Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 435 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x
Simeiso divas → ← Ajudagas

Spis treści

  1. Audra: 1 2
  2. Gyvenimas: 1
  3. Marios: 1
  4. Paguoda: 1
  5. Patirtis: 1
  6. Svetimas kraštas: 1

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: Krimo -> Krymo, in -> į, rųšies -> rūšies

  * fleksiją, pvz.: vardažodžių vns. G. formas (manę -> mane)

  *skyrybą, pvz.:

  Jisai svečias, Giovanna, — kas svečią nudėtų, -> Jisai svečias, Giovanna — kas svečią nudėtų,

  * didžiųjų raidžių rašymą, pvz.:

  Bėdinas vanagėlis! jį audra pastvėrė - Bėdinas vanagėlis! Jį audra pastvėrė

  Adomas MickevičiusKrymo sonetaiVanagas[1]tłum. Motiejus Gustaitis

  Ant Kikineiso viršūnės
  1
  Audra, Svetimas kraštas Bėdinas[2] vanagėlis! Jį audra pastvėrė
  Ir į svetimą šalį toli nugabeno;
  Su vėtromis kovodams, čionai atplazdeno,
  Tarp žmonių ant šio stiebo sparnelius pasvėrė.
  5
  Marios, Paguoda Nurimk! Čia piktoms rankoms tavęs neapspęsti!
  Tikras tarsi ant miško šakos betupėtų.
  Jisai svečias, Giovanna — kas svečią nudėtų,
  Jeigu mariomis plaukia, tebijos[3] paskęsti.
  Audra, Gyvenimas, Patirtis Atmink mano, atminki savo prityrimą[4];
  10
  Tu gyvenimo marėj[5] — jau mačius baidyklių[6],
  Ir mane audra trėmė į klastus vilyklių[7].
  Kam tie meilūs žodeliai vilbina[8] likimą?
  Būdama pavojinga[9], dar ieškai mąsyklių[10]

  Przypisy

  [1]

  Vanagas — Tarp likusiųjų Mickevičiaus literatiškų palaikų p. Libravičius surado soneto „Jastrząb” variantą (sk. Pamiętnik Tow. flit. im. A. Mickiewicza, t. V p. 306), kuris tapo pirmą kartą atspaudintas pilnoje Paryžiaus laidoje Mickevičiaus veikalų (1860–1861). Kadangi šitas sonetas Mošinskio Albume užvardintas „Jastrząb — na wysokošci Kikii“, tai yra priskaitomas prie Krymo Sonetų ir greta su jaisiais spaudinamas. Sonetą „Jastrząb” galima laikyti neužbaigtu, nes turi tiktai 13 eilučių; ale jogiai mintis jame pilnai užbaigta, tai priderėtų jį priskirti veikiaus prie rūšies sonetų, vadinamųjų „sonnets acephale* ou tronques”. (Welti Geschichte des Sonettes in der deutschen Dichtung. Leipzig, 1884 p. 134). Sonete „Jastrząb” Mickevičius palygina savo nelaimingą, kaipo ištremtinio, likimą su likimu vanago, kurį audra, pastvėrus, metė į tolimą šalį; ten jis prieglaudos ieško ant laivinio pratieso. Plg. A. Puškino „Узник” (1822). „Giovannal”, apie kurią poetas mini šiame sonete, yra ne kas kita, kaip ponia Sobanskienė (sk. Wilhelm Bruchnalski. Dzieła A. Mickiewicza, wydanie Towarz. Literack. Lwów, 1900, „Wstęp” p. 12). [przypis redakcyjny]

  [2]

  Bėdinas — vargšas. [przypis edytorski]

  [3]

  tebijos — dabar: tebijo. [przypis edytorski]

  [4]

  prityrimą — patirtį. [przypis edytorski]

  [5]

  marėj — jūroje. [przypis edytorski]

  [6]

  baidyklių — šmėklų. [przypis edytorski]

  [7]

  vilyklių — vilionių. [przypis edytorski]

  [8]

  vilbina — traukia viliojant. [przypis edytorski]

  [9]

  Būdama pavojinga — čia: būdama pavojuje. [przypis edytorski]

  [10]

  dar ieškai mąsyklių — čia: kitiems spendi spąstus. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x