Wolne Lektury potrzebują pomocy...Wolne Lektury utrzymują się z dobrowolnych darowizn i dotacji.


Na stałe wspiera nas 378 czytelników i czytelniczek.
Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców.


Dołącz do darczyńców! Przyjaciele Wolnych Lektur zyskują wcześniejszy dostęp do nowych publikacji!
Potrzebujemy Twojej pomocy!

TAK, wpłacam
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Informacje o nowościach

Informacje o nowościach w naszej bibliotece w Twojej skrzynce mailowej? Nic prostszego, zapisz się do newslettera. Kliknij, by pozostawić swój adres e-mail.

x
Kikineiso kalnas → ← Keleivis

Spis treści

  1. Akys: 1
  2. Arklys: 1
  3. Giesmė: 1
  4. Jojikas: 1
  5. Kalba: 1
  6. Žvilgsnis: 1

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: Krimo -> Krymo, ing -> į

  *didžiųjų raidžių rašymą, pvz.:

  Klaupia, kilst! Išsitiesęs davė ton-pus šuolį

  Adomas MickevičiusKrymo sonetaiKelias ties Čufut-Kalės[1] pakriaušiuMirza ir Keleivistłum. Motiejus Gustaitis

  MIRZA

  Arklys, Jojikas Pasimelsk, leisk pavadį, užsigrįžk, varguoli;
  Čia jojikas arklio kojoms skiria savo protą[2].
  Bingus[3] arklys! Matai, kaip žvalgo skrodės[4] plotą?
  Klaupia, kilst! Išsitiesęs davė ton-pus šuolį,
  Ir kabo. — Nežiūrėk ten! Tenai vyzdžio[5] puolį
  Neatmuš Al-Kairo[6] versmakė[7] giedrota;
  Ir ranka ten nerodyk, ranka neplunksnota;
  Ir minties ten neleiski, nes bedugnės guoly
  Žvilgsnis Kaip inkaras iš valties metamas in gylę[8],
  Perkūnu kris, bet marių gelmės niškakėjęs[9],
  Vaitį apvers ir stačiai nugrumzdės į žiotis.

  KELEIVIS.

  Akys, Kalba, Giesmė Mirza, aš dirstelėjau! Per pasaulio skylę
  Mačiau… miręs apreikšiu, ką esmi regėjęs —
  Žmonių kalba negali tatai[10] išgiedoti.

  Przypisy

  [1]

  Čufut-Kalė — miestelis ant aukštos uolos; namai pakraščiu stovintys pa- našūs į kregždžių lizdus; takas, kur einama ant kalno, yra pa- vojingas it kabąs ties pakriaušiu. Pačiame miestelyje namų sienos vienijasi beveik su uolos rentiniu; dirstelėjus pro langą, žvilgis dingsta neišmatuojamoje gelmėje. [przypis tłumacza]

  [2]

  Čia jojiks arklio kojoms skiria savo protą. — Krymo arklys sunkioje ir pavojingoje kelionėje rodosi turįs tam tikrą atsargos bei tikrumo instinktą: pirm žengdamas, laiko koją ore ir, ieškodamas akmens, bando, ar tikrai galima žengti ir stoti. [przypis tłumacza]

  [3]

  Bingus — gražus, smarkus. [przypis edytorski]

  [4]

  skrodė — vandens išneštas griovys ar duobė. [przypis edytorski]

  [5]

  vyzdys — akies vyzdys. [przypis edytorski]

  [6]

  Al-Kalras — vietos vardas. [przypis tłumacza]

  [7]

  versmakė — šulinys. [przypis edytorski]

  [8]

  in gylę — į gilumą. [przypis edytorski]

  [9]

  niškakėjęs — neišvertęs. [przypis edytorski]

  [10]

  tatai — to. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...