Blackout

Od 12 lat Wolne Lektury udostępniają książki nieodpłatnie i bez reklam
Jesteśmy najpopularniejszą biblioteką w Polsce: w 2019 roku 5,9 miliona unikalnych użytkowników odwiedziło nas 21 milionów razy. Wszyscy zasługujemy na bibliotekę, która gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wydań cyfrowych.

Stoi przed nami realna groźba zamknięcia
Niestety, z milionów czytelników wspiera nas jedynie niewiele 190 osób. Środki, jakie do tej pory pozyskiwaliśmy ze źródeł publicznych, są coraz mniejsze.

Potrzebujemy pomocy Przyjaciół
Nie uda się utrzymać tej niezwykłej biblioteki bez Twojego wsparcia. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zacznij wspierać nas regularnie. Potrzeba minimum 1000 Przyjaciół, żeby Wolne Lektury dalej istniały.

Zostań naszym Przyjacielem!

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Akys: 1
  2. Arklys: 1
  3. Giesmė: 1
  4. Jojikas: 1
  5. Kalba: 1
  6. Žvilgsnis: 1

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: Krimo -> Krymo, ing -> į

  *didžiųjų raidžių rašymą, pvz.:

  Klaupia, kilst! Išsitiesęs davė ton-pus šuolį

  Adomas MickevičiusKrymo sonetaiKelias ties Čufut-Kalės[1] pakriaušiuMirza ir Keleivistłum. Motiejus Gustaitis

  MIRZA

  1

  Arklys, Jojikas Pasimelsk, leisk pavadį, užsigrįžk, varguoli;

  Čia jojikas arklio kojoms skiria savo protą[2].

  Bingus[3] arklys! Matai, kaip žvalgo skrodės[4] plotą?

  Klaupia, kilst! Išsitiesęs davė ton-pus šuolį,

  5

  Ir kabo. — Nežiūrėk ten! Tenai vyzdžio[5] puolį

  Neatmuš Al-Kairo[6] versmakė[7] giedrota;

  Ir ranka ten nerodyk, ranka neplunksnota;

  Ir minties ten neleiski, nes bedugnės guoly

  Žvilgsnis Kaip inkaras iš valties metamas in gylę[8],

  10

  Perkūnu kris, bet marių gelmės niškakėjęs[9],

  Vaitį apvers ir stačiai nugrumzdės į žiotis.

  KELEIVIS.

  Akys, Kalba, Giesmė Mirza, aš dirstelėjau! Per pasaulio skylę

  Mačiau… miręs apreikšiu, ką esmi regėjęs —

  Žmonių kalba negali tatai[10] išgiedoti.

  Przypisy

  [1]

  Čufut-Kalė — miestelis ant aukštos uolos; namai pakraščiu stovintys pa- našūs į kregždžių lizdus; takas, kur einama ant kalno, yra pa- vojingas it kabąs ties pakriaušiu. Pačiame miestelyje namų sienos vienijasi beveik su uolos rentiniu; dirstelėjus pro langą, žvilgis dingsta neišmatuojamoje gelmėje. [przypis tłumacza]

  [2]

  Čia jojiks arklio kojoms skiria savo protą. — Krymo arklys sunkioje ir pavojingoje kelionėje rodosi turįs tam tikrą atsargos bei tikrumo instinktą: pirm žengdamas, laiko koją ore ir, ieškodamas akmens, bando, ar tikrai galima žengti ir stoti. [przypis tłumacza]

  [3]

  Bingus — gražus, smarkus. [przypis edytorski]

  [4]

  skrodė — vandens išneštas griovys ar duobė. [przypis edytorski]

  [5]

  vyzdys — akies vyzdys. [przypis edytorski]

  [6]

  Al-Kalras — vietos vardas. [przypis tłumacza]

  [7]

  versmakė — šulinys. [przypis edytorski]

  [8]

  in gylę — į gilumą. [przypis edytorski]

  [9]

  niškakėjęs — neišvertęs. [przypis edytorski]

  [10]

  tatai — to. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...