Oferta dla Przyjaciół

Czytaj teksty współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Ty decydujesz, ile płacisz!

Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x
Audra → ← Marių tyla

Spis treści

  1. Jėga: 1
  2. Jūra: 1 2
  3. Laivas: 1
  4. Siela: 1 2
  5. Vėsulas: 1

  Sudabartinta:

  * leksiką, pvz.: vaidintuvė -> vaidentuvė, kai -> kaip

  * skyrybą, pvz.:

  Mano siela, kaip stiebas dausomis lekioja -> Mano siela kaip stiebas dausomis lekioja

  Pujoja vaidentuvė, lyg kasa šių burių -> Pujoja vaidentuvė lyg kasa šių burių

  * didžiųjų raidžių rašymą, pvz.:

  Malonu man! gaivu! kai paukščiui, kurs skrajoja! -> Malonu man! Gaivu! Kai paukščiui, kurs skrajoja!

  Adomas MickevičiusKrimo sonetaiMareivystė[1] tłum. Motiejus Gustaitis

  Ūžmas Jūra, Vėsulas, Laivas didesnis, marių vaidinas baidyklės[2],
  Laivininks[3] aukštyn ropia ir ore pasviro,
  Išsitiesė kaip ilgas, tarytum pastiro,
  Lyg tykodamas voras iš savo sėdyklės[4] .
  Vėsula! Dūksta laivas, žąslus šalin trenkia,
  Skenda putų pusnynuos, voliojasi, narsto,
  Kelia sprandą, pamynė bangas, dangų varsto,
  Kakta debesius skaldo, sparnais vėjus lenkia.
  Jūra, Siela Mano siela kaip stiebas dausomis[5] lekioja,
  Pujoja vaidentuvė[6] lyg kasa šių burių,
  Rykauju su linksmuoju keliauninkų būriu;
  Siela, Jėga Ištiesiu rankas, puolu ant krūties laivinės[7],
  Rodos, bestumiu laivą pajėga krūtinės[8]:
  Malonu man! Gaivu! Kaip paukščiui, kurs skrajoja!

  Przypisy

  [1]

  mareivystė — jūreivystė. [przypis edytorski]

  [2]

  baidyklė — šmėkla. [przypis edytorski]

  [3]

  laivininks — jūreivis. [przypis edytorski]

  [4]

  sėdyklė — sėdynė. [przypis edytorski]

  [5]

  dausos — padangė. [przypis edytorski]

  [6]

  vaidentuvė — vaizduotė. [przypis edytorski]

  [7]

  ant krūties laivinės — ant laivo krūtinės. [przypis edytorski]

  [8]

  pajėga krūtinės — krūtinės jėga, energija. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...
  x