Wolne Lektury potrzebują pomocy...Wolne Lektury są za darmo i bez reklam, bo utrzymują się z dobrowolnych darowizn i dotacji.

Na stałe wspiera nas 376 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Potrzebujemy Twojej pomocy!

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Informacje o nowościach

Informacje o nowościach w naszej bibliotece w Twojej skrzynce mailowej? Nic prostszego, zapisz się do newslettera. Kliknij, by pozostawić swój adres e-mail.

x
Potockaitės karstas → ← Bachčisarajus

Spis treści

  1. Dangus: 1 2
  2. Kalnai: 1
  3. Medžiai: 1
  4. Naktis: 1 2 3

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: mulumanų -> muzulmonų, įpač -> ypač, kary gis -> karžygys

  * fleksiją, pvz.: veiksmažodžių bendraties formas (melsties -> melstis)

  *žodžių rašymą kartu ir atskirai, pvz.: išlauko -> iš lauko

  Adomas MickevičiusKrimo sonetaiBachčisarajus naktįtłum. Motiejus Gustaitis

  Dangus, Kalnai, Naktis Skirstosi iš džamijų [1] dievuotųjų[2] minia,
  Izano aidas dingsta pavakarį tylų;
  Paraudo susigėdus aušra nuo šviesylų[3],
  Gaisus nakties karalius kopia į gūžynę[4].
  Jau žibintuvai žvykso po dangaus tuštynę;
  Tarp jųjų plūkuriuoja vienas debesylų,
  Kaip snaudžianti didžgulbė [5] po ežerą vylų[6],
  Jos sparnai paauksuoti, krūtis sidabrinė.
  Čia Naktis, Medžiai kipariso[7] ūksmės[8] ir menaro tįso,
  Toliaus aplink granitų milžinai juoduoja,
  Lyg šeitonai susėdę divone[9] Ebliso[10]
  Po Naktis, Dangus tamsumos pamarške[11]; kartais sužaibuoja
  Kibirkštis ant viršūnės, ir vytim Fariso[12]
  Miegantį dangaus mėlį[13] švyst-švyst sidabruoja.

  Przypisy

  [1]

  džamija — Mesdžid arba džami — yra tai paprasti mečetai, mahometonų bažnyčios. Jų kampuose iš lauko esti laibučiai, dangun išbėgą kuoreliai, vadinami minaretais bei menarais. Šituos pusiau liemenį perjuosia galerija vardu šurfe, iš kurios muezzinai, t. y. garsintojai, kviečia žmones melstis. Tas iš galerijos giedamasis šauksmas vadinasi izan. Penkis kartus per dieną paskirtomis valandomis girdėti izanas nuo visų minaretų, o grynas-skardus muezzinų balsas maloniai skamba muzulmonų miestų padangėje, ypač jog ten, nebvažinėjant ratais, rami viešpatauja tyluma. (I. Senkowski. Collectanea T, II p. 66). [przypis redakcyjny]

  [2]

  dievuotojas — dievotas, pamaldus žmogus. [przypis edytorski]

  [3]

  šviesylas — šviesulys. [przypis edytorski]

  [4]

  į gūžynę — pas mylimąją. [przypis edytorski]

  [5]

  didžgulbė — didžioji gulbė. [przypis edytorski]

  [6]

  vylų — viliojantį. [przypis edytorski]

  [7]

  kiparisas — amžinai žaliuojantis šiltųjų kraštų medis. [przypis edytorski]

  [8]

  ūksmės — pavėsis. [przypis edytorski]

  [9]

  Divan — pers., daivan arab. — Rytuose reiškia vastybės tarybą, taipgi eilių rinkinį. Pas mus reiškia kilimą arba kaurą. [przypis tłumacza]

  [10]

  Eblisas — arba Iblis taipgi Garazel reiškia Liuciferį pas mahometonus. [przypis redakcyjny]

  [11]

  pamarškė — palapinė. [przypis edytorski]

  [12]

  Farisas — karžygys, pas arabus-beduinus. [przypis redakcyjny]

  [13]

  mėlis — mėlynumas. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...