Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Wspólnie budujemy najpopularniejszą bibliotekę internetową w Polsce.

Dzięki Twojej wpłacie uwolnimy kolejną książkę. Przeczytają ją tysiące dzieciaków!


Dorzucisz się?

Jasne, dorzucam się!
Tym razem nie, chcę przejść do biblioteki
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x
Audra → ← Marių tyla

Spis treści

  1. Jėga: 1
  2. Jūra: 1 2
  3. Laivas: 1
  4. Siela: 1 2
  5. Vėsulas: 1

  Sudabartinta:

  * leksiką, pvz.: vaidintuvė -> vaidentuvė, kai -> kaip

  * skyrybą, pvz.:

  Mano siela, kaip stiebas dausomis lekioja -> Mano siela kaip stiebas dausomis lekioja

  Pujoja vaidentuvė, lyg kasa šių burių -> Pujoja vaidentuvė lyg kasa šių burių

  * didžiųjų raidžių rašymą, pvz.:

  Malonu man! gaivu! kai paukščiui, kurs skrajoja! -> Malonu man! Gaivu! Kai paukščiui, kurs skrajoja!

  Adomas MickevičiusKrimo sonetaiMareivystė[1] tłum. Motiejus Gustaitis

  Ūžmas Jūra, Vėsulas, Laivas didesnis, marių vaidinas baidyklės[2],
  Laivininks[3] aukštyn ropia ir ore pasviro,
  Išsitiesė kaip ilgas, tarytum pastiro,
  Lyg tykodamas voras iš savo sėdyklės[4] .
  Vėsula! Dūksta laivas, žąslus šalin trenkia,
  Skenda putų pusnynuos, voliojasi, narsto,
  Kelia sprandą, pamynė bangas, dangų varsto,
  Kakta debesius skaldo, sparnais vėjus lenkia.
  Jūra, Siela Mano siela kaip stiebas dausomis[5] lekioja,
  Pujoja vaidentuvė[6] lyg kasa šių burių,
  Rykauju su linksmuoju keliauninkų būriu;
  Siela, Jėga Ištiesiu rankas, puolu ant krūties laivinės[7],
  Rodos, bestumiu laivą pajėga krūtinės[8]:
  Malonu man! Gaivu! Kaip paukščiui, kurs skrajoja!

  Przypisy

  [1]

  mareivystė — jūreivystė. [przypis edytorski]

  [2]

  baidyklė — šmėkla. [przypis edytorski]

  [3]

  laivininks — jūreivis. [przypis edytorski]

  [4]

  sėdyklė — sėdynė. [przypis edytorski]

  [5]

  dausos — padangė. [przypis edytorski]

  [6]

  vaidentuvė — vaizduotė. [przypis edytorski]

  [7]

  ant krūties laivinės — ant laivo krūtinės. [przypis edytorski]

  [8]

  pajėga krūtinės — krūtinės jėga, energija. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...