Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x
Bachčisarajus → ← Audra

Spis treści

  1. Dangus: 1
  2. Jūra: 1
  3. Kalnai: 1
  4. Žvaigždės: 1 2

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: Krimo -> Krymo, lado -> ledo

  Adomas MickevičiusKrymo sonetaiKalnų reginys iš kozlovo tyrųKeleivis ir Mirzatłum. Motiejus Gustaitis

  KELEIVIS

  1
  Dangus, Žvaigždės, Jūra Ten?… Ar Allahs pastatė siena marias ledo,
  Ar angelams sostinę iš debesio pilko?
  Ar ketvirtžemio[1] mitrus[2] Divai[3] čion suvilko,
  Kad žvaigždžių karavanos[4]nepraleistų vado?…
  5
  Viršukalniai liepsnoja! Gaisras Carogrado![5]
  Ar Allahs[6], kad tamsybė chilatu[7] iš šilko,
  Skriejančius po gamtjūrą[8] pasaulius apvilko,
  Tą žibintą užkorė tarp dangaus apvado[9]?…

  MIRZA[10]

  Kalnai, Žvaigždės Ten? Buvau: žiema tūno; ten snapai šaltinių
  10
  Ir upių gerklės iš jos lizdo gurguliuoja;
  Pūstelėjau, iš mano burnos sniegas krito;
  Žengiau aukščiaus erelių kelių padausinių[11],
  Kur debesių lopšiuose griausmai snūduriuoja,
  Kur ant mano turbono[12] vien žvaigždė tebšvito:
  15
  Tai Čatirdagas[13]!

  KELEIVIS

  Aa!!

  Przypisy

  [1]

  ketvirtžemis — ketvirtadalis žemės (rutulio). [przypis edytorski]

  [2]

  mitrus — čia: mūrus. [przypis edytorski]

  [3]

  Dlv’al — sulyg senobinės persų mitologijos piktosios dvasios, kitados viešpatavusios ant žemės, paskui angelų ištremtos, dabar gyvenančios ant pasaulio parubės už kalno Kaf. [przypis redakcyjny]

  [4]

  karavanas — arab. kervan — Rytų krašte keliauninkų draugija, susidedanti iš pirklių, maldininkų ir kitų keliautojų. [przypis tłumacza]

  [5]

  Viršukalniai liepsnoja… — Saulei nusileidus, dar kai kurį laiką Čatirdago viršūnės išrodo tarsi ugnyje, nuo atsimušančių į jas saulės spindulių. [przypis tłumacza]

  [6]

  Allahas — arabų ž. — Taip mahometonai vadina Dievą. [przypis tłumacza]

  [7]

  chilatas — vadinama pagarbos skraistė, sultono teikiamoji aukštiems viešpatijos valdininkams [przypis redakcyjny]

  [8]

  gamtjūra — gamtos jūra. [przypis edytorski]

  [9]

  apvadas — aplink ko einantis kelias. [przypis edytorski]

  [10]

  Mirza — persų ž. — jeigu stovi prieš vardą, tai reiškia ponas, o jeigu po vardo, tai — kunigaikštis. [przypis tłumacza]

  [11]

  kelių padausinių — kur nesimato kelių. [przypis edytorski]

  [12]

  Turban — turkų ž. — taip rytiečiai vadina vyrų galvos apdangalą, susuktą iš ilgos skaros. [przypis tłumacza]

  [13]

  Čalirdagas — aukščiausias Krymo retežyje kalnas pietų krašte, iš tolo beveik 200 varstų iš visų pusių matomas paveiksle didintėlio mėlsvos varsos debesio. [przypis redakcyjny]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x