Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Audra: 1 2
  2. Draugai: 1
  3. Jūra: 1 2
  4. Mirtis: 1

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: Krimo -> Krymo, lyna -> lynas, iniršimo -> įniršimo

  * fleksiją: vardažodžių dgs. V. formas (vilnįs -> vilnys)

  *joto rašymą, pvz.: genius -> genijus.

  *skyrybą, pvz.:

  Burės žlugo ir vairas, tarp vandens kliokimo(…) – Burės žlugo ir vairas tarp vandens kliokimo

  Adomas MickevičiusKrymo sonetaiAudratłum. Motiejus Gustaitis

  1

  Jūra, Audra Burės žlugo ir vairas tarp vandens kliokimo

  Skęsta minios ramybė, slibinas sušuko;

  Jau lynas paskutinis mareiviams[1] ištrūko,

  Saulė kruvinai leidžias ant nusiminimo.

  5

  Užkaukė vėtra; ant šlapių kalnų, kur muko

  Kits per kitą iš marių bedugnės, mirimo

  Genijus, begrūmodamas kardu įniršimo,

  Lyg karžygys įbingęs[2] mūsų laivop niūko.

  Jūra, Audra, Draugai, Mirtis Šitie pusgyviai merdi, anas delnus užlaužė,

  10

  Tas draugus atsisveikint jau apsikabino,

  Šitie meldžias prieš galą, kad nuvytų mirtį.

  Vienas keleivis, širdį kuriam juojaus[3] graužė,

  Taip sau manė: laimingas, kas apsisvaigino,

  Ar melsties[4] moka, ar bent tarp draugų gal mirti.

  Przypisy

  [1]

  mareiviams — jūreiviams. [przypis edytorski]

  [2]

  įbingęs — įsigalėjęs. [przypis edytorski]

  [3]

  juojaus — jo. [przypis edytorski]

  [4]

  melsties — dabar: melstis. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...