Blackout

Od 12 lat Wolne Lektury udostępniają książki nieodpłatnie i bez reklam
Jesteśmy najpopularniejszą biblioteką w Polsce: w 2019 roku 5,9 miliona unikalnych użytkowników odwiedziło nas 21 milionów razy. Wszyscy zasługujemy na bibliotekę, która gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wydań cyfrowych.

Stoi przed nami realna groźba zamknięcia
Niestety, z milionów czytelników wspiera nas jedynie niewiele 190 osób. Środki, jakie do tej pory pozyskiwaliśmy ze źródeł publicznych, są coraz mniejsze.

Potrzebujemy pomocy Przyjaciół
Nie uda się utrzymać tej niezwykłej biblioteki bez Twojego wsparcia. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zacznij wspierać nas regularnie. Potrzeba minimum 1000 Przyjaciół, żeby Wolne Lektury dalej istniały.

Zostań naszym Przyjacielem!

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Dangus: 1 2 3
  2. Debesys: 1 2
  3. Mintys: 1
  4. Polėkis: 1

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: Krimo -> Krymo, inbingęs -> įbingęs, žiurėk -> žiūrėk, nesivadįsi -> nesivadinsi

  *fleksiją, pvz.: veiksmažodžių liepiamosios nuosakos vns. 2 asm. formas (laukki -> lauki)

  *didžiųjų raidžių rašymą, pvz.:

  Matai, gelmėse irstos — debesys! toliau tas (…) -> Matai, gelmėse irstos — debesys! Toliau tas (…)

  Bet stokim! pragaras po kojų )(…) -> Bet stokim! Pragaras po kojų (…)

  Adomas MickevičiusKrymo sonetaiKikineiso kalnasMirzatłum. Motiejus Gustaitis

  1

  Dangus, Debesys Dirstelki į bedugnę! Ten dangus kur plūko,[1]

  Tai marė. Paukštis-kalnas[2], perkūno nušautas,

  Sparnus lyg laumės juostas ant bangų išbruko,

  Metė stiebines[3] plunksnas plačiau negu skliautas,

  5

  Dangus, Debesys Ir vandenis užklojo salomis iš ūko.

  Matai, gelmėse irstos — debesys! Toliau tas

  Juodas nakties šešuolis — tamsuma jo rūko.

  Aure ugnies kasnykais[4] plykstelėjo skriautas[5],

  Dangus, Mintys, Polėkis Tai perkūnas. — Bet stokim! Pragaras po kojų;

  10

  Turim perlėkt ankstumą. Aš įbingęs[6] joju;

  Tu pasirengęs lauki: kad aš in pavojų[7]

  Šoksiu, žiūrėk, į skardą: jei plunksną išvysi,

  Tai bus mano kaupokas[8], ir tu pabandysi;

  Ne — tai sudiev! Jau žmogus čia nesivadinsi.

  Przypisy

  [1]

  plūko — teka. [przypis edytorski]

  [2]

  Paukštis-kalnas — žinomas iš Tūkstančio naktų. Yra tai garsus persų mitologijoje paukštis Limurgas, dažnai rytinių poetų aprašinėtas. „Didelis jisai — sako Firdusi Šah-Nameth’e — kaip kalnas, o drūtas kaip tvirtynė; dramblį nuneša savo naguose”, ir toliaus: „išvydęs karžygius (simurgas) pakilo kaip debesys nuo uolos, ant kurios gyvena ir traukė oru lyg vėsula, mėtydamas šešėlį ant raitelių kariaunos”, (Sk. Hammer: Geschichte der schönen Redekünste Persiens, Vien, 1818, p. 65). Nuo viršaus kalnų, iškilusių aukščiaus debesų srities, jeigu žvilgterėsime ant ūkų, plaukiojančių viršum marių, rodosi gulį ant vandens pavydale didelių baltų salų. Šitą įdomų fenomeną pastebėjau nuo Čatirdago. [przypis redakcyjny]

  [3]

  stiebines — esančias ant stiebo. [przypis edytorski]

  [4]

  kasnykas — kasninkas, kaspinas. [przypis edytorski]

  [5]

  skriautas — čia: kakta. [przypis edytorski]

  [6]

  įbingęs — įsigalėjęs. [przypis edytorski]

  [7]

  in pavojų — pavojuje. [przypis edytorski]

  [8]

  kaupokas — senovės karių kepurė. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...