Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy...

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x
Potockaitės karstas → ← Bachčisarajus

Spis treści

  1. Dangus: 1 2
  2. Kalnai: 1
  3. Medžiai: 1
  4. Naktis: 1 2 3

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: mulumanų -> muzulmonų, įpač -> ypač, kary gis -> karžygys

  * fleksiją, pvz.: veiksmažodžių bendraties formas (melsties -> melstis)

  *žodžių rašymą kartu ir atskirai, pvz.: išlauko -> iš lauko

  Adomas MickevičiusKrimo sonetaiBachčisarajus naktįtłum. Motiejus Gustaitis

  1
  Dangus, Kalnai, Naktis Skirstosi iš džamijų [1] dievuotųjų[2] minia,
  Izano aidas dingsta pavakarį tylų;
  Paraudo susigėdus aušra nuo šviesylų[3],
  Gaisus nakties karalius kopia į gūžynę[4].
  5
  Jau žibintuvai žvykso po dangaus tuštynę;
  Tarp jųjų plūkuriuoja vienas debesylų,
  Kaip snaudžianti didžgulbė [5] po ežerą vylų[6],
  Jos sparnai paauksuoti, krūtis sidabrinė.
  Čia Naktis, Medžiai kipariso[7] ūksmės[8] ir menaro tįso,
  10
  Toliaus aplink granitų milžinai juoduoja,
  Lyg šeitonai susėdę divone[9] Ebliso[10]
  Po Naktis, Dangus tamsumos pamarške[11]; kartais sužaibuoja
  Kibirkštis ant viršūnės, ir vytim Fariso[12]
  Miegantį dangaus mėlį[13] švyst-švyst sidabruoja.

  Przypisy

  [1]

  džamija — Mesdžid arba džami — yra tai paprasti mečetai, mahometonų bažnyčios. Jų kampuose iš lauko esti laibučiai, dangun išbėgą kuoreliai, vadinami minaretais bei menarais. Šituos pusiau liemenį perjuosia galerija vardu šurfe, iš kurios muezzinai, t. y. garsintojai, kviečia žmones melstis. Tas iš galerijos giedamasis šauksmas vadinasi izan. Penkis kartus per dieną paskirtomis valandomis girdėti izanas nuo visų minaretų, o grynas-skardus muezzinų balsas maloniai skamba muzulmonų miestų padangėje, ypač jog ten, nebvažinėjant ratais, rami viešpatauja tyluma. (I. Senkowski. Collectanea T, II p. 66). [przypis redakcyjny]

  [2]

  dievuotojas — dievotas, pamaldus žmogus. [przypis edytorski]

  [3]

  šviesylas — šviesulys. [przypis edytorski]

  [4]

  į gūžynę — pas mylimąją. [przypis edytorski]

  [5]

  didžgulbė — didžioji gulbė. [przypis edytorski]

  [6]

  vylų — viliojantį. [przypis edytorski]

  [7]

  kiparisas — amžinai žaliuojantis šiltųjų kraštų medis. [przypis edytorski]

  [8]

  ūksmės — pavėsis. [przypis edytorski]

  [9]

  Divan — pers., daivan arab. — Rytuose reiškia vastybės tarybą, taipgi eilių rinkinį. Pas mus reiškia kilimą arba kaurą. [przypis tłumacza]

  [10]

  Eblisas — arba Iblis taipgi Garazel reiškia Liuciferį pas mahometonus. [przypis redakcyjny]

  [11]

  pamarškė — palapinė. [przypis edytorski]

  [12]

  Farisas — karžygys, pas arabus-beduinus. [przypis redakcyjny]

  [13]

  mėlis — mėlynumas. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x