Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 476 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 500 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Adam Mickiewicz, Krymo sonetai, Bachčisarajus naktį

Adam Mickiewicz

Bachčisarajus naktį

tłum. Motiejus Gustaitis

Potockaitės karstas → ← Bachčisarajus

Spis treści

  1. Dangus: 1 2
  2. Kalnai: 1
  3. Medžiai: 1
  4. Naktis: 1 2 3

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: mulumanų -> muzulmonų, įpač -> ypač, kary gis -> karžygys

  * fleksiją, pvz.: veiksmažodžių bendraties formas (melsties -> melstis)

  *žodžių rašymą kartu ir atskirai, pvz.: išlauko -> iš lauko

  Adomas MickevičiusKrimo sonetaiBachčisarajus naktįtłum. Motiejus Gustaitis

  1
  Dangus, Kalnai, Naktis Skirstosi iš džamijų [1] dievuotųjų[2] minia,
  Izano aidas dingsta pavakarį tylų;
  Paraudo susigėdus aušra nuo šviesylų[3],
  Gaisus nakties karalius kopia į gūžynę[4].
  5
  Jau žibintuvai žvykso po dangaus tuštynę;
  Tarp jųjų plūkuriuoja vienas debesylų,
  Kaip snaudžianti didžgulbė [5] po ežerą vylų[6],
  Jos sparnai paauksuoti, krūtis sidabrinė.
  Čia Naktis, Medžiai kipariso[7] ūksmės[8] ir menaro tįso,
  10
  Toliaus aplink granitų milžinai juoduoja,
  Lyg šeitonai susėdę divone[9] Ebliso[10]
  Po Naktis, Dangus tamsumos pamarške[11]; kartais sužaibuoja
  Kibirkštis ant viršūnės, ir vytim Fariso[12]
  Miegantį dangaus mėlį[13] švyst-švyst sidabruoja.

  Przypisy

  [1]

  džamija — Mesdžid arba džami — yra tai paprasti mečetai, mahometonų bažnyčios. Jų kampuose iš lauko esti laibučiai, dangun išbėgą kuoreliai, vadinami minaretais bei menarais. Šituos pusiau liemenį perjuosia galerija vardu šurfe, iš kurios muezzinai, t. y. garsintojai, kviečia žmones melstis. Tas iš galerijos giedamasis šauksmas vadinasi izan. Penkis kartus per dieną paskirtomis valandomis girdėti izanas nuo visų minaretų, o grynas-skardus muezzinų balsas maloniai skamba muzulmonų miestų padangėje, ypač jog ten, nebvažinėjant ratais, rami viešpatauja tyluma. (I. Senkowski. Collectanea T, II p. 66). [przypis redakcyjny]

  [2]

  dievuotojas — dievotas, pamaldus žmogus. [przypis edytorski]

  [3]

  šviesylas — šviesulys. [przypis edytorski]

  [4]

  į gūžynę — pas mylimąją. [przypis edytorski]

  [5]

  didžgulbė — didžioji gulbė. [przypis edytorski]

  [6]

  vylų — viliojantį. [przypis edytorski]

  [7]

  kiparisas — amžinai žaliuojantis šiltųjų kraštų medis. [przypis edytorski]

  [8]

  ūksmės — pavėsis. [przypis edytorski]

  [9]

  Divan — pers., daivan arab. — Rytuose reiškia vastybės tarybą, taipgi eilių rinkinį. Pas mus reiškia kilimą arba kaurą. [przypis tłumacza]

  [10]

  Eblisas — arba Iblis taipgi Garazel reiškia Liuciferį pas mahometonus. [przypis redakcyjny]

  [11]

  pamarškė — palapinė. [przypis edytorski]

  [12]

  Farisas — karžygys, pas arabus-beduinus. [przypis redakcyjny]

  [13]

  mėlis — mėlynumas. [przypis edytorski]

  x