Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Jėga: 1
  2. Jūra: 1 2
  3. Laivas: 1
  4. Siela: 1 2
  5. Vėsulas: 1

  Sudabartinta:

  * leksiką, pvz.: vaidintuvė -> vaidentuvė, kai -> kaip

  * skyrybą, pvz.:

  Mano siela, kaip stiebas dausomis lekioja -> Mano siela kaip stiebas dausomis lekioja

  Pujoja vaidentuvė, lyg kasa šių burių -> Pujoja vaidentuvė lyg kasa šių burių

  * didžiųjų raidžių rašymą, pvz.:

  Malonu man! gaivu! kai paukščiui, kurs skrajoja! -> Malonu man! Gaivu! Kai paukščiui, kurs skrajoja!

  Adomas MickevičiusKrimo sonetaiMareivystė[1] tłum. Motiejus Gustaitis

  1

  Ūžmas Jūra, Vėsulas, Laivas didesnis, marių vaidinas baidyklės[2],

  Laivininks[3] aukštyn ropia ir ore pasviro,

  Išsitiesė kaip ilgas, tarytum pastiro,

  Lyg tykodamas voras iš savo sėdyklės[4] .

  5

  Vėsula! Dūksta laivas, žąslus šalin trenkia,

  Skenda putų pusnynuos, voliojasi, narsto,

  Kelia sprandą, pamynė bangas, dangų varsto,

  Kakta debesius skaldo, sparnais vėjus lenkia.

  Jūra, Siela Mano siela kaip stiebas dausomis[5] lekioja,

  10

  Pujoja vaidentuvė[6] lyg kasa šių burių,

  Rykauju su linksmuoju keliauninkų būriu;

  Siela, Jėga Ištiesiu rankas, puolu ant krūties laivinės[7],

  Rodos, bestumiu laivą pajėga krūtinės[8]:

  Malonu man! Gaivu! Kaip paukščiui, kurs skrajoja!

  Przypisy

  [1]

  mareivystė — jūreivystė. [przypis edytorski]

  [2]

  baidyklė — šmėkla. [przypis edytorski]

  [3]

  laivininks — jūreivis. [przypis edytorski]

  [4]

  sėdyklė — sėdynė. [przypis edytorski]

  [5]

  dausos — padangė. [przypis edytorski]

  [6]

  vaidentuvė — vaizduotė. [przypis edytorski]

  [7]

  ant krūties laivinės — ant laivo krūtinės. [przypis edytorski]

  [8]

  pajėga krūtinės — krūtinės jėga, energija. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...