zbożną siłę,

A mężom miłość święcą wszyscy.

CVIII

Co bądź tam prawił, nicdobrego,

1095

Mistrz Jan Pulieński[165], potem ślicznie

Ze wstydem wyrzekł się wszytkiego,

Gdy go przyparto w tem publicznie.

Mistrz Jan Mehuński[166] też dworować[167]

Ważył się z pilney mniszey krzoski[168]:

1100

Wierzcie mi, ludzie, trza szanować

To, co szanuie Kościół boski.

CIX

Owo ich sługą się wyznaię,

Tak czyny memi, iak y słowy,

Cześć z woley, z serca, im oddaię,

1105

Bez sprzeczki służyć wszem gotowy;

Szaleniec chyba na nich szczeka,

W kościele bowiem, czy na rynku.

Czy inak, skoro raz człowieka

Na ząb swój wezmą, zczezłeś, synku.

CXII

1110

Item, panowie auditorzy[169]

Pokóy niech maią pięknie zdobny;

Ci, co na strupy w zadku chorzy,

Stolec[170] tam naydą dość sposobny;

Zasię Matyska z Orleanu[171],

1115

Która mi wzięła śrybny pasek,

Ciężką niech grzywnę spłaci panu:

K… a a ona — ieden diasek.

CXIV

PijaństwoItem, mistrzowi Lorensowi[172],

Co ma kaprawe, biedne ślepki,

1120

Z winy rodziców, iże owi

Dzban ssali w sposób nazbyt krzepki,

Poszewkę mu z mey sakwy daię,

Iżby wycierał ie co rano…

Cieńszey materii mi nie staie:

1125

Niech przymie z serca, iak y dano.

CXV

Item, mistrzowi Ianu Kotru[173],

Co stawał za mnie w tribunale

(Talaram jeszcze temu kmotru

Winien, nie myślę przeczyć wcale),

1130

Gdy piękna Dyzia ięła skargi

Miotać, iż szpetnie ią zelżyłem:

Odmówcie zań zbożnemi wargi

Modlitwę, co ią ułożyłem.

Ballada y modlitwa

PijaństwoTy, oćcze Noe, coś sadził szczep winny,

1135

Locie, coś popił tak zdrowo u skały,

Aże miłości chucie niepowinney

Cór własnych imać wręcz ci się kazały[174];

(Nie mówię, aby cię za to niesławić)

Architryklinie[175], głowo niezrównana,

1140

Wszytkich trzech proszę, byście chcieli zbawić

Duszę dobrego mistrza Kotra Iana.

Z waszey familiey zrodzon duch ten bratni,

On, co rad piiał naydrogsze y przednie,

Chociaby grosz miał wyłożyć ostatni,

1145

Kompan wytrwały, hej, w nocy czy we dnie;

Kubek do pasa przytraczał rzemykiem,

Zawżdy napirwszy cisnął się do dzbana:

Szlachetne pany, uczciycie tym łykiem

Duszę dobrego mistrza Kotra Iana.

1150

Częstom go widział, gdy, w spóźnioney dobie,

Snuł się iak staruch, co w nogach się chwieie;

Nieraz na czele guza nabił sobie

O próg, lub szynku zaparte[176] wierzeie;

Nie było pewnie y w naydalszym kraiu

1155

Do wszelkiey bibki[177] lepszego kompana:

Wpuśćcież więc, skoro zapuka do Raiu,

Duszę dobrego mistrza Kotra Iana.

Przesłanie

Xiażę! Zaledwie chwilę przestał doić,

Wraz[178] krzyczał: «Raty, gardziel znów spękana!»

1160

Nigdy pragnienia nie mogła ukoić

Dusza dobrego mistrza Kotra Iana.

CXVI

Item, chcę, aby Szpaczek młodszy[179]

Mieniał wszelakie me walory:

Radość to mieniąc, móy naysłodszy

1165

Iezu! Byleby, każdey pory,

Płacił, bez targu ani psoty,

Za trzy talarki dukat ważny,

Za dwa szelągi choć półzłoty:

Kochanek musi bydź posażny.

CXVII

1170

Item, widziałem, w mey podróży,

Że moie biedne trzy sieroty[180]

Podrosły, y że wiek im płuży[181],

Toż duch się wzmógł w nadobne cnoty;

Y że, od Salin do Pariża,

1175

Tęgszych w tey szkole nie masz pono:

Ba, na świętego Paraliża,

Nie wszytka młodość iest szaloną!

CXVIII

Owo chcę, aby szli w naukę;

Gdzie? Do Ryszeta Pietra, mistrza.

1180

Donatem[182] ia ich nie przytłukę;

Mitręga[183] to ci iest nayczystsza.

Niech znaią, tyle sobie życzę,

Ot, tibi decus, salus, ave[184],

Insze rozumy są zwodnicze:

1185

Nie wszytkim niosą grosz y sławę.

CXIX

To niech posiędą, boday z biedą,

Y na tem zrobią iuż ostatek;

Zasię przeniknąć wielkie Credo[185],

Za dużo to dla takich dziatek.

1190

Przedrę móy płaszcz na dwoie, ano

Połówkę raczcie przedać, proszę;

Kupcie im ciastek[186] ze śmietaną:

Młodość łakoma jest po trosze.

CXX

Chcę, aby wzrośli w obyczaiu

1195

— By nawet rózgi użyć czasem —

Oczęta, iak u duszy w raiu,

Rączki skromniutko, tak, za pasem;

Wszytkim pokorne y iednakie,

Mówiące: «Wasza Mość pozwoli!»

1200

Aż rzekną ludzie, widząc takie:

«Oto mi dziatki dobrey woley!»[187]

CXXI

Item, mym biednym klerykusiom[188],

(Com iuż me prawa zdał im inne)

Dzieciaczkom hożym, lubym trusiom,

1205

Widząc buziuchny ich niewinne

Opuszczam im należność moią

— Ieśli się zaprę, iestem szelma;

O termin niech się też nie boią!

— Na domu Giedryia Wilhelma[189].

CXXII

1210

Płoche są ieszcze y bez treści,

Ba, sądzę, nie ma czem się trwożyć;

Za lat trzydzieści lub czterdzieści

Zmienią się, ieśli Bóg da dożyć.

Źle czyni, kto złość ku nim czuie:

1215

Miłe są dziatki y łagodne;

Głupi, kto różdżki [190]im żałuie:

Tak z dziatek rosną ludzie godne.

CXXIII

By zacną bursę biedne żaczki[191]

Dostały, moie w tem staranie:

1220

Nie śpią tak, iako owe szpaczki[192],

Co śpią przez kwartał nieprzerwanie.

Ba, smutny sen to, gdy niebacznie

Przysypia młody duch w młodości:

Trza mu się późniey trudzić znacznie,

1225

Gdy odpoczywać czas w starości!

CXXIV

Do kolatora[193], za ich sprawą,

Piszę dwa listy iedney treści:

Do modłów ich zyskałem prawo;

Nie chcą? Ha! Ćwiczcie[194], co się zmieści!

1230

Nieieden wielce się cuduie,

Skąd miłość moia do tey braci:

Ale przysięgam y ślubuię,

Żem ani wąchał ieich maci!

CXXV

Item, imć Kuldu Michałowi

1235

Y Karlotowi imć Taranie[195],

Szelągów sto: gdy który powie

«Skąd?» — o to mnieysza; dość, że tanie;

Toż parę botków z skóry cienkiey,

Żółtych, od zoli[196] po cholewki:

1240

Iżby przywdziali te ciżemki,

Gdy wybrać raczą się na dziewki.

CXXVI

Item, imć panu Grynieńskiemu[197],

Com niegdy[198] Wicetr[199] mu testował,

Bileńską turmę[200] daię iemu,

1245

Byleby, ieśli wiatr zepsował

Drzwi, okna, wszytko do miesiąca

Naprawił czysto y chędogo;

O grosz niech troska go nie zmąca;

Ia nie mam nic, on też nie mnogo.

CXXVIII

1250

Bassanierowi[201] item panu,

Co iest pisarzem w kryminale,

Iak to u ludzi tego stanu:

Pierniczków kosz, kopiaty wcale[202];

Tyleż Motemu, Ruelowi,

1255

Iżby, pierniczkiem tym uięci,

Zacnemu panu prefektowi[203]

Służyli z barziey szczerey chęci.

CXXIX

Któremu tę Balladę święcę,

Dla[204] iego pani urodziwey:

1260

Nie wszytkim miłość w szczodrey ręce

Niesie te dary: wielkie dziwy!

Toć on wywalczył swoią damę

W turnieiu króla Reneusa[205],

Zagnawszy w kozi róg — nie kłamę! —

1265

Hektora oraz Troilusa[206].

Ballada, iaką Wilon udarował pewnego świeżo ożenionego szlachcica, ibży posłał ią swey małżonce, którą zdobył sobie mieczem

O świcie, kiedy głuszce na swym toku,

Wiedzione żądzą y cnym obyczaiem,

Skrzydłami pieszczą y, z radością w oku,

Parzą się chciwie y hołubią wzaiem,

1270

Dzielić chcę z tobą, pani moia miła,

To, co kochankom iest świętem wesołem;

Wiedz, że to Miłość te igry stworzyła,

Y oto, czemu iesteśmy tu społem.

Będziesz mi panią serdeczną, bez sporu,

1275

Aż się nie spełni żywot nasz, zbyt krótki;

Naysłodszym laurem moiego honoru,

Różdżką oliwną, koiącą me smutki;

Rozum mi każe — y, w takiey potrzebie,

Nakazy iego przyimę iasnem czołem —

1280

Bych nie ustawał w mych służbach dla ciebie:

Y oto, czemu iesteśmy tu społem.

Co więcey, kiedy boleść na mnie spadnie,

Z rąk losu, gdy ów na mnie się pogniewa,

Twe wdzięczne oko ią rozproszy snadnie,

1285

Tak iako wiater mglisty dym rozwiewa;

Takoż nie stracę ziarna, co go sieię

W twey roli, którą w pacht[207] od Boga wziąłem;

Wnet owoc luby z niey mi się zaśmieie:

Y oto, czemu iesteśmy tu społem.

Przesłanie

1290

Xiężniczko, usłysz, coć rzekę w tey dobie:

Iż sercem całem w twey wierze spocząłem;

Tegoż nadziewam się, pani, po tobie:

Y oto, czemu iesteśmy tu społem.

CXXX

Item, Ianowi Perdyerowi,

1295

Ni Franciszkowi, bratu iego[208],

Nic; — ano, ieśli mi kto powie,

Że nie szczędzili mi dobrego,

Za to, w szczególney dość potrzebie,

Franciszek, przez swóy ozór szpetny,

1300

Na wpół z rozkazu, na wpół z siebie,

Uczcił mnie w sposób zbyt szlachetny.

CXXXI

Ieśli na rozdział w Taiawencie[209],

Gdzie o pieczystem rzecz, zaźrzycie,

Ani w Zapustach, ni w Adwencie,

1305

Recepty tey nie uświadczycie;

Ale Makary, dobry święty,

Co dyabła wraz ze skórą smażył,

Iżby mu lepiey poszło w pięty,

Ten przepis podać się odważył.

Ballada

1310

W czerwoney siarce, arszeniku żrącym,

W orypimencie[210], w saletry[211] rozczynie,

Toż w wapnie żywem[212] y w ołowiu wrzącym,

W smole y łoiu, rozrobionych w szczynie

Żydówki starey, y pocie cuchnącym,

1315

Y nóg toczonych trądem popłóczynie;

W gnoiu, co mości zdeptane trzewiki,

W ziołach śmiertelnych, iadzie bazyliszki,

W żółci krogulca, nietoperza, liszki,

Niechay się smażą zawistne ięzyki!

1320

W mózgu kocura, co iuż ryb nie chwyta,

Bo mu iuż zęby y szczęki wygniły;

W ślinie starego kundla, co do syta

Nakarmion życiem, martwy legł bez siły;

W dychawicznego[213] muła rzadkiey pianie

1325

Drobno kraianey do króliczej bździny[214];

W wodzie, gdzie czynią nadobne figliki

Szczury, ropuchy, żaby y ich panie,

Węże, padalce y inne ptaszyny,

Niechay się smażą zawistne ięzyki!

1330

W odwarze ziadłey, truiącey bruśnicy[215],

W pępku wpół zdechłej iaszczurki, w posoce,

Co ią na misie suszą cyrulicy,

Gdy xiężyc pełny idzie w letnie noce;

— Ta czarna, owa iak czosnek zielony —

1335

We wrzodzie raczym, w miednicy skażoney,

Gdzie mamki krwawe wyciskają śluzy;

W kąpiółce trzykroć rozgrzaney podwiki[216]

(Zna, co to, każdy kto zwiedzał zamtuzy[217])

Niechay się smażą zawistne ięzyki!

Przesłanie

1340

Xiążę, ieżeli sita ani worka

Nie masz, chciey przesiać one smakołyki

Przez ofaydaną dziurę u rozporka;

Lecz wprzódy w łaynie diablego Amorka

Niechay się smażą zawistne ięzyki!

CXXXII

1345

Item, Ianowi Kurń, mistrzowi,

Przeciwrzeczenia[218] one święcę:

Tyrana, który się sadowi

Wysoko, nie chcę możney ręce

Zawdzięczać nic: iako powiada

1350

Mędrzec, od takich z dala bywać,

To dla biedaka iedna rada,

Aby nieszczęścia nie wyzywać.

CXXXIII

BiedaGontira ia się nie ustraszę;

Iak nikt, tak w iego tropy idę:

1355

Lecz w tem się różnią ścieżki nasze,

Iże on chwali swoią biedę;

Być biednym, w zimie iak y w lecie,

On to za rozkosz ma iedyną,

Dla mnie zaś, gorszey doli w świecie

1360

Nie masz. Gdzie racya? Sądźcie ino!

Ballada zatytułowana: przeciwrzeczenia Fran — Gontirowe

Seks, Jedzenie, BogactwoNa miętkim puchu canonicus gruby,

W kownacie ciepłey, dostatnio wysłaney.

Legł sobie obok Sydonii lubey,

Białey y gładkiey y wdzięcznie przybraney.

1365

Przy słodkiem winie miłosną pogwarkę

Wiodą, na przemian w łóżku y przy stole,

Wprzód obnażywszy ciałka należycie:

Iak was tu widzę, widziałem przez szparkę!

Wówczas poznałem, że na duszne bole

1370

Nie masz nic w świecie nad wygodne życie.

Gdyby Fran-Gontir y iego druhini

Mieli do smaku onych darów Nieba,

Czosnku, cebuli, co szpetnym dech czyni,

Nie szukaliby, ni zgrzebnego chleba;

1375

Ani by na myśl im nie przyszło może

Na gołey ziemi ligać wraz[219] pokotem:

Ieśli z rozkoszą dzielą serca bicie

Pod krzakiem róży, zaliż miętkie łoże

Nie lepsze? Iako? Możnaż wątpić o tem?

1380

Nie masz nic w świecie nad wygodne życie.

Chleb iedzą suchy, gruby y owsiany,

Y piią wodę, ile dni iest w roku;

Ha! Wszytkich ptasząt śpiew zaczarowany,

Nie obstałby mi, przy takim wyroku,

1385

Ni na dzień ieden, na ieden poranek.

Owo niech sobie, ze swoią Heleną,

Fran-Gontir igra — snadnie ich uźrzycie

Pod dzikim głogiem — niesyty kochanek;

Ba, ia tam swoie będę prawił ieno:

1390

Nie masz nic w świecie nad wygodne życie.

Przesłanie

Xiążę, ty rozsądź; od tegoś iest xięciem:

Ale, co do mnie, w łasce wybaczycie.

Lecz ieszcze młodem słyszałem dziecięciem,

Że nie masz w świecie nad wygodne życie.

CXXXIV

1395

Item, co tycze się wielmożney

Pani de Bruier[220], bożey służki,

Niechay umacnia w wierze zbożney,

Siebie y takoż swe dziewuszki;

Niechay panienki te nawraca

1400

O buzi pięknie wyszczekaney:

Ba, czeka ią pięknieysza praca,

Kędy z iarzyną są stragany.

Ballada o niewiastach parizkich

U każdey w świecie białey głowy

Bystrość ięzyka rzecz nierzadka,

1405

Y nie brak im zazwyczay mowy,

Tym zwłaszcza, co iuż idą w latka;

Wszelako z Rzymu, z Lombardyiey,

Wiodą się, z dala czy też z blizka,

Z Piemontu, czy też z Wenecyiey:

1410

Nie masz gębusi iak parizka.

Mowności daią nam przykłady

Greczynki, Neapolitanki,

Dziób maią też nie od parady

Sabaudki, iak y Prusyianki;

1415

Węgierki takoż, Egipcianki

Z wyparzonego głośne pyska,

Iszpanki czy też Kasztylanki:

Nie masz gębusi iak parizka.

Zbierz wraz Gaskonki, Niemki, Włoszki,

1420

Niech staną w turniey na wymowę:

Z Małego Mostu[221] dwie kumoszki

Wnetki pobiią ie na głowę;

Angielki, czy też Kalezianki

(Mogę to rzec bez pośmiewiska)

1425

Pikardki abo Walencianki —

Nie masz gębusi iak parizka.

Przesłanie

Xiążę, parizkim damom snadnie

W ów ięzycznego czas igrzyska

Pierwszy iuż pono laur przypadnie:

1430

Nie masz gębusi iak parizka.

CXXXV

Spójrz na nie — Jezu ty naysłodszy! —

Rozsiadły się w kościelney nawie

Na swoich kieckach, po dwie, po trzy;

Podsuń się blisko, nie tchniy prawie;

1435

Sam Makrob[222], choć był tęgim chwatem,

Tak zacnych sądów nie wydawał;

Słysz tylko: coś skorzystasz na tem,

Nauki piękny iest w tem kawał.

CXXXVI

Item, Monmarckiey[223] oney górze

1440

— Mieścce od wieka szanowane —

Daię y przypisuię wzgórze,

Waleryiańską górą zwane;

Prócz tego, worek wiozę cały

Odpustów z Rzymu (milka drogi!),

1445

By chrześciiany odwiedzały

Ten klasztor[224], samcom nazbyt srogi.

CXXXVII

Item, dziewczątek rzeszy grackiey

Służebnych co z lepszego domu,

Co pieką torty, ciasta, placki,

1450

By w nocy hulać po kryiomu…

Nic tam wypróżnić dwa, trzy garnce,

Dopóki państwo snem zmorzone;

Późniey, w poufney iuż pogwarce,

Grać ie uczyłem w «męża-żonę»…

CXXXVIII

1455

Item, panienkom rodu cnego,

Co maią oćce, matki, ciotki,

Nic!… Ich dworzanki, bez wszytkiego,

Wzięły wszelaki kąszczek słodki;

Biedne dziewczęta: swą męczarnie

1460

Wnet by zgasiły bądź czem lada:

By ochłap tego, co tak marnie

U Iakobinów z stołu spada!

CXXXIX

U Celestynów, u Kartuzów,

Mimo iż minę maią świętą,

1465

Naydzie się snadnie u tych tuzów

To, czego zbywa tym dziewczętom;

Świadkiem Ioaśka, Izabelka,

Pietrusia — te umieią broić! —

Skoro ie spiera mgłość [225]tak wielka,

1470

Zali[226] grzech byłby ie ukoić?

Item, Małgośce, grubey dziopie,

Wdzięczney z humoru y z gębusi,

Brelar Bigod![227] A walże, chłopie! —

Dosyć potulney sobie trusi;

1475

Kocham ią, iaka iest, y kwita;

Ona mnie takoż, dama słodka:

Niech iey Balladę tę przeczyta,

Kto ią trafunkiem[228] w świecie spotka.

Ballada o Wilonie y Grubej Małgośce

Ieśli ią kocham y służę z ochoty,

1480

Zaliż kpem[229] przez to y pluchą się zdawam?

Ma ona w sobie, wierę, piękne cnoty,

Głośno iey miłość y służby wyznawam;

Niech przydą goście, wnet za dzban iuż chwytam,

Po wino pędzę, znoszę ser, owoce,

1485

Podsuwam wodę, podpłomyki świeże,

Gdy dobrze płacą, żegnam rad y witam:

«Wróćcie, panowie, pędzić chutne noce,

W bordelu, kędy mamy zacne leże».

Ale, wnet potem, Panie Jezu Chryste,

1490

Pieniądz, PrzemocGdy w łoże Małgoś wróci bez szeląga,

Z wściekłości zbiera mnie szaleństwo czyste,

Chwytam za kiecki, sam chwytam się drąga,

Wołam, iż przechlam iey szmaty do nitki;

Aż ona na to — ha, ścierwo sobacze! —

1495

Krzyczy, przeklina, pod boki się bierze,

Że ni tknąć nie da. Wówczas siniec brzydki

Na gębie pięścią sumiennie iey znaczę,

W bordelu, kędy mamy zacne leże.

Iuż zgoda. Małgoś pleszcze mnie po głowie,

1500

P…dnie siarczyście, wzdęta iak ropucha,

Śmieiąc się, swoim picusiem nazowie,

Życzliwie nóżką przygarnie do brzucha;

Schlani oboie śpimy iak barany:

Zasię gdy rankiem burknie iey w żywocie,

1505

Wyłazi na mnie na iutrzne pacierze[230],

Aż ięknę pod nią, na poły złamany,

Y tak się bawim, pławiąc się w swym pocie,

W bordelu, kędy mamy zacne leże.

Przesłanie

Deszcz, grad, wichura, mam móy chleb powszedni;

1510

SeksMałgośka świnia, iam też świntuch przedni;

Kto lepszy z dwoyga? Pusty śmiech mnie bierze,

Iak płaszcz z poszewką, tak my — rzekę szczerze —

Plugastwu radzi, żyiem też plugawo,

Iak sława nami, tak my gardzim sławą,

1515

W bordelu, kędy mamy zacne leże.

CXLI

Item, Maryśce, zwaney Iaie,

Toż y Ioaśce Brukotłuce,

Publiczney szkoły prawo daię,

Gdzie uczeń mistrza kształci w sztuce.

1520

Gdzie stąpić, szkoła owa kwitnie,

(Wyiąwszy ieno kaźń Mehyńską[231]!)

Aż iey nieieden snadno[232] przytnie,

Iż kurwią iest, a nie dziewczyńską.

CXLII

Kara, KatItem, Gładkiemu Noelowi[233],

1525

Tęgą garzść — oto dar iedyny

Iaki ten Legat mu stanowi —

Z ogródka mego świeżey trzciny;

Nikt pewnie go nie pożałuie,

Ba, sprawiedliwość to nayczystsza:

1530

Dwieście mu rózeg zapisuię

Z ręki Henryka[234], cnego Mistrza.

CXLIII

Co Szpitalowi dać Bożemu

Y inszym, nie wiem; tu na psoty

Nie czas, ni słowu mknąć trefnemu:

1535

Dość biedny naie się zgryzoty;

Nikt go czem zacnem nie ugości;

Żebrzącym Braciom[235] idą z prawa

Naytłustsze kąski, im zaś kości…

Ha, biednym ludziom biedna strawa…

CXLIV

1540

Item, moiemu balwierzowi,

Tuż wpodle Angla herborysty,

Imieniem Mrozik Kolinowi,

Sopelek lodu… [236]prezent czysty:

Iżby go chował w wierney pieczy,

1545

Trzymaiąc pilnie wpodle[237] brzucha;

Gdy się tak w zimie ubezpieczy,

Letnia nie zmoże go posucha.

CXLV

Item, Dziateczkom nalezionym,

Nic; ba, straconym trza mi radzić;

1550

Ieśli ich naydę w kątku onym,

U Mańki Iaie — miast się wadzić.

Niech posłuchają: w oney szkole

Przeczytam im lekcyikę małą:

Niech baczy, kto ma dobrą wolę;

1555

To iuż ostatnia, iak się zdało.

Piękna lekcyia Wilona dla straconych dziatek

Dziateczki miłe, toć stradacie

Naypirsze dobro, wy mi wierzcie;

Kleryczki zacne, wy, co macie

Lipkie rączęta, skóry strzeżcie;

1560

Do Montpippeau y do Ruclu[238]

Koleń Kaieński[239] biegł ochotnie,

W iurności wielkiey y weselu:

Ano, zczezł późniey dość sromotnie…

Nie o orzechy gra to wcale,

1565

Idzie o ciało, ba, o duszę;

Kto przegra, na nic późne żale;

Hańbę ten ścirpi y katusze!

Kto wygra, ten y tak Dydony[240]

Kartaskiey w łożu nie obłapi:

1570

Bezecny chyba y szalony

Do gry się z taką stawką kwapi.

Ieszcze na chwile zbliżcie uszy:

Mówię (bydź musi prawda zatem),

Że beczkę zawżdy się wysuszy,

1575

Przy ogniu w zimie, w chłodzie latem;

PieniądzToż piniądz ieśli macie, wszytek

Do nowey kwapi się podróży:

Komuż on idzie na pożytek?

Co źle nabyte, to nie płuży[241].

Ballada zawieraiąca dobrą naukę dla chłopiąt złego życia

1580

Bo czyś handlarzem iest odpustów,

Frantem, szalbierzem, graczem w kości,

Sparzysz się, na kształt tych oszustów

Co ich przygrzano do białości[242];

Czyś zdraycą iest, co wstydu nie ma,

1585

Rabusiem, gwałcicielem święta,

Gdzie zysk wasz idzie, iak kto mniema?

Wszytko na karczmę y dziewczęta.

Drwiy, rymuy, śpieway, gray na fletni,

Iak ci szaleńcy, bezwstydnicy,

1590

Trefnuy, mąć wodę conaszpetniey,

Wyczyniay w miastach, na ulicy,

Błazeństwa, igry, komedyie,

Wygryway w kręgle y karcięta:

Gdzież wszytko idzie? Mam dac szyię?

1595

Wszytko na karczmę y dziewczęta.

Od takich plugastw miey się z dala;

Imay się pługa, sierpa, brony;

Koniom służ, boday za kowala,

Ieśliś iest człowiek nieuczony;

1600

Lecz ieśli płótno, len, konopie

Przędziesz, gdzież póydzie ta zaczęta

Praca, gdy skończysz? Wieszli, chłopie?

Wszytko na karczmę y dziewczęta.

Przesłanie

Pludry, kaftany, krasne płaszcze,

1605

Suknie y wszytkie wręcz szmacięta

Idą na figle te hulaszcze:

Wszytko na karczmę y dziewczęta.

CXLVI

Do was, kompany mówię grzechu,

Profesyi swey druhowie wierni,

1610

Strzeżcie się wszytcy złego dechu,

Co wnet po śmierci ludzi czerni[243];

Zarazy oney unikaycie,

Strzeżcie się iey nad wszytko w świecie,

Y, prze Bóg miły, pamiętaycie,

1615

Iż przydzie dzionek, że pomrzecie.

CXLVII

Item, biedaczkom Ociemniałym

(Z Pariża, nie zaś którym innym),

Ten legat czynię sercem całem,

Wielce im czuiąc się powinnym:

1620

Tym okulary moie daię,

By mogli, czyniąc w tem początek,

Uczciwe ludzie a hultaie

Osobno grześć u Niewiniątek[244].

CXLVIII

Tu iuż nie pora na zabawę!

1625

Coż im, że żyli w zbytku wszelkim,

Żłopali winko, zacną strawę

Pchali do brzucha, w łożu wielkim

Czynili sobie co dnia zadość,

Wesele wiedli y festyny?

1630

Wnetki przemiia cała radość,

A pozostaią ieno winy.

CXLIX

Danse macabre, ŚmierćKiedy na one patrzę głowy[245],

Het porzucone w tey kostnicy,

Rozeznać pośród ciżby owey

1635

Człek by się silił po próżnicy,

Gdzie zacne są referendarze[246],

Kędy biskupy znów nadobne,

Pachołki, czy też dygnitarze:

Iedne do drugich zbyt podobne!

CL

1640

Y te, co drugim się kłaniały,

Stąd czerpaiący w świecie sławę,

Y te, co inszym królowały

Posłuch w nich niecąc y obawę,

Wszytkie tam leżą, ot, pośnięte,

1645

Iedna kopica zesypana,

Władztwo im wszelkie iest odięte;

Nie masz tam sługi ani pana.

CLI

Pomarli — niech do Niebios bramy

Trafią duszęta! — Ciało zczezło.

1650

Pany to były, czy też damy

Wdzięczne, bladziutkie niby giezło[247],

Karmione ryżem y śmietaną,

Kości ich w proch się rozsypały;

Nic im iuż śmieszki, gierki… Ano

1655

Przyim ich ta Iezu do swey chwały!

CLII

Pomarłym czynię to życzenie,

Za świadki biorąc tribunały,

Regenty, sędzię, zacne xienie[248],

Chciwości wrogi y zakały[249],

1660

Co dla publiczney sprawy zbożney

Daliby pociąć się na ćwierci:

Bóg y Dominik wielkomożny

Niech z grzechów zbawi ie po śmierci.

Rondo

Gdym wrócił z więzienia twardego,

1665

Tchu niemal pozbywszy w tey głuszy,

Czyż ieszcze y więcey katuszy

Mam zaznać od losu srogiego?

Toć sądzę, iż radniey się wzruszy

Y zbawić mnie zechce od złego,

1670

Gdym wrócił…

Któż chciałby mi życzyć iuż tego,

Bych zmarniał na ciele y duszy:

Ach, Bóg mi niech serce rozkruszy.

Niech dążę radośnie do Niego,

1675

Gdym wrócił…

CIV

Miłość niespełnionaItem, mistrzowi Lomerowi[250]

Testuię miłość u płci gładkiey;

Wara mu ieno ode wdowiey

Kondycii, panny lub mężatki;

1680

Takoż nie wolno mu grosika

Wyłożyć na te cne figielki:

Poza tem, niech po stokroć tryka,

Że niczem rycerz Ogier Wielki[251].

CLV[252]

Miłość, ŁzyKochanków rzeszy udręczoney

1685

Z Szartierowego kwartą mleczka[253]

Łzawnicę daie: niech sprzęt ony

Wciąż maią w głowach u łóżeczka;

Kropidłem przy tey kropielnicy

Gałązka głogu, wciąż zielona;

1690

Odmówcie ieno, miłośnicy,

Psalm za niebożę, za Wilona…

CLVI

Item, Żemsowi Iakobowi[254],

Co pilnie się o dobro stara:

Ile chce dziewcząt niech stanowi,

1695

Ale zaślubić którą wara;

Na kogo zbiera? Na bachory;

Nie skąpi, ieno dla swey gęby:

Ba, co poczęte iest z maciory,

Z prawa niech świniom idzie w zęby.

CLVII

1700

Item, dla imci Seneszala[255],

Iż raz popłacił moie dłużki,

Dworskiego urząd mam kowala,

Co kuie gęsi y kaczuszki;

KsiążkaGdy owo nuda go przyciśnie

1705

Posyłam mu te oto brydnie;

Gdy chce, do pieca niech ie ciśnie:

W niewoli nawet śpiewka brzydnie.

CLX

Ianowi Kale[256], cnemu człeku,

— By rzecz wyłożył barziey z bliska —

1710

Co mnie nie widział od pół wieku

Y nie zna mego imioniska,

Gdyby w tym walnym Testamencie

Zaszły przeszkody (rzecz nie rzadka!)

Moc daię, y zalecam święcie,

1715

Aby wyczyścił rzecz do gładka.

CLXL

Niech go glozuie[257], komentuie,

Określa, iako go zrozumiał;

Niech pieczętuie, przepisuie,

Chociaby pisać sam nie umiał;

1720

Niechay powiększa y umnieysza,

Niech go wykłada dookolnie,

Na lepsze czy na gorsze, mnieysza:

Na wszytko godzę się powolnie.

CLXII

A gdyby ktoś, bez wiedzy moiéy,

1725

Przeniósł się chyłkiem do wieczności,

Temuż Kalemu moc przystoi

(By wszytko było po słuszności

Y zapis się wypełnił snadnie)

Inszemu legat niech doręczy,

1730

Nie zaś dla siebie go ukradnie:

Sumienie iego w tem mi ręczy.

CLXIII

Item, chcę, niechay moie ciało

Pogrzebią u Iadwigi świętey[258];

Nie indziey: iżby zaś przetrwało,

1735

Tak iak się kryśli dokumenty

Inkaustem, niech mą postać skryślą

(Ieśli ten przepych nie zbyt drogi):

Grobowca nie chcę: wiedzion myślą,

By nie obciążać zbyt podłogi[259].

CLXIV

1740

Item, chcę, aby na mym grobie

Tę, co tu podam, zwrotkę małą,

W dość znacznym kształcie y sposobie

Spisano; gdyby zaś nie stało

Inkaustu — węglem, czarną krydą,

1745

Byleby trwale y wyraźnie:

Niech boday ci, co po mnie przydą,

Dowiedzą się o dobrym błaźnie.

CLXV

Tu legł, z Amora dłoni srogiej,

Z sercem boleśnie skaleczonem,

1750

Żaczyna lichy y ubogi,

Co był Franciszkiem zwan Wilonem;

Ziemi nie posiadł ni zagona,

Oddawał wszytko: chleb, koszyczek,

Stół: ano tedy, za Wilona,

1755

Odmówcie Bogu ten wierszyczek:

Rondo

Day Bóg spoczynek zasłużony,

Światłość y pokóy wiekuisty,

Temu, co pługa ani brony

Nie posiadł, ni koszuli czystey;

1760

Nagi, do skóry ogolony,

Na sposób rzepy obłuszczoney,

Day Bóg spoczynek zasłużony…

Srogim wyrokiem przepędzony[260],

Wbrew apelacii uroczystey,

1765

W sam zadek celnie ugodzony,

Błąkał się, tułacz wiekuisty:

Day Bóg spoczynek zasłużony…

CLXVI

DźwiękItem, chcę, aby mi dzwoniono

W dzwon znaczny[261], co nawiętsze grzebie;

1770

Ha, komuż się nie wstrząśnie łono,

Gdy się w nim serce zakolebie;

Wiadomo, sławić go nie trzeba,

Nieraz ten piękny kray obronił:

Naieźdzcę, czy też pieron z nieba,

1775

Głos iego wszytko precz przegonił.

CLXXIII[262]

Trzeba by ieszcze ustanowić

Legatu cne exekutory[263]:

Ba, coraz ciężey mi iuż mówić,

Nie żartem ponoś człek iest chory;

1780

ChorobaBrwi, rzęsy, włosy, wszytko boli,

Swędzi, od pięty do ciemienia:

Pilnieysza tedy zda się koley,

U wszytkich pytać przebaczenia.

Ballada, w którey Wilon pyta[264] u wszytkich przebaczenia

U Celestynów y Kartuzów,

1785

Żebrzących braci y dewotek,

Wałkoniów młodych, nabiyguzów,

Dworek służebnych y ślicznotek,

Co mile szczerzą buziak słodki;

Galantów, co bez okulenia

1790

Wzuwaią ciasne żółte botki:

U wszytkich pytam przebaczenia.

U sikor, co, gdzie mogą, rade

Ukazać są cycuszek biały,

Graczów, co wszędy niosą zwadę,

1795

Biboszów, ssących dzban wystały;

U błaznów, co wśród błahych śpiewek

Przetrwaią noc bez odpocznienia;

U wdów rzęsistych y u dziewek,

PobożnośćU wszytkich pytam przebaczenia.

1800

Prócz ieno owych psów zawziętych,

Co twardym chlebem mnie raczyli,

Dzień w dzień strzec każąc postów świętych

(Bodayby sami łayno źryli!)

Gdyby nie to, iż ot, na stołku

1805

Siedzę, pierdnąłbych dla uczczenia

Tey braci: ulżyi se, wesołku!…

U wszytkich pytam przebaczenia.

Przesłanie

Niech im kto siódme mości żebra,

Wziąwszy tęgiego głaz kamienia

1810

Lub kiy sękaty; niech ich febra…

U wszytkich pytam przebaczenia.

Ballada służąca na zakończenie

Tutay zamyka się Testament,

Y ubogiego rzecz Wilona;

Przybądźcie wznieść pogrzebny lament,

1815

Gdy usłyszycie granie dzwona.

Miłości pomarł on ofiarą;

Odzieycie tedy się szkarłatem:

Przysiągł to na swą kuśkę[265] starą,

Kiedy rozstawał się z tym światem.

1820

Miłości pomarł męczennikiem,

Z sromotną niegdyś wyżeniony[266]

Hańbą, wygnany z klątwą, z krzykiem,

Tak iż, het, het, w dalekie strony

Nie masz zarośli ani krzaka,

1825

Których by łachów swoich szmatem

Nie przyozdobił… Dola taka!…

Kiedy rozstawał się z tym światem.

Tyleż y zebrał w świecie plonu;

Na grzbiecie łachman ten ubogi,

1830

Co więtsza, ieszcze w chwili zgonu

Miłości żgały go ostrogi

Ostrzeysze niźli kolc stalowy:

Ano, przed owym iurnym gnatem

Z szacunkiem trza pochylić głowy…

1835

Kiedy rozstawał się z tym światem.

Przesłanie

Xiążę: tak rześki, iak ów młody

Kobuz, do końca wytrwał chwatem:

Ba, gulnął tęgi łyk, bez wody,

Kiedy rozstawał się z tym światem.

Kodycyl[267] do Testamentu mistrza Franciszka Wilona

List do przyiacioł, w formie ballady[268]

1840

Litości, bracia, weźrzyicie łaskawie,

Weźrzyicie, ieśli wola, na sierotę!

W piwnicy ligam, nie na kwietney trawie,

W onem wygnaniu, kędy w żalu trawię[269],

Z wyroku Boga, ból móy y sromotę.

1845

Wy, gaszki hoże, nadobne dzieweczki,

Tancerze, skoczki, gromado szalona,

Żywe y zwinne iak młode koteczki,

Gardziołka iasne iak śrybne dzwoneczki,

Czyż opuścicie biednego Wilona?

1850

Rybałty[270], śpiewne bez miary niiakiey,

Gładysze w słówkach y czynach ucieszne,

Skoczne y lotne, w grosz letkie wszelaki,

Pospieszcież, psotne wy moie iunaki:

Toć on tymczasem wyda życie grzeszne!

1855

Śpiewaki rondów, motetów, piosneczek,

Na nic polewka mu będzie, gdy skona;

WięzienieGdzie liga, słońca nie zaźrzy promyczek,

Z murów mu grubych spleciono koszyczek:

Czyż opuścicie biednego Wilona?

1860

Póydźcież go uźrzyć w tey ciężkiey potrzebie,

Wy, pany możne, maiące w udziele

Dziedziny wasze — gdzie poźrzeć przed siebie —

Nie od cysarza, ba, od Boga w niebie:

Pościć mu trzeba we wtorek, w niedzielę;

1865

Zęby ma długsze niż ten szczur ubogi,

Do chleba wzdycha, nie zaś do kapłona[271],

Woda mu w kiszkach czyni lament srogi,

Pod ziemią mieszka, bez stoła, podłogi:

Czyż opuścicie biednego Wilona?

Przesłanie

1870

Xiążęta moi, zaklinam was święcie:

Zdobądźcie króla odpusty, pieczęcie,

W was cała moia nadzieia, obrona;

PrzyjaźńTak w świń gromadzie iedna drugiey życzy,

Y wszytkie pędzą, gdzie która zakwiczy:

1875

Czyż opuścicie biednego Wilona?

Nadgrobek w formie ballady, który Wilon sporządził dla siebie y swoich kompanów, nadziewaiąc się bydź z nimi powieszony

Bracia: z was, coście ostali na świecie,

Niech nienawiści nikt ku nam nie czuie;

Gdy miętkie serce mieć dla nas będziecie,

Y was Bóg radniey kiedyś się zlituie;

1880

TrupWidzicie nas tu, wiszące straszliwie:

Ciało, o które dbaliśmy zbyt tkliwie,

Zgniłe, nadżarte, wzrok straszy i hydzi[272]:

Kość zwolna w popiół y proch się przemienia;

Niech nikt z naszego nieszczęścia nie szydzi[273],

1885

Lecz proście dla nas wszytkich odpuszczenia!

Ieśli błagamy was, toć się nie godzi

Odpłacać wzgardą, mimo iż skazano

Nas prawem. Kondycja ludzka, GłupotaWiedzcie, po ludziach to chodzi,

Iże nie wszytkim w głowie statek[274] dano;

1890

Wspomóżcież tedy biednych modły swemi

U Syna Maryey, Pana wszelkiey ziemi,

Iżby nie chybił łaski y pomocy,

Od czartoskiego broniąc nas płomienia.

Zmarłe iesteśmy: tu kres ludzkiey mocy;

1895

Lecz proście dla nas wszytkich odpuszczenia!

Deszcze nas biednych do szczętu wyprały,

Do cna zczerniło, wysuszyło słońce;

Sępy y kruki oczęta zdzióbały,

Włoski w brwiach, w brodzie, wydarły chwiejące;

1900

Nigdy nam usieść ni spocząć nie wolno;

Tu, tam, na wietrze kołyszem się wolno;

Wciąż nami trąca wedle swego dechu,

Ptactwo nas skubie raz wraz bez wytchnienia:

Nie day Bog przystać do naszego cechu,

1905

Lecz proście dla nas wszytkich odpuszczenia!

Przesłanie

Ty, xiążę Iezu, nad wszem państwem możny,

Chroń dusze nasze od Piekieł roszczenia:

Niiak mieć z niemi nie chcemy zbliżenia;

Ludzie, nie czas tu na pośmiech bezbożny,

1910

Lecz proście dla nas wszytkich odpuszczenia!

Ballada o apelacyi Wilonowey

Cóż mówisz o obronie moiey,

Garnierze[275]? Iako ci się zdawa?

Wszelki zwierz o swe futro stoi;

Gdy nań ktoś dybie y nastawa,

1915

Umyka z karkiem, ile zdoła;

Gdy mnie na czyste powieszenie

Skazano, przez szalbierstwo zgoła,

Byłże czas wtedy na milczenie?

Gdybych Kapetom[276] był pokrewny,

1920

Co się z rzeźników ponoś wiodą,

Nie czczonoby mnie, iestem pewny,

Tak szczodrze w iatce oney wodą.

Rozumiesz te figielki?[277] Ano,

Skoro, na głupie osądzenie,

1925

Homilie te mi odśpiewano,

Byłże czas wtedy na milczenie?

PrawoCzyś myślał wręcz, iż się nayduie

W tey główce tyle przytomności,

By w sam czas[278] wrzasnąć: «Appeluię»?

1930

Owo tak, proszę Ich Miłości,

Mimo iż niezbyt dufny w sobie,

Gdym, przed regentem, to rzeczenie:

«Masz dyndać!» słychnął, w oney dobie[279],

Byłże czas wtedy na milczenie?

Przesłanie

1935

Xiążę, gdybych miał w gębie skobel,

Iuż byłbych, krukom na pieczenie,

Zawisnął, iak ten straszy-wróbel:

Byłże czas wtedy na milczenie?

Rozprawa serca y ciała Wilonowego w kształcie ballady[280]

I

SerceKto się odzywa?

1940

— Ia.

— Któż?

— Serce twoie,

Co ledwie trzyma się na nitce kruchey.

Iuż nie mam siły, tchu: dychnąć się boię,

1945

Kiedy cię widzę, iak, spuściwszy słuchy,

Wszyłeś się w kącik, na kształt biedney psiny.

— Coż mię tam pędzi?

— Twe szalone czyny.

— Y co ci o nie?

1950

— Trawią mnie zgryzotą.

— Dayże mi pokój!

— Nie.

— Uźrzysz y inne.

— Kiedy?

1955

— Gdy miną mi lata dziecinne.

— Nic iuż nie mówię.

— Y nie stoię o to.

II

— Co ty zamierzasz?

— Zostać tęgim człekiem.

1960

— Masz lat trzydzieści.

— Y muł tyleż żyje.

— Czy to dziecięctwo?

— Nie.

— Dur tedy z wiekiem

1965

Chwyta się ciebie?

— Którędy?

— Za szyię.

Nic nie rozumiem.

— Owszem: muchy w mleku,

1970

Ot, białe, czarne, tak iest y w człowieku.

— To wszytko zatem?

— Y coż chcesz? Z ochota,

Jeśli nie dosyć, rozpocznę na nowo.

— Zgubiony iesteś.

1975

— Trza nadrabiać głową.

— Nic iuż nie mówię.

— Y nie stoię o to.

III

— Mnie żal, a tobie boleść y cirpienie.

Gdybyś był głupkiem, gdyby pałką biedną,

1980

Nalazłbyś dla się ieszcze wymówienie:

Piękne, czy szpetne, nie dbasz; to ci iedno.

Abo masz głowę twardszą niż kamienie,

Lub od czci wolisz karmić się sromotą!

Coż na te racye rzeczesz mi, lichoto?

1985

— Wszytko się skończy, gdy mnie ziemia schowa.

— Co za pociecha! Ha! Mądra wymowa!

Nic iuż nie mówię.

— Y nie stoię o to.

IV

— Skąd to nieszczęście?

1990

— Taka, ot, ma dola.

Sam Saturn[281] taką losów moich postać

Snadź iuż nakazał.

— To szaleństwo. Hola!

Panem mu iesteś, a chcesz sługą zostać?

1995

Patrz, w Salomońskiem co pisaniu stoi:

«Człowiek roztropny (rzekł) ma w mocy swoiey

«Planety wszytkie y włada im cnotą».

— Nie wierzę; będę, czem los mi przeznaczy.

— Co mówisz?

2000

— Milczę.

— Tak, zamilczmy raczey.

Nic iuż nie mówię.

— Y nie stoię o to.

Przesłanie

— Chcesz żyć?

2005

— Od Boga czekam wspomożenia!

— Trzeba ci…

— Czego?

— Wyrzutów sumienia;

Czytać wciąż.

2010

— Coże?

— Xięgi wiekuiste;

Ostaw szaleńców.

— Pewnie.

— Nie leź w błoto,

2015

— Pomyślę nad tem.

— Pamiętay.

— Zaiste…

— Iżby nie przeszła chwila odpuszczenia.

Nic iuż nie mówię.

2020

— Y nie stoię o to.

Od tłumacza

2021

Kiedy oto robiłem korektę do ponownego wydania Wielkiego Testamentu, mimo woli zadumałem się nad tymi strofami, stanęły mi w oczach chwile, kiedy je przekładałem. Wojna, LekarzJesień roku 1916, zima, najciemniejszy okres wojny. Byłem wówczas jako „lekarz pospolitego ruszenia” przydzielony do tzw. Stacji Opatrunkowej i spędzałem co drugą dobę w baraku z desek skleconym między szynami kolejowymi. Raz po raz przychodziły z frontu transporty żołnierzy, zawszonych, brudnych, okrwawionych, z oczami błyszczącymi od gorączki i zmęczenia. Ale jeszcze przykrzejszy był widok tych, których pędzono na front. Żaden z austriackich „ludów” nie objawiał (zwłaszcza po dwóch latach) zapału wojennego, ta wojna była w Austrii okrutnym nonsensem. Toteż Stacja Opatrunkowa była ostatnią nadzieją wszystkich: zgłosić się tam jako chory i „zadekować” się bodaj na jakiś czas w szpitalu. Opierało się to o nas, lekarzy, wystawiając nasze uczucia ludzkości na ciężką próbę. A tu z góry zaciskano śrubę coraz mocniej. Jednego dnia przyszedł do lekarzy poufny rozkaz od dowodzącego generała, że gorączkę niżej 39 stopni ma się uważać za niebyłą… Oczywiście wzruszyliśmy ramionami na ten idiotyczny rozkaz, ale w ogóle było ciężko. I tak żyło się z dnia na dzień, z tą obawą, że samemu będzie się z dnia na dzień wyrwanym i rzuconym na któryś z dalekich terenów wojny. A wówczas miałem właśnie na warsztacie druk pięciotomowego Montaigne'a…

2022

Barak, w którym spędzałem wówczas więcej niż pół życia, był straszny. Tłum pluskiew, do których się z czasem przyzwyczaiłem, żar od żelaznego piecyka, ziąb od okna i szpar w ścianach, myszy, szczury, jęki i stękania chorych, zaduch… Może ta rama zbudziła we mnie tęsknotę za przełożeniem Villona. Zgromadziłem całą „wilonologię”, która na szczęście była w Bibliotece Jagiellońskiej dobrze reprezentowana; gdy wieczór uspokoiło się nieco, gdy ustawało warczenie telefonów i tylko od czasu do czasu przeciągłe sygnały pociągów przerywały ciszę, wydobywałem książki i zatapiałem się w ten świat. W owej izdebce, gdzie deszcz bił w cienki dach i wicher wył za oknem, w atmosferze śmierci i rozpaczy, dziwnie mocno czuło się te strofy. Żyłem w upojeniu. Jednej nocy, zatopiony w mojej pracy, usłyszałem chrobot: oglądam się, na półkę nad łóżkiem dostała się młoda myszka i widocznie nie umiała zejść. Patrzę na nią, ona na mnie, oboje ze strachem. Wreszcie podstawiłem jej poduszkę, zbiegła lekko i uciekła. Te chwile, które dawno zatarły się w pamięci jak przykry sen, stanęły mi nagle przed oczyma jak żywe w czasie robienia korekt. I może okoliczności, w jakich przekładałem tę książeczkę, sprawiły, iż pozostała mi ona szczególnie bliską.

*

2023

Wiek piętnasty, który był kolebką Villona, jak również i poprzedzający go wiek czternasty, nie są we Francji okresem interesującym pod względem piśmienniczym. Jest to, z punktu widzenia kultury, epoka przejściowa; epoka, w której gmach średniowiecza rozpada się i kruszeje, zaledwie zaś tu i ówdzie odosobnieni budownicy gromadzą dopiero cegły pod przyszłą budowlę Odrodzenia. Stany, instytucje, na których zasadzał się porządek społeczny, zdradzają znamiona wyczerpania lub potrzebę głębokich reform. Wspaniały, połyskujący stalą i złotem rynsztunek feudalnego rycerstwa stał się czczą dekoracją; pod religią rycerskiego „honoru” kryje się egoizm, brutalność, brak poczucia narodowego, chciwość i zdrada. Kościół, szarpany schizmą, od samych szczytów dający obraz zgorszenia, uprawiający handel odpustów i godności kościelnych, gromadzący olbrzymie bogactwa przez dłonie zakonów żebrzących, nie odwraca wprawdzie od wiary, ale nie daje też silnych podstaw życia moralnego. Podobnież i dawne źródła literatury i poezji wysychają. Stare powieści i rapsody rycerskie stały się martwą literą, obcą już przez sam język, który, od czasu Powieści Okrągłego Stołu, uległ znacznemu przeobrażeniu. Ostatnim dziełem szerokiego tchu jest Romans Róży, a raczej jego druga część[282], pióra Jana de Meung (1277) — ale i to już jest dawna przeszłość, która, przez wiek XIV i XV, pokutuje we wtórnych naśladownictwach, wlokąc za sobą cały kram zimnych i rozwlekłych alegorii. Poezja, nie znajdując źródeł, z których by biła dla niej nowa treść, staje się igraszką dworską, zasklepia się w problemach formalnych. Obracając się w kręgu konwencjonalnych tematów (srogość kochanki, niestałość losu, nieubłagany kres wszystkiego w śmierci etc.), szuka chluby w trudności formy i wirtuozostwie, o jakim nie śniło się dzisiejszym poetom. Wreszcie lata poprzedzające rok 1431 — datę urodzenia Franciszka Villona — stają się dobą najgłębszego upadku Francji, najechanej przez Anglików, pustoszonej rabunkiem i pożogą, zarazą i kontrybucjami[283], słowem wszystkimi klęskami długoletniej i zaciekłej wojny. W tej to epoce, w roku, w którym spalono na stosie w Rouen Dziewicę Orleańską[284], urodził się w domu paryskich nędzarzy przyszły włóczęga, bandyta, sutener i złodziej, który część życia spędził w więzieniach, a cudem jedynie uniknął szubienicy, a który, dziwną igraszką losu, miał się stać, obok tej wielkiej patronki Francji, jedynym świetlanym punktem posępnej i mrocznej epoki. Tak wielką jest potęga poezji, gdziekolwiek zapłonie prawdziwa jej iskra!

2024

Franciszek z Moncorbier, który od swego krewnego i opiekuna przybrał nazwisko Villona, urodził się z biednej rodziny w Paryżu, w r. 1431. O ojcu nie wiadomo nic; odumarł syna młodo; o matce tyle, iż była to uboga i prosta kobieta. Przygarnął chłopca i zajął się jego kształceniem Wilhelm Villon, kanonik przy klasztorze św. Benedykta, w którego też murach wychował się Franciszek. O latach młodzieńczych Villona wiadomo tyle, iż w r. 1449 otrzymał stopień bakałarza, a w 1452 licencjata „Sztuk[285]”; w domu przybranego ojca zetknął się z poważnym gronem osób ze świata duchownego i urzędniczego. Ale skłonności pchały młodego żaka ku innemu towarzystwu. „Uniwersytet paryski — pisze L. Molland, jeden z biografów poety — ze swymi przywilejami, które czyniły zeń państwo w państwie, ze swą ciżbą młodzieży, ciągnącą z całej Europy, a często pozbawioną środków, krył w swoim łonie najniebezpieczniejszych złoczyńców: tych, którym niejaka kultura umysłowa dawała zarazem więcej środków czynienia złego i więcej środków drwienia ze Sprawiedliwości. Władza duchowna uwalniała prawie zawsze winnych. Ażeby sądy kryminalne prefektury Paryża mogły na nich położyć rękę, trzeba było recydywy po recydywie, trzeba było, aby ich uznano jako wyzutych z przywileju kleryków i popadłych in profundum malorum[286]: takie było uświęcone wyrażenie. Sytuacja tak uprzywilejowana ściągała do Uniwersytetu mnóstwo nicponiów, zrujnowanych i pogrążonych w rozpuście szlacheckich synów, którym, dla uzyskania charakteru studenta, wystarczało wpisać się na lekcje jednego z nauczycieli. Rozwijały się tam prawdziwe stowarzyszenia bandytów, opryszków, oszustów i włamywaczy; owe żaki-urwisze dawały najwięcej zatrudnienia policji paryskiej…”

2025

Słowem, te późne wieki średnie miały swoją cyganerię, ale dostrojoną do twardych obyczajów epoki; nieśmiertelny typ takiego „cygana” skreślił Rabelais[287] w postaci Panurga w swoim Pantagruelu.

2026

Po wszystkie czasy knajpa odgrywała dominującą rolę w życiu studenckim; stała się też ona domem Villona, i, wciągnąwszy go w wesołe towarzystwo młodych utracjuszów, doprowadziła od psot studenckich do coraz cięższych wybryków. Villon stał się duszą kompanii: niewyczerpanym — jak to utrwaliła tradycja — w sposobach zdobywania dla siebie i towarzyszy jadła i napitku na biesiadę, kosztem łatwowiernych przekupniów. Z owych młodocianych czasów poety godzi się też wspomnieć epizod słynnego kamienia Pet-du-diable, o którego wzruszenie z pierwotnego miejsca stoczyła się tragikomiczna walka pomiędzy studenterią a policją; epizod ten uwiecznił Villon w poemacie, o którym wiemy ze wzmianki w jego Testamencie, ale który niestety zaginął[288]. Sprzeczka, na tle bliżej nam nieznanym (wiemy tyle, iż chodziło o niejaką Ysabeau) uczyniła Villona w obronie własnego życia mimowolnym zabójcą (1455). Sprawę umorzono; nim to jednak nastąpiło, Villon zmuszony był do kilkumiesięcznej tułaczki. Może już wówczas Villon wszedł w stosunki ze słynną szajką tzw. Coquillards, którzy operowali po całej Francji, a których później był niewątpliwym towarzyszem i bardem[289]. W każdym razie, w następnym roku, po powrocie do Paryża, widzimy go współdziałającym w zbrodni, tym razem dokonanej z całym rozmysłem, mianowicie w kradzieży z włamaniem w kolegium Nawarskim. Kradzież przyniosła 500 dukatów i na razie nie wyszła na jaw. Zachęcona powodzeniem szajka planuje nową kradzież w Angers, dokąd wspólnicy wysyłają przodem Villona dla rozpatrzenia się w terenie. Na wyjezdnym, pomiędzy tymi dwoma niebezpiecznymi przedsięwzięciami, Villon układa mały poemacik pt. Legaty, nazywany też później przez publiczność Małym testamentem, utwór satyryczny, tryskający pustotą i humorem (które możemy dziś jedynie wyczuwać w pulsowaniu rytmów, większość bowiem aluzji, jakimi naszpikowany jest utwór, jest dla nas martwa lub na wpół niezrozumiała). W utworze tym oznajmia, iż opuszcza Paryż, ale przypisuje ten wyjazd okrucieństwu damy swego serca, nie wspominając nic o innych, mniej chlubnych przyczynach skłaniających go do podróży: na odjezdnym czyni podarki i zapisy znajomym, przyjaciołom i wrogom, które to podarki są oczywiście jedynie pretekstem do uciesznych lub złośliwych aluzji.

2027

W czasie nieobecności Villona kradzież w kolegium wyszła na jaw; uwięziono paru uczestników, których zeznania obciążyły Villona. Bramy Paryża stają się pod grozą największego niebezpieczeństwa dla poety zamknięte: znów czeka go tułaczka. Jakiś czas spędza na dworze księcia Karola Orleańskiego, najwybitniejszego wówczas poety we Francji, który, po długoletnim więzieniu angielskim, osiadłszy w uroczej rezydencji w Blois, zażywa, w atmosferze turniejów poetyckich, pogodnej jesieni swego życia. Niestety Villon, po krótkim korzystaniu z łaski, a nawet pensji książęcej, dostaje się, z nieznanych bliżej ale zdaje się poważnych powodów, do więzienia w Orleans; ocala go amnestia, sprowadzona wjazdem młodziutkiej księżniczki. Niebawem toż samo szczęście w nieszczęściu powtarza się w życiu poety: wtrącony — znów nie wiemy za jakie przestępstwo — do bardzo ciężkiego więzienia w Meungs, zagrzebany w nim beznadziejnie (wśród czego znajduje wszakże dość siły, aby przesłać przyjaciołom paryskim pełną werwy balladę Czyż opuścicie biednego Wilona? ), znów cudownemu przypadkowi zawdzięcza uwolnienie. Król Karol umiera; następca jego, Ludwik XI, przejeżdżając z koronacji przez Meungs, darzy amnestią licznych więźniów: w ich liczbie znajduje się i Villon. Amnestia obejmowała prawdopodobnie i nieodpokutowaną jeszcze kradzież nawarską, Villon bowiem wraca spokojnie do Paryża (1461). Tu pisze Wielki Testament, utwór, w którym zamyka całego siebie, wszystkie swoje żale i nienawiści, wspominki i marzenia, całą werwę paryskiego ulicznika i melancholię przedwcześnie zmarniałego tułacza i tragizm spojrzenia na świat z drugiego brzegu.

2028

Niedługo danym mu było zażywać spoczynku. Niepokojony znowu o kradzież w kolegium Nawarskim — ten pierwszy błąd młodości, który pociągnął za sobą łańcuch innych — Villon dostaje się jeszcze raz do więzienia. Chodziło, zdaje się, o pretensje cywilne; toteż wypuszczono więźnia, skoro zobowiązał się (prawdopodobnie za jakąś poważną poręką) spłacić w określonym terminie poszkodowanym część straty! Niebawem jednak najniewinniejszy z wybryków Villona wtrąca go w najcięższe opresje. Nocna bójka, zakończona śmiercią poważnego mieszczanina, prowadzi Villona — mimo że tylko pośrednio był w nią zamieszany — do więzienia, gdzie, doświadczywszy go wprzód torturą wodną, odczytano mu wyrok śmierci przez powieszenie. Tym razem rzecz zdawała się bez ratunku. Skazaniec kreśli w więzieniu słynną Balladę wisielców, zbiera jednak ostatek energii, aby apelować, mimo iż z małą nadzieją. Apelacja — może dzięki jakiemuś poparciu — odniosła skutek: karę śmierci zmieniono na dziesięcioletnie wygnanie z obrębu Paryża. Villon daje wyraz swym uczuciom w radosnej balladzie do odźwiernego Garniera; w drugiej balladzie, zwróconej do Trybunału, uprasza o trzechdniową zwłokę i opuszcza Paryż (1463), w trzydziestym trzecim roku życia.

2029

Tu ślad poety gubi się. Należy przypuszczać, iż zmarł niedługo później, gdyż byłby został po nim jakiś dokument, bądź w nowych utworach, bądź w rocznikach kryminalnych.

2030

Czym był Villon, na tle połowy XV wieku, dla francuskiego piśmiennictwa? Spróbuję to objaśnić w kilku słowach. Villon jest pierwszym poetą Francji w nowożytnym znaczeniu; jest w poezji francuskiej pierwszą wybitną jednostką. Dawne twory poezji francuskiej noszą cechę twórczości zbiorowej: narastają pokoleniami, przechodzą z ust do ust, już pierwszy spisujący je twórca jest raczej ich redaktorem; wyrażają zarazem zbiorowe, nie indywidualne pojęcia i wierzenia. Późniejszą, chronologicznie bliższą Villonowi poezję cechuje także jej bezosobisty poniekąd charakter: poeta nie tyle dąży do wyrażenia siebie, ile kładzie swą ambicję w to, aby utarte i ogólnikowe tematy ująć w sposób nowy co do trudności formalnych. Parę zaledwie można by wymienić nazwisk poetów (Alain Chartier, książę Karol Orleański), których profile, dość nikłe zresztą, zarysowują się bardziej indywidualnie na tle ogólnej szarzyzny. Villon natomiast bierze stare, gotowe formy, aby je odmłodzić żywą krwią swoją; aby w nich dać siebie: gorącą, namiętną, rzewną spowiedź życia, jęk zmarnowanej młodości, spazm niezaspokojonego serca. Nie ucieka się do pomocy fikcji poetyckiej ani alegorii, nie przypina sobie szlachetnego koturnu, nawet koturnu nieszczęścia; jak nikt przed nim, a mało kto po nim, bez szaty godowej wchodzi do zaczarowanego pałacu wielkiej sztuki; od pierwszego wiersza mówi do nas on sam, biedak, więzień, zbrodniarz, „miłośnik z hańbą przepędzony” i „ochłostany nago”, kochanek grubej Małgosi… a wszystko „dla braku trochy maiętności”… Villon jako artysta wyróżnia się zmysłem rzeczywistości: nie szuka poezji w obłokach ani w urojeniu, znajduje ją tuż koło siebie, bierze ją z błota ziemi, i, mocą dziwnego czarodziejstwa, wszystko, co weźmie w rękę, zamienia w przejmującą poezję. Jest to poeta na wskroś egotyczny, czystej krwi liryk, i jako taki Villon jest odosobnionym zjawiskiem: ta żyła poezji kryje się po nim i przepada gdzieś pod ziemią; nie ma dla niej miejsca ani w humanizmie wieku XVI, ani w klasycznym i obiektywnym wieku XVII, ani w filozoficznej grze myśli wieku XVIII. Dopiero w romantyzmie pierwszej połowy XIX wieku, poczętym z innego znów łazika i po trosze sutenera — nazywał się on Jan Jakub Rousseau — który, tak samo jak Villon, wyspowiadał swoje biedne serce, żyła ta tryska olbrzymim strumieniem i staje się istotą całej niemal nowoczesnej poezji. Villon jest nam tedy szczególnie bliski — bliższy o wiele, niż był bezpośrednio po nim następującym wiekom.

2031

Villon jest pierwszym poetą Francji przez swą twórczość w zakresie języka. Uczynił w poezji to, co później Rabelais w prozie: miast dawnej naiwnej, czasem niedołężnej gwary, lub też miast kunsztownych formalnych łamańców, wyrażających mdłe i konwencjonalne uczucia, mowa Villona płynie wprost z serca; w sercu, we krwi znajduje dla swych uczuć wyraz bezpośredni, prosty i doskonały: kunsztowny, ale zupełnie innym, głębokim kunsztem! Niezwykłym zjawiskiem była w owej epoce jego giętkość wyrazu dla każdego odcienia myśli, lekka igraszka żartu, swoboda i śmiałość w przechodzeniu od pustoty do tragicznej powagi, od cynizmu do modlitwy. Jak bardzo Villon jest tu nowożytnym i jak wyprzedził swą epokę, wyrazi najlepiej to, iż dziś stawiają go obok takiego mistrza śmiechu przez łzy, jak Heine i takiego artysty nastroju, jak Verlaine.

2032

Spuścizna literacka Villona jest bardzo szczupła. Obejmuje ona wdzięczny, lecz błahy poemacik Legaty (Les Lais, w dziś. franc. Les legs) zwany też Małym Testamentem, dalej Wielki Testament i kilka okolicznościowych ballad, które późniejsi wydawcy dołączyli do Wielkiego Testamentu jako Kodycyl (nazwa ta nie pochodzi od Villona); wreszcie kilka wspomnianych już ballad w żargonie złodziejskim. Tak więc główna treść Villona zamyka się w Wielkim Testamencie. Nie jest to bynajmniej jednolity, planowo skomponowany utwór; przeciwnie, jest to mieszanina bardzo nierównej wartości. Podjąwszy jeszcze raz poetycką formę Legatów (nie nową zresztą w średniowiecznej poezji), Villon rozszerzył ją i pogłębił, naśladując w konsekwentnej parodii wiernie wszystkie szczegóły formalnego testamentu; po czym, stworzywszy w ten sposób ramy dopuszczające wszelkiej swobody w dygresjach, oprawił w nie szereg utworów, przeważnie ballad, datujących [się] widocznie z rozmaitych epok jego życia. Stąd nierówności dzieła. Obok rzeczy doskonałych w formie i wyrazie, jak np. Żale pięknej płatnerki, jak owa Ballada o paniach minionego czasu, ze słynnym refrenem: mais ou sont les neiges d'antan? mieści się np. zimne i urzędowe epitalamium: „Y oto czemu iesteśmy tu społem”, lub też błahe spiętrzenie obrzydliwości (jedna z ulubionych zabaw poezji średniowiecznej) w balladzie: „Niechay się smażą zawistne ięzyki”. Można powiedzieć, iż to, co czyni dla nas Villona wielkim poetą, zamyka się w jakich paruset lub kilkuset wierszach[290].

2033

Ulubioną formą, w jakiej tworzył Villon, była ballada. Nie była ona jego własnością; przeciwnie, panowała w owej epoce w poezji prawie wszechwładnie. Balladę starofrancuską (od baller, tańczyć) trzeba ściśle odróżnić od romantycznej ballady niemieckiej (jak również i polskiej), której pojęcie płynie z treści, podczas gdy tamtej — z formy. Formę tę stanowiły trzy strofy, ośmio- lub dziesięciowierszowe, i krótsze przesłanie, zaczynające się z reguły od słowa „Książę”: zabytek z turniejów śpiewackich, gdy recytator lub śpiewak zwracał się, kończąc, do sędziego i księcia turnieju. Wszystkie trzy strofy i przesłanie oparte były na tych samych rymach, splecionych w kunsztowny sposób, tak iż, w klasycznej balladzie, na 28 wierszy, zasadniczy rym powtarzał się 14 razy. Nie zadowalając się tymi trudnościami, autor często składał swoje imię i nazwisko z pierwszych liter wierszy (był to wówczas często używany i bardzo potrzebny sposób ochrony własności literackiej), nie mówiąc o innych akrobatycznych sztuczkach formy, jakie sobie jeszcze nieraz nakładano. Villon uprawia balladę z mistrzostwem. Pod jego piórem staje się ona na przemian poważną, dworną, rzewną, lekką, wesołą: przyjmuje wszystkie odcienie ruchliwej jego myśli.

2034

A myśl ta, mimo iż skacze z przedmiotu na przedmiot, krąży uparcie koło jednego obrazu. Obrazem tym Śmierć; temat dla pisarzy średnich wieków szczególnie bliski, a dla Villona bardziej niż dla kogo bądź innego. Cechą średniowiecza jest poufałe współżycie ze śmiercią, która też czyhała na ówczesnego człowieka i w tysiącznych formach na każdym kroku. W gęsto zabudowanych miastach cmentarze stanowiły prawie jedyne szersze przestrzenie; były ogrodem publicznym, miejscem zebrań, zabaw, handlu przy kramikach. Od czasu do czasu, z powodu przepełnienia, wykopywano zbutwiałe szczątki trumien i zesypywano kości na jedną kupę, aby je pogrześć wspólnie dla oszczędzenia miejsca. Kiedy Villon kreśli w wymownych strofach ten obraz i snuje zeń refleksje, kreśli je wprost z natury, z codziennego widoku. W ustach dzisiejszego poety, wysmażona przy biurku, byłaby może ta refleksja zimną i banalną; w ustach tego straconego dziecka, igrającego bez przerwy z szubienicą, jest ona na wskroś przejmująca i odczuta. Kiedy, nazajutrz po odczytaniu wyroku, skazaniec maluje, we wstrząsającej grozą plastyki a nienagannej co do formy balladzie, obraz siebie i swoich kompanów dziobanych przez kruki, ach, to nie literatura! Villon jest jednym z największych poetów śmierci i wszystkiego co z nią się wiąże: owej przenikliwej melancholii, a zarazem wszystkich obrzydliwości mijania, owego niedosytu rozkoszy, jaki z gorącego, zmysłowego serca tego dziecka paryskiego bruku wydziera tak naiwne westchnienie; owego głodu miłości, niemal bez przedmiotu, jakim natura buntuje się w nim przeciw zniszczeniu ciała. Trzeba bowiem powiedzieć, mimo iż Villon z naciskiem przedstawia się niejednokrotnie jako „męczennik miłości”, iż tęsknota za nią często występuje raczej jako tęsknota tułacza i biedaka do jednej z wymarzonych form „wygodnego życia”, jako uzupełnienie tego „miętkiego łóżka” i smacznego jadła, niż jako miłość w wyższym, szlachetniejszym pojęciu.

… Zaiste, nieraz miłowałem,

Y miłowałbych ieszcze chętnie;

Lecz serce smutne, z wygłodniałym

Brzuchem, co skwierczy zbyt natrętnie,

Odwodzą mnie z miłosnych dróżek.

Ktoś inny, syty, swey ochocie

Folguie za mnie: Amor-bożek

W pełnym wszak rodzi się żywocie!

2035

Wielu komentatorów Villona uważa aluzje poety do swoich „męczeństw miłosnych” raczej jako hołd złożony ówczesnej dworno-czułej konwencji, niż jako odbicie rzeczywistych przeżyć. Jednakże nuta ta powtarza się w Testamencie zbyt często i zbyt konsekwentnie, aby ją można było pominąć tak lekko, zwłaszcza wobec najdalej posuniętej szczerości, z jaką poeta skądinąd mówi o sobie, nie drapując się bynajmniej w szlachetny kostium. Z drugiej strony, pośród szeregu niskich miłostek, o których Villon natrąca, rysuje się w Testamencie jeden profil kobiecy, odcinający się od innych zarówno urokiem, jak siłą wrażenia, z jaką wycisnął się w pamięci poety. To ta Kasia, Katarzyna de Vausselles[291] (Villon wymienia ją w oryginalnym tekście z imienia i nazwiska), dla której Villona „zbito nago”, przez którą „wszędy zwą go głośno: Miłośnik z hańbą przepędzony…

Co bądź iey ieno kładłem w uszy,

Zawżdy powolnie mnie słuchała

— Zgodę czy pośmiech maiąc w duszy —

Co więcey, nieraz mnie cirpiała

Iżbych się przymknął do niey ciasno,

Y w ślepki patrzał promieniste,

Y prawił swoie… Wiem dziś iasno,

Że to szalbierstwo było czyste.

Wszytko umiała przeinaczyć;

Mamiła mnie, niby przez czary:

Zanim człek zdołał się obaczyć

Z mąki zrobiła popiół szary;

Na żużel rzekła, że to ziarno,

Na czapkę, że to hełm błyszczący,

Y tak zwodziła mową marną,

Zwodniczem słowem rzucaiący…

2036

Wiadomo nam, z różnych aluzji zawartych w Legatach i Testamencie, że Villon, w młodzieńczej epoce, obracał się w towarzystwie złotej młodzieży zamożnego paryskiego mieszczaństwa. Ceniony dla swych poetyckich i towarzyskich talentów, stał się prawdopodobnie Villon pożądanym łupem dla młodych kobiet, w ten lub inny sposób należących do tego względnie wykwintnego świata; nie szczędzono mu, jak widać, miłych spojrzeń i zdawkowej monety zalotności. Ale kiedy poeta, ukołysany nadziejami, zapragnął posunąć się dalej, niż to leżało w intencjach kusicielki, wówczas przekonał się — na cztery wieki przed Komedią ludzką Balzaka — o roli pieniądza w społeczeństwie i stosunku jego do najbardziej idealnych uczuć. Tak by świadczyły przynajmniej liczne aluzje jego w Testamencie. Gorączkowa chęć zdobycia owego złota, bez którego czuł poeta własną bezsilność i nędzę wobec swego bóstwa, skłoniła go może do tego, iż otwierającą się dlań spokojną i dostatnią przyszłość, czekającą „licencjata Sztuk”, przybranego syna kanonika, na łonie Kościoła lub jakiego tłustego urzędu, tak nieopatrznie postawił na kartę, dając się wciągnąć do szajki rzezimieszków.

2037

Dlatego to, kiedy Villon wyjazd swój do Angers, po spełnieniu jednej kradzieży a celem przygotowania nowej, odnosi do motywów miłości, przyczyną tego może nie jest chęć upiększenia własnych pobudek, ale istotny związek między rozpaczliwą decyzją poety a sprawami jego serca. Od tego czasu, od kradzieży w kolegium Nawarskim i podejrzanej wyprawy do Angers, Villon wykoleja się bezpowrotnie; z lekkomyślnego trochę, utalentowanego studenta, podejmowanego mimo swych wybryków w kołach uczciwego mieszczaństwa, staje się włóczęgą i opryszkiem, tym samym w miłostkach swoich nie sięgającym poza sferę „grubej Małgosi”… Ale wspomnienie owej miłości, w której utopił wiarę i pragnienia młodych lat, nawiedza go tak silnie i tak żywo stoi przed oczyma poety, że kiedy, w godzinie bezwzględnej szczerości — „kto zdycha, wszytko lża mu gadać!” — Villon kończy swój Testament słowami, iż „miłości pomarł męczennikiem”, mamy może, mimo wszystko, prawo widzieć w tych słowach coś więcej niż stylistyczny ornament…

2038

„Gruba Małgosia” również niemało kłopotu sprawiła niektórym bogobojnym komentatorom Villona, a to dla tonu tej ballady, który, mimo wszelkie swobody zapatrywań, jakim poeta daje upust w Wielkim Testamencie, odbija od reszty dzieła bezwzględnym już cynizmem. Konstruowano wytłumaczenie — niewątpliwie zbyt sztuczne i dziś już poniechane — w ten sposób, iż Gruba Małgosia było to jakoby godło oberży (istotnie tytuł ten służył dość często za godło podejrzanym gospodom) i że ballada Villona nie odnosi się do realnej osoby, lecz stanowi opartą na tym dwuznaczniku igraszkę literacką. Możliwszym już jest inne wytłumaczenie: mianowicie, w średniowiecznej literaturze, na przekór czułostkowym wylewom poezji miłosnej, wytworzyła się przez jakiś czas moda opiewania miłostek z kobietami starymi, brzydkimi, pokracznymi etc. Może z tej mody literackiej — przełożonej na walory moralne — urodziła się ballada o Grubej Małgosi: wobec jednak właściwej Villonowi bezpośredniości w czerpaniu swych tematów nie ma stanowczych powodów, aby wątpić, iż oryginał jej istniał i był żywą z krwi i kości kobietą.

2039

Trzecia, nieco wyraźniej rysującą się fizjognomia kobieca, to owa Marta (imię jej wypisał poeta tylko za pomocą początkowych liter jednej ze strofek ballady), której Villon poświęcił ową balladę z refrenem: Nie dręczyć, ale wspomagać biedaka i poprzedzające ją, brutalnym zgrzytem zakończone oktawy. I w tej miłości Villon przeszedł snadź podobne zawody, co i w swym pierwszym uczuciu, jednakże charakter tych zawodów oraz ton, jakim mówi o nich, są tutaj już o wiele niższego typu.

2040

Tak więc, miłość i śmierć, żal za zmarnowanym życiem i skrucha, wreszcie nienawiść do swych „dręczycieli” wypełniają ten wzruszający poemat. Nienawiść ta wybucha raz po raz wśród żartobliwych strof Testamentu i pogłębia je w akcenty wprost złowrogie, ilekroć poeta wspomni męczarnie, jakie wycierpiał.

2041

A życie mogłoby być tak piękne! I tak łatwo! Gdyby tylko każdemu dano tyle „złota”, ile mu trzeba! Ta nad wyraz prosta socjologia — poeta nie przeczuwa niemal, aby mogła istnieć inna — podsuwa Villonowi owe rozkoszne w swym naiwnym anarchizmie strofy:

Za Alexandra króla — pono,

Człeka, zwanego Diomedesem etc.

2042

W Testamencie Villona najmniej dziś dla nas interesującym jest to, co jest — samym testamentem. Poeta podejmuje jeszcze raz dawny koncept z Legatów; tylko że to, co tam było niewinnym żartem paryskiego urwisa, tu staje się jadowitym sarkazmem ciężko doświadczonego tułacza i więźnia. Ale te strofy, poświęcone samym „zapisom”, najeżone są aluzjami tak związanymi z osobami i chwilą, iż miejscami zaledwie instynktem możemy wyczuwać, ile w nich tkwiło werwy i gryzącego konceptu i jak bardzo musiały bawić i drażnić współczesnych. Kiedy Klemens Marot, w początku XVI wieku, zatem dwoma zaledwie pokoleniami oddzielony od epoki Villona, podejmuje, na zlecenie króla Franciszka I, pierwsze poprawne, oficjalne niemal wydanie dzieł poety, czyni uwagę, iż aluzje te są zupełnie ciemne i że, aby je rozumieć, trzeba by żyć w Paryżu współcześnie z autorem i w jego środowisku. Dzisiejszym znawcom Villona aluzje te stały się o wiele zrozumialsze i dostępniejsze, a to dzięki olbrzymiemu nakładowi pracy i talentu, jaki szereg badaczy włożył w imponującą wprost pracę rekonstrukcyjną w tym kierunku. Dzięki gruntownemu przewertowaniu archiwów i aktów epoki, znane są dziś wszystkie osobistości, z którymi zbliżył się Villon i którym poświęcił swe strofy w Testamencie; znane są ich stosunki, niemal właściwości charakteru i słabostki; tak, iż większość aluzji i konceptów Villona da się przy pomocy tego klucza odcyfrować, co oczywiście nie zdoła im przywrócić życia. Na szczęście Testament, poza tą aktualną igraszką, zawiera dość strof i wierszy żywych i dzisiaj i po wszystkie czasy.

2043

Pośmiertne losy spuścizny Villona znaczą się nader interesującą linią. W czasie, gdy poeta tworzył, druk nie był jeszcze rozpowszechniony we Francji; Testament musiał krążyć w odpisach lub przekazywany z ust do ust. Klemens Marot w r. 1533 zaznacza, iż za jego czasu wielu starych ludzi recytowało całe ustępy Villona jedynie z ustnej tradycji. Pierwsze znane wydanie w druku ukazuje się w r. 1489: jak wielkim było powodzenie książeczki, świadczy, iż od r. 1489 do 1533, pojawia się jej dwadzieścia wydań. W r. 1533 podejmuje Marot, jak już wspomniano, na zlecenie Franciszka I, któremu zaszczyt przynosi ta pieczołowitość, pierwszą poprawną edycję pism poety, przedrukowaną, od r. 1533 do 1542, dziesięć razy. Tutaj urywa się nić łącząca Villona z nowo kształtującym się społeczeństwem Francji[292]. Od r. 1542, przez dwa wieki blisko, nie spotykamy ani jednego wydania Villona: pamięć jego przepada wśród publiczności zupełnie, przechowuje się jedynie u poetów, zaglądających tu i ówdzie do starego tomiku (Boileau). Odkrywają go na nowo romantycy, wyrażając swój podziw wymownymi ustami Teofila Gautier[293]; wzrasta jeszcze kult Villona w drugiej połowie XIX wieku, w związku z Beaudelaire'owska poezją grzechu, więziennymi perypetiami Verleaine'a, poezją paryskiego bruku i gościńca, literaturą szukającą ożywczej nuty w gwarze apasza [294]i w akcentach ostatecznego poniżenia ludzkiej istoty. Przez kult Villona, dawno zapomniana forma ballady wraca do czci (Banville); Richepin, pieśniarz bosaków i włóczęgów (La chanson des gueux), w balladzie poświęconej Villonowi składa hołd swemu protoplaście z XV wieku tą inwokacją:

Roi des poetes en guenilles,[295]

O gueux, maître François Villon,

Buveur de vin, coureur de filles,

Sonneur de joyeux carillon;

Grand mélancolique en haillon,

Tes vers, sur ta tete honnie,

Font flamber le sacré rayon,

Escroc, truand, marlou, génie!

2044

Równolegle z kultem poetów wzrasta i naukowe zainteresowanie tak długo zaniedbanym pisarzem. Chmara uczonych bada każdy ślad smutnego życia i czynów genialnego obwiesia, które, dzięki niezmordowanej pracy wilonologów[296], raz po raz odsłaniają rąbek tajemnicy. Słowem, po czterech przeszło wiekach, Villon bezspornie zdobywa sobie miejsce wśród pierwszych poetów Francji. Równy jest im z pewnością szczerością i siłą, a góruje nad wieloma samorodnością talentu.

2045

Trudności, jakie nastręczał przekład Villona, były znaczne. Dążeniem moim była, jak zawsze, najściślejsza wierność, ale przede wszystkim wierność ducha. Że cały szereg ustępów, które i w oryginale są dziś najzupełniej martwe, tym bardziej musiał ujawnić martwość swą w przekładzie, z tym trzeba było się z góry pogodzić; pocieszałem się tym, iż znajdą się inne, które i w przekładzie dadzą dość wierne pojęcie o tonie i charakterze utworu. Formę oryginału zachowałem wszędzie ściśle; z wyjątkiem prawidła ballady, które każe opierać wszystkie strofy na identycznych rymach. Warunki rymu w polskim wierszu są zupełnie odmienne niż we francuskim; gdyby nawet swobodne powtórzenie czternaście razy w 28 wierszach tegoż samego rymu było możliwe, wywołałoby ono, miast harmonijnej asonancji, jak w języku francuskim, po polsku wrażenie słuchowe przykre.

2046

Co do wyboru utworów, postąpiłem następująco: przekładu Legatów, z przyczyny ich wyłącznie niemal aktualno-lokalnego charakteru, poniechałem zupełnie. Wielki Testament przełożyłem w całości; skreśliłem jedynie jakie 20 oktaw, niepodobnych[297] prawie do tłumaczenia, tak najeżonych igraszką słowną, opartą na osobistych aluzjach, zupełnie dziś pozbawionych soli. Pozostało w polskim przekładzie aż nazbyt wiele takich, zachowanych dla dania pojęcia o charakterze całego utworu. Z luźnych ballad zachowałem w Kodycylu cztery; kilka innych, mało interesujących, pominąłem, aby uniknąć balastu. Ogółem, to polskie wydanie zawiera prawie wszystko, co posiadamy ze spuścizny Villona, wszystko zaś bezwzględnie, co z niej pozostało żywym.

Boy.

2047

Epitaphe du dit Villon

Frères humains qui après nous vivez,

N'ayez les coeurs contre nous endurcis[298]

2050

„Lecz proście dla nas wszytkich odpuszczenia…”

2051

Ballada wisielców, facsimile[299] z I-go wydania pism Villon'a (Paryż, 1489).

Przypisy

[1]

pusty — tu: lekkomyślny. [przypis edytorski]

[2]

Tybota, pana Ossyńskiego… — Thibaut d'Auxigny, biskup Orleański, który trzymał Villona w ciężkim więzieniu w Meung. [przypis tłumacza]

[3]

jeno — tylko. [przypis edytorski]

[4]

w żywot żywy — w życiu wiecznym. [przypis edytorski]

[5]

sierdzisty — rozsierdzony, gniewny. [przypis edytorski]

[6]

przygodzi — tu: wypada. [przypis edytorski]

[7]

kajać się — przyznawać się do winy, żałować za grzechy. [przypis edytorski]

[8]

Na cnego Kotra mistrza… — mistrz Jan Cotard, prokurator, świeżo zmarły; w dalszym ciągu Villon poświęca mu wspomnienie, a nawet osobną balladę. [przypis tłumacza]

[9]

książka — chodzi o brewiarz, tj. zbiór modlitw katolickich przeznaczonych na każdy dzień roku. [przypis edytorski]

[10]

Pikardzki — Pikardami nazywano heretyków, którzy nie uznawali modłów za zmarłych [Pikardowie — grupa religijna, głosząca bliski koniec świata, funkcjonująca w XIV-XV w. w Europie Zachodniej, a następnie w Czechach - Red.WL]. [przypis tłumacza]

[11]

Yl — właśc. Lysle. [przypis edytorski]

[12]

Flandria — kraina historyczna, obecnie na terenie Francji, Belgii i Holandii. [przypis edytorski]

[13]

Duę — właśc. Douai, miasto w północnej Francji, znane z aktywności naukowej, która później, w XVI w., zaowocowała założeniem tam uniwersytetu. [przypis edytorski]

[14]

Psalm: Deus laudem…Psalm 108: Deus laudem meam, etc. Siódmy werset, który służy Villonowi jako modlitwa za biskupa Orleańskiego, opiewa: „Niechaj dni jego będą skrócone do najmniejszej liczby, a biskupstwo jego niech przejdzie w inne ręce” [przytoczony przez Boya werset jest dokładnym cytatem z Wulgaty, to jest łacińskiej wersji Biblii; „biskupstwo” trzeba tam jednak rozumieć jako „władzę (kapłańską)”; Red.WL]. [przypis tłumacza]

[15]

Y wydarł z ręki mnie katowi — patrz informacje biograficzne zawarte w załączonym na końcu tekście Od tłumacza Tadeusza Boya-Zeleńskiego. [przypis edytorski]

[16]

Y cnemu królu Ludwikowi… — Ludwik XI, którego przejazdowi przez Meung Villon zawdzięczał uwolnienie. [przypis tłumacza]

[17]

Jakub — patriarcha biblijny, ojciec 12 synów, od których wywodzono tzw. dwanaście plemion Izraela; symbol powodzenia życiowego osiągniętego mimo niesprzyjających okoliczności. [przypis edytorski]

[18]

Salomon — biblijny król Izraela, syn Dawida, znany z mądrości. [przypis edytorski]

[19]

Matuzalem — patriarcha biblijny, syn Henocha, znany z długowieczności. [przypis edytorski]

[20]

Karol Duży — właśc. Karol Wielki, (ok. 742/747–814), sławny dzięki sukcesom militarnym i dyplomatycznym. Władca mocarstwa rozciągającego się na ziemiach dzisiejszych Niemiec, Francji, Austrii, zachodniej Hiszpanii i północnych Włoch. W r. 800 otrzymał od papieża tytuł cesarza rzymskiego. [przypis edytorski]

[21]

żywot (daw.) — brzuch, łono. [przypis edytorski]

[22]

św. Marcin (ok. 316–397) — biskup Tours, zwany Miłościwym, wcześniej legionista rzymski. [przypis edytorski]

[23]

Delfin — następca tronu, zwł. francuskiego. [przypis edytorski]

[24]

chrobry (daw.) — dzielny, odważny, mężny. [przypis edytorski]

[25]

walny — decydujący, ostateczny. [przypis edytorski]

[26]

przepomnieć (daw.) — zapomnieć. [przypis edytorski]

[27]

bakalarstwo — tu: nauka (bakałarz to śrdw. niższy stopień naukowy) [przypis edytorski]

[28]

Nad Arystotem Awerresa… — Averroes, szanowany w średniowieczu lekarz i filozof arabski z XII w., komentator Arystotelesa. [przypis tłumacza]

[29]

Bóg, co Emauskie wsparł pielgrzymy (Iak Ewangelia opowiada) — patrz Łk 24, 13-35. [przypis edytorski]

[30]

nadzieią — „nadzieja” (fr. espoir) to zawołanie na herbie Burbonów. [przypis edytorski]

[31]

krzepić — wzmacniać. [przypis edytorski]

[32]

snadno a. snadnie (daw.) — chętnie, łatwo. [przypis edytorski]

[33]

Romans RóżyRoman de la Rose, ulubiony poemat średniowiecza [poemat alegoryczny o miłości, rozpoczęty przez Guillaume'a de Lorris (ok. 1235), a dokończony przez Jeana de Meung; Red.WL]. [przypis tłumacza]

[34]

płochość (daw.) — brak stałości w uczuciach i postanowieniach. [przypis edytorski]

[35]

w męskiem lecie — w wieku dojrzałym. [przypis edytorski]

[36]

żywli — czasownik „żyw” z partykułą pytajną -li. [przypis edytorski]

[37]

Za Alexandra króla… — Aleksander Wielki. [przypis tłumacza]

[38]

pono (daw.) — podobno. [przypis edytorski]

[39]

kwapić się — spieszyć się do czegoś. [przypis edytorski]

[40]

Walery — Valerianus Maximus; ale Villon, cytując z pamięci, przypisuje temu pisarzowi anegdotkę, którą prawdopodobnie zaczerpnął gdzie indziej, w Salisburym lub Janie de Vignay. [przypis tłumacza]

[41]

Żałuię czasu mey młodości… — Villon, pisząc testament, miał lat trzydzieści! [przypis tłumacza]

[42]

mdłość (daw.) — słabość. [przypis edytorski]

[43]

Nad grzech nie lża się człeku kaiać — Sens: człowiek nie powinien spowiadać się z grzechów, których nie popełnił. [przypis edytorski]

[44]

żywot (daw.) — brzuch, łono. [przypis edytorski]

[45]

Hiob — bohater biblijnej Księgi Hioba, ciężko doświadczony przez los na skutek zakładu między Bogiem a diabłem zawartego w celu wypróbowania jego wiary. [przypis edytorski]

[46]

zażegać (daw.) — podpalać. [przypis edytorski]

[47]

trefny — tu: żartobliwy. [przypis edytorski]

[48]

rad (daw.) — życzliwy. [przypis edytorski]

[49]

Kartuzi — surowy zakon (zarówno męski, jak i żeński), założony w 1084 roku przez św. Brunona z Kolonii. Od innych zakonów różni się tym, że mnisi, by przebywać w samotności, mieszkają w osobnych domkach, nie zaś w jednym budynku klasztornym. [przypis edytorski]

[50]

Celestyni — zakon o regule wzorowanej na benedyktyńskiej, acz z wpływami franciszkańskimi, istniał do r. 1807. [przypis edytorski]

[51]

trepki — tu: obuwie zakonne. [przypis edytorski]

[52]

Różnie los sadza ludzkie syny — Hiob 7, 6. [przypis tłumacza]

[53]

materia — tu: temat. [przypis edytorski]

[54]

prawie — tu: naprawdę. [przypis edytorski]

[55]

zawżdy (daw.) — zawsze. [przypis edytorski]

[56]

zelżywy (daw.) — skłonny do obrażania. [przypis edytorski]

[57]

kwilić — tu: cicho płakać. [przypis edytorski]

[58]

iako Dawid prawi…Quaesivi eum et non est inventus locus eius (Ps. 36) [Tekst łac. tłumaczy się jako: Szukałem go, lecz nie znalazłem miejsca, gdzie by był — Red.WL]. [przypis tłumacza]

[59]

podniosło — dziś popr.: podniośle. [przypis edytorski]

[60]

na czele — dziś: na czole. [przypis edytorski]

[61]

Parys i Helena — bohaterowie, ze względu na których rozpoczęła się wojna trojańska. [przypis edytorski]

[62]

wena (daw., z łac.) — żyła. [przypis edytorski]

[63]

krasawica — piękność. [przypis edytorski]

[64]

Archippa — w istocie jest to zniekształcony przydomek Alcybiadesa, znanego z urody ucznia Sokratesa. [przypis edytorski]

[65]

Tais — kurtyzana z czasów Aleksandra Wielkiego. [przypis edytorski]

[66]

Echo — w mitologii gr. nimfa, która ukrywała przed Herą romanse Zeusa; za karę Hera ukarała ją w ten sposób, że odebrała jej możliwość mówienia własnymi słowami, przez co Echo musiała zacząć powtarzać cudze. [przypis edytorski]

[67]

kędy (daw.) — gdzie. [przypis edytorski]

[68]

drzewiejszy — dawniejszy, niegdysiejszy. [przypis edytorski]

[69]

Refren tej ballady: Mais ou sont les neiges d'antan? należy do najsłynniejszych wierszy w literaturze francuskiej [współczesne tłumaczenie brzmi raczej: Ach, gdzie są niegdysiejsze śniegi — Red.WL]. [przypis tłumacza]

[70]

Helois — Heloiza (ok. 1098–1164), zakonnica i erudytka, potajemnie poślubiona Abélardowi. [przypis edytorski]

[71]

Abeylart Piotr — właśc. Pierre Abélard (1079–1142), filozof i teolog, wybitny nauczyciel, jeden z prekursorów scholastyki. Znany także z burzliwego romansu z Heloizą i potajemnego małżeństwa z nią. [przypis edytorski]

[72]

zmienion w kapłona — wykastrowany (na rozkaz kanonika Fulberta, którego siostrzenicą była Heloiza). [przypis edytorski]

[73]

Podobnież, gdzie ta monarchini… — królowa Nawarry, która, wedle legendy, topiła swoich kochanków [Małgorzata Burgundzka (1290–1315) przyłapana na cudzołóstwie i uwięziona, a następnie uduszona na rozkaz męża, Ludwika Kłótliwego — Red.WL]. [przypis tłumacza]

[74]

gach — kochanek; według legendy wspomnianej w oryginale chodziło tu o Jeana Buridana, filozofa scholastycznego (ok. 1300–po 1358), uratowanego ponoć przez ucznia. [przypis edytorski]

[75]

Blanka — prawdop. Blanka Kastylijska (1188—1252), córka Alfonsa VIII, króla Kastylii, żona Ludwika VIII Lwa. [przypis edytorski]

[76]

Berta — legendarna matka Karola Wielkiego. [przypis tłumacza]

[77]

Liia — imię dodane przez tłumacza. [przypis edytorski]

[78]

Bietris — Beatrycze z Prowansji (ok. 1234–1267), żona Karola I, króla Sycylii. [przypis edytorski]

[79]

Arambur — XIII-wieczna dziedziczka francuskiego hrabstwa le Maine. [przypis edytorski]

[80]

Alys — właśc. Adela z Szampanii, zwana też Alix (ok. 1140–1206), trzecia żona króla Ludwika VII. [przypis edytorski]

[81]

Iohanna — Joanna D'Arc (1412–1431), święta, mistyczka, patronka Francji. Prowadziła wojska francuskie do walki przeciw Anglikom, skłaniając je do przyjęcia bardziej ofensywnej taktyki. Ostatecznie została wydana Anglikom, osądzona za herezję i spalona na stosie. [przypis edytorski]

[82]

Ballada o panach dawnego czasu, prowadząca daley ten sam przedmiot — wszyscy wyliczeni tu monarchowie zmarli świeżo, za czasu Villona; w refrenie przeciwstawia im poeta wpółlegendarną już postać Karola Wielkiego (Charlemagne). [przypis edytorski]

[83]

Kalikst III — Alfons de Borja (1378–1458), papież od roku 1455. [przypis edytorski]

[84]

Alfons — Alfons V zwany Wspaniałomyślnym (1396–1458), król Aragonii, a następnie również Neapolu. [przypis edytorski]

[85]

Szarlemań — właśc. Karol Wielki, (ok. 742/747–814), sławny dzięki sukcesom militarnym i dyplomatycznym. Władca mocarstwa rozciągającego się na ziemiach dzisiejszych Niemiec, Francji, Austrii, zachodniej Hiszpanii i północnych Włoch. W r. 800 otrzymał od papieża tytuł cesarza rzymskiego. [przypis edytorski]

[86]

król Bohemii Lancelot — nie było władcy czeskiego o tym imieniu. [przypis edytorski]

[87]

Ballada w teyże samey materyey — ballada ta zatytułowana jest przez Villona: Ballada w tejże materyi w starym ięzyku francuskim. Interesującym dokumentem dawności kultury piśmienniczej we Francji jest, że już w XV w. poeta czyni sobie artystyczną zabawę, aby naśladować stary język francuski z XIII w., co zresztą — jak mu to dzisiejsi erudyci dowodnie wykazali! — czyni w sposób dość powierzchowny. [przypis edytorski]

[88]

alba — od łac. albus, czyli biały, szata liturgiczna tego koloru, noszona pod ornatem. [przypis edytorski]

[89]

mitra — tu: infuła. [przypis edytorski]

[90]

stoła — stuła. [przypis edytorski]

[91]

ninie (daw.) — teraz. [przypis edytorski]

[92]

Wiieny — właśc. Vienne. [przypis edytorski]

[93]

Delfin — następca tronu, zwł. francuskiego. [przypis edytorski]

[94]

Dyżonu — właśc. Dijon. [przypis edytorski]

[95]

czyli — czy z partykułą pytajną -li. [przypis edytorski]

[96]

trefność — tu: żart. [przypis edytorski]

[97]

mdłość (daw.) — słabość, tu: coś nieważnego. [przypis edytorski]

[98]

Żale piękney płatnerki — Owa płatnerka była historyczną osobistością: niegdyś głośna piękność paryska, za czasu Villona już zgrzybiała staruszka, nasunęła mu widokiem swoim te strofy, jedne z najlepiej odlanych w całym jego dziele [płatnerz — handlarz broni i rynsztunku wojennego; Red.WL]. [przypis tłumacza]

[99]

wraz (daw.) — tu: zaraz. [przypis edytorski]

[100]

kosa (daw.) — warkocz. [przypis edytorski]

[101]

rad (daw.) — wesoły. [przypis edytorski]

[102]

oszedziały (daw.) — posiwiały. [przypis edytorski]

[103]

paździerze — zdrewniałe części łodyg lnu lub konopi. [przypis edytorski]

[104]

Y ty, szewczycho Wilhelmino… — w owych czasach wiele kobiet lekkiego obyczaju uprawiało rzekomo rozmaite rzemiosła, pod których godłem były znane, a które służyły im jako płaszczyk do bezpiecznego i tym zyskowniejszego praktykowania nierządu. [przypis tłumacza]

[105]

Fremin — ów Fremin, którego Villon nazywa żartobliwie „swoim klerkiem” (sekretarzem), spisuje jakoby testament za dyktandem mistrza. [przypis tłumacza]

[106]

rad (daw.) — chętnie. [przypis edytorski]

[107]

klerk — urzędnik. [przypis edytorski]

[108]

dur (daw.) — gorączka, choroba (por. „dur brzuszny”). [przypis edytorski]

[109]

Salomon — biblijny król Izraela, syn Dawida, znany z mądrości. [przypis edytorski]

[110]

Orfeusz — w mitologii gr. legendarny śpiewak i poeta, poszedł do Hadesu, by zabrać stamtąd swoją zmarłą żonę. [przypis edytorski]

[111]

Narcyz — w mitologii gr. pasterz, który zakochał się we własnym odbiciu w sadzawce; tu i w kilku innych miejscach Villon ironicznie przeinacza znane antyczne lub biblijne opowieści. [przypis edytorski]

[112]

Sardana, xiążę niezbyt słabe… — prawdopodobnie Sardanapal. [przypis tłumacza]

[113]

Król Dawid, prorok w świecie rzadki, Boiaźni bożey zzuł kaydany Widząc gładziuchne dwa pośladki — aluzja do historii Dawida i Batszeby. [przypis edytorski]

[114]

Ammon — syn biblijnego króla Dawida. [przypis edytorski]

[115]

Kasia — Katarzyna de Vauselles, jedyna postać kobieca, która znaczy się głębszym śladem w poezji Villona. W jakich okolicznościach odbyło się to „bicie” — nie wiadomo; słowa „na goło” pozwalałyby się domyślać, iż Villon może został z urzędu oćwiczony: kara, na jaką skazywano wówczas żaków, gdy mścili się za srogość damy za pomocą zelżywych piosenek. [przypis tłumacza]

[116]

li (daw.) — jak. [przypis edytorski]

[117]

więcierz — rodzaj sieci rybackiej. [przypis edytorski]

[118]

powolnie — tu: chętnie. [przypis edytorski]

[119]

fuzel — szkodliwy osad w źle sfermentowanym winie. [przypis edytorski]

[120]

moszcz — sok z winogron przed fermentacją. [przypis edytorski]

[121]

skapieć — umrzeć. [przypis edytorski]

[122]

galant (daw.) — mężczyzna o wyrafinowanych manierach. [przypis edytorski]

[123]

materią — dawna forma B. lp., dziś popr.: materię. [przypis edytorski]

[124]

lża (daw.) — wolno. [przypis edytorski]

[125]

skopiec — wykastrowany baran. [przypis edytorski]

[126]

w rzeczy (daw.) — w rzeczywistości. [przypis edytorski]

[127]

spiczak — młody jeleń, któremu po raz pierwszy wyrasta poroże. [przypis edytorski]

[128]

Co tyle wody dał mi żłopać — aluzja do popularnej metody torturowania podejrzanych. [przypis edytorski]

[129]

Legacik mały tam spisałem… — pierwszy znany utwór Villona pt. Les Lais (Legaty), zwany też Małym Testamentem. [przypis tłumacza]

[130]

Moro, Proweniec, Roben, Trygam — właściciele gospód, którym prawdopodobnie Villon został dłużny. [przypis tłumacza]

[131]

Spadek zacnego imć bękarta… — Piotr Marchant, zwany bękartem de la Barre, jeden z dwunastu sierżantów więzienia królewskiego w Châtelet. [przypis tłumacza]

[132]

testować (daw.) — pisać testament. [przypis edytorski]

[133]

chędogo (daw.) — czysto, porządnie. [przypis edytorski]

[134]

testować (daw.) — pisać testament. [przypis edytorski]

[135]

obmierznąć (daw.) — zacząć w kimś budzić wstręt. [przypis edytorski]

[136]

Łazarzowy — według Ewangelii Łazarz, przyjaciel Chrystusa, został przez niego wskrzeszony; według średniowiecznych legend całe swoje dalsze życie przeżył w strachu przed swym pośmiertnym losem. [przypis edytorski]

[137]

febra — daw. po prostu gorączka. [przypis edytorski]

[138]

Dziewięci iasnych chórów nieba — mowa o chórach anielskich; średniowieczna teologia zaludniała niebo aniołami ustawionymi w ścisłej hierarchii, dzielącymi się na chóry. [przypis edytorski]

[139]

item (łac.) — również, także. [przypis edytorski]

[140]

mistrz — śrdw. tytuł naukowy, łac. magister. [przypis edytorski]

[141]

Item, dobremu oćcu — więcey! —/ Mistrzu Wilhelmu Wilonowi… — przybrany ojciec i opiekun poety, kanonik przy klasztorze św. Benedykta, który widocznie wielokrotnie ratował wychowanka z „opressyi”. [przypis tłumacza]

[142]

Powieść o dyabelskiey bździnie — zaginiony poemat Villona, który miał za treść tragikomiczną walkę o kamień nazwany Pet-du-Diable. [przypis tłumacza]

[143]

Tabaryn — jeden z uczestników kradzieży w kolegium Nawarskim, który gadulstwem swoim sprawił, iż rzecz wyszła na jaw, a później, na torturze wodnej, wydał wspólników. Stąd prawdopodobnie ironiczna aluzja do jego „prawdomówności”. [przypis tłumacza]

[144]

poszyt — zszyte razem kartki papieru. [przypis edytorski]

[145]

Iako Egipską rozgrzeszył Maryię — św. Maria Egipcjanka (ok. 344–ok. 421), prostytutka, która pod wpływem pielgrzymki do grobu Chrystusa przemieniła się w mieszkającą na pustyni pokutnicę. [przypis edytorski]

[146]

mędrca Teofila, Który przez Ciebie spełnił święte dzieła, Mimo iż djabłu zaprzedał swą wolę — odniesienie do śrdw. legendy. [przypis edytorski]

[147]

żywot (daw.) — łono. [przypis edytorski]

[148]

chudoba (daw.) — dobytek. [przypis edytorski]

[149]

Ythier Marchant — młodzieniec z zamożnego mieszczaństwa, towarzysz zabaw młodości Villona. Rondo, jakie Villon mu zapisuje, daje pojęcie o smaku ówczesnej dwornej poezji, takiej jaką uprawiali najcelniej Alain Chartier i Karol Orleański. [przypis tłumacza]

[150]

De profundis — Psalm 130, rozpoczynający się od słów: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. [przypis edytorski]

[151]

giezło (daw.) — koszula. [przypis edytorski]

[152]

Mistrzowi Rogatemu Ianowi… — Jean le Cornu, bogaty mieszczanin i sekretarz królewski, który prawdopodobnie okazał się w potrzebie mało uczynnym dla poety. W ogrodzie, który mu ironicznie „zapisuje”, Villon, zdaje się, zmuszony był przespać nieraz noc. [przypis tłumacza]

[153]

Saint-Amant — urzędnik Skarbu; w oryg. legat ten zawiera aluzje do godeł sklepowych, jak Biały koń itd.; rodzaj żartu bardzo Villonowi ulubiony i powtarzany często. [przypis tłumacza]

[154]

real — srebrna moneta hiszpańska lub portugalska. [przypis edytorski]

[155]

Ragier — znany opój; „Wielki kubek” — oberża pod tym godłem. [przypis tłumacza]

[156]

„pod Szyszką”Pomme du Pin, głośna oberża współczesna. [przypis tłumacza]

[157]

Item, co Marbof, abo zgoła/ Mikołaj Luwier, z tymi bieda — aluzje do dwóch znanych mieszczan, nadających sobie szlacheckie tony. [przypis tłumacza]

[158]

traktiernia — restauracja, zwł. podrzędna. [przypis edytorski]

[159]

Turgis — właściciel głośnej traktierni Pomme du Pin. [przypis tłumacza]

[160]

kornet — słowo wieloznaczne: nakrycie głowy, instrument muzyczny podobny do trąbki, sztandar lub chorągiewka, szwadron kawalerii. [przypis edytorski]

[161]

To iest, strażnicy, myślę, piesi… — Villona obchodzili tylko strażnicy piesi, nie konni, ponieważ ci tylko odbywali ronty w mieście [ront — patrol; Red.WL]. [przypis tłumacza]

[162]

CVI — tu opuszczono kilka strof (patrz: Od tłumacza). [przypis edytorski]

[163]

cepcule — zakonnice a. uczennice szkoły zakonnej (Boy wykorzystuje tu przezwisko uczennic Szkoły Domowej Pracy generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kuźnicach, pochodzące od wymawianego z góralska słowa „czepiec”). [przypis edytorski]

[164]

Turlupini — sekta, aktywna we Francji (w tym i w Paryżu) w XIV i XV wieku, afiszująca się ewangelicznym ubóstwem i podejrzewana o rozwiązłość. [przypis edytorski]

[165]

Mistrz Jan Pulieński — Jan de Poulieu, doktor uniwersytetu, który zwalczał zakony żebrzące i później musiał odwołać swoje zarzuty. Za czasu Villona istniała bardzo silna opozycja świeckiego kleru przeciw groźnej konkurencji zakonów żebrzących. [przypis tłumacza]

[166]

Mistrz Jan Mehuński — Jan de Meung, autor drugiej części Romansu Róży (1277). [przypis tłumacza]

[167]

dworować (daw.) — żartować. [przypis edytorski]

[168]

krzoska (starop.) — żartobliwe określenie na męskie genitalia; w znaczeniu dosłownym: skałka w strzelbie, która po uderzeniu krzesiwem wytwarzała iskrę, by podpalić proch. [przypis edytorski]

[169]

audytor — sędzia przygotowujący materiał procesowy w sądzie kościelnym. [przypis edytorski]

[170]

stolec (daw.) — siedzisko. [przypis edytorski]

[171]

Zasię Matyska z Orleanu… — Macé d'Orléans był to sędzia prowincjonalny, którego Villon, prawdopodobnie dla jego gadulstwa i drobiazgowości, przechrzcił na kobietę. Kobietom nierządnego życia nie wolno było, pod grzywną, nosić niektórych ozdób, np. pasków ze srebra. [przypis tłumacza]

[172]

mistrzowi Lorensowi… — mistrz Lorenz, promotor, który prowadził śledztwo w sprawie kradzieży nawarskiej, przy tym tęgi bibuła [bibuła — pijak; Red.WL]. [przypis tłumacza]

[173]

mistrzowi Ianu Kotru… — Jan Cotard, prokurator, również tęgi pijak, wówczas świeżo zmarły. [przypis tłumacza]

[174]

Locie, coś popił tak zdrowo u skały, Aże miłości chucie niepowinney Cór własnych imać wręcz ci się kazały — wg przekazu biblijnego to córki upiły Lota, by nie wymarł jego ród. [przypis edytorski]

[175]

architriclinus (z gr.) — przewodnik uczty, dyktujący tempo picia (łac. magister bibendi). [przypis edytorski]

[176]

zaparty (daw.) — zamknięty. [przypis edytorski]

[177]

bibka — pijatyka (z łac. bibo, bibere — pić). [przypis edytorski]

[178]

wraz (daw.) — zaraz. [przypis edytorski]

[179]

Szpaczek młodszy — syn bogatego bankiera, prawdopodobnie towarzysz uciech młodości Villona. [przypis tłumacza]

[180]

biedne trzy sieroty — trzej starzy lichwiarze, którym Villon poświęcił już aluzje w Legatach (Marcel, Gassouyn i Laurens). [przypis tłumacza]

[181]

płużyć (daw.) — popłacać, przynosić korzyści. [przypis edytorski]

[182]

donatem — gra słów na czasowniku dawać i tytule znanej gramatyki łacińskiej [łac. dono znaczy dawać; Red.WL]. [przypis tłumacza]

[183]

mitręga — zbędny wysiłek. [przypis edytorski]

[184]

tibi decus, salus, ave (łac.) — fragmenty modlitewnych apostrof: Tobie sława, zbawienie, chwała. [przypis edytorski]

[185]

Credo — gra słów na wyrazie Credo i kredycie [Credo — modlitwa „Wierzę w Boga Ojca”, wyznanie wiary; Red.WL]. [przypis tłumacza]

[186]

Kupcie im ciastek… — w oryg. gra słów na słowie flaon, ciastko, a także forma do bicia monety. [przypis tłumacza]

[187]

Oto mi dziatki dobrey woley! — „enfants de lieu de bien”, wyrażenie, którym określano najgorszych hultai i oszustów. [przypis tłumacza]

[188]

mym biednym klerykusiom — dwaj starzy kanonicy przy kościele Notre-Dame, z którym to kościołem klasztor św. Benedykta był w zajadłej nieprzyjaźni. [przypis tłumacza]

[189]

Na domu Giedryia Wilhelma… — osobistość znana z niewypłacalności. [przypis tłumacza]

[190]

różdżka — zdrobniale: rózga. [przypis edytorski]

[191]

By zacną bursę biedne żaczki… — właśnie ci dwaj kanonicy rozdzielali miejsca w bursie, którymi ich Villon ironicznie obdarza. [przypis tłumacza]

[192]

Nie śpią tak, iako owe szpaczki… — prawdopodobnie właśnie rzecz miała się odwrotnie. [przypis tłumacza]

[193]

kolator (daw.) — fundator kościoła bądź osoba mająca prawo obsadzać urzędy kościelne. [przypis edytorski]

[194]

ćwiczyć — tu: bić. [przypis edytorski]

[195]

Item, imć Kuldu Michałowi,/ Y Karlotowi imć Taranie — dwaj bogaci mieszczanie paryscy. Żółte buty były wówczas cechą wysokiej elegancji. [przypis tłumacza]

[196]

zola — tu: zelówka, wzmocnienie przedniej części podeszwy buta. [przypis edytorski]

[197]

imć panu Grynieńskiemu… — Filip Brunei de Grigny, człowiek zrujnowany i wiecznie goniący za pieniędzmi. [przypis tłumacza]

[198]

niegdy — w Legatach, tj. dziele poprzedzającym Wielki Testament. [przypis edytorski]

[199]

Wicetr — zamek, w czasach Villona będący w ruinie. [przypis edytorski]

[200]

turma — więzienie. [przypis edytorski]

[201]

Bassanier — rejent i pisarz w trybunale. Pierniczkami nazywano, w języku ówczesnej palestry, kubany dawane urzędnikom [„kuban” oznacza łapówkę; Red.WL]. [przypis tłumacza]

[202]

wcale (daw.) — całkiem. [przypis edytorski]

[203]

Zacnemu panu prefektowi… — Robert d'Estouteville, ożeniony z córką poprzedniego prefekta Ambrozją Delore; swego czasu Villon, zaszczycany łaskami prefekta, napisał dlań balladę, którą tutaj pomieścił. [przypis tłumacza]

[204]

dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]

[205]

W turnieiu króla Reneusa… — René, książę Prowansji i król Sycylii. [przypis tłumacza]

[206]

Hektor, Troilus — starożytni bohaterowie. [przypis edytorski]

[207]

w pacht — w dzierżawę. [przypis edytorski]

[208]

Ni Franciszkowi, bratu iego… — prawdopodobnie obaj bracia okazali się nieużytymi dla poety; prócz tego Franciszek oddał mu jakąś złą przysługę wobec młodego arcybiskupa z Bourges. [przypis tłumacza]

[209]

Ieśli na rozdział w Taiawencie… — głośna ówczesna książka kucharska. [przypis tłumacza]

[210]

orypiment — właśc. aurypigment, minerał z grupy siarczków. [przypis edytorski]

[211]

saletra — związek z grupy azotanów, wykorzystywany jako składnik prochu strzelniczego. [przypis edytorski]

[212]

w wapnie żywem — tj. niegaszonym. [przypis edytorski]

[213]

dychawiczny (daw.) — chory na astmę. [przypis edytorski]

[214]

bździna (daw.) — gazy, pierdnięcie. [przypis edytorski]

[215]

brusznica — czerwona jagoda. [przypis edytorski]

[216]

podwika (daw.) — kobieta. [przypis edytorski]

[217]

zamtuz (daw.) — dom publiczny. [przypis edytorski]

[218]

Przeciwrzeczenia Fran-Gontirowe — biskup z Meaux, Filip de Vitry, napisał głośną współcześnie sielankę, której bohaterem jest ubogi drwal Franc-Gontier i żona jego Helena, a treścią apoteoza szczęścia w ubóstwie. Sielanka ta stworzyła mnóstwo naśladownictw i cały styl: opływający w dostatki panowie, nawet René, książę Prowansji i król Neapolu, rozczulali się nad rozkoszami ubóstwa, co widocznie podrażniło Villona, który z gorzkiego doświadczenia wiedział, co o tym szczęściu myśleć. Ballada, która następuje, jest odpowiedzią na te niewczesne zachwyty; a poświęcona jest mistrzowi Couraud, który był pełnomocnikiem sielankowego króla René w Paryżu. Być może, iż Villon szukał za jego pośrednictwem poparcia u księcia Prowansji i, zamiast spodziewanej pomocy, otrzymał tylko zbawienne rady. Do tego odnosiłaby się też wzmianka o „tyranie”. [przypis tłumacza]

[219]

wraz (daw.) — tu: razem. [przypis edytorski]

[220]

Pani de Bruier — pani de Bruyeres, pobożna wdowa paryska, trudniąca się propagandą cnoty. [przypis tłumacza]

[221]

Z Małego Mostu… — murowany most na Sekwanie, cały zabudowany i będący najbardziej ożywionym punktem handlowym Paryża. [przypis tłumacza]

[222]

Makrob — pisarz z V w., autor Saturnalii, w których ks. VII, p. 7, mieści się rozprawa o tym, dlaczego natura kobiet gorętsza jest niż mężczyzn: „Quid plura? Nonne videmus mulieres, quando nimium frigus est, mediocri veste contentas, nec ita operimentis plurimis involutas, ut viri solent, scilicet naturali calore, contra frigus, quod aer ingerit, repugnante? [Cóż więcej? Czyż nie widzieliście kobiet, które, chociaż jest zimno, zadowalają się skromną odzieżą, jak to czynią mężczyźni, jak gdyby zwalczały chłód, jaki przynosi powietrze, naturalnym ciepłem? — tłum. Red.WL] [przypis tłumacza]

[223]

Monmartre — wzgórze i wioska obok Paryża, włączone w jego granice administracyjne w XIX w. [przypis edytorski]

[224]

Ten klasztor… — klasztor żeński na Montmartre, znany ze swobody obyczajów i łatwego dostępu dla mężczyzn. [przypis tłumacza]

[225]

mgłość — właśc. mdłość, tj. słabość. [przypis edytorski]

[226]

zali (daw.)— czy. [przypis edytorski]

[227]

Brelar Bigod! — przekleństwo w zepsutej niemczyźnie: Verloren, bey Gott! [przypis tłumacza]

[228]

trafunek (daw.) — przypadek. [przypis edytorski]

[229]

kiep — w dawnej polszczyźnie to słowo, oznaczające kobiece genitalia, było poważną obelgą. [przypis edytorski]

[230]

iutrzne pacierze — pierwsza część tzw. Liturgii godzin, wymagająca odmówienia określonych modlitw o wschodzie słońca. [przypis edytorski]

[231]

Wyiąwszy ieno kaźń Mehyńską… — więzienie, które Villon dopiero co opuścił. [przypis tłumacza]

[232]

snadno a. snadnie (daw.) — chętnie, łatwo. [przypis edytorski]

[233]

Gładkiemu Noelowi… — Noël Jolis, który, jak się zdaje, odegrał dwuznaczną rolę w czasie amorów poety dla Katarzyny de Vausselles i ich smutnego końca. [przypis tłumacza]

[234]

Z ręki Henryka… — Henry Cousin, kat miasta Paryża. [przypis tłumacza]

[235]

Żebrzącym Braciom… — nie pierwsza to aluzja w Testamencie, wymierzona przeciw zakonom żebrzącym: Villon był w tym wiernym echem poglądów i antypatii uniwersyteckiego duchowieństwa paryskiego. [przypis tłumacza]

[236]

Item, moiemu balwierzowi, Tuż wpodle Angla herborysty, Imieniem Mrozik Kolinowi, Sopelek lodu… — dość prostoduszna igraszka słów z nazwiska Colin Galerne, znanego balwierza paryskiego. [przypis tłumacza]

[237]

wpodle (daw.) — w pobliżu. [przypis edytorski]

[238]

Do Montpippeau y do Ruclu… — miejscowości opodal Paryża. [przypis tłumacza]

[239]

Koleń Kaieński — Colin de Cayeux, niepoprawny włamywacz, należący do jednej szajki z Villonem, powieszony z wyroku sądowego. [przypis tłumacza]

[240]

Dydona — królowa Kartaginy, bohaterka Eneidy, uchodziła w średnich wiekach za najwyższe wcielenie powabów niewieścich. [przypis tłumacza]

[241]

płużyć (daw.) — popłacać, przynosić korzyści. [przypis edytorski]

[242]

co ich przygrzano do białości — popularna w średniowieczu kara polegająca na wypaleniu znamienia. [przypis edytorski]

[243]

Co wnet po śmierci ludzi czerni… — aluzja do szubienicy [i/lub do zarazy nazywanej Czarną Śmiercią; Red.WL]. [przypis tłumacza]

[244]

Osobno grześć u Niewiniątek — ociemniali miasta Paryża mieli przywilej kwestowania w dnie świąteczne na cmentarzu Niewiniątek. [przypis tłumacza]

[245]

Kiedy na one patrzę głowy… — cmentarz ten służył Paryżanom za miejsce przechadzek i zabaw. Często zachodziła potrzeba rozkopywania grobów dla zyskania miejsca, przy czym zesypywano kości na jedną kupę, tak iż w istocie przechadzająca się publiczność ocierała się o „kopice” czaszek ludzkich, wszelakiego stanu i kondycji. [przypis tłumacza]

[246]

referendarz — urzędnik sądowy. [przypis edytorski]

[247]

giezło (daw.) — koszula. [przypis edytorski]

[248]

ksieni — tu: przełożona klasztoru. [przypis edytorski]

[249]

Chciwości wrogi y zakały… — wyrażenie oczywiście ironiczne, tak jak i dalsze zestawienie św. Dominika z Panem Bogiem co do potęgi. [przypis tłumacza]

[250]

mistrzowi Lomerowi… — mistrz Lomer d'Airaines, zakonnik; warunki stawiane przez testatora czynią prawo mistrza Lomera dość problematycznym zwłaszcza wobec pojęć Villona o interesowności kobiecej. [przypis tłumacza]

[251]

rycerz Ogier Wielki — legendarny rycerz Ogier le Danois, słynny ze swej dzielności w turniejach miłosnych. [przypis tłumacza]

[252]

CLV — tłumacz opuścił tu 40 strof, zawierających nieprzekładalne aluzje. [przypis edytorski]

[253]

Z Szartierowego kwartą mleczka… — Alain Chartier, poeta współczesny, autor czułych pieśni miłosnych; w oryg. gra słów lait, mleko i lais, piosenka. [przypis tłumacza]

[254]

Żemsowi Iakobowi… — mistrz Jakob James, skąpiec i właściciel licznych domów, nie cieszących się zbyt dobrą reputacją. [przypis tłumacza]

[255]

dla imci Seneszala… — być może Piotr de Brezé, wielki pan a zarazem poeta, wielki seneszal Normandii, uwięziony przez Ludwika XI w Loches. [przypis tłumacza]

[256]

Ianowi Kale… — Jean de Calais, notariusz Châtelet, w istocie piastujący funkcje interpretatora testamentów. [przypis tłumacza]

[257]

glossować — dopisywać glossy, czyli wyjaśniające notatki, umieszczane przeważnie na marginesie lub między linijkami tekstu. [przypis edytorski]

[258]

Pogrzebią u Iadwigi świętey… — klasztor stanowiący schronienie dla starych niezamężnych kobiet. [przypis tłumacza]

[259]

By nie obciążać zbyt podłogi… — kaplica tego klasztoru mieściła się na pierwszym piętrze. [przypis tłumacza]

[260]

Srogim wyrokiem przepędzony… — ten „srogi wyrok”, wydany „wbrew apelacji”, można odnosić do srogości damy serca Villona, którą już poprzednio czynił sprawczynią swojej tułaczki. [przypis tłumacza]

[261]

W dzwon znaczny… — wielki dzwon na wieży kościoła Notre-Dame. [przypis tłumacza]

[262]

CLXVI — tu tłumacz opuścił kilka strof. [przypis edytorski]

[263]

Legatu cne exekutory… — egzekutorów [wykonawców; Red.WL] tych wyszczególnia Villon w kilku strofkach, które w przekładzie opuszczono. [przypis tłumacza]

[264]

pytać — tu: prosić. [przypis edytorski]

[265]

kuśka — starop. określenie na męskie genitalia. [przypis edytorski]

[266]

wyżenąć (daw.) — wygnać. [przypis edytorski]

[267]

kodycyl — dodatek do testamentu. [przypis edytorski]

[268]

List do przyiacioł, w formie ballady — list, pisany z więzienia w Meungs, do towarzyszy życia i zabaw w Paryżu. [przypis tłumacza]

[269]

Weźrzyicie, ieśli wola, na sierotę! (…) W onem wygnaniu, kędy w żalu trawię — bogate określenie na „obywateli świeżego powietrza”. [przypis tłumacza]

[270]

rybałt (daw.) — wędrowny śpiewak a. aktor. [przypis edytorski]

[271]

kapłon — wykastrowany kogut, hodowany dla delikatnego mięsa. [przypis edytorski]

[272]

hydzić (daw.) — wzbudzać obrzydzenie. [przypis edytorski]

[273]

Niech nikt z naszego nieszczęścia nie szydzi… — wisielcy stanowili ulubiony temat popularnych żartów i konceptów. [przypis tłumacza]

[274]

statek (daw.) — stateczność, rozwaga. [przypis edytorski]

[275]

Stefan Garnier — osobistość wielce wątpliwej moralności, prawdopodobnie dobry znajomy Villona. [przypis tłumacza]

[276]

Kapetowie — królewski ród Kapetów wiódł się, wedle popularnej gadki, od rzeźnika. [przypis tłumacza]

[277]

Rozumiesz te figielki?… — aluzja do tortury wodnej, jakiej poddano Villona w śledztwie. [przypis tłumacza]

[278]

w sam czas — we właściwym momencie. [przypis edytorski]

[279]

w oney dobie (daw.) — w tym momencie. [przypis edytorski]

[280]

Rozprawa serca y ciała Wilonowego w kształcie ballady — tego rodzaju „rozprawy” między ciałem a duszą istniały już i przedtem w literaturze średniowiecza. [przypis tłumacza]

[281]

Saturn — starorzymski bóg czasu, później symbol melancholii. [przypis edytorski]

[282]

druga część — autorem pierwszej, wcześniejszej o jakie pół wieku, jest Wilhelm de Lorris. [przypis tłumacza]

[283]

kontrybucja — zobowiązanie finansowe pokonanego kraju wobec zwycięskiego. [przypis edytorski]

[284]

Dziewica Orleańska — Joanna D'Arc (1412–1431), święta, mistyczka, patronka Francji. Prowadziła wojska francuskie do walki przeciw Anglikom, skłaniając je do przyjęcia bardziej ofensywnej taktyki. Ostatecznie została wydana Anglikom, osądzona za herezję i spalona na stosie. [przypis edytorski]

[285]

Sztuki — sztuki wyzwolone, łac. artes liberales, średniowieczne określenie programu nauczania akademickiego. [przypis edytorski]

[286]

in profundum malorum (łac.) — w głębokie grzechy. [przypis edytorski]

[287]

François Rabelais (ok. 1493–1553) — francuski pisarz, a przy tym duchowny i lekarz. Jego najważniejsze dzieło stanowi Gargantua i Pantagruel, opowieść wzorowana na literaturze jarmarcznej, parodiująca m. in. romanse rycerskie. [przypis edytorski]

[288]

Tradycję tę utrwalił poemacik p. t. Repues franches (Daremne biesiady), którego bohaterem jest Villon i którego autorstwo przypisywano nawet długo jemu samemu. [przypis tłumacza]

[289]

napisał w złodziejskim narzeczu szajki szereg ballad o treści zaczerpniętej z życia włóczęgów. [przypis tłumacza]

[290]

wierszach — tu: wersach. [przypis edytorski]

[291]

Katarzyna de Vausselles — poszukiwania co do osoby Katarzyny de Vauselles pozostały daremne. Tyle wykryto, że istniała rodzina tego nazwiska i że mieszkała, za czasów Villona, w pobliżu klasztoru św. Benedykta, który służył za dom poecie. [przypis tłumacza]

[292]

Pośmiertne losy spuścizny Villona znaczą się nader interesującą linią… — Warto zauważyć, iż Montaigne, wśród swojej, obejmującej tyle tematów gawędy, nie zdradza ani słowem znajomości Villona; Rabelais znał go niewątpliwie i wspomina w wielu miejscach, lecz raczej w duchu pospolitej legendy, już utworzonej o pisarzu, bez głębszego wniknięcia w jego treść. [przypis tłumacza]

[293]

Teofil Gautier — znakomity krytyk, który nie przeoczył chyba ani jednego momentu literatury francuskiej, Sainte-Beuve, poświęca, w r. 1859, Villonowi jeden ze swych poniedziałków, z mniejszym jednak niż zazwyczaj odczuciem i wżyciem się w indywidualność pisarza. [przypis tłumacza]

[294]

apasz — chuligan, drobny przestępca, osoba z paryskiego półświatka. [przypis edytorski]

[295]

Roi des poetes en guenilles… (fr.) — Królu poetów w łachmanach / łajdaku, mistrzu Franciszku Villonie/ pijaku i kobieciarzu, wielki melancholiku w szmatach. / Twoje wiersze, nad twą przeklętą głową / zapaliły święty promień, / oszuście, żebraku, sutenerze, geniuszu. [przypis edytorski]

[296]

wilonologia — twórcą nowoczesnej „Wilonologii” jest August Longnon, który opracował pierwsze krytyczne wydanie dzieł poety (Paris, A. Lemerre, 1892), jak również wykrył cały szereg danych biograficznych; dalej autor licznych prac tyczących poety i znakomity jego monografista (Les grands écrivains français, 1901), Gaston Paris; dalej niestrudzony badacz Marceli Schwob; wreszcie towarzysz jego prac, Piotr Champion, który dotychczasową wiedzę o Villonie zamknął w pomnikowym wydawnictwie: François Villon, sa vie et son temps (Paris, II. Champion, 1913). Na podstawie wszystkich tych prac oparłem moje przypisy. W ostatnich latach ukazały się duże urojone biografie Villona, stylizowane dzisiejszą modą w formie powieści: Pierre d'Allheim, La Passion de maitre François Villon (1924) i Francis Carco Le roman de François Villon (1926). [przypis tłumacza]

[297]

niepodobny (daw.) — nieprawdopodobny, niemożliwy. [przypis edytorski]

[298]

Epitaphe du dit Villon/ Frères humains qui après nous vivez,/ N'ayez les coeurs contre nous endurcis (st. franc.) — Epitafium Villona: Bracia ludzie, którzy żyjecie po nas/ nie miejcie serc przeciw nam zatwardziałych. [przypis edytorski]

[299]

facsimile — tu znajdowała się reprodukcja z tekstem franc. oraz z ilustracją przedstawiająca trzech wisielców. [przypis edytorski]

Close
Please wait...