Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 471 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 500 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Adam Mickiewicz, Krymo sonetai, Haremo kapinės

Adam Mickiewicz

Haremo kapinės

tłum. Motiejus Gustaitis

Baidarai → ← Potockaitės karstas

Spis treści

  1. Dabartis: 1
  2. Gailestis: 1
  3. Haremas: 1 2
  4. Kapinės: 1
  5. Praeitis: 1
  6. Žvilgsnis: 1

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: Krimo -> Krymo, bunčukas -> bunčiukas, jųsų -> jūsų

  *fleksiją, pvz.: vardažodžių dgs. V. formas (jųs -> jūs, moterįs -> moterys)

  *didžiųjų raidžių rašymą, pvz.:

  O, jūs Edeno rožės! pas tyrają srovę (…) -> O, jūs Edeno rožės! Pas tyrają srovę (…)

  Atleisk, Pranašė didis! jis vienas žiūrėjo (…) -> Atleisk, Pranašė didis! Jis vienas žiūrėjo (…)

  Adomas MickevičiusKrymo sonetaiHaremo[1] kapinės[2]Mirza keleiviuitłum. Motiejus Gustaitis

  1
  Čia Haremas, Praeitis jaunutėles kekes iš meilės vynyno
  Imta Allaho skobniui[3]. Čia perlės[4] rytinės,
  Laimės jūroj pagautos, nūn rojaus imtinės,
  Prieglobstyj amžinatvės, ilsis ant kapyno.
  5
  Jas Haremas, Dabartis visos malonybės apleido laikinės[5];
  Tiktai šaltas turbonas[6] žvilga ties gėlyno,
  Lyg šešėlių bunčiukas[7]ir ant akmens gryno
  Raidės, giauro[8] išdrožtos, tebspinkso vardinės.
  O Kapinės, Žvilgsnis, Gailestis jūs, Edeno[9] rožės! Pas tyrąją srovę
  10
  Po drovos lapais dienos jūsų pražydėjo,
  Amžinai prieš netikių [10] užslėptos daugovę.
  Nūn žvilgys[11] svetimžemio teršia tą vietovę…
  Atleisk, Pranaše didis! Jis vienas žiūrėjo
  Iš kitataučių verkdams į mūsų senovę.

  Przypisy

  [1]

  Haremas — arabų ž. — Taip vadinami namai,kur gyvena turkų moterys. [przypis tłumacza]

  [2]

  Haremo kapai — Gražiame sodne tarp morvamedžių ir išbėgusių popelių stovi Chanų ir Sultonų, jųjų žmonų ir giminių karstai iš baltojo marmoro… Arti tos vietos dviejose trobose guli sumesti be tvarkos grabai; kitados jų būta gražiai papuoštų, šiandien kiokso nuogos lentos ir juodos skaros. [przypis redakcyjny]

  [3]

  skobnis — senovinis stalas. [przypis edytorski]

  [4]

  perlė — kitaip žemčiūgas — yra tai sukietėjęs šviesus sidabrinės spalvos tvaras panašus į apskritą grūdą, randamas tūlų kiaukerų viduryje. Būdamos labai gražios ir žėrios, perlės yra dideliai branginamos ir vartojamos kaipo papuošalas. [przypis tłumacza]

  [5]

  laikinės — laikinos. [przypis edytorski]

  [6]

  šaltas turbonas žvilga… — Muzulmonai stato ant vyrų ir moterų grabų akmeninius gaubtuvus, abejai lyčiai kitokio pavidalo. [przypis redakcyjny]

  [7]

  bančiukas — turkų kareivijos garbės ženklas. [przypis tłumacza]

  [8]

  giauras — reiškia netikėlį. Taip muzulmonai vadina krikščionis. [przypis redakcyjny]

  [9]

  Edenas — žydų žod. — reiškia rojų, linksmybių vietą. [przypis tłumacza]

  [10]

  netikis — netikėlis. [przypis edytorski]

  [11]

  žvilgys — žvilgis, žvilgsnis. [przypis edytorski]

  x