Spis treści

  1. Lekarz: 1
  2. Melancholia: 1
  3. Pociąg: 1
  4. Smutek: 1
  5. Współczucie: 1

  Tadeusz Boy-ŻeleńskiSłówka (zbiór)Spleen

  1

  Melancholia, SmutekSmutek w sercu moim mieszka

  I tak gryzie mnie jak weszka.

  Gryzie duszę moją biedną

  O co? to już wszystko jedno.

  5

  Przyczyn jest ogromnie wiele

  Na duszy jak i na ciele.

  Coraz rzadziej mi się zdarzy,

  Bym uśmichnął się na twarzy,

  Ciągle myślę aż do skutku

  10

  O moim dotkliwym smutku.

  Współczucie, LekarzO, jak mnie to czasem nudzi

  Patrzyć na cierpienia ludzi.

  Czasem się nieszczęście stało,

  Że dzieciątko robi biało.

  15

  Ja się na to krzywię troszki

  I daję skuteczne proszki,

  Po których, mówię, że ono

  Będzie robiło zielono.

  Jeszcze bardziej bez nadziei

  20

  PociągPędzę życie przy kolei.

  Z tą koleją bywa różnie:

  Czasem komuś członki urżnie,

  To znów dadzą znać o zmierzchu,

  Że ktoś flaki ma na wierzchu;

  25

  Wielka bywa rozmaitość

  Rzeczy, które budzą litość.

  Ja się znowu troszkę krzywię,

  Jadę na lokomotywie,

  To znów, naśladując giemzę[1],

  30

  Skaczę sobie w lot na bremzę[2],

  Myślę często tylko przy tem,

  Żeby już być emerytem.

  Innych zmartwień też jest sporo:

  Lewą nogę rok mam chorą,

  35

  Choć czyniłem to i owo,

  Żeby ona była zdrową.

  Ale najcięższa choroba

  Jest dla mnie. . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [3]

  Przypisy

  [1]

  giemza — zamsz, kozia skóra wyprawiona chropowato. [przypis edytorski]

  [2]

  bremza — rodzaj hamulca w pociągu, duże stalowe koło na tylnej ścianie wagonu. [przypis edytorski]

  [3]

  Ale najcięższa choroba jest dla mnie… — Dokończenie tego wiersza dla szczególnych przyczyn nie mogło być zamieszczone; życzliwy czytelnik znajdzie je w pośmiertnym wydaniu pism poety, którego terminu nie możemy na razie oznaczyć (Przypis wydawcy). [przypis redakcyjny]

  Zamknij
  Proszę czekać…