Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x
Bachčisarajus → ← Audra

Spis treści

  1. Dangus: 1
  2. Jūra: 1
  3. Kalnai: 1
  4. Žvaigždės: 1 2

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: Krimo -> Krymo, lado -> ledo

  Adomas MickevičiusKrymo sonetaiKalnų reginys iš kozlovo tyrųKeleivis ir Mirzatłum. Motiejus Gustaitis

  KELEIVIS

  Dangus, Žvaigždės, Jūra Ten?… Ar Allahs pastatė siena marias ledo,
  Ar angelams sostinę iš debesio pilko?
  Ar ketvirtžemio[1] mitrus[2] Divai[3] čion suvilko,
  Kad žvaigždžių karavanos[4]nepraleistų vado?…
  Viršukalniai liepsnoja! Gaisras Carogrado![5]
  Ar Allahs[6], kad tamsybė chilatu[7] iš šilko,
  Skriejančius po gamtjūrą[8] pasaulius apvilko,
  Tą žibintą užkorė tarp dangaus apvado[9]?…

  MIRZA[10]

  Kalnai, Žvaigždės Ten? Buvau: žiema tūno; ten snapai šaltinių
  Ir upių gerklės iš jos lizdo gurguliuoja;
  Pūstelėjau, iš mano burnos sniegas krito;
  Žengiau aukščiaus erelių kelių padausinių[11],
  Kur debesių lopšiuose griausmai snūduriuoja,
  Kur ant mano turbono[12] vien žvaigždė tebšvito:
  Tai Čatirdagas[13]!

  KELEIVIS

  Aa!!

  Przypisy

  [1]

  ketvirtžemis — ketvirtadalis žemės (rutulio). [przypis edytorski]

  [2]

  mitrus — čia: mūrus. [przypis edytorski]

  [3]

  Dlv’al — sulyg senobinės persų mitologijos piktosios dvasios, kitados viešpatavusios ant žemės, paskui angelų ištremtos, dabar gyvenančios ant pasaulio parubės už kalno Kaf. [przypis redakcyjny]

  [4]

  karavanas — arab. kervan — Rytų krašte keliauninkų draugija, susidedanti iš pirklių, maldininkų ir kitų keliautojų. [przypis tłumacza]

  [5]

  Viršukalniai liepsnoja… — Saulei nusileidus, dar kai kurį laiką Čatirdago viršūnės išrodo tarsi ugnyje, nuo atsimušančių į jas saulės spindulių. [przypis tłumacza]

  [6]

  Allahas — arabų ž. — Taip mahometonai vadina Dievą. [przypis tłumacza]

  [7]

  chilatas — vadinama pagarbos skraistė, sultono teikiamoji aukštiems viešpatijos valdininkams [przypis redakcyjny]

  [8]

  gamtjūra — gamtos jūra. [przypis edytorski]

  [9]

  apvadas — aplink ko einantis kelias. [przypis edytorski]

  [10]

  Mirza — persų ž. — jeigu stovi prieš vardą, tai reiškia ponas, o jeigu po vardo, tai — kunigaikštis. [przypis tłumacza]

  [11]

  kelių padausinių — kur nesimato kelių. [przypis edytorski]

  [12]

  Turban — turkų ž. — taip rytiečiai vadina vyrų galvos apdangalą, susuktą iš ilgos skaros. [przypis tłumacza]

  [13]

  Čalirdagas — aukščiausias Krymo retežyje kalnas pietų krašte, iš tolo beveik 200 varstų iš visų pusių matomas paveiksle didintėlio mėlsvos varsos debesio. [przypis redakcyjny]

  Close
  Please wait...
  x