Blackout

Od 12 lat Wolne Lektury udostępniają książki nieodpłatnie i bez reklam
Jesteśmy najpopularniejszą biblioteką w Polsce: w 2019 roku 5,9 miliona unikalnych użytkowników odwiedziło nas 21 milionów razy. Wszyscy zasługujemy na bibliotekę, która gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wydań cyfrowych.

Stoi przed nami realna groźba zamknięcia
Niestety, z milionów czytelników wspiera nas jedynie niewiele 190 osób. Środki, jakie do tej pory pozyskiwaliśmy ze źródeł publicznych, są coraz mniejsze.

Potrzebujemy pomocy Przyjaciół
Nie uda się utrzymać tej niezwykłej biblioteki bez Twojego wsparcia. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zacznij wspierać nas regularnie. Potrzeba minimum 1000 Przyjaciół, żeby Wolne Lektury dalej istniały.

Zostań naszym Przyjacielem!

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Audra: 1 2
  2. Draugai: 1
  3. Jūra: 1 2
  4. Mirtis: 1

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: Krimo -> Krymo, lyna -> lynas, iniršimo -> įniršimo

  * fleksiją: vardažodžių dgs. V. formas (vilnįs -> vilnys)

  *joto rašymą, pvz.: genius -> genijus.

  *skyrybą, pvz.:

  Burės žlugo ir vairas, tarp vandens kliokimo(…) – Burės žlugo ir vairas tarp vandens kliokimo

  Adomas MickevičiusKrymo sonetaiAudratłum. Motiejus Gustaitis

  1

  Jūra, Audra Burės žlugo ir vairas tarp vandens kliokimo

  Skęsta minios ramybė, slibinas sušuko;

  Jau lynas paskutinis mareiviams[1] ištrūko,

  Saulė kruvinai leidžias ant nusiminimo.

  5

  Užkaukė vėtra; ant šlapių kalnų, kur muko

  Kits per kitą iš marių bedugnės, mirimo

  Genijus, begrūmodamas kardu įniršimo,

  Lyg karžygys įbingęs[2] mūsų laivop niūko.

  Jūra, Audra, Draugai, Mirtis Šitie pusgyviai merdi, anas delnus užlaužė,

  10

  Tas draugus atsisveikint jau apsikabino,

  Šitie meldžias prieš galą, kad nuvytų mirtį.

  Vienas keleivis, širdį kuriam juojaus[3] graužė,

  Taip sau manė: laimingas, kas apsisvaigino,

  Ar melsties[4] moka, ar bent tarp draugų gal mirti.

  Przypisy

  [1]

  mareiviams — jūreiviams. [przypis edytorski]

  [2]

  įbingęs — įsigalėjęs. [przypis edytorski]

  [3]

  juojaus — jo. [przypis edytorski]

  [4]

  melsties — dabar: melstis. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...