Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 416 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x
Balaklavos pilies griuvėsiai → ← Kelias ties Čufut-Kalės

Spis treści

  1. Dangus: 1 2 3
  2. Debesys: 1 2
  3. Mintys: 1
  4. Polėkis: 1

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: Krimo -> Krymo, inbingęs -> įbingęs, žiurėk -> žiūrėk, nesivadįsi -> nesivadinsi

  *fleksiją, pvz.: veiksmažodžių liepiamosios nuosakos vns. 2 asm. formas (laukki -> lauki)

  *didžiųjų raidžių rašymą, pvz.:

  Matai, gelmėse irstos — debesys! toliau tas (…) -> Matai, gelmėse irstos — debesys! Toliau tas (…)

  Bet stokim! pragaras po kojų )(…) -> Bet stokim! Pragaras po kojų (…)

  Adomas MickevičiusKrymo sonetaiKikineiso kalnasMirzatłum. Motiejus Gustaitis

  1
  Dangus, Debesys Dirstelki į bedugnę! Ten dangus kur plūko,[1]
  Tai marė. Paukštis-kalnas[2], perkūno nušautas,
  Sparnus lyg laumės juostas ant bangų išbruko,
  Metė stiebines[3] plunksnas plačiau negu skliautas,
  5
  Dangus, Debesys Ir vandenis užklojo salomis iš ūko.
  Matai, gelmėse irstos — debesys! Toliau tas
  Juodas nakties šešuolis — tamsuma jo rūko.
  Aure ugnies kasnykais[4] plykstelėjo skriautas[5],
  Dangus, Mintys, Polėkis Tai perkūnas. — Bet stokim! Pragaras po kojų;
  10
  Turim perlėkt ankstumą. Aš įbingęs[6] joju;
  Tu pasirengęs lauki: kad aš in pavojų[7]
  Šoksiu, žiūrėk, į skardą: jei plunksną išvysi,
  Tai bus mano kaupokas[8], ir tu pabandysi;
  Ne — tai sudiev! Jau žmogus čia nesivadinsi.

  Przypisy

  [1]

  plūko — teka. [przypis edytorski]

  [2]

  Paukštis-kalnas — žinomas iš Tūkstančio naktų. Yra tai garsus persų mitologijoje paukštis Limurgas, dažnai rytinių poetų aprašinėtas. „Didelis jisai — sako Firdusi Šah-Nameth’e — kaip kalnas, o drūtas kaip tvirtynė; dramblį nuneša savo naguose”, ir toliaus: „išvydęs karžygius (simurgas) pakilo kaip debesys nuo uolos, ant kurios gyvena ir traukė oru lyg vėsula, mėtydamas šešėlį ant raitelių kariaunos”, (Sk. Hammer: Geschichte der schönen Redekünste Persiens, Vien, 1818, p. 65). Nuo viršaus kalnų, iškilusių aukščiaus debesų srities, jeigu žvilgterėsime ant ūkų, plaukiojančių viršum marių, rodosi gulį ant vandens pavydale didelių baltų salų. Šitą įdomų fenomeną pastebėjau nuo Čatirdago. [przypis redakcyjny]

  [3]

  stiebines — esančias ant stiebo. [przypis edytorski]

  [4]

  kasnykas — kasninkas, kaspinas. [przypis edytorski]

  [5]

  skriautas — čia: kakta. [przypis edytorski]

  [6]

  įbingęs — įsigalėjęs. [przypis edytorski]

  [7]

  in pavojų — pavojuje. [przypis edytorski]

  [8]

  kaupokas — senovės karių kepurė. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x