Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 436 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x
← Vanagas

Spis treści

  1. Gamta: 1
  2. Kraštovaizdis.: 1
  3. Paminklas.: 1
  4. Poezija: 1

  Sudabartinta:

  * leksiką, pvz.: Simeisas -> Simeizas, jųsų -> jūsų

  * skyrybą, pvz.:

  Nes mūzos dailę jumyse uždarė -> Nes mūzos dailę jumyse uždarė.

  Motiejus GustaitisKrymo sonetaiSimeiso divas[1]

  1
  Gamta, Kraštovaizdis. Tenai, kur Krymo Simeis[2] akyvas[3],
  Iškėlęs galvą, žiūri į Euksiną;
  Tenai, kur marios, lyg sidabras gyvas,
  Tolydžio kruta, vilnimis masina[4];
  5
  Tenai didžiulė tvyla[5] uola — Divas.
  Jį bangos graužia, vėsulai[6] skandina,
  Tačiau bestovi tvirtas- amžinyvas[7],
  Lyg Kaf-kalnynas, kurį Dievai gina.
  Poezija, Paminklas. Sonetai, jūs tai esat tas paminklas!
  10
  Tiktai tvirtesnis neg[8] anas uolinis,
  Ir amžinesnis neg pati Juodmarė.
  Grožybė [9] jūsų — tai tikriausias ginklas,
  Kurio joks kardas nepasieks laikinis[10],
  Nes mūzos dailę jumyse uždarė.

  M. G.

  Przypisy

  [1]

  Simefeo Div’as. — trimis varstais nuo Alupkos vakarų linkui yra smagi vietelė Simei's. Tenai gražioje marių pakrantėje stovi maža uolaitė „Vienuolis”, kiek toliaus mariosė niūkso milžiniška uola vadinama „Div’as” (totor. ž, — milžinas). Šiedvi uoli bene bus kadai-kitkart atskilusi nuo gretimų Simei'so kalni) ir čionai nukritusi. Ant Div’o uolos veda ilgos kopėčios, akmenyje iškaltos. Prisilaikant šalę laiptų padirbtos geležinės tvorelė?, galima be pavojaus ir nuovargio pasiekti uolos viršų. Iš ten matyti vienapus plati marių panorama, kitapus graži kalnų eilia. Netoli kranto, prieškalnyje, riogso genujiečių, kurie viduramžyje šį kraštą valde, pilies griuvėsiai. [przypis tłumacza]

  [2]

  Simeis — Simeizas - miestelis Kryme. [przypis edytorski]

  [3]

  akyvas — status. [przypis edytorski]

  [4]

  masina — žavi, vylioja. [przypis edytorski]

  [5]

  tvyla — stukso. [przypis edytorski]

  [6]

  vėsulai — stiprūs vėjai. [przypis edytorski]

  [7]

  amžinyvas — amžinas. [przypis edytorski]

  [8]

  neg — trump.: negu. [przypis edytorski]

  [9]

  grožybė — grožis. [przypis edytorski]

  [10]

  laikinis — laikinas. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x