Chcemy, aby każde dziecko w Polsce miało wygodny i bezpłatny dostęp do lektur szkolnych - zróbmy to razem! Wspieraj Wolne Lektury stałą wpłatą

Dorzucam się!
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x
Baidarai → ← Potockaitės karstas

Spis treści

  1. Dabartis: 1
  2. Gailestis: 1
  3. Haremas: 1 2
  4. Kapinės: 1
  5. Praeitis: 1
  6. Žvilgsnis: 1

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: Krimo -> Krymo, bunčukas -> bunčiukas, jųsų -> jūsų

  *fleksiją, pvz.: vardažodžių dgs. V. formas (jųs -> jūs, moterįs -> moterys)

  *didžiųjų raidžių rašymą, pvz.:

  O, jūs Edeno rožės! pas tyrają srovę (…) -> O, jūs Edeno rožės! Pas tyrają srovę (…)

  Atleisk, Pranašė didis! jis vienas žiūrėjo (…) -> Atleisk, Pranašė didis! Jis vienas žiūrėjo (…)

  Adomas MickevičiusKrymo sonetaiHaremo[1] kapinės[2]Mirza keleiviuitłum. Motiejus Gustaitis

  1
  Čia Haremas, Praeitis jaunutėles kekes iš meilės vynyno
  Imta Allaho skobniui[3]. Čia perlės[4] rytinės,
  Laimės jūroj pagautos, nūn rojaus imtinės,
  Prieglobstyj amžinatvės, ilsis ant kapyno.
  5
  Jas Haremas, Dabartis visos malonybės apleido laikinės[5];
  Tiktai šaltas turbonas[6] žvilga ties gėlyno,
  Lyg šešėlių bunčiukas[7]ir ant akmens gryno
  Raidės, giauro[8] išdrožtos, tebspinkso vardinės.
  O Kapinės, Žvilgsnis, Gailestis jūs, Edeno[9] rožės! Pas tyrąją srovę
  10
  Po drovos lapais dienos jūsų pražydėjo,
  Amžinai prieš netikių [10] užslėptos daugovę.
  Nūn žvilgys[11] svetimžemio teršia tą vietovę…
  Atleisk, Pranaše didis! Jis vienas žiūrėjo
  Iš kitataučių verkdams į mūsų senovę.

  Przypisy

  [1]

  Haremas — arabų ž. — Taip vadinami namai,kur gyvena turkų moterys. [przypis tłumacza]

  [2]

  Haremo kapai — Gražiame sodne tarp morvamedžių ir išbėgusių popelių stovi Chanų ir Sultonų, jųjų žmonų ir giminių karstai iš baltojo marmoro… Arti tos vietos dviejose trobose guli sumesti be tvarkos grabai; kitados jų būta gražiai papuoštų, šiandien kiokso nuogos lentos ir juodos skaros. [przypis redakcyjny]

  [3]

  skobnis — senovinis stalas. [przypis edytorski]

  [4]

  perlė — kitaip žemčiūgas — yra tai sukietėjęs šviesus sidabrinės spalvos tvaras panašus į apskritą grūdą, randamas tūlų kiaukerų viduryje. Būdamos labai gražios ir žėrios, perlės yra dideliai branginamos ir vartojamos kaipo papuošalas. [przypis tłumacza]

  [5]

  laikinės — laikinos. [przypis edytorski]

  [6]

  šaltas turbonas žvilga… — Muzulmonai stato ant vyrų ir moterų grabų akmeninius gaubtuvus, abejai lyčiai kitokio pavidalo. [przypis redakcyjny]

  [7]

  bančiukas — turkų kareivijos garbės ženklas. [przypis tłumacza]

  [8]

  giauras — reiškia netikėlį. Taip muzulmonai vadina krikščionis. [przypis redakcyjny]

  [9]

  Edenas — žydų žod. — reiškia rojų, linksmybių vietą. [przypis tłumacza]

  [10]

  netikis — netikėlis. [przypis edytorski]

  [11]

  žvilgys — žvilgis, žvilgsnis. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x